Priešpaskutinis Tarybos posėdis – be staigmenų

Gruodžio 19 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai išnagrinėjo 18 darbotvarkės klausimų, iš jų ilgesnę diskusiją sukėlė tik keletas.

Tarybos nariai nutarė pakeisti 2012 m. pavasarį Tarybos priimtą sprendimą „Dėl žalos išieškojimo“, kuriuo remiantis buvo kreiptasi į teismą dėl padarytos žalos išieškojimo iš kaltų asmenų. Žala buvo nustatyta išnagrinėjus civilines bylas dėl neteisėto darbo sutarčių nutraukimo, tačiau aukštesnės instancijos teismo atmesta.

Atsižvelgiant į tai, Savivaldybė nusprendė nebeteikti kasacinio skundo minėtoje civilinėje byloje ir atsisakyti ieškinių kitose analogiškose civilinėse bylose.
Tarybos narys Cezaras Pacevičius nusistebėjo, kaip Savivaldybė nesugebėjo apginti savo interesų ir kaip bus tada, kai asmenys, kurie buvo priversti bylinėtis, paprašys kompensacijos už jiems padarytą žalą? Jis pasiūlė pasirašyti taikos sutartį, kad atsakovas negalėtų pareikalauti materialinės žalos. Algirdo Kederio nuomone, kadangi moralinė žala atsakovui nėra padaryta, nėra pagrindo kreiptis į teismą.

Alvydas Vaicekauskas pridūrė, kad priėmus Taryboje sprendimą nebeteikti kasacinio skundo galima būtų pasirašyti ir taikos sutartį, nes tik tokiu atveju būtų galima kažką įgalioti tai atlikti.

Taryba patvirtino rajono savivaldybės biudžeto patikslinimus. Apsispręsta dalį Savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų lėšų (277,2 tūkst. Lt) išskirstyti nepilnai išmokėtiems biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams už lapkričio mėn. ir avansui už gruodį, taip pat dalį kitų lėšų iš biudžeto skirti socialinėms išmokoms ir kompensacijoms už šildymą bei karštą vandenį.

Tarybos nariai Loreta Jakinevičienė ir Antanas Gustaitis nuogąstavo, ar biudžetinių įstaigų darbuotojai už gruodį gaus ir avansus, ir atlyginimus, tuo tarpu Rima Zablackienė pasiūlė džiaugtis, kad iki Naujųjų bent didžioji dalis atlyginimų bus išmokėta, o tradiciškai antros gruodžio dalies atlyginimai būsią išmokėti kitų metų sausio mėnesį.

Taryba nutarė netenkinti besikreipusių asmenų prašymų ir nesumažinti žemės nuomos mokesčio bei neatleisti nuo žemės mokesčio.

 

Švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarka – aklavietėje

Tarybos nariai balsų dauguma nusprendė pripažinti netekusiu galios Tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarkos“. Pasak Finansų skyriaus vedėjos Nijolės Paužienės, mokymo aplinkos finansavimo tvarka efektyviai galima buvo naudotis dvejus metus, vėliau ji prarado savo paskirtį. Atsižvelgiant į ribotas savivaldybės biudžeto finansines galimybes, patvirtinti švietimo įstaigų finansavimo normatyvai negali būti naudojami savivaldybės švietimo įstaigų biudžetų sudarymui.

Nors Tarybos ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas pritarė šiam sprendimo projektui, komiteto pirmininkas A. Vaicekauskas norėjo išsakyti savo nuomonę. Pasak jo, jeigu tvarka bloga, ją reikia keisti, kad ji atitiktų finansines savivaldybės išgales. Kriterijus, pagal kuriuos tvirtinamas biudžetas, turėtų turėti ir visos švietimo įstaigos, antraip jos neskatinamos taupyti. Esą vėliau, perskirstant biudžetą, tenka daugiau pridėti. Pritardama kolegos nuomonei, Angelė Mickienė pridūrė, kad planuojama pasikalbėti su švietimo įstaigų vadovais, numatyti naujus finansavimo kriterijus ir pateikti svarstyti. L. Jakinevičienės nuomone, tokia tvarka jau turėjo būti parengta ir pasiūlė ją parengti nors kitam Tarybos posėdžiui.

Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, į kurį nukrypo visų akys, paaiškino, kad finansavimo tvarką rengia Finansų skyrius, o Švietimo skyrius tik dalyvauja rengiant, tačiau pritarė, jog ją reikia tobulinti. Pasak A. Vaicekausko, tai kūrybinis darbas, kuriame dalyvauja ir daugiau skyrių bei specialistų. Finansų skyriaus vedėja mėgino paaiškinti, kad pasiūlymus turi teikti ne tik skyriai, bet ir švietimo įstaigos, nes prisiimti atsakomybę tik vienam skyriui neteisinga.

Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius pabandė paaiškinti dar išsamiau. Pasak jo, mokyklų direktorių taryba pateikė raštą, prašydama paskirstyti 2014 m. biudžetą pagal patvirtintą švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo tvarką. „Pagal tą tvarką tvirtinti biudžetą buvo neįmanoma, o parengti tobulą tvarką vargu ar įmanoma. Suspėti iki kitų metų biudžeto tvirtinimo ir parengti finansavimo tvarką bei pagal ją suformuoti kitų metų biudžetą būtų sudėtinga. Kitų metų biudžetą turėsime patvirtinti vėliausiai vasario mėnesį. Sutinku, kad finansavimo tvarką reikia tobulinti, tik vargu ar kitais metais ja bus galima naudotis. Juo labiau kad mokinio krepšelio metodikoje numatoma galbūt ateityje formuoti ir aplinkos išlaikymą“, – aiškino A. Marcinkevičius.

 

Atliekų tvarkymo plane daug spragų

Svarstydami sprendimo projektą dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2020 metams patvirtinimo, Tarybos nariai turėjo nemažai priekaištų plano rengėjams.

L. Jakinevičienei paklausus, kas rengė planą ir kas už šią paslaugą sumokėjo, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Henrikas Vepštas atsakė, kad niekas nemokėjo, o planą esą rengė skyriaus specialistė. Tuo tarpu skyriaus vyr. specialistė Ilona Ramanauskienė tvirtino, esą planą rengė konsultantai, o sumokėjo ARATC. Taip pat L. Jakinevičienė atkreipė dėmesį į numatomą iki 2015 m. kainų už atliekų surinkimą ir tvarkymą pakėlimą, nors, pasak jos, gyventojų skaičius nesikeičia.

Tarybos narys Henrikas Radvilavičius įsitikinęs, kad punkto dėl kainos pakėlimo plane neturėtų net būti, nes ARATC‘as, pasak jo, naudojasi savo padėtimi. H. Radvilavičius teigė, kad Savivaldybės administracija nuo balandžio mėnesio klaidino Tarybos narius apie „vartų“ mokestį, kuris buvo svarstomas paskutiniame posėdyje ir žymiai pakeltas. Anot jo, nors buvo aiškinama, jog tai yra indeksavimas, komiteto posėdyje išryškėjo, kad tai nėra indeksavimas. „ARATC‘as žino, kad mes daugiau surenkame atliekų, ir stengiasi išplėšti lėšų, pakeldamas „vartų“ mokestį. Kadangi jį kelia valdyba (į kurią įeina ir Savivaldybės atstovai – aut. past.), mūsų žmonės neapsigynė, todėl kitais metais gali tekti mokėti daugiau“.

C. Pacevičius pritarė H. Radvilavičiui ir paklausė, kiek surinkta atliekų ir kiek savivaldybė skolinga ARATC‘ui. H. Vepšto teigimu, savivaldybės skola yra 172 tūkst. Lt.

Tarybos narys J. Krikštolaitis primygtinai siūlė tokio plano netvirtinti ir pataisyti tai, kas yra blogai, ypač kas susiję su kainos pakėlimu. Taip pat jis nemanė esant teisinga plane numatytą visuomenės švietimo ir informavimo projektų rėmimą atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityje finansuoti iš savivaldybės lėšų. Pasak jo, visi atliekų tvarkymo kaštai turėtų būti dengiami tik iš atliekų tvarkymo mokesčio. Atkreipdamas dėmesį į punktą, kad individualūs konteineriai tuštinami vieną kartą per mėnesį (dažnį nustato Taryba sprendimu), be to, aplinkosaugos įstatymai reikalauja ištuštinti konteinerius ne rečiau kaip kas trys savaitės, siūlė šio punkto netvirtinti ir ištaisyti visas kitas klaidas.

Buvo pasiūlyta balsuoti už du pasiūlymus: kad planas būtų atidėtas ir patobulintas arba paliktas toks, koks yra sprendimo projekte. Trylikos tarybos narių balsais planas nebuvo neatidėtas ir liko galioti toks, koks buvo numatytas sprendimo projekte.

 

Opozicija vėl turėjo klausimų valdantiesiems

Posėdžio darbotvarkės klausimams išsekus, opozicijos atstovas J. Krikštolaitis pateikė paklausimą Tarybai ir administracijos direktoriui. Pabrėždamas, kad 2013 m. Savivaldybės administracija paskelbė konkursą karjeros valstybės tarnautojo Jiezno seniūnijos seniūno pareigoms užimti, prašė atsakyti bei nurodyti priežastis, kodėl nebuvo paskelbtas konkursas Balbieriškio ir Šilavoto seniūnų pavaduotojų bei Prienų globos namų direktoriaus pareigoms užimti. Paklausimą pasirašė opozicijos atstovai: J. Krikštolaitis, L. Jakinevičienė, C. Pacevičius, A. Bijaminas, K. Tarasevičius, J. Vilionis.

Tarybos narė L. Jakinevičienė pateikė atsakymą į frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ paklausimą dėl mokinių vežiojimo, kurį pateikė Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisija. L. Jakinevičienės teigimu, į paklausimą iš esmės nebuvo atsakyta, nes jau į pirmą punktą dėl racionalaus lėšų panaudojimo buvo atsakyta, kad lėšos būtų racionaliai panaudotos, jeigu vaikai važiuotų į Šilavotą. Nors važiavimo išlaidų negalima kompensuoti atgaline data, opozicijos atstovė tvirtino: „Su aštuoniais vaikais sutartys buvo sudarytos iki liepos mėnesio. Manau, kad tėvai kreipsis į kitas institucijas, o aš tėvams atsakysiu pagal jūsų pateiktą atsakymą“.

Paskutinis prieššventinis posėdis numatytas gruodžio 30 d.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close