home Birštone Paskutinio šių metų Birštono tarybos posėdžio svarbiausi sprendimai

Paskutinio šių metų Birštono tarybos posėdžio svarbiausi sprendimai

Gruodžio 21 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Prieš posėdžio darbotvarkę

Prieš pradedant svarstyti sprendimų projektus buvo pasveikinti jubiliejinius gimtadienius šventę Tarybos nariai, jiems įteiktos gėlių puokštės.

R. Zolubas pastebėjo, kad „Birštoniečių tribūnoje“ reikėtų žmonėms leisti pasisakyti ir kitais jiems rūpimais klausimais, nebūtinai tik svarstomais posėdžio dienotvarkėje. Be to, svarstytina galimybė įvairius pasiūlymus pateikti ir raštu, nes daugelis savivaldybės gyventojų, kai vyksta posėdis, būna darbe.

Buvusiam sanatorijos „Versmės“ direktoriui Antanui Daniui, pasibaigus jo kadencijai, buvo padėkota už gerą darbą. Dabar laikinai direktoriaus pareigas eina D. Skinderas, o A. Danys šiuo metu yra jo pavaduotojas. Netrukus bus išrinktas ir nuolatinis „Versmės“ direktorius (o gal direktorė).

Pritarta UAB „Birštono šiluma“ investicinio projekto derinimui

Tarybos nariai pritarė UAB „Birštono šiluma“ 2019–2020 metų investicinio plano derinimui. Pagal pateiktą 2019–2020 metų investicinį planą, bendrovė turimus du senus 2 MW galios biokuro katilus planuoja pakeisti tos pačios galios naujais katilais.

Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalius tarifus. Maksimalūs techninės priežiūros tarifai – Savivaldybės tarybos pagal metodiką nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai. Skaičiuojant maksimalius tarifus namų grupėms, atsižvelgiama į namo dydį ir techninės priežiūros ypatumus.

Tarybos posėdžio metu buvo patvirtinta Birštono miesto Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa. Pagal programą, kompleksiškai bus atnaujinti (modernizuoti) Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų daugiabučiai namai (dalis daugiabučių namų jau yra atnaujinti). Programa siekiama sumažinti šiluminės energijos suvartojimą ne mažiau kaip 40 proc., sutvarkyti infrastruktūrą ir inžinerinius tinklus, pagerinti šių kvartalų ir kartu miesto įvaizdį, gyventojų gyvenimo kokybę.

Tarybos nariai nemažai diskutavo dėl kuro laikymo katilinės teritorijoje, kur jis sušlampa, o vėliau dalis šilumos energijos išeikvojama jam džiovinti. Taigi, norint taupyti šilumą, reikia galvoti ne tik apie modernesnius katilus, bet ir apie paprasčiausią pastogę kurui.

Tik nedaugelis gyventojų skaitys „Naująjį Gėlupį“

Taryba pritarė sprendimui dėl spaudos leidinių prenumeratos neįgaliesiems, pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Atsižvelgiant į savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas, buvo nutarta užprenumeruoti Birštono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims 2019 metams 344 laikraščio „Gyvenimas“ (ISSN 1648-0392) priedo ,,Birštono versmės“ egzempliorius ir 36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius.

Iš tikrųjų labai įdomiai buvo atliekama apklausa, kuris žmogus nori kokio leidinio. Turguje spaudos kioske laikraštį nusipirkusio gyventojo paklausus, kodėl perka, o ne prenumeruoja (tai yra neprašo savivaldybės šio laikraščio), teko išgirsti atsakymą, kad laikraščio niekas nesiūlo ir neklausia, ar jis gyventojams įdomus, todėl ir perka. Tai kaip gali tikėti tomis įvairiomis apklausomis ir jų rezultatais. Beje, nelabai norėtume sutikti ir su teikiniais, kad mūsų laikraštyje mažiau naudingos gyventojams informacijos. Nebent mažiau savivaldybės vadovų fotografijų.

Patvirtinta jaunų žmonių (šeimų) pritraukimo programa

Taryba patvirtino Birštono savivaldybės jaunų žmonių (šeimų) pritraukimo į Birštono savivaldybę 2018–2021 metams programą. Patvirtinus priemonių planą ir jį įgyvendinant tikimasi pritraukti daugiau jaunų šeimų ir žmonių atvykti gyventi į Birštono savivaldybę, skatinti čia dirbančius žmones kurtis ir likti gyventi savivaldybėje. Tikimasi padidinti bendrą Birštono savivaldybės gyventojų skaičių – atsirastų daugiau jaunų, kvalifikuotų, įvairesnių profesijų darbuotojų, daugiau vaikų lopšeliuose-darželiuose ir mokinių Birštono gimnazijoje.

Diskusijos dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo atlyginimo didinimo

Pristačius šį sprendimo projektą, kai kurie Tarybos nariai pasidomėjo, kokiu pagrindu didinamas pavaduotojo atlyginimas. Tad buvo paaiškinta, kad Birštono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. TS-79 „Dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ 1 punktu buvo nustatytas pareigybės lygis – A, kategorija – 15 (7,8 koeficientas), 2 punktu Administracijos direktoriaus pavaduotojui buvo paskirta 30 proc. pareiginės algos dydžio priemoka. Atsižvelgiant į Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priede valstybės tarnautojams pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalą, siūloma Tarybai nustatyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui pareiginės algos koeficientą – 13, neskirti priemokos.

Na, o kalbant apie Administracijos direktoriaus V. Revucko atlyginimą, buvo pastebėta, kad Birštono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ 1 punktu buvo nustatytas pareigybės lygis – A, kategorija – 16 (8,7 koeficientas), 2 punktu Administracijos direktoriui buvo paskirta 40 proc. pareiginės algos dydžio priemoka. Atsižvelgiant į Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priede valstybės tarnautojams pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalą, siūloma Tarybai nustatyti Administracijos direktoriui pareiginės algos koeficientą – 15, neskirti priemokos.

Balsų dauguma sprendimas buvo priimtas.

Birštono savivaldybės ambasadorės vardas suteiktas Dovilei Šafranauskei (Lodaitei)

Taryba pritarė sprendimui suteikti Birštono savivaldybės garbės ambasadoriaus vardą Birštono kraštiečių klubo prezidentei Dovilei Šafranauskei(Lodaitei).

Dovilė Šafranauskė gimė ir augo Birštone, baigusi mokyklą studijavo Vytauto Didžiojo universitete Verslo vadybą, vėliau magistro studijas tęsė Vilniaus universiteto Kauno filiale, baigė tarptautinio marketingo specialybę. Ir išvykusi į kitą miestą Dovilė Šafranauskė nepamiršo gimtojo miesto. Socialiniai ir visuomeniniai klausimai visuomet domino Dovilę, todėl ji įsitraukė į Birštono kraštiečių klubo veiklą, vėliau tapo jo pirmininke. Tiesa, šiuo metu klubo veikla visai sulėtėjusi, tačiau tikimasi, kad ją pavyks atgaivinti ateityje. Darbinėje veikloje, tekstilės srityje, Dovilė Šafranauskė dirba daugiau nei 14 metų. Ji nuolat bendrauja su užsienio drabužių dizaineriais ir jų įmonių atstovais, siekia išsiaiškinti jų poreikius ir reikalavimus gaminamai produkcijai. Šiuo metu D. Šafranauskė studijuoja, kad galėtų konsultuoti tėvus vaikų miego ir pagarbios tėvystės temomis. Birštono savivaldybė dalyvauja LR užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos projekte „Globalūs regionai“. Įgyvendinant šį projektą, Birštono savivaldybė siekia sutelkti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius birštoniečius bendram darbui dėl Birštono savivaldybės, palaikyti artimą ryšį su išvykusiaisiais, rinkti jų duomenų bazę, informuoti apie pokyčius ir galimybes jų gimtajame mieste. Šiuo metu yra telkiama Birštono kraštiečių žmonių bendruomenė, kraštiečiai skatinami būti gimtojo krašto ambasadoriais ir aktyviau įsitraukti į savo krašto gyvenimą. Ambasadorių tinklas prisideda prie Birštono vardo garsinimo tarptautiniu mastu, didina galimybes susigrąžinti žmones gyventi ir dirbti į Birštono savivaldybę, padeda pritraukti užsienio investicijas.

Kiti svarstyti klausimai ir jų sprendimai

Vienas iš svarbesnių sprendimų projektų buvo 2018 m. savivaldybės biudžeto tikslinimas. Darbas vyko konstruktyviai, gautos biudžeto lėšos buvo paskirtos tiems, kam jų labiausiai reikia.

Buvo priimtas sprendimas dėl savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo, taip pat patvirtinta Lelijų ir Birštono gatvių kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa.

Tarybos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka pasirašymui. Sodininkų bendrijos „Rūta“ narius pradžiugino žinia, jog priimtas sprendimas apmokėti už detaliojo plano parengimą.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė pristatė informaciją ir paprašė pritarti partnerystės sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl projektuojamo statyti viaduko.

Tarybos posėdyje buvo priimti visi sprendimų projektai tiek svarbiais, tiek mažesnės reikšmės (pvz., turto perdavimo įstaigoms) klausimais.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close