„GYVENIMO RETROSPEKTYVOS“. Minėjo kunigystės 25 metų sukaktį

Sekmadienį Prienų parapijos Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje vyko nepaprastos iškilmės – Šv. Antano atlaidai ir padėkos šv. Mišios už Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebono, Prienų dekano, g. kanauninko Jono Baliūno dvidešimt penkerių metų kunigystės jubiliejų.

1987 metais, jubiliejiniais 600-aisiais Lietuvos Krikšto metais, gegužės 31-ąją, Kauno Arkikatedroje Bazilikoje arkivyskupas Liudas Pavilonis suteikė kunigystės šventinimus šešiolikai Kauno tarpdiacezinės seminarijos kunigų. Visi buvo išskirstyti po įvairias parapijas: į Kaišiadorių vyskupiją išvažiavo du, į Kauno arkivyskupiją – keturi, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus – po tris, į Panevėžio – vienas. Du kurso moksladraugiai pasirinko vienuolių pranciškonų kelią. Jaunasis kunigas Jonas Baliūnas buvo paskirtas vikaru į Kudirkos Naumiesčio parapiją, vėliau klebonavo Seirijuose ir jau devynerius metus – Prienuose.

Birželio 17-ąją Prienų parapijos Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje į iškilmes susirinko svečiai – monsinjorai, kanauninkai, klebono Jono Baliūno kurso draugai, broliai kunigystėje ir parapijiečiai. Po iškilmingos procesijos aplink bažnyčią vyko šv. Mišios už Vilkaviškio vyskupijos globėją šv. Antaną ir sidabrinį kunigystės jubiliejų švenčiantį kleboną J. Baliūną.

– Brangus ir mielas jubiliate, kanauninke, dekane, mano vaike, šios parapijos klebone Jonai. Visi garbingi čia susirinkę, visi man taip pat artimi, tie, kurie kažkada buvote mano studentai, ir visi brangūs šios iškilmės dalyviai, – po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi klebono Jono Baliūno studijų dekanas, prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas. – Šioji šventė apima dvejopą krikščioniško gyvenimo kūrinį, kuris įvairiopai įsilieja į šitą erdvę ir mūsų kasdienį gyvenimą. Kada svarstome kunigystės kilnumą ir didingumą, mes galime pasakyti, kad pavyzdingas, geras tas kunigas, kuris myli gyvąjį žodį, myli eucharistinį Jėzų ne tik šv. Mišių aukoje, bet ir kasdieniame gyvenime. Džiaugiuosi iškilme šioje parapijoje – tai svarbu, atsakinga ir labai brangu Jūsų parapijai ir visiems susirinkusiems. 25-eri metai – sidabrinė kunigystė – tai labai brandus kunigo amžius, kuris reprezentatyviai kalba apie kunigo atliktus darbus per visus 25 metus. Todėl kiekvienas atsakingas žodis, nuoširdus patarimas, prisilietimas prie artimo žmogaus dvasinių žaizdų, buvimas dvasios tėvu išplaukia iš to vidinio kunigiškojo gyvojo Aš, jei jis yra vienybėje su pačiu Išganytoju Viešpačiu Kristumi. Jeigu kiekvienas kunigas iš tikrųjų uždega savo širdį ta Dieviška šviesa, maitina save eucharistine duona iš tikrųjų gyvendamas pašvenčiamoje Dievo malonėje, jo žodis, jo elgsena, jo inteligencija, jo dvasinis turinys atspindi tą tikrąją kunigiškąją vertę. Štai kodėl žmonės su ypatingu nuoširdumu vertina tokius kunigus, – kalbėjo profesorius, padėkodamas auklėtiniui, klebonui J. Baliūnui už ypatingą nuoširdumą, kurį pastebėjo dar nuo studijų laikų, ir linkėjo išlikti ištikimu Kristui iki paskutinės gyvenimo akimirkos, nuolankiai priimti visus gyvenimo išbandymus ir dėkoti už juos Viešpačiui.

Jubiliatą sveikino ir jubiliejinius linkėjimus išsakė gausiai susirinkę klebono J. Baliūno kurso vadovai, dėstytojai, profesoriai, vaikystės ir kurso draugai, tarp kurių buvo ir dabartinis Liškiavos parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius. Prienų rajono savivaldybės mero vardu sveikino vicemerė Loreta Jakinevičienė ir administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, taip pat Tarybos nariai, Prienų dekanato, parapijos bendruomenių, visuomeninių organizacijų, Nord banko, mokyklų atstovai, šeimos ir dar daug daug į iškilmes susirinkusių svečių. Sveikintojai džiaugėsi klebono pavyzdinga tarnyste, jo idėjomis,darbais ir sutarimu su visa bendruomene. Visi iš širdies linkėjo sveikatos, gerovės, džiaugsmingos kunigiškos tarnystės ir Dievo palaimos.

– Norisi tik dėkoti – pirmiausia Viešpačiui ir visiems jums, – į iškilmių dalyvius kreipėsi sidabrinį kunigystės jubiliejų švenčiantis klebonas J. Baliūnas. Jis padėkojo pirmiausia profesoriui, habilituotam teologijos mokslų daktarui, VDU teologijos fakulteto prodekanui, Kunigų seminarijos studijų dekanui Vytautui Steponui Vaičiūnui už jo dalyvavimą ir pasakytą nuostabią homiliją. Dėkojo ir Vilkaviškio parapijos klebonui, Vilkaviškio dekanato dekanui kanauninkui prelatui Vytautui Gustaičiui, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui, hab. dr. dėstytojui Andriui Narbekovui, VDU prof. hab. dr. dėstytojui Rimantui Skinkaičiui, artimesnių ir tolimesnių parapijų klebonams, savo kurso draugams, kurie dalyvavo ar negalėjo dėl darbo dalyvauti iškilmėse bei visiems gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams.

– Nėra laimingesnio gyvenimo už tą, kuris savo esme išpažįsta Kristų, nes Kristus yra viso žmogiškojo gyvenimo esmė. Visi esame pašaukti tam pačiam tikslui – gyventi su Kristum, keliauti per gyvenimą su Kristumi, mąstyti apie Dievą, jausti Dievą ir skonėtis Dievu. Štai kur ir yra tikrasis pašaukimas. Neleiskime niekam šios tiesos iš mūsų atimti. Nepasiduokime niekada klaidinami ar įtikinėjami. Žinokime, kad vienintelis gyvenimas yra gyvenimas per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Žvelgdami į Kristų mes randame ir savojo žmogiškojo gyvenimo prasmę – mylėti ir tarnauti. Nebijokime niekada atkartoti šių Kristaus veiksmų, nebijokime sekti jo pavyzdžiu. Pažindami Kristų pažinsime save, rasime savo vietą ir darysime pasaulį geresnį bei gražesnį, – laimindamas visus Dievo vardu dar kartą padėkojo susirinkusiems klebonas J. Baliūnas.

Iškilmingą šventinę šv. Mišių ceremoniją užbaigė kartu sugiedotas „Ilgiausių metų“.

 Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close