home Politika Atsisveikino darbą baigianti Taryba

Atsisveikino darbą baigianti Taryba

Baigėsi praėjusios kadencijos Prienų rajono savivaldybės tarybos darbas. Jis nebuvo nuobodus, priešingai, visus ketverius metus matėsi, jog opozicija – kas bebūtų joje – dirbo „pasiraičiusi rankoves“. Atsipalaiduoti neleido ir paskutiniame posėdyje, o jo pabaigoje valdantiesiems dar uždavė namų darbų – tris paklausimus. DSC_8059   Paskutiniame posėdyje dalyvavo 20 Tarybos narių. Posėdis prasidėjo tradiciškai – gėlėmis pasveikinti kovo mėnesį gimtadienius švenčiantys politikai, o vėliau pereita prie darbotvarkės aptarimo. Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė pasiūlė papildomai įtraukti sprendimo projektą dėl vietinio reguliariojo susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo pakeitimo (dėl autobuso maršruto Prienai–Kaunas per Bačkininkus, Pakuonį grąžinimo – Aut. past.), tačiau valdančioji dauguma opozicijos siūlymo nepalaikė. Daugumos atstovai A. Kederys, A. Šidlauskas paaiškino, kad klausimas nebuvo pateiktas iš anksto, todėl jo nebuvo galima apsvarstyti komitetuose. L. Jakinevičienės argumentas, kad sprendimo projektą parengęs J. Vilionis jį pateikė sekretoriatui, kuris turėjęs išdalinti ir Tarybos nariams, nebuvo pakankamai svarus. Savivaldybė juristė V. Draugelytė paaiškino, kad įtraukti klausimą į darbotvarkę kaip papildomą – net ir posėdžio metu – gali siūlyti komitetas, komisija, frakcija arba 1/3 Tarybos narių. Opozicijos lyderei nekilo abejonių, jog opozicija yra ignoruojama, nes, pasak jos, per ketverių metų kadenciją nebuvo, ko gero, nė vieno posėdžio, kad papildomi klausimai nebūtų įtraukiami į darbotvarkę. Merui pasiūlius apsispręsti, ar įtraukti papildomą klausimą į darbotvarkę, 12 Tarybos narių balsavo prieš. Tačiau meras netiesiogiai pažadėjo, esą projektą aptartus komitetuose bus galima svarstyti kitame Tarybos posėdyje.Tiesa, ši atsakomybė ir pirmasis išbandymas valdžia atiteks jau naujajai valdančiajai koalicijai. Patvirtinus darbotvarkę, buvo pristatytos rajono savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos veiklų bei finansų kontrolės būklės ataskaitos.  

Meras kalbėjo ne tik apie laimėjimus, bet ir neįgyvendintus uždavinius

Rajono savivaldybės mero V. Bujanausko ataskaitoje, su kuria išsamiai galima susipažinti savivaldybės tinklapyje, buvo apžvelgti 2014 metų darbai. Pasak mero, 2014 m. mandatus Prienų rajono savivaldybės taryboje turėjo septynių partijų atstovai. 2014 m. Savivaldybės tarybos nariai veiklą vykdė susijungę į frakcijas, kurių sudėtis, išskyrus LSDP frakciją, keitėsi keletą kartų. Meras pasidžiaugė kai kurių Tarybos narių aktyvumu, domėjimusi visais klausimais ir gerais pasiūlymais, daugumos Tarybos komitetų veikla. Tačiau tarp eilučių galima buvo įžvelgti ir priekaištus garsiai neįvardintiems komitetams, kurie kartais į posėdžius net nesusirinkdavo, taip pat nerimą dėl to, kad politikai nemoka kalbėtis argumentais, nemoka rasti kompromisų, diskutuoti. Tarybos posėdžių, pasak mero, nepuošė ir replikos, sugaišta daug laiko nereikalingiems paklausimams, nepagrįstiems skundams. Jo teigimu, per tą intrigų laikotarpį buvo prarasti keli investiciniai projektai, nusitęsė darbai, stojo finansavimas. V. Bujanausko nuomone, „ne tokį veiklos kelią pasirinko ir Seimo nariai, kurių ugningos kalbos kraštiečiams, mažos dovanėlės nepadėjo nei Savivaldybei, nei Prienų krašto žmonėms“.  

Sudėtingas metas nesibaigia

V. Bujanausko teigimu, 2014 m., kaip ir 2013-ieji metai, Savivaldybei buvo sunkūs. Buvo nuolat dirbama ir dedamos pastangos, kad padidėtų rajono finansavimas. „Tikrai turėsime skolų“, – pabrėžė meras. Tiesa, per 2014 m. savivaldybės skolos sumažėjo 2848,1 tūkst. Lt. Didžiausi įsiskolinimai likę UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui už atliekų išvežimą (per 39 tūkst. eurų), UAB „Kautra“ už keleivių vežimo paslaugas ir lengvatinį vežimą, UAB Prienų butų ūkiui už atliekų tvarkymo paslaugas bei miesto žaliųjų plotų ir kapinių priežiūrą, UAB „Rūdupis“, gydymo įstaigoms už slaugos lovas, taip pat likęs rajono švietimo įstaigų įsiskolinimas už komunalines paslaugas. Pasak mero, nors didelis finansavimas, išteklių stygius trukdė šimtaprocentiniam savivaldybės darbui, vis dėlto laiku buvo mokami atlyginimai, vykdoma projektinė veikla, atsiskaitoma su paslaugų tiekėjais. Daug iniciatyvos rodė bendruomenės, savivaldybės specialistai, įstaigų vadovai.  

Viltis laukiantiems pigesnės šilumos

Vienos didžiausių problemų Prienų rajone susijusios su centralizuotai tiekiamos šilumos ūkiu, todėl 2014 m., patikino V. Bujanauskas, buvo kryptingai dirbama siekiant paspartinti Prienų miesto biokuro katilinės statybą. klausimą.2014 m. buvo pristatytas naujas 2,5 MW galios biokuro katilas, taip pat jau stovi ir darbui ruošiamas 5 MW galingumo katilas. Tikimasi, kad pastačius biokuro katilinę ir pakeitus brangaus kuro rūšį pigesne reikšmingai sumažės šilumos kaina vartotojams. Meras pabrėžė, kad išlaidas šilumos energijai gali padėti sumažinti ir daugiabučių namų renovacija, kuri 2014 metais buvo vykdoma dviem etapais. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) I etape yra pritarę 15 iš 16 daugiabučių namų gyventojų. II etape planuojama atnaujinti 30 daugiabučių, jau yra pritarę 5 namų (iš 30) gyventojai, tačiau dar vyksta šių namų investicijų planų koregavimai ir papildomi susirinkimai su gyventojais dėl pritarimo.  

Prienams ir Jieznui – milijoninės ES investicijos

Ataskaitoje pabrėžta, kad 2014 m. pagal tikslinės teritorijos išskyrimo kriterijus Prienai ir Jieznas buvo pripažinti tikslinėmis teritorijomis, kurioms 2014–2020 m. laikotarpiu bus skirtos papildomos ES investicijos: Prienų miestui – beveik 4 mln. eurų ES investicijų, Jiezno miestui – per milijoną 120 eurų investicijų. Meras pasidžiaugė, kad Savivaldybė aktyviai naudojasi ES struktūrinių fondų teikiama parama investiciniams projektams įgyvendinti (iš praėjusio investicinio laikotarpio 42projektų 33 jau įgyvendinti) ir pripažinta viena geriausiai įsisavinančių ES lėšas tarp Lietuvos savivaldybių. Pasidžiaugta ir tuo, kad 2014 m. nebeliko Savivaldybės skolos ARATC‘ui už komunalinių atliekų surinkimą, o mažas pajamas gaunantiems rajono gyventojams buvo sudarytos sąlygos gauti kompensacijas už teikiamas atliekų tvarkymo paslaugas.  

Gal su ūkininkais geriau susikalbės meras ūkininkas?

Žemės ūkis – tai sritis, kurioje dirba dauguma rajono gyventojų. V. Bujanauskas apgailestavo, kad per visą kadenciją nesurado kontakto su Prienų rajono ūkininkų sąjunga. Pasak jo, Ūkininkų sąjungos vadovybės norai dideli, o savivaldybės galimybės mažos, todėl vylėsi, kad kitą kadenciją, turėdami merą ūkininką, specialistą ir Ūkininkų sąjungos narį, žemdirbiai pataisys savo padėtį. Ataskaitoje meras kalbėjo apie mažėjantį mokinių skaičių mokyklose ir neišvengiamą mokyklų tinklo optimizavimą, senstantį mokyklinių autobusėlių parką ir pasitenkinimą vos vienu kitu nauju autobusėliu per metus. Jeigu ministerija atsižvelgs į savivaldybės prašymą skirti šiais metais dar 4 geltonuosius autobusėlius, mokyklų situacija, pasak mero, pagerės. Ataskaitos metu pasidžiaugta, kad 2014 m. kultūros srityje įvyko nemažai teigiamų pokyčių. Vienas iš jų – Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo buvo nustatyti nauji kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientai. Jie įsigaliojo nuo rugsėjo 1 d. Kiekvienam kūrybiniam darbuotojui atlyginimas padidėjo 2 BMA, o įstaigų vadovams dar padidintas 20 proc. koeficientas. Nors kultūros namų materialinė bazė nėra labai gera, trūksta patalpų, inventoriaus, mero nuomone, jų vaidmuo rajono kultūriniame gyvenime turėtų būti didesnis.  

Palikimui – didelės investicijos ir suplanuoti darbai

„2014 m. politinė situacija Savivaldybėje nebuvo lengva. Nors ne visos idėjos ar iniciatyvos sulaukė palaikymo ir pasisekimo, dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie atliekamų darbų, davė teisingų patarimų ar suteikė reikalingą pagalbą sudėtingame ir labai atsakingame darbe“, – kalbėjo rajono meras V. Bujanauskas.Naujiems savivaldybės vadovams ir Tarybos nariams jis sakė paliekantis ne tuščią erdvę. Greta nepadarytų būtinų darbų suplanuota daug kitų, kurie netrukus bus pradėti vykdyti. Tai Revuonos parko ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai (per 700 tūkst. eurų), autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams (beveik 300 tūkst. eurų), Nemuno apžvalgos aikštelės įrengimas prie tilto, sutvarkant aplinką ir įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę (beveik 300 tūkst. eurų), „Revuonos“ viešbučio pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams (1,8 mln. eurų), prieplaukos ir aktyvios poilsio zonos prie Kęstučio g. Prienuose įrengimas, Nemuno pakrantės ir salos teritorijos pritaikymas poilsiui (300 tūkst. eurų), amatų centro modernizavimas, įrengiant energiją taupančias priemones (86 tūkst. eurų), kelio į Marijampolę rekonstrukcija, pertvarkant Vytauto, Dariaus ir Girėno, F. Martišiaus sankryžas (prie tilto ir autobusų stoties – per 400 tūkst. eurų) bei vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas Prienuose. Baigdamas ataskaitą V. Bujanauskas pasidžiaugė, kad, Vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis, Kauno regione Prienų rajono savivaldybė yra antra po Kauno miesto pagal ES paramos įsisavinimą. Tačiau kartu apgailestavo dėl kai kurių nepadarytų darbų: neįgyvendinto vieno langelio principo Savivaldybėje, dėl per mažo administracijos veiklumo nespėjus įrengti viešąjį tualetą Prienuose, nepajudėjusių kelio Prienai–Garliava darbų, nes lėšos buvo panaudotos „RailBaltica“ geležinkeliui. Kol kas negauta lėšų pateiktiems gerai įvertintiems kitiems projektams. Meras sakė tikintis, kad nauja valdžia aktyviai spręs problemas, ieškos naujų būdų, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas rajono gyventojams, verslo sąlygas verslininkams. Baigdamas ataskaitą meras padėkojo už bendrą darbą, pagalbą įgyvendinant svarbius sprendimus visiems Tarybos nariams, seniūnams, įstaigų ir administracijos vadovams, darbuotojams, aktyviems žmonėms, kurie kūrė ir garsino Prienų kraštą. 2015-aisiais, kurie paskelbti Justino Marcinkevičiaus metais, meras palinkėjo išlikti visiems aukštos kultūros, atsakingiems, kūrybingiems, aktyviai dalyvauti būsimuose renginiuose. V. Bujanausko ataskaita buvo palydėta plojimais.  

Paskutiniai opozicijos priekaištai kadenciją baigiančiam merui

Padėkojusi merui ir visai jo komandai už darbą, opozicijos lyderė L. Jakinevičienė neslėpė nusivylimo dėl išgirstų replikų opozicijos adresu. Pasak politikės, opozicijos ir visų Tarybos narių pareiga ir teisė tiek dirbti visų krašto žmonių labui, tiek užduoti klausimus. Ataskaitą įvertinusi kaip išsamią, Tarybos narė sakė didelių pastabų neturinti, tačiau nesutinkanti su mero pastebėjimu, esą Seimo nariai Prienų kraštui nieko nepadėjo, o kai kuriais atvejais net ir trukdė. Jos žiniomis, kai kurios biudžetinės įstaigos buvo renovuotos su Prienų kraštui atstovaujančių Seimo narių pagalba. Nepaisant galbūt ne ypač malonaus apsikeitimo nuomonėmis, mero V. Bujanausko ataskaitai pritarė 18 Tarybos narių iš 20-ies (1 susilaikė, meras nebalsavo). Jis prisiminė, jog prieš ketverius metus buvo išrinktas vienbalsiai, ir pašmaikštavo nedaug atsilikęs skaičiumi, kad ir 2014 metų ataskaitai būtų pritarta vienbalsiai. Išnagrinėjus visus darbotvarkės klausimus, rajono meras V. Bujanauskas padėkojo Tarybos nariams, Tarybos sekretoriatui, administracijos vadovams bei spaudai už bendrą darbą ir įteikė padėkas, po rožės žiedą ar simbolinį suvenyrą. Apie kitus posėdyje svarstytus klausimus – kitame laikraščio numeryje.    

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close