Paskutiniame Tarybos posėdyje

Gruodžio 21 dieną vyko paskutinis šių metų Birštono tarybos posėdis, kuriame buvo numatyta apsvarstyti 28 klausimus. Posėdį pradėjo savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasveikindama visus dalyvaujančius tarybos narius, administracijos skyrių vedėjus ir savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovus su artėjančiomis šventėmis, išsakydama gražius ir šiltus padėkos žodžius už atliktą darbą.

Po to buvo pasveikinti Tarybos nariai Marytė Gudonytė ir Daina Zdanavčienė, gimę gruodžio mėnesį.

Merė pasidžiaugė, kad mūsų administracijos ir kultūros centro vadovai buvo apdovanoti ministerijų padėkos raštais. Ji pasveikino Zigmą Vileikį, Birštono kultūros centro direktorių, už aktyvią visuomeninę veiklą, svarų indėlį į šalies kultūros politikos formavimą, pažymėtą Kultūros ministerijos padėkos raštu. Taip pat ir Angelę Žiūraitienę, savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėją, apdovanotą Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už 2009-2012 m. ES struktūrinės paramos projektų vykdymą. Savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas ir visas Savivaldybės administracijos kolektyvas apdovanotas VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros diplomu „Giria prasideda nuo gilės“ ir prizu „Už ateities viziją“ už Birštono centrinio parko atnaujinimą ir pritaikymą visuomenės reikmėms.

Didžiosios metų šventės – dovanų metas. Visiems Tarybos nariams buvo įteikti nauji, Birštono kurortą reprezentuojantys kalendoriai ir kolekcinės monetos, skirtos Birštonui. Birštono sakralinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vytautas Šeškevičius ir muziejininkė Daiva Valatkienė dėkojo merei ir Tarybai už rūpestį bei pagalbą muziejui, padovanodami kalėdinius meduolius banginukus.

Po sveikinimų ir apdovanojimų buvo pereita prie darbotvarkės klausimų svarstymo.

 

Sprendimai priimti vienbalsiai arba balsų dauguma

Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų. Kaip buvo diskutuota komitetuose ir pasiūlė jų pirmininkai, buvo nutarta palikti tokius pačius priedus, kokie buvo 2012 metais, kol bus patvirtintas ateinančių metų biudžetas ir peržiūrėti vertinimo kriterijai. Pasak merės, žmonių atlyginimai nekyla, todėl ir vadovams didinti priedų negalima, reikia atsižvelgti į bendrą situaciją.

Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė pristatė kompleksiškai teikiamos pagalbos Birštono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams ar globėjams tvarkos aprašą, o taip pat 2013-2015 m. kompleksinės pagalbos Birštono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, teikimo ir koordinavimo plano projektą. Tarybos nariai balsų dauguma pritarė sprendimui savivaldybei dalyvauti konkurse dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams bei globėjams plėtros. Jeigu būtų laimėtas konkursas, savivaldybė turėtų galimybę gauti 0,5 etato koordinatoriaus darbui su socialinės rizikos šeimomis 2 metams iš valstybės deleguotų lėšų. Vilčių laimėti konkursą nėra daug, nes visoms savivaldybėms skiriama tik 12 etatų.

Padidėjus darbų apimčiai, pradėjus eksploatuoti gimnazijos stadioną ir tribūnas, sporto centro direktorius Saulius Smailys prašė Tarybos leisti padidinti darbuotojų skaičių. Posėdžio metu buvo nutarta darbuotojų skaičių papildyti 2 etatais, nuo 5 buvusių iki 7.

Posėdyje buvo pritarta ir Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato (dirbtuvių) N. Silvanavičiaus g. 1 nuomos, dėl sandėlio, esančio B. Sruogos g. 4b, nuomos ir pastato (sanatorijos) B. Sruogos g. 5 nuomos. Merė pasidžiaugė, kad vis daugiau nenaudojamų ir apleistų pastatų suranda šeimininkus, atnaujinti jie papuoš miestą ir taps visuomenei naudingi.

Posėdžio metu buvo svarstytas sprendimo projektas dėl viešųjų darbų programos 2013 metams. Kadangi tai tęstinė programa, joje numatytos įvairios veiklos, pagal kurias galima gauti daugiau darbininkų per darbo biržą.

Vienbalsiai buvo pritarta Savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos2012 m. papildomų finansavimo lėšų paskirstymo priedo pakeitimams, netekusiems galios. Pagal priimtą sprendimą lieka galioti pirmas programos patvirtinimas, nes pakeitimų neleido daryti respublikinė kelių direkcija.

Savivaldybės biudžeto skyriaus vedėja pateikė sprendimo projektą dėl2012 m. biudžeto patikslinimo. Jam buvo pritarta.

 

Patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės

Taryba nusprendė pripažinti netekusiu galios2008 m. kovo 3 d. sprendimo „Dėl Birštono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą ir patvirtinti naują jų redakciją. Kaip sakoma aiškinamajame rašte, pakeitimais siekiama, kad šios taisyklės atitiktų LR atliekų tvarkymo įstatymo bei LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas ir STT išvadas „Dėl korupcijos rizikos analizės Alytaus miesto, Alytaus rajono, Prienų rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono savivaldybėse komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimo srityje“ pateiktas rekomendacijas.

Taisyklėse siūloma įrašyti šiltojo ir šaltojo metų periodo sąvokas, nustatant periodų laikotarpius. Kadangi individualių namų, esančių mieste ir stambesnėse gyvenvietėse, valdos bus aprūpintos pakuočių surinkimo (rūšiavimo) konteineriais ir bus sudarytos sąlygos atliekas rūšiuoti, siūloma nustatyti, kad mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų šaltuoju metų laiku būtų vežamos vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju – du kartus per mėnesį. Pakuočių atliekų konteineriai būtų ištuštinami vieną kartą per mėnesį ištisus metus.

Taip pat buvo pasiūlyta įrašyti nuostatą, kad mišriųjų komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių pastatymo vietų schema būtų tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o ne Tarybos sprendimu.

Šios taisyklės, kurių projektą pristatė Savivaldybės administracijos ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Stasys Revuckas, buvo vienbalsiai patvirtintos.

 

Išklausyta Nemajūnų dienos centro direktorės ataskaita

Nemajūnų dienos centro direktorė Irena Šliaužienė Tarybos nariams pateikė ataskaitą už nuveiktą darbą. Ji pastebėjo, kad šis centras pradėjo veikti ir teikti paslaugas gyventojams 2007 metais, tačiau aktyvi veikla buvo pradėta kitais metais, kai buvo imtasi rašyti projektus ir įgyvendinti įvairias programas. Dabar buvusios Nemajūnų pagrindinės mokyklos pastatas neatpažįstamai pasikeitė. Jo patalpose įrengta sporto salė, pasatyti treniruokliai, įrengta kompiuterių klasė, veikia internetas. Kaimo gyventojai gali ateiti ne tik sportuoti, bet ir išsimaudyti bei išsiskalbti. Dienos centro darbuotojai teikia paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms bei socialinės rizikos šeimoms.

Labai sėkmingi tęstiniai projektai, į kuriuos įsijungia ištisos šeimos. Kaip paminėjo pranešėja, jau keletą metų vykdomi projektai „Mums rūpi kaimo vaikų užimtumas vasarą“ (Birštono savivaldybės vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programa) ir „Renkuosi sveiką gyvenseną“ (Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa).

Direktorė pasidžiaugė, kad vis daugiau žmonių kreipiasi pagalbos ir pasitiki centro darbuotojais. Šiuo metu socialiniai darbuotojai teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą 31 asmeniui. Paslaugos teikiamos visiems savivaldybės gyventojams, kuriems jos reikalingos.

Nemajūnų dienos centro direktorė tarybos narius apkvietė pasižiūrėti fojė parengtą darbelių parodą.

 

Kiti sprendimai

Taryba pritarė sprendimui pasirašyti taikos sutartį su UAB „Vilbana“, sutiko, kad būtų  perimtas ir perduotas gimnazijai bei muziejui skirtas turtas, o taip pat patvirtino Birštono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Tarybos nariai pritarė UAB „Birštono vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimui, patvirtino Nemajūnų dienos centro etatų skaičių.

Posėdžio metu buvo patvirtinta 2013 metų kalendoriaus su Birštono vaizdais kaina – 14,52 Lt.

Ir šiais metais Birštono savivaldybė neįgaliesiems, pensijinio amžiaus sulaukusiems ir socialiai remtiniems asmenims prenumeruos 400 egz. laikraščio „Gyvenimas“ priedų „Versmės“ ir 8 egz. „Černobylietis“.

 

Tarybos nariai posėdžiaus penktadieniais

Savivaldybės tarybos sekretorė Dovilė Adamonytė pristatė ateinančių metų pirmojo pusmečio posėdžių grafiką. Posėdžiai vyks paskutinį (ar priešpaskutinį) mėnesio penktadienį 13 val.

 

Merės ataskaita apie komandiruotę į Austriją

Prieššventinį tarybos posėdį užbaigė savivaldybės merė, pasakodama apie savo darbinį vizitą su Kauno regiono savivaldybių merais į Austrijos miestą Vieną.

Stasė Asipavičienė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close