PATIRTIES PAMOKOS. Metodinė veikla – asmeninio augimo ir ugdymo proceso kaitos dalis

Nuolat besikeičianti visuomenė verčia švietimą atsinaujinti, mokyklose diegti naujoves. Naujos iniciatyvos rajono mokyklų metodinės tarybos ir mokyklų veikloje, lyderystės ir kūrybiškumo mokyklose skatinimas, Švietimo centro prioritetai, gerosios patirties sklaida buvo aptarta rajono savivaldybės mokyklų metodinės tarybos posėdyje.

Mokyklų metodinės tarybos veiklą koordinuoja Prienų švietimo centras Taryba vienija dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinių būrelių pirmininkus, aktyvius mokytojus, periodiškai rengia Tarybos posėdžius – kartais ir netradicinėje aplinkoje. Praėjusiais metais ataskaitinis rajono mokyklų metodinės tarybos posėdis vyko Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje. Šiais metais lapkričio 12-ąją – Karališkoje rezidencijoje.

Į posėdį rezidencijoje susirinkusius dalyvius pasveikino rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir Švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė. „Šiandieniame gyvenime kaita yra pats pastoviausias dalykas. Mokinių pasiekimus daugiausia lemia mokytojo veikla pamokoje. Keičiamės patys, reaguojame į pokyčius aplinkoje. Tai darome, kad veikdami pamokoje kitokiais būdais, metodais išlaikytume aukštus mokinių pasiekimus. Jūs – Prienų rajono savivaldybės svarbiausieji pedagogai. Nuo jūsų veiklos labai daug priklauso ir kitų mokytojų veikla, o nuo jūsų ir jūsų bendradarbių veiklos priklauso mokinių pasiekimai pamokoje. Mokinių ugdymo kokybė, rezultatai – didžiausia mūsų darbo prasmė“, – kalbėjo R. Zailskas, linkėdamas posėdžio dalyviams prasmingos veiklos 2013-2014 mokslo metais, sėkmės dirbant, aktyvinant savo ir visų mokytojų veiklą.

Švietimo centro direktorė D. Stankevičienė padėkojo rajono mokytojų aktyvui už laiką, kurį jie skiria savanoriškai veiklai, už darbo įsisąmoninimą, jo prasmingumo išgyvenimą, profesinės veiklos iniciatyvas.

Viena iš aktyvių pedagogų – Išlaužo pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė, rajono mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Audronė Ramoškienė. Pristatydama 2012-2013 m. m. Tarybos veikos ataskaitą, A. Ramoškienė pažymėjo, kad Taryba buvo aktyvi, įvyko beveik visi planuoti renginiai.

Tarybos pirmininkė išradingai pristatė naujus mokyklų metodinės tarybos narius, žaismingai atliko „žurnalistinį tyrimą“ – apklausą apie metodinės veiklos veiksmingumą ir planus 2013-2014 mokslo metams. Pasak A. Ramoškienės, atliktos apklausos analizė pasitarnaus Tarybos darbo gerinimui, veiklos bei kasmetinės konferencijos temų planavimui.

Švietimo centro patarėjų tarybos ataskaitą perskaitė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė. Ataskaitoje buvo patikslintos atstovaujamų dalykų sritys, Patarėjų taryba papildyta naujais nariais, metodinių būrelių vadovais.

Posėdžio dalyviai abiejų tarybų ataskaitoms pritarė bendru sutarimu.

D. Stankevičienė kalbėjo apie švietimo prioritetus, kurie formuojami remiantis strateginiais dokumentais: Lietuvos pažangos strategija iki 2030 metų, Valstybine  švietimo 2013-2020 metų strategija ir Prienų rajono savivaldybės 2011-2019 metų strateginiu plėtros planu. Diskutuojant buvo nustatyti Švietimo centro 2013-2014 mokslo metų prioritetai: aktyviau taikyti naujas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo formas ugdant mokytojų lyderystę; skatinti skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą ugdyme ir gerosios patirties sklaidą.

Projekto „Lyderių laikas 2“ koordinatorė rajone, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė pristatė pagrindines projekto idėjas. Ji pasidžiaugė, kad į šį projektą Prienų rajono savivaldybė pateko tarp 15 laimingųjų, nors norą dalyvauti buvo pareiškusio 36 savivaldybės. Šio projekto akcentas – lyderystė turėtų įtakoti bendrosios kultūros kaitą, einant pažangos keliu. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kurio partneriai yra 6 rajono mokyklos ir Švietimo centras, bei užtikrinus jo tęstinumą, įjungiant daugiau rajono ugdymo įstaigų, bus sukurta palankesnė aplinka kūrybiškumui ir lyderystei, skatinamas geranoriškas bei išmanantis (profesionalus) mokyklų ir savivaldybės partneriškumas, sukurtos dar palankesnės sąlygos kiekvieno bendruomenės nario augimui bei sėkmei.

Svarbiausia šiandienos mokytojo paskirtis – atskleisti tiek savo, tiek jauno žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą. Kaip lyderystę ir kūrybiškumą sekasi ugdyti mokyklose, kalbėjo dviejų mokyklų metodinių naujovių grupių vadovės: „Žiburio“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Vilija Juodsnukienė ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė.

Pranešime „Metodinė veikla: galimybė dalintis ir tobulėti“ logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Zita Linkevičienė akcentavo, kad metodinė veikla yra veiksminga tik tada, kai visi būrelio nariai yra atviri, lanko pasitarimus, aktyviai dalyvauja diskusijose, dalijasi informacija.

Pranešimą apie aktyvios metodinės veiklos, kaip vieno iš sėkmės veiksnių mokytojo gyvenime, svarbą parengusios Švietimo centro metodininkės Oksana Radzvilavičienė ir Vaida Lėckienė pabrėžė, kad dalyvavimas metodinėje veikloje skatina mokytojus siekti ugdymo kokybės tobulinantis patiems ir padedant tobulėti kolegoms, bendrai ieškoti problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas. „Kiekvieno mokytojo patirtis unikali. Dalindamiesi ja laimime visi, o labiausiai tie, dėl kurių mes dirbame, – vaikai“, – teigė pranešimo autorės.

Pagrindinės metodinės veiklos formos – pasitarimai, pamokų stebėjimas ir aptarimas, metodinės išvykos, kvalifikacijos tobulinimo programų inicijavimas ir rengimas, metodinės dienos, renginių mokiniams inicijavimas ir organizavimas, bendravimas elektroninėje erdvėje. Metodinėje veikloje 2012-2013 m. m. aktyviai dalyvavo maždaug pusė iš 600 mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, susijungusių į 25 metodinius būrelius. Aktyviausiai į metodinių būrelių pasitarimus renkasi mokyklų bibliotekininkai, logopedai, spec. pedagogai bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Padėkodama rajono Mokyklų metodinės tarybos posėdžio dalyviams už produktyvų darbą, pasiūlymus ir iniciatyvas, Švietimo centro direktorė D. Stankevičienė pakvietė visus pasižiūrėti filmą „Laiškai Sofijai“ Karališkosios rezidencijos kino salėje. „Tai nepaprastai geras filmas, vertas, kad mes visi jį pamatytume. Filmo autoriai atskleidė Lietuvos genijų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį kaip įvairiapusę asmenybę, apie kurią, pasirodo, tiek daug nežinojome“, – įspūdžiais po filmo peržiūros pasidalijo posėdžio dalyviai.

Metodinės tarybos nariai, kurie neturėjo galimybės dalyvauti filmo peržiūroje, galės filmą pamatyti lapkričio 28 d. 16 val. Filmas bus demonstruojamas Karališkoje rezidencijoje.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close