Prenumerata

Prenumeratos kainos 2020 metais.

 Prenumeruojant pašte 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ 4,39 EUR 12,44 EUR 24,48 EUR       -
*Senjorams ir neįgaliems 4,08 EUR 11,93 EUR 23,46 EUR       -
„Naujasis Gėlupis“ (šeštadienio) 3,06 EUR 8,60 EUR 15,30 EUR       -
* Senjorams ir neįgaliems 3,06 EUR 7,14 EUR 14,28EUR       -
 Prenumeruojant ir pasiimant redakcijoje 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ be priedo: 2,60 EUR 7,80 EUR 15,60 EUR 31,20 EUR
* Pensininkams ir neįgaliems 2,30 EUR 6,90 EUR 13,80 EUR 27,60 EUR
Verslo klientams: 2,90 EUR 8,70 EUR 17,40 EUR 34,80 EUR
Elektroninės versijos (PDF) prenumerata
privatiems asmenims
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
„Naujasis Gėlupis“ be priedo (ISSN 2538-8525): 2,50 EUR 7,50 EUR 15,00 EUR 30,00 EUR

 

Neturite laiko atvykti į Lietuvos pašto skyrių arba redakciją ir užsisakyti laikraštį? Užsisakykite jį internetu!