2022 m. balandžio 23–29 d. visoje Lietuvoje vyko 22-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, dedikuota tvarumo temai.

Šiame name Poetas gyveno, kai mokėsi Prienų Žiburio gimnazijoje

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės Jolitos Steponaitienės teigimu, „Tvarumas bibliotekininkų bendruomenei svarbus dėl nuolatos įvairiomis formomis išreiškiamo rūpesčio, kaip ir kokioje visuomenėje gyvens mūsų vaikai po 30, 50 ar 100 metų. /…/ Skirkime bibliotekų savaitę apgalvoti bibliotekų vertybes ir galimybes veikti, kuriant tvarias bibliotekas.“

Kalbėdami apie tvarumą, pirmiausiai galvojame apie fizinius dalykus – senkančius išteklius, aiškiai jaučiamą klimato kaitą, augantį vartojimą. Tačiau ne mažiau svarbus yra ir dvasinių žmogaus išteklių – vertybių – tvarumas. Nuo jo dar labiau priklauso, kokioje visuomenėje gyvens mūsų vaikai po 30, 50 ar 100 metų, nes tik tvaria vertybių sistema besivadovaujanti visuomenė ugdo brandžias asmenybes, gebančias prisiimti atsakomybę tausoti gamtą, saugoti aplinką, gyventi santarvėje su savimi ir šalia esančiais bei kurti ateitį.

Ateičiai grėsmę kelia ne tik klimato kaita, bet ir agresyvūs diktatoriški režimai, siekiantys ištrinti žmonių istorinę ir kultūrinę atmintį, tautinį identitetą. Bibliotekų vaidmuo užtikrinant visuomenės dvasinį, t. y., vertybių tvarumą – ypatingas: čia kaupiami, saugomi ir skleidžiami žmonijos tūkstantmečiais sukaupti nematerialieji kultūriniai ištekliai, o bibliotekininkas yra tarpininkas tarp praeities (to, kas jau sukurta) ir ateities – to, kas bus sukurta. Bibliotekos ir jose dirbantys bibliotekininkai yra atviri pokyčiams, todėl bibliotekose saugomi žmonijos dvasiniai ištekliai šiandien yra prieinami ne tik fizinėje bibliotekų erdvėje, bet ir virtualiai, naudojantis pačiomis naujausiomis technologijomis, tačiau nepaneigiant amžinųjų vertybių – knygų ir žmogaus kūrybiškumo.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, atsiliepdama į raginimą nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę skirti apgalvoti bibliotekų vertybes ir galimybes veikti, kuriant tvarias bibliotekas, t. y. bibliotekas, turinčias potencialą būti paveikiomis, formuojant bendruomenės ir kiekvieno jos nario atskirai, tvarių vertybių sistemą, balandžio 27 d. išbandė bibliotekos sukurtą kultūrinio turizmo maršrutą „Justino Marcinkevičiaus keliu“. Bibliotekininkai ir kartu keliavę Prienų krašto muziejaus muziejininkai aplankė Poeto tėviškę Važatkiemyje, pradinę mokyklą Alksniakiemyje ir „Žiburio“ gimnaziją, kur mokėsi būsimas poetas, kitus į maršrutą įtrauktus gamtos, istorinius, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas: Pagaršvio piliakalnį, Žydų sušaudymo ir masinės kapavietė vietą, paminklą žuvusiems partizanams Prienų „Žiburio“ gimnazijos kieme, „Žiburio“ kalnelį, Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčią, LDK Kęstučio paminką, Greimų tiltą ir kt.

Ši kultūrinė kelionė suteikė galimybę keliautojams ne tik prisiliesti prie poeto kūrybos ištakų, bet ir naujai pažvelgti į poetą subrandinusį tautinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą, todėl yra reikšminga puoselėjant Lietuvos istorinių, tautinių ir kultūrinių vertybių supratimą ir pagarbą joms. Tai – tvarios vertybės, o jų puoselėjimas – kiekvieno bibliotekininko misija ir kasdienio darbo prasmė, kad iš modernios 21 amžiaus visuomenės atminties neišsitrintų svarbiausieji dalykai, kurių tvarumą privalome užtikrinti – gimtoji kalba, tėvynė, tautinis identitetas.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kviečia visus išeiti iš mokyklų, bibliotekų, muziejų… Išeiti JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KELIU – kur pradžia, kur būta, bręsta, kurta ir mylėta. Mylėti žmonės ir Lietuva…

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkų ir Prienų krašto muziejaus muziejininkų kelionės „Justino Marcinkevičiaus keliu“ akimirkos….

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė

APIE KELIONĘ

Kultūrinė-pažintinė kelionė „Justino Marcinkevičiaus keliu“ – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos parengtas kultūrinio turizmo maršrutas, įprasminantis Prienų rajone gimusio vieno žymiausio Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus, palikusio ryškų pėdsaką ne tik sudėtingoje XX a. Lietuvos kultūros istorijoje, bet ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje, atmintį.

Su kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybe susijęs kultūrinio turizmo maršrutas reikšmingas puoselėjant Lietuvos istorinių, tautinių ir kultūrinių vertybių supratimą ir pagarbą joms, didinant Prienų krašto atpažįstamumą ir žinomumą, kuriant kultūrinę, edukacinę, socialinę, ekonominę vertę, prisidedant prie kultūrinio turizmo plėtros Prienų rajone ir regione (Prienų r., Birštono m., Trakų r. Vilniaus m.).

Galimi rajoninis (32 km) ir regioninis (apie 150 km) kultūrinio turizmo maršrutai.

RAJONIMARŠRUTAS* tęsiasi Prienų rajone. *https://goo.gl/maps/421rvn6NN5RxkhDC9

Maršrutas skirtas ir pėstiesiems, ir kelionei dviračiais ar automobiliais. (Šiuo maršrutu tęsiasi viena iš pėsčiųjų žygio „Trenkturas“ trasų). Maršruto ilgis – 32 km.

REGIONINIS MARŠRUTAS* tęsiasi Prienų rajono, Birštono, Trakų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse.

*https://goo.gl/maps/2Gyk6DcTam3hZSx96

Maršrutas skirtas keliauti automobiliu, tačiau atskiras jo atkarpas (atskiros rajoninio maršruto atkarpos: Škėvonių atodanga–kavinė „Seklytėlė“–apžvalgos bokštas Birštono savivaldybėje: lankytinos vietos Vilniaus mieste) galima apkeliauti pėsčiomis ar dviračiais. Maršruto ilgis iš viso apie 150 km (Prienų rajone 32 km)

RAJONINIS MARŠRUTAS

PRIENAI–VAŽATKIEMIS–ALKSNIAKIEMIS–PRIENAI

https://goo.gl/maps/421rvn6NN5RxkhDC9

Kelionę Justino Marcinkevičiaus keliu pradėkite jo vardo bibliotekoje (54° 38′ 24.37″, 23° 56′ 53.2″) Prienuose (Kauno g. 2B, Prienai). Aplankykite poeto Memorialinį kambarį, susipažinkite su Justino Marcinkevičiaus asmenine biblioteka, atvežta iš poeto namų Vilniuje, Mildos g., ir leiskitės į kelionę prie ištakų.

Sukite Kauno kryptimi. Išvažiuodami iš Prienų, trumpam stabtelkite Nuotakų kalno papėdėje prie Mačiūnų piliakalnio (54° 39′ 6.31″, 23° 56′ 53.1″). Užkopę į piliakalnį, pasigrožėkite Prienų vaizdu nuo piliakalnio. Keliaudami toliau Kauno kryptimi rasite rodyklę, nukreipiančią Justino Marcinkevičiaus tėviškėn per Strielčių kaimą.

Toliau už Strielčių – Bagrėno kaimas. Pervažiavę kaimą, stabtelkite prie Bagrėno kalno1 (54° 38′ 56.33″, 23° 59′ 37.19″), pasigrožėkite Nemuno vaizdu ir keliaukite toliau pagrindiniu keliu į Važatkiemį (54° 38′ 48.81″, 24° 3′ 3.69″).

Važatkiemyje aplankykite poeto tėviškę, paminklinį akmenį.

Keliaukite toliau ir, iš Marcinkevičių sodybos pasukę į kairę, maždaug už 2 km pasieksite Pagaršvio (Pošvenčio) (54° 39′ 56.54″, 24° 1′ 48″) piliakalnį.

Pasigrožėję nuo piliakalnio atsiveriančiomis nuostabiomis panoramomis, keliaukite atgal link Važatkiemio, pakeliui stabtelėkite pasižvalgyti po Pociūnų aerodromą (54° 39′ 21.37″, 24° 2′ 56.21″). Čia galima ir papietauti kavinėje „Debesota“.

Tęskite kelionę ir vykite į Alksniakiemį, kur dar išlikęs pradžios mokyklos (54.628333, 24.057498), kurioje mokėsi Justinas Marcinkevičius, pastatas. Pakeliui – nuostabūs Nemuno pakrančių vaizdai.

Aplankę Alksniakiemio pradinę mokyklą, keliaukite į Prienus.

Keliaudami į Prienus, stabtelkite ties Paukščių sala (54° 38′ 47.7″, 23° 59′ 24.17″), esančia apačioje jau matyto Bagrėno kalno, pasigrožėkite Nemunu. Keliaudami toliau Kęstučio gatve, užsukite į dešinėje kelio pusėje esantį memorialą – masinio žydų sušaudymo ir masinės kapavietės vietą (54°38’57” 23°58’8″). Tęskite kelionę Kęstučio gatve ir stabtelkite prie „Žiburio“ gimnazijos (J. Basanavičiaus g. 1) (54° 38′ 20.59″, 23° 57′ 0.26″), kurios kieme – paminklas Lietuvos partizanams, stela „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjui kunigui Feliksui Martišiui.

Kelionę tęskite Kęstučio gatve link „Žiburio“ kalnelio (54° 38′ 6.56″, 23° 57′ 4.21″) prie Nemuno – tai vieta, kur stovėjo pirmoji „Žiburio“ gimnazija, Justinas Marcinkevičius joje mokėsi 1942–1949 m. Pakeliui – namelis (54° 38′ 12.08″, 23° 57′ 5.58″), kuriame, mokydamasis gimnazijoje, gyveno būsimas poetas (Kęstučio g. 28).

Aplankę „Žiburio“ kalnelį, čia pat, kitoje gatvės pusėje, užsukite į Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčią (54° 38′ 5.8″, 23° 56′ 56.61″). Ji – valstybės saugomas architektūros paminklas.

Kelionę tęskite Kęstučio gatve, pasiekę Vytauto gatvę, sukite į kairę, paskui ties posūkiu – į dešinę, į F. Martišiaus gatvę, kurioje įsikūręs Prienų krašto muziejus (54° 37′ 55.98″, 23° 56′ 42.95″), o jame – Justinui Marcinkevičiui skirta ekspozicija.

Aplankę muziejų, grįžkite į Vytauto gatvę. Pasukę į dešinę tuoj pat pamatysite Greimų tiltą (54° 37′ 52.96″, 23° 56′ 58.86″) ir ant kalvelės LDK Kęstučio paminklą (54° 37′ 55.13″, 23° 56′ 56.44″), kurio atidengimo iškilmėse dalyvavo ir Justinas Marcinkevičius.

Greimų tiltas Jus nuves toliau – į regioninį maršrutą – per Birštono, Trakų, Vilniaus savivaldybes.

REGIONINIS MARŠRUTAS

PRIENAI–BIRŠTONAS–TRAKAI–VILNIUS

https://goo.gl/maps/2Gyk6DcTam3hZSx96

Prienų rajono savivaldybė: kelyje Prienai–Vilnius Lepelionių (Napoleono kepurė) piliakalnis.

Birštono savivaldybė: kavinė „Seklytėlė“ (54° 36′ 16.15″, 24° 0′ 29.31″), kurios terasoje padaryta paskutinio Justino Marcinkevičius apsilankymo Prienų krašte nuotrauka, o vieta, kurioje fotografavosi poetas ir fone matyti Nemuno kilpa – aiškiai atpažįstama; Škėvonių atodanga (54° 36′ 17.19″, 24° 0′ 10.38″), įtraukta į turistinių Lietuvos maršrutų sąrašą; Birštono apžvalgos bokštas (54° 36′ 13.65″, 24° 0′ 46.56″); Jono Kazlausko tėviškė; Lepelionių piliakalnis (Napoleono kepurė) ir kt.

Trakų rajono savivaldybė: Justinui Marcinkevičiui atminti Trakų urėdijos Žėronių miške pasodinta giraitė (54° 30′ 13.48″, 24° 50′ 10.03″); Trakų pilis (54° 39′ 8.34″, 24° 56′ 1.21″), kurioje vyko spektaklis pagal Justino Marcinkevičiaus istorinę dramą „Mindaugas“.

Vilniaus miesto savivaldybė: Vilnius Universitetas (54° 40′ 57.74″, 25° 17′ 12.03″) (Poetas 1949–1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę), buvęs Centrinis knygynas (54° 41′ 14.97″, 25° 16′ 45.91″) (1955 m. čia pasirodė pirmoji poeto knyga „Prašau žodžio“), Lietuvos rašytojų sąjunga (54° 41′ 14.68″, 25° 16′ 59.87″) (Poetas 1959–1960 m. buvo Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1960–1965 m. pirmininko pavaduotojas), Lietuvos nacionalinis dramos teatras (54° 41′ 10.3″, 25° 17′ 2.43″) (Justino Marcinkevičiaus „Kraujas ir pelenai“, „Mindaugas“, „Mažvydas“ ir „Katedra“ pastatyti tuometiniame Lietuvos akademiniame (dabar – Nacionaliniame) dramos teatre), Lietuvos mokslų akademija (54° 41′ 10.95″, 25° 17′ 5.75″) (Justinas Marcinkevičius 1990 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku), Vingio parkas (54° 40′ 59.12″, 25° 14′ 10.24″) ir Katedros aikštė (54° 41′ 7.74″, 25° 17′ 14.11″), kur Justinas Marcinkevičius kalbėjo Sąjūdžio mitinguose ir pan., Antakalnio mikrorajonas (namai Mildos gatvėje ir kt.), Poeto Justino Marcinkevičiaus kapas Antakalnio kapinėse (54° 41′ 56.34″, 25° 19′ 4.95″).

Renginiai, kuriuos galima aplankyti keliaujant Justino Marcinkevičiaus keliu:

– kasmetiniai tarptautiniai Poezijos pavasario renginiai Justino Marcinkevičiaus kiemelyje prie bibliotekos Prienuose, Davatkyne (Prienų r. Šilavoto k.), Birštone, Trakuose, Vilniuje;

– Justino Marcinkevičiaus skaitymai gimtinėje Važatkiemyje;

– Poetui skirti renginiai Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, Prienų krašto muziejuje;

– pėsčiųjų žygis „Trenkturas“ (maršrutas Prienai–Važatkiemis– Pociūnai–Alksniakiemis–Prienai).

ARTIMIAUSI RENGINIAI KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTO

„JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KELIU“ OBEKTUOSE:

2022 m. gegužės 19 d. 17 val.

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ Justino Marcinkevičiaus kiemelyje prie jo vardo bibliotekos Prienuose (Kauno g. 2B, Prienai)

2022 m. gegužės 21 d.

Justino Marcinkevičiaus skaitymai Važatkiemyje

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close