Prenumerata

Prenumeratos kainos 2017 metais.

Prenumeruojant pašte:

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ be priedo: 4,00 EUR 12,00 EUR 21,00 EUR 41,00 EUR
*Senjorams ir neįgaliems 3,70 EUR 11,00 EUR 20,00 EUR 39,00 EUR
„Naujasis Gėlupis“ su priedu „Sveika šeima“ 5,00 EUR 13,00 EUR 23,00 EUR 45,00 EUR
* Senjorams ir neįgaliems 4,00 EUR 12,00 EUR 31,00 EUR 41,00 EUR

Prenumeruojant ir pasiimant redakcijoje:

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ be priedo: 2,40 EUR 7,20 EUR 14,40 EUR 28,80 EUR
* Pensininkams ir neįgaliems 2,10 EUR 6,30 EUR 12,60 EUR 25,20 EUR

Elektroninės versijos (PDF) prenumerata privatiems asmenims:

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ be priedo: 2,42 EUR 7,26 EUR 14,52 EUR 29,04 EUR