Tarybos posėdis. Į Naujuosius – su gera nuotaika

Paskutinis šių metų Tarybos posėdis prasidėjo ir baigėsi šventiškai. Meras Vytas Bujanauskas su gėlėmis pasveikino gimtadienius ir jubiliejus šventusius „šauliukus“ – A. Mickienę, E. Visocką, H. Radvilavičių, K. Tarasevičių. Sveikindamas Tarybos narius ir administracijos darbuotojus su artėjančiomis šventėmis meras linkėjo, kad būtų įgyvendinti visi darbai, dienos užimtos prasmingais darbais, širdys užpildytos gėrio ir ramybės. Tarybos nariams ir spaudos atstovams buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.

Darbotvarkėje numatytų 14 klausimų sprendimai buvo patvirtinti be ginčų.

 

Konkursai skatins kultūros darbuotojus dirbti geriau

Taryba vienbalsiai patvirtino naują Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kultūros plėtros programa“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo redakciją. Atsižvelgiant į Prienų krašto muziejaus direktorės L. Batutienės raštą „Dėl V. Mykolaičio-Putino 120-ųjų metinių minėjimo ir literatūrinės premijos steigimo“, numatyta kas penkeri metai skelbti konkursą V. Mykolaičio-Putino literatūros premijai gauti. Taip pat, siekiant įvertinti reikšmingiausius Prienų rajono kultūros įstaigų pasiekimus bei paskatinti geriausius specialistus, planuojama kas metai organizuoti konkursą „Kultūros šviesulys“. Premijos bus skiriamos konkursų būdu, premijų dydį ir datą nustatys specialiai tam sudaryta komisija. Premijos dydis bus nustatytas, atsižvelgiant į biudžete patvirtintas kultūros plėtros programos lėšas. Programos priemonės lėšomis ketinama remti architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno projektus.

 

Skolintų lėšų likutis skirtas investiciniams projektams

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė, kad skolintų lėšų likutis, susidaręs 2012 metų pradžioje, būtų skirtas investicinių projektų asignavimams. Šilavoto bendrabučio pastato katilinės įrengimui skirta 208,0 tūkst. Lt, Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimui – 1,7 tūkst. Lt, Jiezno miesto bendrojo plano parengimui – 0,4 tūkst. Lt, Prienų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimui –  7,1 tūkst. Lt, Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose, II etapo įgyvendinimui – 37,9 tūkst. Lt.

Taryba paskutinį kartą šiais metais patikslino savivaldybės biudžetą. Žemdirbių atstovas M. Butkevičius paklausė, ar šiais metais bus grąžinta 18 tūkst. Lt skola Kaimo rėmimo programai, iš kurios ši suma buvo paskolinta Nusikalstamumo prevencijos rėmimo programai. Iš pranešėjos atsakymo galima buvo spręsti, jog nebus grąžinta.   

 

Sumažintas žemės nuomos mokestis bendrovei „Išlaužo žuvis“

Svarstydami sprendimo projektą, kuris buvo parengtas AB ,,Išlaužo žuvis“ prašymo sumažinti žemės nuomos mokestį už2012 m. pagrindu, Tarybos nariai priėmė palankų bendrovei sprendimą: žemės nuomos mokestį sumažino nuo 3 proc. tarifo iki 0,9 proc. Anksčiau žemės nuomos mokestis bendrovei buvo skaičiuojamas kaip vandens telkinių nuomai, nustatant konkretų 0,1 proc. tarifą. Tačiau pagal dabar galiojančius teisės aktus, pagal kuriuos vandens telkiniai priskirti žemės ūkio paskirties žemei, AB ,,Išlaužo žuvis“, nuomojančiai daugiau kaip446 hažemės plotą, už2012 m. būtų tekę sumokėti 19 367,68 Lt (taikant 3 proc. tarifą). Keleto Tarybos narių pateikti argumentai įtikino kolegas. Anot Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininko A. Šidlausko, bendrovės „Išlaužo žuvis“ veikla yra labai sunki. Be to, supirkdami menkesnės vertės grūdus iš rajono žemdirbių, jie padeda žemės ūkiui išgyventi, todėl komitetas siūlė žemės ūkio nuomos mokestį šiais metais sumažinti iki 0,9 proc., o kitame Tarybos posėdyje peržiūrėti sprendimo projektą. Pasiūlymui pritarė ir Tarybos narys M. Butkevičius teigdamas, jog keliasdešimties tūkstančių litų suma bendrovei būtų didelis ekonominis smūgis. 16 Tarybos narių balsavo „už“ (1 „prieš“, 3 susilaikė), tad žemės nuomos mokestis bendrovei buvo sumažintas, o kitam Tarybos posėdžiui bus parengtos sprendimo projekto pataisos.

 

Kiti klausimai

Taryba vienbalsiai patvirtino naują Prienų rajono savivaldybės 2012-2014 m. strateginio veiklos plano redakciją. Pritarė viešo aukciono būdu privatizuojamo  objekto – vaikų lopšelio-darželio su kiemo statiniais, esančio Parko g. 8, Balbieriškyje, – pradinei pardavimo kainai: 100 000,00 Lt.

Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui, pagal kurį Skriaudžių mokyklos pastatas turi būti apskaitytas Skriaudžių pagrindinės mokyklos apskaitoje, nes mokykla valdo šį turtą patikėjimo teise. Tačiau nebuvo pritarta Vėžionių siurblinės pastato ir vandentiekio tinklų perdavimui Vėžionių žemės ūkio bendrovei ir pasiūlyta Savivaldybės administracijai pradėti teisinius ginčus.

Taryba nutarė pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl pritarimo detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimams, kai patikslinami teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai statybos techninių projektų rengimo metu. Priėmus sprendimo projektą, bus sudarytos sąlygos statytojams, neatliekant detaliojo plano sprendinių pakeitimo ir procedūrinių dokumentų rengimo, kurie užtrunka labai ilgai, techninio projekto stadijos metu atlikti detaliųjų planų tikslinimus (tokius kaip: statinių statybos zona, užstatymo tipas, servitutai ir (ar) susisiekimo komunikacijų organizavimas), nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei. Tačiau tai bus galima atlikti tik po to, kai tam raštu pritars Prienų rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija.

Pritarta sprendimo projektui, kuriuo siūloma atlikti Prienų rajono savivaldybės seniūnijų vietos gyventojų apklausą dėl seniūnijų teritorijų ir jų ribų bei kiekvienos seniūnijos teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių priskyrimo atitinkamai seniūnijai ir šių vietovių ribų. Šiuo metu yra parengti preliminarūs Specialiojo plano sprendiniai, kuriuos reikėtų aptarti su vietos gyventojais. Gyventojai nuomonę galės pareikšti Savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose. Savivaldybės administracijos nustatytoje apklausos vietoje nustatytu laikotarpiu ir laiku turi būti suteikta galimybė visiems vietos gyventojams susipažinti su nurodytais dokumentais ir apklausos lapuose pareikšti nuomonę apie teikiamus siūlymus.

Tarybos nariai A. Šidlauskas ir H. Radvilavičius siūlė į šį klausimą atkreipti Savivaldybės ir administracijos vadovų dėmesį ir pailginti apklausų terminą, kad darbas būtų atliktas kruopščiai ir apgalvotai, o ne formaliai. Pranešėja D. Joneliūnienė pastebėjo, kad šį projektą vykdo UAB „Statybos strategija“ iš Europos Sąjungos lėšų, todėl labai atsakingai atsižvelgia į užsakovų pasiūlymus. Savivaldybė savo ruožtu stengiasi, kad ir gyventojai, ir seniūnai liktų patenkinti.

 

Kuriozinė situacija prie Pikelionių kapinaičių

Išsekus darbotvarkės klausimams, Tarybos narys A. Šidlauskas paklausė pranešėjos, kokia situacija yra rengiant detalųjį planą aikštelei prie Pikelionių kaimo kapinaičių. D. Joneliūnienės teigimu, šiuo metu visos procedūros yra sustabdytos. Anot jos, kalbama ne vien tik apie aikštelę, kuri yra vienoje Verknės upės pusėje, bet ir apie kitą teritoriją, kuri yra kitoje Verknės pusėje, perėjus upelio brastą, todėl kalbėtis esą reikėtų su dviem arba daugiau žmonių. Netekęs kantrybės Tarybos narys A. Kederys pasiūlė pradėti procedūras visais įmanomais būdais ir nedelsiant. Pasak jo, nors žemės sklypo savininkė yra labai užsispyrusi ir nesukalbama, tačiau kalbos apie probleminę ir, reikia pridurti, kuriozinę situaciją tęsiasi apie šešerius metus, o žmonės, laidojantys artimuosius ar atvykstantys į kapines, ir toliau turi sukti galvą, kur pasistatyti automobilius.

Kitas Tarybos posėdis numatytas2013 m. sausio 31 d.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close