home Žemės ūkis Žemdirbišką dvasią puoselėjantis renginys

Žemdirbišką dvasią puoselėjantis renginys

Giedras oras – dovana laukuose plušantiems žemdirbiams. Tokia puiki saulėta diena, gaivinama nežvarbaus rudeniško vėjo, pasitaikė ir spalio 28-ąją. Tądien ūkininko Jono Vilionio ūkyje, Ašmintos seniūnijos Pašventupio kaime, vyko Prienų ūkininkų sąjungos kartu su Prienų rajono savivaldybe ir LŽŪKT Prienų biuru organizuota Artojo diena, kurios metu buvo surengtas seminaras apie žemės dirbimą, arimo varžybose varžėsi Prienų ir Birštono krašto artojai, naujausią techniką demonstravo ja prekiaujančios įmonės, o susirinkusiuosius šildė Veiverių KLC ansamblio dainininkės ir organizatorių paruošti užkandžiai, karšti gėrimai bei lauko pietūs.  DSC_2212 Į artojų šventę atvyko nemažas būrys svečių: LR Seimo ir Kaimo reikalų komiteto narys Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Visockas, administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis, rajono seniūnijų seniūnai, žemės ūkio technika prekiaujančių bendrovių atstovai, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, Alytaus profesinio rengimo centro (PRC) Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus vedėja Marijona Mitrulevičienė.  

Ar visi moka arti žemę?..

Dvejus metus arimo varžybas organizavęs Alytaus profesinio rengimo centras šiais metais organizacinę naštą perleido Prienų rajono ūkininkams. Vienas iš renginio organizatorių Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, sveikindamas Artojo dienos dalyvius, kalbėjo, jog šiuo metu žemės ūkis išgyvena ne patį geriausią laikotarpį per visus nepriklausomybės metus, ir jeigu padėtis nesistabilizuos, žemdirbių laukia dar blogesni laikai. Nepaisant to, jis džiaugėsi matydamas, kiek auga jaunų atžalų, pasiryžusių tęsti perimtas šeimos tradicijas, mylinčių žemę ir norinčių ją dirbti. „Nors šiandien mokslas ir praktika teigia, kad galima be arimo apsieiti, kiti mokslininkai sako, jog žemę reikia arti, nes nuo jos kokybės priklauso ir derlius, ir lauko grožis, ir modernios bei brangios technikos saugumas“, – kalbėjo M. Butkevičius. Ūkininkų vadovui pritarė ir sveikinimo žodį taręs LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius. Arti žemę, anot jo, dabar moka visi, bet ne visi moka labai gerai ir taisyklingai valdyti techniką, reguliuoti plūgus. O juk nuo arimo priklauso ir derlius, ir piktžolių naikinimas, ir pati žemdirbystės kultūra. Organizatorių ir svečių mintys apie žemdirbystės kultūrą buvo moksliškai išplėtotos seminare, kurį vedė Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto doc. dr. Darija Jodaugienė. Mokslininkė vaizdžiai ir suprantamai papasakojo apie žemės dirbimą tradicinėje ūkininkavimo sistemoje, arimo specifiką, ypatumus ir problemas, sėjomainos taikymo, įvairaus intensyvumo žemės dirbimo ir šiaudų bei kitų augalinių liekanų įtaką dirvožemio savybėms bei augalų derlingumui, pasidalijo naujaisiais moksliniais tyrimais. Apibendrindama docentė pabrėžė, jog, nepriklausomai, kokia yra žemės dirbimo sistema, svarbu gerai ją atlikti. Visose žemdirbystės sistemose žemės dirbimą būtina derinti su dirvožemio kokybės gerinimo sistema.   Po seminaro renginys persikėlė į laukus, kur prie technikos stojo aštuoni artojai iš Balbieriškio, Birštono, Pakuonio, Šilavoto, Ašmintos ir Veiverių seniūnijų, didžioji dauguma – jaunimas. Artojai buvo vertinami pagal varžybų vertinimo kriterijus, kuriuos pristatė vyriausiasis arimo varžybų teisėjas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų rajono biuro inžinierius konsultantas Saulius Kavaliauskas. Teisėjaujant jam talkino Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistas Alvidas Rinkevičius ir Alytaus PRC Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus atstovas Stepan Šilobrit. Kol artojai varžėsi, kuris išars gražiausią vagą, parodys geriausius technikos valdymo įgūdžius, varžybas stebėję svečiai ir specialistai aptarinėjo ir vertino įspūdingą pasirodymą. Ypač akylai savo technikos galimybes ir artojų meistriškumą stebėjo kai kurių traktorių savininkai, tarp kurių buvo ir „New Holland“ savininkas, ūkininkas bei rajono savivaldybės Tarybos narys Alvydas Vaicekauskas. Po varžybų artojai ir žiūrovai neskubėjo skirstytis iš lauko, nes čia pat penkios žemės ūkio technika prekiaujančios bendrovės – „Dotnuvos projektai“, „Lytagra“, „Konekesko“, „Dojus agro“ ir „Rovaltra“ – pristatė naujausią techniką, papasakojo apie jos galimybes užtikrinant technikos naudojimo ilgaamžiškumą, mažinant arimo išlaidas, taip pat apie kitus privalumus.  

Nugalėjo jaunimas

Kalbėdamas apie arimo varžybų rezultatus, kurie buvo sumuojami pagal tokius kriterijus kaip vagų tiesumas, pirmos vagos sureguliavimas, kiekvieno važiavimo plūgo iškėlimas ir suleidimas ir kt., vyr. teisėjas S. Kavaliauskas lakoniškai pastebėjo, jog tobulėjimui ribų nėra. Geriausi artojai surinko iki 50 % galimų balų. Susumavus rezultatus, daugiausiai procentų balų (49 %) surinko ir pirmąją vietą užėmė „New Holland“ T5060 traktoriumi su vartomuoju trijų korpusų plūgu aręs ūkininko Sauliaus Žliobos parengtas Veiverių seniūnijos atstovas Raimondas Žemaitis. Jis kartu iškovojo ir teisę 2015 metais atstovauti Prienų rajonui Lietuvos arimo varžybose. Antrąją vietą užėmęs (46 %) „Massey Ferguson“ 7615 markės traktoriumi su vartomuoju 4 korpusų lenkiamu plūgu aręs Vitalijus Miklušis, 24 metų A. Stulginskio žemės ūkio universiteto studentas, su savo tėčiu vienu du apdirbantys 100 ha žemės Juodbūdžio kaime. Jau antrojo bakalauro diplomo tame pačiame universitete siekiantis vaikinas neslepia mėgstantis žemės ūkio darbus, todėl ir norintis įgyti net keletą skirtingų specialybių, kurios padės tęsiant žemdirbišką šeimos tradiciją. Trečioji vieta (45 %) atiteko Alytaus PRC Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus trečiakursiui, perspektyviam jaunajam artojui Mantui Makštučiui, arusiam MTZ 892 markės traktoriumi su tradiciniu plūgu. Nugalėtojui ir prizininkams buvo įteikti Prienų rajono savivaldybės padėkos raštai ir rėmėjų dovanos. Dar penki artojai – Edvinas Gustaitis, Algis Palionis, Mantas Kriukelis, Darius Klebauskas ir Arūnas Kimbirauskas – buvo apdovanoti rėmėjų prizais. Prienų rajono savivaldybės padėka ir rėmėjų dovana buvo įteikta ir jauniausiam varžybų dalyviui pakuoniškiui Mantui Kriukeliui, o rėmėjų prizas – trečios kartos žemdirbių dinastijos atžalai, vienam iš mažiausių ir smalsiausių žiūrovų – ketvirtuosius metukus įpusėjusiam Adomui. Penkių žemės ūkio techniką reklamavusių bendrovių prizai atiteko jų techniką reklamavusiems arba simpatijas pelniusiems artojams, o bendrovės „Lytagra“ dovanos – aktyviausiai dalyvavusio Veiverių krašto seniūnui Vaclovui Ramanauskui bei pavaduotojui Daliui Lapinskui, jaunuosius žemės ūkio specialistus rengiančio Alytaus PRC direktoriui V. Zubrai. Direktorius dėkojo organizatoriams už lūkesčius pranokusį renginį ir ragino Ūkininkų sąjungą toliau skatinti jaunuosius rajono ūkininkus dar gausiau dalyvauti žemdirbišką dvasią išsaugojusiuose renginiuose. Arimo varžybas profesionalo akimi stebėjęs V. Kamblevičius pastabėjo, jog jaunimas arė neblogai, tačiau demonstravo daugiau savamokslį pasiruošimą. Anot jo, norint gerai pasiruošti tarptautinėms artojų varžyboms, į renginį reikėtų įtraukti daugiau profesionalių praktinių įgūdžių pamokų. Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas D. Šimukonis pasidžiaugė, kad puoselėjamos varžybų tradicijos „juda“ iš vieno krašto į kitą, iš Balbieriškio šiemet jau atkeliavo į Ašmintos seniūniją, o kitais metais galbūt pasieks ir Veiverių seniūniją.  

Džiaugsmą temdo neapibrėžta ateitis

Vėliau, stebėdamas maloniai bendraujančius, besišnekučiuojančius žemdirbius, žemės ūkio technika prekiaujančių bendrovių atstovus, rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Butkevičius džiaugėsi, kad ateinant naujam europinių lėšų įsisavinimo laikotarpiui, ūkininkams, ypač jauniesiems, toks renginys yra puiki proga praplėsti žinias, susipažinti su naujausia žemės ūkio technika, sužinoti apie jos privalumus ir turėti galimybę pasirinkti. „Manau, kad reikėtų dažniau rengti susitikimus su tokiomis įmonėmis. Jos neblogai finansiškai laikosi, gali kai kur ir padėti, ir paremti, galbūt net išspręsti kai kurias problemas rajono lygmeniu. Bet svarbiausia – jos padeda ūkininkams, kurie patenkinti įsigyta technika. Tokios galingos technikos rajono ūkininkai prisipirkę – tik reikia ją išnaudoti!.. Gal reikėtų rajono valdžiai glaudžiau su jais bendrauti... Ateityje ūkininkai galėtų padėti prižiūrėti ir kelius, ir laukų kelius. Norint estetiškai gyventi, reikia dirbti ir kažkam tuo užsiimti – vien žodžiais nieko nepadarysime“, – dalijosi mintimis ūkininkų atstovas. Toks renginys, pasak M. Butkevičiaus, ne tik artojų meistriškumo varžytuvės, bet ir pabendravimas, pasidalijimas patirtimi. „Gaila, kad žemės ūkyje negailestingai susiklostė tokia ekonominė padėtis. Turime tiek patriotiškai nusiteikusio jaunimo, kuris nori dirbti žemę, įsteigė ūkius arba perėmė juos iš tėvų, tačiau, susidūrę su biurokratiniais sunkumais, jau vėsta, praranda entuziazmą. Jeigu, neduok Dieve, pamatę valdžios nerangumą ir sprendimus, nusispjaus ir išdums į užsienį dirbti svetimos šalies ūkininkams, Lietuvai bus blogai. Kad to neatsitiktų, ir organizuojami tokie renginiai. Kviečiau ir daugiau valdžios atstovų iš Seimo, Žemės ūkio rūmų, deja, turime, ką turime. Gal rajono reikalai valdžios atstovams per menki, gal jiems svarbiau važiuoti ten, kur ministras koks važiuoja“, – svarstė žemdirbių skauduliais gyvenantis ir į juos jautriai reaguojantis pirmininkas, apgailestaudamas, kad Vyriausybė nepaliko instrumentų, kuriais būtų galima padėti jauniesiems ūkininkams įsitvirtinti kaime. Prienų ūkininkų sąjungos veikla yra plataus profilio. Žemdirbiai suinteresuoti ne tik žemės ūkio plėtra rajone, bet ir jaunosios kartos ruošimu. „Matome, kad įvyko ekonomikos lūžis, kad ne visi moksleiviai, baigę bendrojo lavinimo mokyklas, gali tęsti mokslus aukštosiose, todėl norime ir siekiame, jog būtų ruošiami žemės ūkio specialistai, galintys dirbti su naujausia technika. Eidami šia kryptimi, esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Alytaus profesinio rengimo centru, Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriumi. Įsileisime į savo modernius ūkius mokymo grupes, kurioms rodysime naujausią ūkiuose naudojamą techniką, technologijas, mokysime praktinių įgūdžių. Mes esame atviri visiems, kas nori bendradarbiauti ir siekti pažangos žemės ūkyje“, – pabrėžė M. Butkevičius.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close