ES priėmė 11-ąjį sankcijų Rusijai rinkinį

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad ES Taryba priėmė 11-ąjį sankcijų Rusijai rinkinį. Juo bus užtikrinta, kad, remiantis per praėjusius metus įgyta įgyvendinimo patirtimi, ES sankcijos Rusijai būtų dar geriau įgyvendinamos ir geriau užtikrinamas jų vykdymas.  

Pagrindiniai 11-ojo sankcijų rinkinio elementai

 PREKYBOS PRIEMONĖS

 • Nauja kovos su sankcijų apėjimu priemonė suteiks galimybę riboti konkrečių prekių ir technologijų, kurioms taikomos sankcijos, pardavimą, tiekimą, perdavimą ar eksportą į tam tikras trečiąsias šalis, kurių jurisdikcijai nuolat kyla didelė rizika, kad ja bus pasinaudota sankcijoms apeiti. Ši nauja kovos su sankcijų apėjimu priemonė bus išimtinė ir kraštutinė priemonė, jei kitų atskirų priemonių ir ES kontaktų su atitinkamomis trečiosiomis šalimis nepakaktų, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
 • Išplečiamas tranzito draudimas įtraukiant tam tikras jautrias prekes (pvz., pažangiąsias technologijas, aviacijai reikalingas medžiagas), iš ES į trečiąsias šalis eksportuojamas per Rusiją. Tai taip pat sumažins sankcijų apėjimo riziką.
 • Į subjektų, kurie tiesiogiai remia Rusijos karinį pramoninį kompleksą ir jos vykdomą agresijos karą prieš Ukrainą, sąrašą įtraukti dar 87 subjektai. Jiems taikomi griežtesni dvejopo naudojimo prekių ir pažangiųjų technologijų eksporto apribojimai. Į sąrašą, kuriame jau yra Rusijos ir Irano subjektų, dabar dar įtraukiami Kinijoje, Uzbekistane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Sirijoje ir Armėnijoje registruoti subjektai.
 • Apribojamas mūšio lauke Ukrainoje rastų dar 15-os technologijų arba joms pagaminti reikalingos įrangos eksportas. Glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais ir į mūsų šalių partnerių sąrašą įtraukiame Šveicariją.
 • Sugriežtinami geležies ir plieno importo apribojimai – reikalaujama, kad trečiojoje šalyje perdirbtų geležies ir plieno produktų, kuriems taikomos sankcijos, importuotojai įrodytų, kad naudotos žaliavos yra ne iš Rusijos.
 • Uždraudžiama parduoti, licencijuoti ar perduoti intelektinės nuosavybės teises ir prekybos paslaptis, susijusias su prekėmis, kurioms taikomos sankcijos, siekiant išvengti situacijų, kai šios prekės paprasčiausiai būtų gaminamos už ES ribų.
 • Išplečiamas prabangių automobilių eksporto draudimas įtraukiant visus naujus ir naudotus automobilius, kurių varikliai viršija tam tikrą dydį (> 1 900 cm³), ir visas elektrines ir hibridines transporto priemones.
 • Nustatomas visiškas draudimas tam tikrų tipų mašinų sudedamosioms dalims.
 • Supaprastinama pramoninėms prekėms skirto priedo struktūra – produktai, kuriems taikomi apribojimai, išvardijami viename skyriuje, pateikiamos platesnės produktų apibrėžtys, kad būtų galima geriau identifikuoti prekes, kurioms taikomi eksporto draudimai, ir sumažinti sankcijų apėjimą neteisingai suklasifikuojant.

SU TRANSPORTU SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

 • Visiškai uždraudžiama sunkvežimiams su Rusijos priekabomis ir puspriekabėmis gabenti prekes į ES. Taip bus suvaržytos krovinius keliais vežančių Rusijos vežėjų galimybės apeiti draudimą vežti prekes į ES.
 • Draudžiama į ES uostus įplaukti laivams, vykdantiems perdavimą iš laivo į laivą, kuriuo, įtariama, pažeidžiamas draudimas importuoti Rusijos naftą arba G7 sutartos viršutinės kainos ribos reikalavimą.
 • Draudžiama į ES uostus įplaukti laivams, kurie bent prieš 48 valandas nepraneša kompetentingai institucijai apie perdavimą iš laivo į laivą valstybės narės išskirtinėje ekonominėje zonoje arba 12 jūrmylių atstumu nuo tos valstybės narės pakrantės linijos.
 • Draudžiama į ES uostus patekti laivams, kurie transportuodami Rusijos naftą, kuriai taikomas importo draudimas arba G7 sutarta viršutinė kainos riba, manipuliuoja savo navigacijos sistema arba ją išjungia.

SU ENERGIJA SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

 • Nebelieka galimybės importuoti naftą iš Rusijos naftotiekiu į Vokietiją ir Lenkiją.
 • Įtraukiamos griežtos ir labai konkrečios nukrypti nuo dabartinių eksporto draudimų leidžiančios nuostatos, kad būtų sudarytos sąlygos atlikti Kaspijos vamzdynų konsorciumo (CPC) naftotiekio, kuriuo Kazachstano nafta per Rusiją transportuojama į ES, techninę priežiūrą.
 • Japonijai taikomos išimties dėl viršutinės kainos ribos netaikymo Sachalino naftai galiojimas pratęsiamas iki 2024 m. kovo 31 d.

SANKCIONUOJAMŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS

 • Į fizinių ir juridinių asmenų, kurių turtas įšaldomas, sąrašą įtraukiami dar 100 papildomų asmenų ir subjektų. Tarp jų – vyresnieji karininkai, sprendimus dėl karo priimantys asmenys, su neteisėtu Ukrainos vaikų deportavimu į Rusiją susiję asmenys, politiškai motyvuotus sprendimus prieš Ukrainos piliečius priimantys teisėjai, už kultūros paveldo grobstymą atsakingi asmenys, verslininkai, propagandistai, taip pat Rusijos IT bendrovės, teikiančios ypatingos svarbos technologijas ir programinę įrangą Rusijos žvalgybai, okupuotose teritorijose veikiantys bankai ir su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis dirbantys subjektai.

PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI

 • Peržiūrėtas įtraukimo į sąrašą kriterijus, taikomas ES sankcijas apeinantiems asmenims ir (arba) subjektams, įskaitant tuos, kurie labai kenkia ES sankcijoms.
 • Nustatytas naujas įtraukimo į sąrašą kriterijus, kad į jį būtų galima įtraukti asmenis ir subjektus, kurie vykdo veiklą Rusijos IT sektoriuje, turėdami Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) arba Rusijos pramonės ir prekybos ministerijos išduotą licenciją.
 • Įtraukta nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią leidžiama parduoti nuosavybės teises į Rusijos bendrąją įmonę, nuosavybės teise valdomą kartu su į sąrašą įtrauktu asmeniu.
 • Įtraukta nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią leidžiama realizuoti tam tikrų rūšių turimus konkrečių į sąrašą įtrauktų subjektų vertybinius popierius.
 • Detaliau paaiškinama nuostata dėl kompetentingų institucijų dalijimosi informacija tarpusavyje ir dėl teisininkų ir jų klientų tarpusavio komunikacijos konfidencialumo užtikrinimo, kalbant apie pareigą pranešti.
 • Įtraukta nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią leidžiama teikti paslaugas, kurių reikia sukurti užkardai, kuria panaikinama į sąrašą įtraukto asmens vykdoma ES subjekto turto kontrolė.
 • Įtraukta išimtis dėl locmanų paslaugų teikimo tam tikromis aplinkybėmis.

KITA

 • Išplečiamas draudžiamų žiniasklaidos priemonių sąrašas įtraukiant dar 5 kanalus.
 • Nustatytos papildomos nuostatos dėl keitimosi informacija ir informacijos teikimo.
 • Įtraukta laikina nukrypti leidžianti nuostata, kad būtų galima teikti draudžiamas paslaugas, kurios yra teisiškai būtinos, kad Rusijos veiklos vykdytojai nutrauktų veiklą ES.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close