Sutartis su UAB „Sanatorija Vytautas“ kol kas nenutraukta

Birželio 21 d. vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti 29 klausimus. Buvo priimti 28 sprendimai, vieno klausimo svarstymas atidėtas. Tarybos nariams ypač daug klausimų kilo dėl sutarties su UAB „Sanatorija Vytautas“.

Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių. Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo K. Justinavičienė, J. Šeržentienė, A. Šeržentas.

Apdovanoti Kulinarinio konkurso nugalėtojai

Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė įteikė apdovanojimus „Birštono kulinarinio konkurso 2019“ nugalėtojams. Konkursas jau trečią kartą rengiamas artėjant vasaros sezonui, norint išrinkti geriausius maitinimo įstaigų patiekalus ir jų pagrindu sukurti „Birštono kulinarinį žemėlapį“.

Šiais metais konkursui pateikus patiekalus vertino ne profesionali komisija, o patys kavinių ir restoranų lankytojai. Už patiekalus maitinimo įstaigų lankytojai balsavo internetu. Balsavime dalyvavo ne tik lietuviai, bet ir kurorto svečiai iš užsienio šalių – Airijos, Italijos, Vokietijos, Švedijos, JAV, Jungtinių Arabų Emyratų, Tailando.

Absoliučiu konkurso nugalėtoju tapo restorano „Old Town Grill“ patiekalas „Brandinta jautienos išpjova“, surinkęs 53 proc. balsų. Antrąją vietą užėmė to paties restorano desertas „Dekonstruotas tiramisu“ (43 proc. balsų). Trečiąja vieta pasidalijo du patiekalai, surinkę panašų balsų skaičių – restorano „Moon“ ėrienos kepsnys (23 proc. balsų) ir „Royal SPA Residence“ šamas (22 proc. balsų).

Pritarta veiklos ataskaitoms

BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos ir UAB „Birštono šiluma“ 2018 m. veiklos ataskaitos buvo išanalizuotos komitetų posėdžiuose. Tarybos posėdžio metu jų vadovai trumpai supažindino su problemomis. Pasak BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos vadovo A. Kederio, jų darbą mato ir vertina visi, o darbų jie atlieka tiek, kiek Taryba paskiria pinigų. Didžiausia problema – personalas: dabartiniai darbuotojai sensta, o jaunimas nenori ateiti dirbti, nes ir atlyginimas netenkina, ir darbo sąlygos nelengvos, juk reikia dirbti lauke.

UAB „Birštono šiluma“direktoriaus Gintaro Versecko teigimu, dažniausiai jiems užduodamas klausimas – kodėl įmonė dirba nuostolingai. Jie negauna pelno dėl to, kad VKEKK nustatė mažesnę kainą, nei įmonė norėtų, todėl negaunama apie 200 tūkst. eurų pajamų. Yra ir skolininkų. Didžiausia bėda – socialinių būstų gyventojai. Pavyzdžiui, penkių socialinių būstų gyventojai yra skolingi per 40 tūkst. eurų, o skolas iš jų išieškoti labai sunku.

Patvirtinti nauji žemės ūkio rėmimo nuostatai

Buvo pakeista materialiojo turto panaudos sutartis – VšĮ Birštono PSPC pagal 2016 m. spalio 31 d. panaudos sutartį naudojosi medicinos punkto patalpomis Birštono viensėdyje, administraciniame pastate. Šiuo metu šiomis patalpomis įstaiga nesinaudoja ir ateityje neplanuoja ten vykdyti veiklos, todėl patalpos iš sąrašo buvo išbrauktos.

Buvo patvirtinti naujos redakcijos Birštono savivaldybės žemės ūkio rėmimo fondo nuostatai, kuriuose nurodoma, kad fondas skirtas remti ne tik kaimo turizmo veiklą, bet visas alternatyvias veiklas, kad parama gali naudotis ne tik ūkininkai, bet ir visi žemės ūkio veiklos subjektai, o pagrindiniu prioritetu nurodomas smulkiųjų ir vidutinių ūkių kūrimosi skatinimas. Naujuose nuostatuose numatyta, kad bus kompensuojamos ne tik naujos, bet ir naudotos žemės ūkio technikos ir mechanizmų įsigijimo išlaidos, bus remiami ne tik kaimo turizmo veiklą, bet ir visas alternatyvias žemės ūkio veiklas vykdantys asmenys, kurie bus įregistravę žemės ūkio valdą. Prašymus pareiškėjai galės teikti raštu, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Kad daugiau žemdirbių galėtų pasinaudoti parama, maksimali paramos suma sumažinta iki 700 eurų ir skiriama įsigijus ne brangesnę kaip 10 tūkst. eurų žemės ūkio techniką.

Taryba taip pat patvirtino Birštono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Pagrindinis programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, neįgalumą, mirštamumą, finansuojant savivaldybėje įgyvendinamas visuomenės sveikatos priemones. Penkiolikai programų buvo paskirstyta 11,6 tūkst. eurų.

Taryba pritarė, kad Birštono mieste esančioms gatvėms būtų suteikti Bokšto alėjos, Žibuoklių ir Viensėdžio takų pavadinimai, Geležūnų kaime esančiai gatvei – Laukų gatvės pavadinimas.

Prienų rajono savivaldybei yra informavusi, kad nuo rugsėjo 1 d. nebeliks maršrutų Prienai–Puzonys per Birštoną ir Prienai–Siponys per Birštoną, nes šie maršrutai nebeįtraukti į perkamų paslaugų maršrutų paketą, kadangi didžioji jų dalis yra Birštono savivaldybės teritorijoje. Norint toliau teikti gyventojų pavėžėjimo paslaugas, tam tikslui bus sukurti nauji autobusų maršrutai iš Birštono autobusų stoties. Maršruto Nr.152 Kaunas –Birštonas organizatorius šiuo metu yra Kauno rajono savivaldybė, kuri pasiūlė šio maršruto organizavimą š.m. rugsėjo 30 d. perimti Birštono savivaldybei.

Priimti sprendimai dėl „Tulpės“ sanatorijos paslaugų kainų

Net penki Tarybos sprendimai buvo susiję su VšĮ „Tulpės“ sanatorijos teikiamų paslaugų kainų, nuolaidų pakeitimu. Kai kurios kainos dėl padidėjusio darbo užmokesčio padidėjo, kai kurios paslaugos nebeteikiamos dėl jau negaminamų kosmetikos priemonių. Visiems sprendimams buvo pritarta.

Patvirtinti dėl pasikeitusių teisės aktų atnaujinti VšĮ Birštono PSPC įstatai bei valdymo struktūros ir pareigybių sąrašas.

Į darbo grupę „Sveikatą stiprinantis Kauno regionas“ deleguotas merės pavaduotojas Vytas Kederys ir savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė.

Į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą deleguotas V. Kederys.

Patvirtintos Birštono kultūros centro paslaugų kainos

Šių metų pradžioje LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo padidinti įkainiai už pagrindinės ir pakartotinės sesijų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, todėl pakeitimus turėjo priimti ir Birštono savivaldybė.

Tvirtinant Birštono kultūros centro teikiamų paslaugų kainas diskusijų kilo dėl Kurhauzo salės 1 valandos nuomos kainos. Visi pritarė, kad koncertams būtų patvirtinta 100 eurų už valandą kaina, o konferencijoms, seminarams, simpoziumams ir pan. – 50 eurų.

Pritarta, kad nuo rugsėjo 1 d. bus pakeistas Mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašas. To prireikė padidėjus vaisių, daržovių, žuvies ir paukštienos kiekiui vaikų dienos valgiaraštyje ir išlaidoms, skirtoms vaiko vienos dienos maitinimui. Per mėnesį išlaidos už vaiko maitinimą padidės 5–6 eurais.

Nuo rugsėjo 1 d. padidės ir atlyginimas už Birštono meno mokykloje teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą. Atlyginimas už visas programas bus padidintas 2 eurais.

Pakeistas Tarybos veiklos reglamentas, biudžetas, prekybos vietų schema

Posėdyje buvo pakeistos Birštono savivaldybės tarybos veiklos reglamento kai kurios nuostatos, nes pasikeitė kai kurių skyrių, komitetų pavadinimai. Nustatyta, kad Tarybos nariams su jo veikla susijusioms išlaidoms apmokėti kas mėnesį bus mokama iki 0,6 minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio išmoka atsiskaitytinai.

Papildyta laikinųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų Birštono mieste schema. Leista prekiauti „Versmės“ sanatorijos kieme, o penktadieniais – sekmadieniais skvere priešais savivaldybę veiks sezoninis turgelis.  

Be diskusijų Tarybos nariai pritarė 2019 m. biudžeto pakeitimams.

Kadangi keičiama administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės paskirtis bei funkcijos, patvirtintas ir pakeistas Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas. Numatyta, kad Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka šias funkcijas: koordinuoja ir kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinės paramos skyrių, Birštono seniūnijos veiklą bei Savivaldybės administracijos vykdomas žemės ūkio ir turto valdymo funkcijas.

Posėdyje patvirtintas naujas Renginių organizavimo Birštono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas. Jis nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (koncertų, spektaklių, švenčių, mugių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, sportinių varžybų ir žaidimų, pramogų ir atrakcionų parkų, filmavimų ir kitų viešų renginių), organizavimo Birštono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarką. Nuo šiol renginių aptarimui nebus sudaroma komisija, kaip buvo iki šiol, sprendimus priims koordinatorius.

Naujas tarptautinio bendradarbiavimo partneris – Lipik miesto savivaldybė

Taryba pritarė sudaryti sąlygas vystyti tarpusavio bendradarbiavimą turizmo, sveikatinimo, kultūros, švietimo, socialinio ir ekonominio bendradarbiavimo srityse bei imtis bendrų veiksmų, įgyvendinant įvairius projektus, tarp Birštono savivaldybės ir Lipik miesto savivaldybės (Kroatijos Respublika).

Lipik – kurortinis SPA miestas Kroatijos Respublikoje, Požegos-Slavonijos apskrityje. Nuo XVIII a. Lipik garsėja kaip mineralinių vandenų ir šaltinių kurortas. Bendradarbiavimą inicijavo Kroatijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir J. E. Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimir Kedmenec. Pastaraisiais metais įgyvendinti bendri kultūros ir turizmo projektai, surengtos parodos, Kroatijos muzikos atlikėjų koncertai Birštono kurorte.

Tarybos posėdyje pritarta ir bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus universitetu pasirašymui.

Daug diskusijų kilo dėl sutarties su UAB „Sanatorija Vytautas“

Svarstant klausimą, ar nutraukti Birštono savivaldybės administracijos ir UAB „Sanatorija Vytautas“ 2016 m. balandžio 21 d. sudarytą Savivaldybės nuosavybės teise valdomų dviejų žemės sklypų nuomos sutartį, kilo daug diskusijų. Sutartį buvo siūloma nutraukti, nes UAB „Sanatorija Vytautas“ nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Buvo konstatuota, kad nuomininkas yra pažeidęs kelias pagrindines sutarties sąlygas: pateikė netinkamus Sutarties įvykdymo garantus už 100 tūkst. eurų sumą (turima draudimo kompanijos informacija, kad draudimo dokumentai nebuvo išduoti, t. y. jie suklastoti);iki 2017-05-09 neįsigijo statybos leidimo žemės sklypuose numatytiems objektams statyti. Dėl šio Sutarties pažeidimo nuo 2017-09-01 skaičiuojami delspinigiai (15,07 Eur / d.). 2019-05-31 buvo priskaičiuota jau 8 217,46 Eur. delspiniginių. Ši suma nesumokėta; iki 2018-11-15 nesumokėtas ir žemės nuomos mokestis – 18 840 Eur. (Dėl šio Sutarties pažeidimo iki 2019-05-31 priskaičiuoti delspinigiai – 2 968,79 Eur. Šios sumos nesumokėtos; iki 2019-05-09 į infrastruktūros objektų statybą neinvestavo 1 mln. Eur – skaičiuojami delspinigiai už laikotarpį nuo 2019-05-10 iki 2019-05-31 – 17 600,00 Eur (0,08 proc. nuo neinvestuotos sumos už kiekvieną uždelstą dieną). Ši suma nesumokėta.

Iš viso UAB „Sanatorija Vytautas“ yra nesumokėjusi daugiau nei 44 tūkst. mokesčių ir delspinigių. Pagal Sutartį numatyta, jog Sutartį nutraukiant dėl kitos šalies kaltės kaltoji šalis (UAB „Sanatorija Vytautas“) sumoka kitai šaliai (Birštono savivaldybei) 200 tūkst. eurų baudą.

Tarybos posėdyje dalyvavęs UAB „Sanatorija Vytautas“ atstovas Norbertas Pranckus teisinosi, kad antrojo korpuso statybos tęsiamos, bet darbai vėluoja, jie negali pradėti statyti viso komplekso, nes nepakoreguotas Birštono savivaldybės bendrasis planas. Todėl ir negali vykdyti visų įsipareigojimų, tačiau jau investavo apie 100 tūkst. eurų, pritraukė ES lėšų. Jis prašė, kad mokėjimai būtų atidėti, nes sumokėjus skolas, pastatas bus atidarytas ne lapkritį, bet sausį.

Nors šio klausimo svarstymas iš posėdžio pradžios buvo nukeltas į pabaigą, net buvo pasiūlyta patiems žemės nuomotojams paprašyti Tarybos nutraukti nuomos sutartį ir taip išvengti 200 tūkst. eurų baudos, į mestą „gelbėjimo ratą“ UAB „Sanatorija Vytautas“ atstovas neįsikibo.

Tarybos nariams kilo daug klausimų. V. Jokimas N. Pranckaus elgesį pavadino nepagarbiu Tarybai, jei jis per porą valandų sugebėjo prašymą tik telefone parašyti, o prašymą atidėti mokėjimą įteikė Tarybos posėdžio išvakarėse.

J. Aleksandravičius investuotojų atstovo klausė, ar, atidėjus mokėjimą, tolesni darbai vyks sklandžiai. Tarybos narys taip pat stebėjosi savivaldybės specialistų neapsižiūrėjimu, jei įmonei, turinčiai 5 tūkst. eurų įstatinį kapitalą, buvo leista vykdyti statybos darbus už 24 mln. eurų. N. Pranckus paaiškino, kad tuomet už UAB „Sanatorija Vytautas“ garantavo bendrovė, turinti 3 mln. eurų įstatinį kapitalą.

Po ilgų diskusijų, vicemerui V.Kederiui pasiūlius, Tarybos nariai priėmė sprendimą sutarties nutraukimą svarstyti rugpjūčio mėnesio Tarybos posėdyje. Iki rugpjūčio 1 d. UAB „Sanatorija Vytautas“ turi sumokėti visas skolas ir delspinigius bei kitus mokesčius, pateikti sutarties vykdymo garantą. Jei šie reikalavimai nebus įgyvendinti, sutartis bus nutraukta Savivaldybės iniciatyva ir nuomotojui teks sumokėti ne tik skolas, bet ir baudą.

Spaudos konferencijoje daugiausia dėmesio – sutarčiai su UAB „Sanatorija Vytautas“

Po Tarybos posėdžio vykusioje spaudos konferencijoje daugiausia buvo kalbama apie galimą sutarties su UAB „Sanatorija Vytautas“ nutraukimą arba pratęsimą. Šios įmonės prisiimtų įsipareigojimų vykdymas pradėjo strigti 2018 m. pavasarį.

Pasak Administracijos direktorės Jovitos Tirvienės, su įmone vyko daug susirašinėjimų, diskusijų ir susitikimų, tačiau konkrečių atsakymų negauta, vienintelis jų motyvas – nepakoreguotas Bendrasis planas. O tai, J. Tirvienės teigimu, nėra kliūtis statyboms.

Merė N. Dirginčienė sakė, jog viliasi, kad įmonė sumokės skolas ir tęs pradėtus darbus, nes projektas šaunus ir patrauklus kurortui.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close