Prienų rajono savivaldybės tarybos spalio mėnesio posėdyje svarstyta 19 sprendimų projektų. Visiems jiems pritarta.

Prieš prasidedant darbotvarkės klausimų svarstymui, du Tarybos nariai pranešė, kad tampa kitų frakcijų nariais. Rima Zablackienė prisijungė prie Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, o Vytas Bujanauskas – prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“.

Pakeistas biudžetas, patvirtintos papildomos pareigybės

Taryba patvirtino savivaldybės 2022 m. biudžeto pakeitimus. Savivaldybės biudžeto pajamos didėja 610 400 eurų. Iš jų Europos Sąjungos lėšos didėja 71 500 eurų, kita tikslinė dotacija didėja 477 000 eurų, biudžetinių įstaigų pajamos – 112 000 eurų, pajamos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 15 000 eurų, 65 100 eurų mažėja mokymo lėšos. Valdančiajai koalicijai nepriklausantys Tarybos nariai priekaištavo, kad Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programa buvo papildyta prieš pat posėdį. Už šį sprendimo projektą balsavo 16 Tarybos narių, keturi – susilaikė.

Vienbalsiai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Prienų r. Jiezno gimnazijoje. Gimnazijoje papildomai patvirtinta 1,2 mokytojo padėjėjo etatinės pareigybės: buvo – 5,7, dabar – 6,9 etatinės pareigybės.

Priimti su turto valdymu susiję sprendimai

Prienų kūno kultūros ir sporto centras įgyvendina projektą „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas mažiau galimybių dėl fizinės negalios, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams reguliariai lankyti plaukimo ir vandens terapijos užsiėmimus Prienų baseine, didinant fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą. Įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas trumpalaikis materialusis turtas – plaukimo akinukai ir kepuraitės.

Siekiant, kad Prienų kūno kultūros ir sporto centro baseine galėtų vykti varžybos, Tarybos narys E.Visockas pasiūlė kitų metų biudžete numatyti lėšų reikiamai įrangai, kainuojančiai apie 10 tūkst. eurų, įsigyti.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikis materialusis turtas (kondicionavimo sistemos), esantis bibliotekos padaliniuose Vyšniūnų k. (Stakliškių sen.), Pakuonio mstl. (Pakuonio sen.) ir Užuguosčio k. (Stakliškių sen.).

Taryba sutiko išnuomoti ne konkurso būdu dvejiems metams Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Prienų r. Stakliškių gimnazijos patikėjimo teise valdomas patalpas vaikų maitinimo paslaugoms teikti. Nustatytas pradinis turto nuompinigių dydis – 0,27 Eur už 1 kv. m.

Taryba pritarė, kad Prienų r. savivaldybės nuosavybėn būtų perimtas Savivaldybės apskaitoje registruotas ir faktiškai rajono savivaldybės valdomas valstybės turtas – vietinės reikšmės keliai ir gatvės (sąraše 91 objektas, esantis Stakliškių ir Jiezno seniūnijose).

Atsižvelgiant į Prienų r. savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktą informaciją, patvirtintas Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašas (26 statiniai). Į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktam nekilnojamajam turtui 2023 metais bus taikomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Taryba leido VšĮ Prienų ligoninei nurašyti pripažintą nereikalingu (negalimu) naudoti, t. y. fiziškai susidėvėjusį Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu VšĮ Prienų ligoninės patikėjimo teise valdomą turtą – automobilį „Nissan Almera“ (2004 m.).

Atsižvelgdama į UAB „Prienų butų ūkis“ prašymą Taryba pratęsė penkeriems metams sutartį dėl automobilio VW-MAN perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį.

Taryba leido Prienų r. savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti M2 kategorijos transporto priemonę mokinių pavėžėjimui užtikrinti, jos vertė ne didesnė kaip 102 000 eurai (su PVM).

Pritarta su šilumos ūkio valdymu susijusiems klausimams

Taryba pritarė siūlymui investuoti į AB „Prienų šilumos tinklai“ beveik 60 tūkst. eurų, perduodant Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) iš savivaldybės biudžeto kaip papildomą turtinį įnašą įstatinio kapitalo didinimui. Lėšas numatoma investuoti į katilinę Nr. 5, esančią Prienuose, Birštono g. 37, siekiant atsisakyti gamtinių dujų naudojimo, pakeičiant jas pigesnėmis suskystintomis naftos dujomis ir taip atpiginant gaminamą šilumos energiją, padidinant katilinės darbo efektyvumą ir išlaikant stabilų šilumos energijos tiekimą pietvakarinei Prienų miesto daliai.

Atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtos Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus, Taryba pakeitė AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos kintamosios dedamosios formulę. Šiuo pakeitimu siekiama leisti ūkio subjektui subalansuoti ir prognozuoti finansinius srautus, operatyviau reaguoti į kuro kainų pokyčius rinkoje.

Apsvarstyti su socialinių paslaugų teikimu susiję klausimai

Taryba patvirtino Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimus. Yra patikslintos kai kurios nuostatos, susijusios su socialinių paslaugų poreikio nustatymu, socialinių paslaugų teikimu, nutraukimu bei sustabdymu. Numatyta nauja paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos, šios paslaugos bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. Numatyta, kad vaikui su negalia, kuris sulaukęs pilnametystės dėl negalios negali savimi pasirūpinti, esant poreikiui, būtų sudaryta galimybė pratęsti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, kurią gavo būdamas nepilnametis, be naujo prašymo ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo dar iki 2 metų nuo pilnametystės, patikslintos nuostatos dėl pasikeitusio asmens socialinių paslaugų poreikio tenkinimo tos pačios rūšies, bet alternatyviomis paslaugomis (pvz., stacionari socialinė globa keičiama į socialinę globą grupinio gyvenimo namuose). Patikslintos nuostatos dėl socialinių paslaugų sustabdymo ne ilgiau nei 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, papildomai numatant išimtį, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl asmens išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą, bei dėl kelių rūšių socialinių paslaugų skyrimo, taip pat reglamentuojama socialinių paslaugų teikimo atnaujinimo nesibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam socialinių paslaugų teikimo sustabdymo laikotarpiui tvarka.

Patvirtintas naujos redakcijos Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašas, kuris atitiks pasikeitusius socialinių paslaugų poreikio nustatymą reglamentuojančius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktus.

Pakeistos gatvių geografinės charakteristikos

Patenkintas Noreikiškių kaimo, esančio Stakliškių seniūnijoje prie Juodžio ežero, bendruomenės prašymas pakeisti Ežero gatvės pavadinimą, nes aplinkiniuose kaimuose taip pat yra Ežero gatvė, o tai sukelia problemų nustatant adresą. Nuo šiol Ežero gatvė vadinsis Žalčių gatve.

Taryba priėmė sprendimą dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės panaikinimo. Išlaužo seniūnijos Gražučių kaimo gatvei suteiktas Rasų gatvės, Jiezno seniūnijos Jiezno miesto gatvei – Kaštonų gatvės, Jiezno seniūnijos Verbyliškių kaimo gatvei – Pakalnės akligatvio, Jiezno seniūnijos Sobuvos kaimo gatvei – Ežero gatvės, Pakuonio seniūnijos Pagaršvio kaimo gatvei – Jurginų gatvės, Stakliškių seniūnijos Gripiškių kaimo gatvei – Vilniaus gatvės pavadinimas.

Pakeistos kai kurių gatvių geografinės charakteristikos. Jiezno seniūnijoje: Nibrių kaimo Lankos gatvės, Strazdiškių kaimo Pakalnės gatvės, Vincentavos kaimo Pakalnės gatvės; Stakliškių seniūnijoje: Gripiškių kaimo Tilto gatvės, Krasaušiškių kaimo Pušyno gatvės, Krištapiškių kaimo Vilniaus gatvės, Krištapiškių kaimo Piliakalnio gatvės, Lielionių kaimo Tuopų gatvės.

Panaikinta Stakliškių seniūnijos Lepelionių kaimo Piliakalnio gatvė.

Kitas Tarybos posėdis numatytas lapkričio 24 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close