Darbo biržos siūlomos galimybės stiprina žmogų ir verslą

Vasario 13 d. Kauno teritorinės darbo biržos (TDB) Prienų skyrius surengė 2013 m. Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų ir Darbo biržos veiklos bei perspektyvų pristatymą, kuriame dalyvavo Prienų rajono ir Birštono savivaldybių merai, Kauno TDB ir Prienų darbo biržos, seniūnijų, bendruomenių, verslo atstovai.

 

 

VUI projektai – naujų darbo vietų kūrimo projektai, skirti smulkiajam bei vidutiniam verslui, įgyvendinami tose savivaldybių teritorijose, kur bedarbių dalis nuo registruotų darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Darbdaviai, atitinkantys projekto teikėjams keliamus reikalavimus, paraiškas gali teikti tikslinės teritorijos darbo biržai per 30 dienų nuo VUI projektų atrankos paskelbimo Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje dienos. VUI projektų paraiškos gali būti siunčiamos paštu arba pateikiamos tiesiogiai tikslinės teritorijos darbo biržai.

 

Nauda ir darbdaviui, ir žmogui

Kauno TDB direktoriaus pavaduotoja Vita Pranaitienė akcentavo, kad 2013 m. Kauno apskrityje buvo įgyventini 25 Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektai, per kuriuos įdarbinti 58 asmenys. Du tokie projektai įgyvendinti Prienų rajone. „Tai didžiulė nauda tiek darbdaviui, kuris steigia darbo vietą, tiek biržai, kurios klientai yra įdarbinami“, – sakė Kauno TDB direktoriaus pavaduotoja. Anot V. Pranaitienės, iš pradžių verslininkai baiminasi dokumentų gausos, bet pajutę apčiuopiamą naudą ryžtasi dalyvauti ir kitą kartą.

Kauno TDB atstovė atkreipė vietinės valdžios atstovų, darbdavių dėmesį į tai, kad dalyvauti VUI projektuose steigiant darbo vietas, teikti paraiškas ir gauti paramą gali darbdaviai tose teritorijose, kuriose registruotų darbo biržoje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu viršija šalies vidurkį. Atsižvelgiant į šias nuostatas, 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Prienų rajono savivaldybėje yra patvirtinusi tris tokias seniūnijas (Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Stakliškių). Tačiau pasinaudoti VUI projektais gali ir kitoje vietovėje registruoti darbdaviai, turintys vienoje iš minėtų trijų seniūnijų nekilnojamojo turto arba panaudos sutartį, kuri galioja ne mažiau kaip trejus metus iki projekto įgyvendinimo. Norą dalyvauti projektuose pareiškusiems darbdaviams bus organizuoti mokymai, apie kuriuos informuos Kauno TDB Prienų skyrius.

 

Įgyvendintos vietinės užimtumo iniciatyvos Prienų rajono savivaldybėje

VUI projektai Prienų rajono savivaldybėje buvo įgyvendinami keletą metų. Juose dalyvauti turėjo galimybę Prienų rajono smulkiojo arba vidutinio verslo įmonės, esančios numatytose seniūnijose. Pasak Kauno TDB Prienų skyriaus specialistės Birutės Bendžiūnienės, šiomis galimybėmis pasinaudojo keletas darbdavių. Pirmieji projektai buvo įgyvendinti 2011 m. Ašmintos ir Prienų seniūnijose. Jų metu UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ Prienuose įsteigė 7 darbo vietas ir įsigijo įrangos. Bendrovė „TimberLT“ įsteigė vieną krautuvo vairuotojo darbo vietą Jiezne ir įsigijo krautuvą. Vienai darbo vietai įkurti buvo skirta apie 39 tūkst. Lt paramos, o darbdavys įsipareigojo išlaikyti darbo vietą ne mažiau kaip trejus metus.

VUI projektų teikiama parama 2013 m. pasinaudojo Balbieriškio verslininkė Danutė Buliauskienė. Verslininkė, pasinaudojusi negrąžintina 38,56 tūkst. Lt valstybės parama, įsteigė vieną kepėjo darbo vietą bei įsigijo kepyklos įrangos: automatinį sausainių dozavimo aparatą, duonos pjaustyklę, konvekcinę krosnį, tešlos maišyklę, pakavimo įrenginį, kaitlentę, šaldytuvus, šaldiklį. UAB „Skausmo užuovėja“ Jiezno seniūnijoje įsteigė vairuotojo darbo vietą, nupirko krovininį automobilį.

Pasak B. Bendžiūnienės, Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikti tyrimai parodė, kad valstybės parama šioms darbo vietoms steigti į biudžetą grįžta maždaug per 3–5 metus, o darbo vietų stebėsena ir darbdavių apklausa taip pat liudija teigiamas tendencijas: apie 60–70 proc. darbo vietų išsaugoma, toliau plėtojamas verslas bei teikiamos socialinės paslaugos.

 

Susidūrė su patirties stoka

Savo patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti projektus 2013 m., pasidalino Balbieriškio gamybos ir prekybos įmonės savininkė D. Buliauskienė ir UAB „Skausmo užuovėja“ direktorė Augustė Pociūtė. Verslininkės džiaugėsi neabejotina projektų nauda, tačiau teigė susidūrusios su patirties stoka tvarkant dokumentus. „Iš pat pradžių buvo rankos nusvirę, bet mums padėjo įmonė, užsiimanti dokumentų tvarkymu. Aš visiems labai rekomenduočiau tokiais atvejais įmonę, turinčią patirties“, – sakė UAB „Skausmo užuovėja“ direktorė A. Pociūtė, pridurdama, jog antrą kartą būtų kur kas lengviau.

Dauguma verslininkų, pasiryžusių dalyvauti VUI projektuose, susiduria su bankinių garantijų sunkumais, t.y. prieš pasirašant sutartį reikia pateikti jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – ne mažiau kaip 50 procentų pagal sutartį darbo vietai steigti skiriamos subsidijos sumos sutarties galiojimo laikotarpiu. „Jeigu įmonė jauna, bankai nenoriai laiduoja, todėl mums lengviausia buvo gauti garantiją per draudimo įmonę“, – pabrėžė A. Pociūtė.

D. Buliauskienė savo įmonėje įsteigė tris darbo vietas ir įsigijo gamybos priemonių. Verslininkė teigė patyrusi daug sunkumų, tačiau, jeigu būtų galimybė, ir vėl dalyvautų, nes labai norėtų dar įsigyti ekonomiškų gamybos priemonių.

Reikėtų akcentuoti, kad kiekvienam projektui pradėti reikia turėti ir savų lėšų. Galbūt tai ne vieną smulkiojo verslo atstovą ir atgrasino pasinaudoti VUI projektais. Vis dėlto tie, kurie įgyvendino projektus, teigė ir ateityje norėtų pasinaudoti šiomis galimybėmis plečiant įmonės veiklą ir steigiant naujas darbo vietas. „Dabar, kai viskas praeityje, nors ir buvo sunku, matome, kokią naudą mes iš to gavome“, – kalbėjo verslininkės, padėkojusios Prienų darbo biržos specialistams, konsultantams, kurie maloniai bendravo ir bendradarbiavo, teikė reikalingą informaciją.

Nedarbo lygis Prienų regione išlieka stabilus

Kauno TDB Prienų skyriaus direktorius Vygintas Morkūnas pristatė darbo situaciją 2013 m. ir galimybes 2014 m. Šis skyrius aptarnauja Prienų r. ir Birštono savivaldybes, kuriose gyvena 19782 darbingo amžiaus gyventojai, veikia 580 įmonių. Vienam skyriaus darbuotojui tenka aptarnauti 490 bedarbių.

Pasak V. Morkūno, palyginti su Lietuvos nedarbo vidurkiu, Prienų r. ir Birštono savivaldybės yra mažo nedarbo teritorijos, nors metų pradžioje nedarbas šiek tiek padidėja, nes Darbo biržą užplūsta gerokai daugiau bedarbių nei įprastai. Taip yra todėl, kad bedarbiai, pasibaigus verslo liudijimui, registruojasi Darbo biržoje dėl lengvatų.

2014 m. vasario 1 d. registruotas vidutinis nedarbas Prienų rajone buvo 9,6 proc., Birštono savivaldybėje – 10,3 proc. Per 2013 m. Prienų darbo biržoje buvo registruotos 1592 laisvos darbo vietos, 3251 bedarbis, iš jų įdarbinta 1217. Veikla akivaizdi. nors Darbo birža, pasak jos direktoriaus, yra tik dalis darbo rinkos procesų. Tačiau, be kitų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, ji turi finansuojamus mechanizmus, kuriais gali paskatinti darbdavius pasinaudoti įdarbinimo subsidijuojant priemone. Per 2013 metus į aktyvias darbo rinkos politikos priemones iš viso buvo nukreipta 612 asmenų, iš jų 165 įdarbinti subsidijuojant. Dar pustrečio šimto asmenų dirbo viešuosius darbus, 91 pasiųstas į profesinius mokymus, 47 pradėjo individualią veiklą pagal verslo liudijimus, 41 įdarbintas pagal darbo įgūdžių rėmimo programą.

2014 m. aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis numatoma panaudoti 2,15 mln. litų. Į šias priemones numatoma nukreipti 500 asmenų. Kauno TDB Prienų skyriaus direktorius pažymėjo, kad darbo vietų daugėja, tačiau darbo jėgos problema išlieka. Darbo vietos kuriamos didesnę kvalifikaciją turintiems žmonėms, kurių nėra tiek daug, kokia yra paklausa, todėl šiais metais prioritetas skiriamas tiksliniam profesiniam mokymui (t. y. ruošimui tų profesijų, kurių reikia darbdaviams) sudarant trišales sutartis tarp darbdavio, teritorinės darbo biržos ir bedarbio. Pasinaudoti profesinio mokymo programa ir sudaryti dvišales sutartis su teritorine darbo birža turės galimybę ir tie darbo biržoje užsiregistravę asmenys, kurie yra rimtai nusiteikę kurti smulkųjį verslą, tačiau jiems trūksta tam tikros kompetencijos arba kvalifikacijos.

 

Kaip nutiesiamas kelias verslui

Birštono merė Nijolė Dirginčienė patikino, kad verslo pritraukimas ir naujų darbo vietų sukūrimas priklauso nuo to, kokia infrastruktūra savivaldybėje sukuriama ir kokios sąlygas sudaromos verslui. „Savivaldybės funkcija – užtikrinti, kad žmonės toje savivaldybėje, kurioje gyvena, turėtų ir darbą“, – teigė ji. Birštono savivaldybė, anot merės, tuo rūpinasi, tvarkydama infrastruktūrą, kviesdama investuoti, todėl siekiama, jog senieji pastatai, kurie stovi nenaudingi arba restauruoti neduos jokios pridėtinės vertės, būtų išnuomojami 99 metams už simbolinę 1 Lt už 1 kv. m. kainą. Verslininkai, kurie investuoja į Birštoną ir kuria darbo vietas, trejiems metams atleidžiami nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių investicijų laikotarpiui. „Tai skatina verslą „ateiti“ į Birštoną“, – pabrėžė N. Dirginčienė, pasidžiaugdama, kad nedarbas Birštone kasmet vis mažėja. Tam įtakos turi besikuriančios didelės įmonės, tokios, kaip „Eglės“ sanatorija, kuri toliau įgyvendina savo projektus ir planuoja įdarbinti dar kelis šimtus žmonių, taip pat su europine parama pradėtos remontuoti apleistos gydyklos.

Galima pasidžiaugti puikia kaimyninės savivaldybės perspektyva bei tikėtis, kad verslo įmonėse atsiras vietų kvalifikuotiems darbuotojams ir iš Prienų rajono savivaldybės. Juolab kad apie tai užsiminė ir Birštono savivaldybės vadovė, kalbėjusi, jog naujų verslo įmonių steigimas ir plėtra ateityje turėtų išspręsti nedarbo problemą Birštono savivaldybėje.

Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas pasveikino Darbo biržos iniciatyvas, padedančias plėtoti verslą Kauno regione. Meras vylėsi, jog dirbant kartu su Darbo birža ir padedant verslui kurti darbo vietas, situacija rajone ateityje pagerės, tačiau prieš tai reikėtų išgyvendinti pašalpų gavėjų norą naudotis pašalpomis ir nedirbti.

Kauno TDB Prienų skyriaus vadovas V. Morkūnas pakvietė savivaldybes, partnerius, bendruomenes ir verslininkus siekti bendros kalbos bei bendrų tikslų ir išnaudoti darbo biržos teikiamas galimybes, skatinančias dalyvauti VUI projektuose bei kitose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 2014 metais. „Darbo birža viena kalnų negali nuversti, tačiau yra pasiryžusi padėti spręsti problemas ir bendradarbiauti“, – sakė V. Morkūnas.

Roma Sinkevičiūtė

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close