Reklama

REKLAMOS ĮKAINIAI

Pozicija

Kaina už 1 kv. cm.,

EUR su PVM

Reklama pirmajame spalvotame puslapyje 1,27
Reklama kituose spalvotuose puslapiuose (2-10, 15-16 psl.) 0,91
Reklama kituose spalvotuose puslapiuose (11-14 psl.) 0,55

 

STANDARTINĖS SKELBIMŲ KAINOS (Eur su PVM)

Tipas Privatiems klientams Verslo klientams
Paprastas skelbimas
1,75
2,48
Paryškintas skelbimas
1,90
2,66
Skelbimas rėmelyje
2,65
4,24
Užuojauta, padėka
7,00 (padidinta 10,55)
Nekrologas
14,00
Žemės matavimų informacija, pranešimas
(iki 8,4x5,0 cm, didesnės - pagal susitarimą)
14,00
Reklama rėmelyje skelbimų puslapiuose
8,70
Sveikinimas pirmame puslapyje
17,55
Sveikinimas kituose puslapiuose
8,83
Užsakomieji straipsniai ir fotoreportažai
pagal susitarimą


POLITINĖS-RINKIMINĖS REKLAMOS ĮKAINIAI 2015 metams

Pozicija Kaina už 1 kv. cm., Lt (su PVM) Kaina už 1 kv. cm., EUR (su PVM)
2,15,16 spalvotame puslapyje 2,50 0,72
Kituose spalvotuose puslapiuose 2,00 0,58
Reklaminis baneris interneto svetainėje www.naujasisgelupis.lt 100 Lt/vnt. 28,99 EUR/vnt.
Straipsnis vienai dienai interneto svetainėje www.naujasisgelupis.lt 10 Lt/vnt. 2,90 EUR/vnt.

REKLAMOS PLANAVIMAS

Laikraščio maksimalus reklaminis plotas viename laikraštiniame puslapyje - 26x31 cm (806 kv. cm). Stulpelių skaičius - 6, vieno stulpelio plotis - 40 mm, vienas tarpas tarp stulpelių - 4 mm.Spaudai priimame rastrinius (JPEG, TIFF, PNG) arba vektorinius (PDF) reklamų maketus. Maketų parengtų Word, Excel, Powerpoint, Publisher programomis nepriimame. Maketai turi atitikti laikraščio stulpelių pločius (pvz. 40, 84 mm, o ne 43, 81 mm) bei būti tinkamos spaudai raiškos (300 dpi, esant mažesnei maketų raiškai - redakcija neprisiima atsakomybės už spaudos kokybę).Makete siūlome vengti spalvų perėjimų bei užrašų baltomis plonomis raidėmis tamsiame fone.

Maketas ir užsakymas spaudai privalo būti pateiktas ne vėliau nei iki pirmadienio 10 val. ryto užsakant reklamą trečiadienio numeriui bei ketvirtadienio 10 val. ryto užsakant reklamą šeštadienio numeriui. Užsakymų priėmimas gali keistis atsižvelgiant į valstybines šventes bei nenumatytus atvejus, todėl rekomenduojame susisiekti su redakcija ir užsakymus pateikti keletą dienų prieš pageidaujamo laikraščio numerio išleidimą.

40x10 mm = 4 cm2
84x20 mm = 16,80 cm2
128x30 mm = 38,40 cm2
172x40 mm = 68,80 cm2
216x50 mm = 108 cm2
260x60 mm = 156 cm2

Skelbimai priimami redakcijoje adresu J. Brundzos g. 4-2, Prienuose, pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00 ir penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 16.00.

Skelbimus bei reklamas taip pat galima siųsti elektroniniu paštu redakcija@naujasisgelupis.lt. 
Reklama ir skelbimai laikraštyje spausdinami tik gavus išankstinį apmokėjimą pagal pateiktą PVM Sąskaitą-faktūrą.

Informacija teikiama (el.p. redakcija@naujasisgelupis.lt, tel. 8 319 51 008)