Lietuvoje

teismin

Panaikinta teisinė spraga, leidusi išsisukinėti dešimtims tūkstančių žmonių

Nuo šiol statinių savininkui atlikus statybos užbaigimo procedūras jis privalės statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo dienos. Tokius Teisingumo ministerijos pasiūlytus įstatymų pakeitimus, kurie … skaitykite daugiau