Vyksta seniūnijų atskaitiniai susirinkimai

Balandžio viduryje startavo Prienų rajono savivaldybės seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Pirmasis jų balandžio 16 d. įvyko Veiveriuose. Po keleto dienų – ir Jiezne.

 

Veiveriai. Aktyvesni įstaigų atstovai

Veiverių šaulių namuose vykęs susirinkimas užsitęsė daugiau nei tris valandas, todėl į pabaigą nukelta galimybė užduoti klausimus ataskaitas teikusiems įstaigų ir seniūnijos vadovams, politikams buvo iki galo neišnaudota. Kai kas sugebėjo įsiterpti per pasisakymus ir gauti atsakymus iškart, bet dauguma laukė, laikydamiesi reglamento. Tačiau kiekvienas, dalyvavęs susirinkime, po renginio galėjo klausimus užduoti asmeniškai tiek politikams, tiek dalyvavusiam Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato vadovui Dainiui Janavičiui.

Atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės administracijos siūlymą šiais metais seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose pristatyti ir vietos biudžetinių įstaigų vadovų bei kraštui atstovaujančių Tarybos narių ataskaitas, susitikimai su gyventojais vyksta būtent tokia tvarka. Veiveriuose tokias ataskaitas pateikė net septynių įstaigų vadovai ir seniūnas Vaclovas Ramanauskas. Pagirtina, kad ataskaitiniame susirinkime dalyvavo ir visi šio krašto Tarybos nariai: Juozas Krikštolaitis, Martynas Butkevičius ir Cezaras Pacevičius.

Iš pateiktų biudžetinių įstaigų ir seniūnijos veiklos ataskaitų buvo matyti, kad žmonės dirba daug ir atsakingai. Tačiau seniūnijoje veikiančių įstaigų vadovai kalbėjo ne tik apie nuveiktus darbus, bet ir kėlė viešumon įsisenėjusias bei naujas problemas.

Veiverių KLC akcentavo, kad jiems trūksta vyriškų rankų ūkio darbams atlikti kultūros namuose Skriaudžiuose, taip pat didesnio rajono savivaldybės dėmesio. Bibliotekos vadovė Oksana Venckūnienė skundėsi pasenusiu bibliotekos fondu ir periodinės spaudos stoka. T. Žilinsko gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė atkreipė valdžios dėmesį, kad kasmet mažėjantis finansavimas riboja talentingų mokinių dalyvavimą rajoniniuose konkursuose ir olimpiadose. Gimnazijos vadovė svajoja, kad būtų aptverta ugdymo įstaigos teritorija ar bent aikštynas, jau nekalbant apie tai, kad gimnazijos viduje reikia remonto ir naujesnių baldų. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės Renatos Liagienės vadovaujamos įstaigos padėtis dar liūdnesnė: kelia nerimą šildymo skolos, neatsiskaityta su vežėjais už mokinių pavėžėjimą ir ryšių paslaugas, trikdo darbą skalbėjos etato panaikinimas vaikų darželyje ir lėšų elementarioms higienos ir valymo priemonėms trūkumas, neišspręstos nuotekų valymo problemos.

Vienintelis A. Kučingio meno mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas džiaugėsi vaikų laimėjimais įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose praėjusiais metais bei artėjančiomis naujovėmis, po kurių mokyklos aplinka taps dar kokybiškesnė ir patrauklesnė ne tik saviems darbuotojams ir mokiniams, bet ir svečiams.

Labai nesiskundė ir sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, išskyrus visiems ir visose gyvenimo srityse aktualią problemą – lėšų trūkumą.

Pagrindiniai probleminiai klausimai, kuriuos ataskaitoje analizavo seniūnas Vaclovas Ramanauskas, taip pat buvo susiję su finansavimu, kurio trūksta kelių priežiūrai.

Trumpai apžvelgęs žemdirbių problemas ir savo darbus Taryboje, atstovaujant rajono ūkininkų interesams, M. Butkevičius teigė esąs įpareigotas kalbėti vietos žmonių vardu. Seniūnijos gyventojai prašę Tarybos nario priminti apie neišspręstą darželio įkūrimo problemą ir paraginti rajono vadovus surasti politinės valios ir imtis konkrečių priemonių ją išspręsti; apie būtinybę riboti sunkiasvorių automobilių, gadinančių kelius, srautą per Veiverius; apie žemės ūkio problemas ir žemės ūkio atgaivinimo strategijos formavimą savivaldybėje. Jis linkėjo vadovams neleisti „numirti“ žemdirbiams ir atgaivinti smulkųjį verslą.

Trumpai pasisakė ir keletą žinomų problemų akcentavę Tarybos nariai C. Pacevičius bei J. Krikštolaitis.

Susirinkimo metu koncertinę programą dovanojo ir ypač šventiškai buvo pagerbtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvas bei visų aštuonių centre veikiančių kolektyvų vadovai ir nariai.

Gėlių, dovanų ir pluoštą sveikinimų dabartinei Veiverių KLC l. e. p. direktorei Daivai Venclovienei, motinystės atostogose esančiai direktorei Virginijai Ulevičiūtei-Mitrikevičienei, Skriaudžių kultūros ir laisvalaikio salės vadovei Virginijai Naudžiūtei bei vadovams įteikė seniūnija, Tarybos nariai ir gerbėjai. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų skyriaus pirmininkė Dalytė Raslavičienė gėlėmis, kaip padėkos ženklu už nuoširdų bendravimą, pagalbą, apdovanojo centro ir visų įstaigų vadovus.

 

Autorės nuotraukos 2, 3, 9

 

Jieznas. Didesnis gyventojų aktyvumas

Priešingai nei Veiveriuose, Jiezne didesnį susidomėjimą seniūno ataskaita parodė seniūnijos gyventojai. Iš įstaigų, turėjusių dalyvauti ir pristatyti ataskaitas, atvyko tik Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro, bibliotekos bei Jiezno PSPC vadovai. Seniūnas Algis Bartusevičius teigė nesuprantąs, kodėl nebuvo kviesti gimnazijos, muzikos mokyklos ir vaikų globos namų vadovai.

Į ataskaitinį susirinkimą atvyko Prienų rajono savivaldybės atstovai, Tarybos nariai Algimantas Šidlauskas ir neseniai politiko karjerą pradėjęs Vidas Šiupšinskas, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Dainius Janavičius, jiezniškiams pristatytas naujasis policijos tyrėjas Gediminas Baliukonis.

Tradiciją pasveikinti seniūnijos ataskaitinio susirinkimo dalyvius menine programa pratęsė ir Jiezno KLC vokalinis ansamblis „Retro“, dovanojęs keletą pavasariškų dainų.

Jiezno seniūnas A. Bartusevičius trumpai pristatė seniūnijos praėjusių metų veiklos ataskaitą. Apžvelgdamas atliktus seniūnijos darbus ir seniūnijos administracijos veiklos rezultatus, A. Bartusevičius akcentavo ir problemas, dėl kurių dažniausiai kreipėsi gyventojai ir kurias, jo teigimu, buvo stengiamasi spręsti. Anot seniūno, dažniausiai gyventojai į seniūniją kreipėsi dėl kelių, gatvių bei pralaidų sutvarkymo, dėl medžių išpjovimo savivaldybei priklausančioje teritorijoje, dėl bešeimininkių kačių prie daugiabučių namų.

Ataskaitoje paminėta, kad 2012 m., taip kaip ir 2011 m., seniūnijos kelius prižiūrėjo UAB ,,Hidrosta“, laimėjusi kelių ir gatvių priežiūros konkursą pagal patvirtintus įkainius. A. Bartusevičius neslėpė apmaudo, kad esant tokiam mažam finansavimui, menkai galima remontuoti vis blogėjančius seniūnijos vietinės reikšmės kelius, o rangovo įkainiai, pasak jo, labai aukšti. „Kaip pavyzdį galiu pasakyti, jog vieno sunkvežimio žvyro atvežimas ir paskleidimas vietoje kainuoja daugiau nei 800 Lt. Todėl labai svarbu tokiu sunkiu laikotarpiu saugoti savo kelius, nevažinėti sunkiąja technika pavasario ir rudens polaidžio ir vasaros liūčių metu. Džiugu, kad atsiranda ūkininkų, kurie prisideda prie kelių gerinimo, išnaudodami savo reikmėms įteisintus mažuosius karjerus“, pasidžiaugė seniūnas.

Kalbėdamas apie gatvių apšvietimo sistemos priežiūrą, A. Bartusevičius apgailestavo, kad dėl lėšų trūkumo negalėta vykdyti gatvių apšvietimo tinklų plėtros Vėžionių, Jiezno Kolonijų, Strazdiškių kaimuose ir gyvenvietėse.

Nepaisant problemų, kurių dažniausiai nepavyksta išspręsti dėl lėšų trūkumo, Jiezno seniūnas galėjo pasidžiaugti padidėjusia darbo jėga. Antri metai seniūnijai įvairiuose aplinkos tvarkymo darbuose padeda darbingi nedirbantys piniginės socialinės paramos gavėjai ar jų šeimos nariai, nedalyvaujantys aktyviose darbo rinkos priemonėse.

Tarp nesibaigiančių bėdų socialinėje srityje ir aptarnaujant seniūnijos šeimas, turinčias socialinių problemų, buvo akcentuotas socialinių darbuotojų darbas ir pastangos užtikrinant šioms šeimoms psichologinės pagalbos prieinamumą. Nuo 2012 m. pradžios, Prienų socialinių paslaugų centre pradėjus dirbti psichologei, pradėta teikti psichologinė pagalba krizinėse situacijose atsidūrusioms socialinės rizikos šeimoms. Gaila, kad dažniausiai tokią pagalbą priima tik moterys, nors vyrams, be jokios abejonės, ji ne mažiau reikalinga. Ypač kol dar neįvyksta (kaip rodo paskutinieji įvykiai rajone) nepataisoma nelaimė.

Pirmasis praėjusių metų darbus trumpai apžvelgė Jiezno PSPC vyr. gydytojas Valdas Oniūnas. Naudodamasis proga įstaigos vadovas paragino seniūnijos gyventojus pasinaudoti prevencinėmis programomis – pasitikrinti vyrams dėl prostatos susirgimų, o moterims – dėl moteriškojo vėžio.

Veiklos ataskaitas pateikė ir seniūnijos bibliotekoms atstovavusi Vilma Trabuševskienė, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Dalia Vertinskienė.

 

Problemas gali spręsti ir patys gyventojai

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria visų seniūnijų ir savivaldybės atsakingų institucijų darbuotojai , yra socialinės rizikos šeimos ir socialinių, tėvystės įgūdžių šiose šeimose stoka, tėvų bedarbystė, motyvacijos stoka ieškotis darbo ir dėl to kylantys finansiniai sunkumai, nepriteklius, skurdas. Daugelyje šeimų piktnaudžiaujama alkoholiu, netinkama vaikų priežiūra. Neretai šeimose pasitaiko ir įtemptų, konfliktiškų tarpusavio santykių, vaikų elgesio problemų, įvairių šeimos narių sveikatos problemų. Visos šios problemos dažnai yra nusikalstamų veikų priežastis.

Alytaus r. VPK Prienų r. PK vadovas D. Janavičius, pasiklausęs seniūno ir biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitų, pasidžiaugė aktyviu krašto kultūriniu gyvenimu, nešančiu gėrį ir šviesą, paliekančiu mažesnę terpę subkultūrai, tai yra nusikalstamoms veikoms. Tačiau tai tik lašelis jūroje, žinant, kad kriminogeninė situacija rajone tik blogėja. Ir ne kultūros stoka yra priežastis, o, kaip ir minėta, ypač kaimiškąsias vietoves žlugdantis nedarbas, girtavimas su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Apžvelgdamas kriminogeninę padėtį Jiezno seniūnijoje, kaip ji atrodo visos Prienų rajono savivaldybės kontekste, Prienų policijos vadovas pastebėjo, kad skaičiai keletą metų nesikeičia, Jieznas stabiliai laikosi trečioje vietoje. Praėjusiais metais Jiezno seniūnijoje buvo užregistruota apie 70 nusikalstamų veikų, iš kurių per 60 proc. veikų buvo ištirta.

Anot policijos vadovo, nerimą kelia ir didėjantis smurtas artimoje aplinkoje. Nuo 2011 m. pabaigos įsigaliojus apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, policija praėjusiais metais užregistravo per 60 tokių atvejų. Šiais metais nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo 4 vyrai, 9 vaikai ir 27 moterys. „Smurtas artimoje aplinkoje pastaruoju metu pavojingesnis ir gausesnis nei vagystės ir kiti nusikaltimai“, – teigė D. Janavičius. Rajono visuomenė dar nepamiršo tragedijos Strazdiškėse, o šalyje tai vyksta kiekvieną dieną.

Policijos vadovas kreipėsi į gyventojus, prašydamas labai rimtai ir žmogiškai į šią problemą pažvelgti, pagalvoti, kokia kiekvieno asmens misija šiame gyvenime, kokie santykiai svarbūs. Įvertinti, kokia laukia senatvė, nes dažniausiai po smurto ir jo teisinių pasekmių lieka sugadinti santykiai šeimoje, pašlyja bendravimas su vaikais, užsitraukiama negarbė visam gyvenimui. Užuot kažkam žudžius savo gyvenimą, pareigūnas kvietė visus pasidalinti gerais pavyzdžiais, kurių vienas – saugios kaimynystės grupės. Tokių grupių tikslai ir misija yra rūpintis savo ir kaimynų saugumu. Vien praėjusiais metais Lietuvoje susikūrė per 800 saugios kaimynystės grupių ir, D. Janavičiaus teigimu, nė vienoje iš jų nebuvo įvykdyta jokia nusikalstama veika.

Prienų r. policijos komisariato vadovas prašė žmones atsakingiau pažvelgti ir į tai, kokiu tikslu kviečiama policija. Anot jo, per pirmą šių metų ketvirtį policija užregistravo per 2 tūkst. iškvietimų, kurių dalis nepasitvirtino. Dėl tokių neatsakingų ir kartais tikrai nereikšmingų iškvietimų pagalbos gali nesulaukti tie, kuriems ji labai svarbi.

Baigdamas D. Janavičius paminėjo, jog kitą mėnesį planuojama atgaivinti kurį laiką neveikusią visuomeninę policijos tarybą, į kurią bus pakviesti visų seniūnijų seniūnai, gerai žinantys seniūnijos negeroves ir turintys tam tikrų teisinių įgaliojimų. Tikimasi, kad bendradarbiaujant bus galima globaliau pažvelgti į rajono ir gyventojų problemas.

Išklausę ataskaitas, gyventojai tiek raštu, tiek žodžiu politikams ir įstaigų vadovams uždavė įvairių klausimų: apie neasfaltuotas ir vandenyje skęstančias gatves ir kiemus, šilumos ir vandens kainas, kaimų gatvių pavadinimų lentelių įrengimą, nesutvarkytą katilinės aplinką ir net odontologijos paslaugas.

Tie įstaigų vadovai, kurie nesurado laiko atsiskaityti gyventojams, turės tai padaryti Prienų rajono savivaldybės tarybai. O politikai, anot rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus, bus gerokai priekabesni.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close