Mokyklos rengiasi nuotoliniam mokymui

Mokyklų mokiniams atostogaujant, darželiams užsidarius dėl karantino, pedagogams buvo skirtos dvi savaitės pasiruošti mokymo procesui ne mokyklų patalpose, bet nuotoliniu būdu. Liko mažiau nei savaitė. Kaip mokykloms sekasi rengtis nuotolinio mokymo organizavimui?

„Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė:

Daugiau nei prieš savaitę nė vienas negalvojome, kad jau pirmadienį dirbsime visiškai kitu režimu, bendrausime telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Dėl ekstremalios situacijos paskelbus atostogas mokiniams, į savo darbo vietas nesusirinko ir mokytojai. Visą savaitę progimnazijos mokytojai su administracija ir vieni su kitais bendravo elektroninio dienyno pagalba bei kitomis ryšio priemonėmis. Sutrikimą ir nerimą labai greitai pakeitė susikaupimas ir prasidėjęs intensyvus darbas ruošiantis nuo kovo 30 dienos ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu.

Kaip ir visos Lietuvos mokyklų, taip ir mūsų progimnazijos mokytojai sulaukė viešoje erdvėje skelbiamų pasiūlymų pasinaudoti išplėstomis ir nemokamomis „EDUKA klasė“, EMA elektroninių pratybų galimybėmis, rekomendacijų naudotis esamu ir visoms mokykloms prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: „mokykla“, „Ugdymo sodas“ bei kitais skaitmeniniais ištekliais. Per tas kelias savaitės dienas mokytojai išklausė jau ne vieną internetinį seminarą (vebinarą), dalyvavo vaizdo konferencijose ar paskelbtuose vaizdo mokymuose, taip pat intensyviai sistemino jau turimus anksčiau įvaldytus ar sukauptus ir naujai siūlomus resursus: metodinę medžiagą, užduotis mokiniams, įvairias priemones ir įrankius.

Progimnazijoje sudaryta darbo grupė parengė priemonių planą, numatantį technologinių mokyklos galimybių ir turimų skaitmeninių priemonių įsivertinimą, mokinių šeimų turimų galimybių mokymuisi nuotoliniu būdu išsiaiškinimą, pagalbos poreikio mokytojams ištyrimą, konsultantų numatymą, atsakomybių pasidalijimą.

Nuotoliniu būdu bendraujant rajono mokyklų direktorių pavaduotojams bei Prienų rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistams parengtas ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas, reglamentuojantis mūsų rajono mokyklų mokinių ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Su aprašu jau supažindinti ir progimnazijos mokytojai.

Gera žinoti, kad virtualus mokymas daugumai progimnazijos mokytojų nėra naujiena. Jau keletą metų progimnazijoje yra sudarytos galimybės mokytojams naudotis elektroninėmis EMA pratybomis, „EDUKA klasės“ galimybėmis. Dauguma progimnazijos mokytojų turi patirties naudotis interneto resursais, organizuoti aktyviąsias pamokas. Šios patirtys dabar įgyja aukso vertę ir puikiai pasitarnaus priimant nuotolinio ugdymo organizavimo iššūkį.

Antrosios mokinių atostogos savaitės dienas progimnazija skirs išsamesniems mokytojų susitarimams dėl nuotolinių mokymosi aplinkų ar jų elementų, įrankių mokytojų ir mokinių komunikavimui pasirinkimo, informacijos mokinių tėveliams parengimui ir paskelbimui per el. dienyną, progimnazijos interneto svetainę.

Direktorė sako, kad įveikę šį iššūkį jau nebebūsime tokie, kokie buvome – būsime realiai ir daug „paauginę“ savo skaitmeninio raštingumo kompetencijas, tapsime labiau susitelkę, besidalinantys, atsakingesni, išmokę būti tikra komanda.

„Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė:

Pirmąją karantino savaitę vyko aktyvus pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu: parengta ir patvirtinta tvarka, numatytos vertinimo, įsivertinimo ir kitos galimybės, rengiami tvarkaraščiai. Iki mokymo pradžios dar liko savaitė, per kurią bus baigti visi pasiruošimo darbai.

Nei gimnazijos mokytojams, nei mokiniams nuotolinis mokymas nėra iššūkis, nes ir iki šiol daug veiklų vyko virtualioje erdvėje.

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė:

Mūsų mokykla – švietimo įstaiga, įgyvendinanti daugiausia ugdymo programų Prienų rajone, todėl pasirengimas nuotoliniam mokymui yra ne tik daugialypis, bet ir reikalaujantis ypatingo bendruomenės susitelkimo procesas.

Mokyklos administracija, norėdama užtikrinti sklandų pasirengimą nuotoliniam mokymui, kiekvieną dieną rengia direkcinius posėdžius nuotoliniu būdu, kurių metu tariamasi dėl darbo organizavimo, tvarkaraščių sudarymo, nuotolinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų rengimo, virtualios aplinkos ugdymui pasirinkimo ir kt. Mokytojams suformuluoti aiškūs nurodymai, kaip dirbti ir ką turi daryti mokinių atostogų metu (dalyvauti internetiniuose seminaruose apie nuotolinį mokymą, apgalvoti ilgalaikio plano pakeitimus, pradėti rengti užduotis nuotoliniam mokymui ir t.t.). Klasių vadovai privalo išsiaiškinti mokinių galimybes dalyvauti nuotoliniame mokyme, užtikrinti, kad visi mokiniai turėtų galimybę prisijungti prie TAMO dienyno.

Dauguma mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų yra pasirengę nuotoliniam bendravimui taikyti virtualias aplinkas. Mokytojai, neturintys namie kompiuterio, bus aprūpinami mokyklos reikiama įranga.

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad dalis mokinių neturi galimybės prisijungti prie virtualių aplinkų (neturi įrangos, internetinio ryšio). Todėl manome, kad nuotoliniam ugdymui organizuoti naudosime mišrų nuotolinį mokymąsi, užduotis pateiksime TAMO dienyne, virtualioje ZOOM aplinkoje. Mokiniams, neturintiems galimybės prisijungti prie šių internetinių erdvių, gali reikėti kartą per savaitę užduotis vežti į namus popierinėje formoje.

Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Rita Drazdauskienė:

Pedagogai dirba nuotoliniu būdu namuose, o su kolegomis bei administracija bendrauja elektroninėmis priemonėmis. Vadovaudamiesi lopšelio-darželio programa ir įstaigos veiklos planu jie ruošia ugdomąją medžiagą veikloms, gamina metodines priemones. Pedagogai parengs trumpus vaizdo klipus ar kitą mokomąją medžiagą, kurią skelbs internetinėje svetainėje, uždaroje kiekvienos grupės feisbuko grupelėje, nusiųs tėvams elektroniniu paštu, mesendžeriu. Šis laikas bus išnaudotas ir kvalifikacijos kėlimui nuotoliniuose seminaruose. Darželis yra įsigijęs ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Darželių bendrystės erdvė“. Nemaža dalis šios programos seminarų vyksta nuotoliniu būdu realiu laiku su galimybe peržiūrėti įrašą. Yra numatyti ir atsiskaitymo būdai bei periodiškumas.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close