home Švietimas Profesinės raidos seminare „eTwinning ir Erasmus+ bendradarbiavimas“

Profesinės raidos seminare „eTwinning ir Erasmus+ bendradarbiavimas“

Šių metų pradžioje Švietimo mainų paramos fondas paskelbė konkursą teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniuose seminaruose Prancūzijoje, Latvijoje ir Slovėnijoje. Sužinojęs apie šį konkursą nusprendžiau jame dalyvauti. Pasitaręs su gimnazijos direktore Irma Kačinauskiene, ar tikrai verta, ir gavęs jos pritarimą užpildžiau ir pateikiau paraišką švietimo paramos fondui.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz., „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. Kovo pradžioje sužinojęs, jog mano paraiška atitiko tinkamumo ir kokybės reikalavimus bei laimėjo konkursą dalyvauti kontaktiniame seminare Slovėnijoje, labai apsidžiaugiau. Niekada nesu buvęs šioje šalyje ir galimybė aplankyti bei keletą dienų praleisti jos sostinėje Liublianoje skambėjo labai viliojančiai.

Seminarui teko gerai pasiruošti: apgalvoti ir aprašyti savo planuojamo projekto idėją (tikslą, veiklas, rezultatus); apmąstyti, kaip seminaro metu įgytus įgūdžius pritaikysiu savo profesinėje veikloje, kokį teigiamą poveikį dalyvavimas seminare turės mano mokiniams, projekto idėją apipavidalinti ir būti pasiruošusiam ją pristatyti kitiems seminaro dalyviams (potencialiems projekto partneriams).

Seminarą gegužės 18–20 d. Liublianoje, Slovėnijos sostinėje, organizavo CMEPIUS (Slovėnijos Respublikos mobilumo, švietimo ir mokymo centras). Beveik 100 dalyvių iš visų Europos Sąjungos šalių suvažiavo į Liublijaną ir buvo apgyvendinti keturių žvaigždučių viešbutyje „Grand Hotel Union“ pačiame miesto centre. Gyvenimo ir darbo sąlygos (visi užsiėmimai vyko viešbutyje) buvo tikrai puikios. Kiekvienas seminaro dalyvis buvo apgyvendintas atskirame prabangiame kambaryje, pusryčiavome, pietavome ir vakarieniavome viešbučio restorane, o žinių sėmėmės nuostabaus grožio auditorijose. Taip pat galėjome naudotis viešbutyje esančiu baseinu ir pirtimis.

Darbas prasidėjo jau pirmą dieną. Pirmiausia dalyvius savo pranešimais pasveikino Erasmus + nacionalinės agentūros Slovėnijoje direktorė dr. Alenka Flander bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas Damjan Harisch. Labai šiltą įvadinę kalbą pasakė Europos Komisijos pareigūnė Cécile Le Clercq. Po šeimininkų slovėnų mokinių ir mokytojų, turinčių dalyvavimo tarptautiniuose „eTwinning“ ir „Erasmus +“ projektuose patirtį, motyvacinių kalbų (trumpi ir labai emocionalūs pranešimai) seminaro dalyviai kibo į darbą.

Pirmosios sesijos metu susipažinome su „eTwinning“ portalo mokykloms ir mokytojams teikiamomis galimybėmis bei projektiniais darbais, virtualioje internetinėje klasėje išbandėme „eTwinning Live“ ir „TwinSapce“ įrankius.

Antrą dieną vyko net dvi sesijos, kurių metu aiškinomės, kaip „eTwinning“ platforma gali palaikyti „Erasmus +“ programos rėmuose vykdomus projektus ir veiklas, kaip turėtų atrodyti novatoriškoji ateities klasė. Tai buvo tikrai turininga ir daug žinių suteikusi diena. Vienos sesijos metu aš atradau, kaip galima pasinaudoti „eTwinning“ platforma remiant „Erasmus +“ mobilumų (KA1) ir projektų (Ka2) skirtingais projekto įgyvendinimo laikotarpiais veiklas, o kitoje sužinojau apie programas bei programėles, kurios leistų patikrinti mokinių žinias greitai ir veiksmingai, suteikiant jiems kokybišką grįžtamąjį ryšį. Be to, pasitelkus šias programas ir programėles galima kurti mokiniams veiklas bei užduotis, atitinkančias mokymo programas, bendradarbiauti su užsienio partneriais, susipažinti ir naudotis geriausios praktikos pavyzdžiais.

Paskutinę, trečią, seminaro dieną teko taip pat rimtai dirbti. Iki pat išvykimo iš viešbučio aiškinomės, kaip įsitraukti į tarptautinį bendradarbiavimą ir plėtoti savo pirmą „eTwinning“ projektą bei suradus partnerius jį suplanuoti.

Džiaugiuosi, kad laikas nepraėjo veltui ir man pavyko surasti partnerių bei suplanuoti bendrą projektą.

Pagrindiniai bendro (Lietuvos, Belgijos, Prancūzijos ir Maltos) mokyklų projekto aspektai yra aptarti, sudaryta paraiška ir užregistruota „eTwinning“ platformoje.

Nuo 2017–2018 mokslo metų visų keturių mokyklų komandos pasiryžę pradėti ir sėkmingai plėtoti tarptautinį tarpdalykinį projektą, apimantį skirtingus dalykus (pvz., menus, informacines technologiją; anglų kalbą; fizinį lavinimą). Projekto idėja – per technologijas ir kartojimą motyvuoti mokinius mokytis ir tobulėti susiejant atskirus dalykus vieną su kitu.

Atlikti darbai suteikia viltį su optimizmu laukti kitų mokslo metų, kad galėtume įgyvendinti suplanuotas veiklas ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą kartu su naujais draugais. Tikiuosi, šio projekto įgyvendinimas padės dirbant su mokiniais man pačiam ir mano kolegoms, paįvairins ir pagerins patį mokymo(si) procesą bei prisidės prie sveikos ir saugios mokymosi aplinkos kūrimo.

„Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas Olegas Batutis