Dvyliktojo jaunųjų krašto kūrėjų almanacho sutiktuvės (GALERIJA)

Sausio 3 d. Prienų Just. Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, ypatinga aura apgaubtame Just. Marcinkevičiaus kambaryje, vyko 12-osios Prienų krašto jaunųjų kūrėjų knygos „Prienų krašto vyturiai“ pristatymas. Į Just. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos surengtą knygos pristatymą gausiai susirinko rajono mokyklų jaunieji kūrėjai, juos atlydėję mokytojai, knygelės sudarytojai, leidybos rėmėjai ir pasveikinti atvykę svečiai.

Visus susirinkusiuosius į knygos šventę S. Nėries ir J. Mačiukevičiaus eilėmis bei A. Mamontovo daina „Saulės miestas“ sveikino „Revuonos“ mokyklos devintokai ir solistas Kasparas Gudaitis.

Jaunuosius kūrėjus pasveikino ir renginio vedėja „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė, kuri apžvelgė „Prienų krašto vyturių“ nueitą kelią, prasidėjusį nuo įžiebtos idėjos ir išsiplėtojusį į grandiozinį kūrybinį procesą. „Nors knygelė pristatoma žiemą, norisi kalbėti apie saulę, jos skleidžiamą šilumą, nes ši knygelė spinduliuoja gėrį, grožį. Jūsų, vaikai, kūryboje labai dažnas saulės įvaizdis, manau, tikrai ne dėl to, kad Lietuvoje mes labai pasiilgstame saulės, o dėl to, kad Jus supa geri žmonės.Tas saulės daigas, iš kurio išaugo šios 12 knygelių, yra idėja turėti savo krašto jaunųjų kūrėjų knygą. Šios idėjos autorė ir iniciatorė – Prienų bibliotekos vedėja Daiva Čepeliauskienė. Iš pradžių ji su savo komanda siuntė į mokyklas kvietimą atsiliepti kuriančius vaikus. Jų kūryba ir sugulė į pirmųjų trijų knygų puslapius. Pirmųjų knygelių sudarytoja buvo lietuvių kalbos mokytoja Anarsija Adamonienė. Kai mokytoja Levutė Karčiauskienė tuometinėje Prienų „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje pradėjo organizuoti jaunųjų kūrėjų konkursą, knygelėje buvo spausdinami šio konkurso metu atrinkti kūriniai. Paskui estafetė buvo perduota Vilijai Juodsnukienei, prie kurios prisijungė ir Lina Venclovaitė. Vėliau knygelę papildė dar dviejų konkursų – „Ąžuolo“ progimnazijos (buvusios pagrindinės mokyklos) organizuojamo konkurso „Kuriame pasaką“ ir „Žiburio“ gimnazijos rengiamo Jaunųjų kalbininkų konkurso, skirto kalbininkui J. Kazlauskui ir žodynininkui A. Lyberiui atminti, – laureatų darbai. Knygelėje yra trys skyriai. Šios knygelės naujovė yra tai, kad kiekvieno skyriaus įžanginį žodį parašė minėtų konkursų organizatorės Lina Venclovaitė, Irena Drižilauskienė ir Živilė Jurkšienė“, – pasakojo renginio vedėja.

Kad į vaikų kūrybą žiūrimą labai rimtai, rodo žymių žmonių recenzijos. Pasidžiaugusi, kad šiemet perskaityti mokinių kūrybą ir parašyti apie ją atsiliepimą mielai sutiko rašytojas V. Bubnys, renginio vedėja V. Kurtovienė perskaitė jo laišką ir šventės dalyviams:

„Kiekvienas ateiname ne tik iš vaikystės ar jaunystės, bet ir iš knygų pasaulio, į kurį įveda tėvai, mokytojai. Atmintin įkritę eilėraščiai ar pasakų veikėjai apsigyvena vaizduotėje, ir nejučia pašoka noras kažką savyje gimusio išsakyti kitiems, padeklamuoti. Kad tai kūrybos ugnelės švystelėjimas, net ir nepagalvojame. Lyg ir savaime prabylame žodžiu, raštu.

Panašiai ir aš, dar menkas berniokėlis, pradėjau išsisakyti. Dabar, kai į rankas paėmiau Prienų ir jo apylinkių moksleivių kūrybos almanachą, kai tik jį atsiverčiau, įsiskaičiau, prisipažįstu, širdis stipriai suplastėjo, net apsalo, tarsi šioje kuklioje knygelėje būtų ir mano pirmieji eilėraštukai, rašyti prieš daugelį daugelį metų. Taip viskas artima, tikra.

Džiaugiuosi – nors dar tik žiemos pradžia, o mano gimtojo krašto vyturiai jau skelbia artėjantį pavasarį. Savo eilėraščiais, vaizdeliais, pasakėlėm ar rašiniais sklandžiai, vaizdingai jie išgieda, išsako meilę Tėvynei ir jos gamtos grožiui, gilią pagarbą tėvams ir kiekvienam žmogui, ištikimybę savajai kalbai. Galėčiau suminėti daugelį jaunųjų literatų, kurie palietė mano širdį, galėčiau kiekvienam rasti gražų žodį, tačiau atleiskite, susiturėsiu ir tik paprašysiu – priimkite mano tikėjimą, kad iš šio vyturių būrio ne vieno balsas ateityje pasieks daugelį Lietuvos skaitytojų. Už jūsų meilę bus atsidėkota meile. Vytautas Bubnys“.

Dvyliktosios Prienų krašto jaunųjų kūrėjų knygos pristatymo šventės dalyvius pagerbė knygos leidybą finansiškai parėmusios Prienų rajono savivaldybės atstovai: mero patarėjas Raimundas Markūnas ir Kultūros, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Svečiai pasidžiaugė kuriančiais Prienų krašto vaikais, juos paskatinančiais ir padrąsinančiais mokytojais, padėkojo jiems bei visiems prisidėjusiems prie 12-osios knygos išleidimo ir įteikė puokštę gėlių viso proceso varomajai jėgai – bibliotekos direktorei D. Čepeliauskienei.

Kad knygelė taptų graži, išvaizdi ir turininga, jos rengėjams teko daug ir ilgai paplušėti: atrinkti kūrinius, juos redaguoti, suskirstyti, sudėlioti, taip pat knygelę papuošti. Ją sušildė jaunųjų Prienų meno mokyklos dailininkų, kuriems vadovavo mokytojas V. Tranelis, iliustracijos. Knygelę sudarė „Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja L. Venclovaitė, ją redagavo V. Juodsnukienė.

Kūrėjus pasveikinusi V. Juodsnukienė pabrėžė, kad 12 – magiškas skaičius, visada žymintis kažkieno pabaigą. Kaip 12 mėnesių ar 12 metų ciklas… Pasibaigus jam, tikimės kažko naujo. Mokytojos nuomone, ši riba turėtų būti postūmis knygelei dar labiau keistis, tobulėti, galbūt įgyti kitą formatą. Galbūt daugiau dermės turėtų būti jau dabar tarp trijų konkursų organizatorių.

Anot V. Juodsnukienės, šis konkursas, prasidėjęs „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje, jau seniai peržengė jos ribas. Tai visų 1–12 klasių rajono mokinių konkursas. „Kaip bekalbėti – ir pirmokas, ir dvyliktokas jau įėjo į istoriją. Su visa pagarba kūrybingiems mokiniams, nepaprastai darbštiems ir įžvalgiems jų mokytojams norėčiau padėkoti žmogui, kuris, dar konkursui neprasidėjus, jau klausdavo: „O kuo galėčiau padėti?“ Konkursui vykstant, nuolat teiraudavosi: „Kaip sekasi?“ Nuolat buvo šalia, nors jo darbas nėra konkurso organizavimas, nėra knygos redagavimas“, – sakė V. Juodsnukienė, už kelerių metų bendradarbiavimą, už buvimą šalia dėkodama Just. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorei D. Čepeliauskienei.

Koks gali būti sudėtingas kūrybos procesas, tikrai žino Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“ vadovė, Seimo nario A. Palionio padėjėja Rasa Zdanevičienė. Ji parašė ir knygelės įžanginį žodį, kuriuo pasidalindama dėkojo visiems almanacho vyturiukams ir vyturiams už drąsą kurti, už nuoširdumą ir tikrumą, už skambantį lietuvišką žodį. Dėkojo mokytojams, skatinantiems atverti kūrybos dirbtuvėles, stebėti aplinką, pasaulį, susivokti nerimastingame savų jausmų ir išgyvenimų pasaulyje ir visa tai kurti žodžių piešiniu: eilėraščiu, esė, pasaka, limerikais.

R. Zdanevičienė pirmiausia padėkojo visai gražiai bendruomenei, kuriančiai Lietuvoje unikalų kultūros reiškinį. Anot jos, bibliotekos direktorė, būdama Respublikos bibliotekininkų susibūrimuose, galėtų nepasikuklinti ir pasidžiaugti, kokia graži 12-os metų patirtis išaugusi Prienų krašte. „Lai šios patirties pumpurėliai skleidžiasi ir kituose kraštuose – susitiktume su žemaičiais, aukštaičiais… Juolab kad šie metai paskelbti etninių regionų metais, Kristijono Donelaičio metais“, – pabrėžė R. Zdanevičienė.

Kaip „Gabija“ vadovė ir viena iš vertinimo komisijos narių R. Zdanevičienė pasidžiaugė, kad mokinių kūrybos konkursas nenutrūko, tačiau prisipažino, kaip sunku būna atrinkti iš gausybės vaikų kūrinių geriausius perliukus, nes nėra to vieno mato, kriterijaus, „…nes vienas eilėraštis kalba nuostabia kalba, kitas tarmiškai „parokuoja“ kažką, trečias savo pasakoje išreiškia mintį, kuri nustebina. Daug originalių minčių, svajonių, fantazijos ir ateities matymo yra vaikų kūryboje“.

Į turtingą 12-ojo skrydžio žemę veda 12-os metų kelias, kuriuo lydi mokytojai, konkurso organizatoriai, leidinio rengėjai ir sudarytojai, leidėjai. R. Zdanevičienė palinkėjo jiems visiems didelės kūrybinės sėkmės ir pakvietė kuriančius literatus drąsiau prisijungti prie Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“.

Apie kuriamą gražią „Krašto vyturių“ pasaką mintimis pasidalino ir daug nuoširdžių dėkingumo žodžių išgirdusi šios idėjos autorė D. Čepeliauskienė. Ji pasidžiaugė dvyliktąja knyga, padėkojo visiems bendražygiams, bendraminčiams, kurie prisidėjo, palaikė, ištesėjo savo pažadus. Direktorė įteikė rinkinį knygų pagrindiniam leidinio rėmėjui – Prienų rajono savivaldybei, kuri parėmė šį ir ketvirtąjį leidinį tada, kai leidėjų grupė neturėjo jokių kitų finansavimo šaltinių, prisidėjo prie kitų knygų leidimo ir, kaip vylėsi svetingų namų šeimininkė, neatsisakys prisidėti prie ateityje planuojamų darbų. Kartu su padėkos žodžiais knygos buvo padovanotos ir kitiems pagalbininkams, bendradarbiavimo partneriams.

Dvyliktojo Prienų rajono mokinių kūrybos almanacho sutiktuves sušildė skaitomi knygoje publikuojamų autorių kūriniai, tarp kurių buvo ir dainą dovanojusio žiburiečio Vytauto Trakymo eilės.

 

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close