Šventinėje Savivaldybės spaudos konferencijoje – akiai patrauklūs faktai

Prienų rajono savivaldybės administracija bei specialistai prieš šventes, Tarybos posėdžio išvakarėse, surengė spaudos konferenciją, kurioje apibendrino ir įvardijo šių metų rodiklius, laimėjimus bei veiklos kryptį.

>>> DAUGIAU NUOTRAUKŲ RASITE ČIA <<<

Šios šventinės konferencijos metu Savivaldybės vadovai sutartinai pageidavo kalbėti tik apie laimėjimus, o ne apie krašto bėdas.

 

Per metus – 268 sprendimų projektai

Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, kaip Tarybos pirmininkas, trumpai supažindino su Tarybos darbo statistika. Per šiuos metus, iki gruodžio 18 d., Taryba rinkosi 10 kartų, gruodžio 19 d. – vienuoliktąjį kartą ir dar planuoja kartą susitikti prieš pat Naujųjų metų sutiktuves. Vienas garsiai nuskambėjęs posėdis neįvyko. Posėdžiams buvo pateikti 268 sprendimų projektai, iš kurių 14 neįtraukta į darbotvarkę, 7 nesvarstyti, 5 nepritarta ir 4 atidėti. Per metus priimti 237 sprendimai. Meras ir mero pavaduotojas kolegoms neįtiko po 1 kartą, administracijos direktorius – 5 kartus.

 

Daugiau dėmesio neįgaliesiems

Socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Sadauskienė labiausiai pabrėžė paramą rajono neįgaliesiems. Šiemet iš 11 pateiktų prašymų pritaikyti būstą neįgaliesiems buvo patenkinti 6. Būstas pritaikytas slaugomiems neįgaliesiems su labai sunkiais judėjimo sutrikimais. Šiemet būsto pritaikymui panaudota beveik 73 tūkst. Lt valstybės lėšų ir daugiau kaip 18 tūkst. Lt savivaldybės lėšų (2012 m. – 105,9 tūkst. Lt ir 25,4 tūkst. Lt skirta 4 būstams su 2 keltuvais, 2011 m. – 58,1 tūkst. Lt ir 13,9 tūkst. Lt skirta 2 būstams.). Kitais metais lėšų būsto pritaikymui jau laukia 9 asmenys. Vykdomi projektai neaplenkia ir daugiau neįgaliųjų. 423 rajono neįgaliesiems šiemet buvo skirta 177,1 tūkst. Lt valstybės lėšų ir 16,1 tūkst. Lt savivaldybės lėšų vertės parama.

 

Ir nupirkta, ir parduota

Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Judickienė pasidalino mintimis, kaip keitėsi Savivaldybės nekilnojamojo turto būklė šiais metais. Pasak jos, LR Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise perduotas per 1000 kv. m sandėlis (Kęstučio g. 87, Prienai), kuriame bus sandėliuojami maisto produktai socialiai remtiniems asmenims, taip pat mokyklos pastatas, esantis Klevų g. 10, Balbieriškio mstl. Anksčiau dalį šio pastato naudojo Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla. Per šiuos metus už Savivaldybei būsto plėtrai skirtus 300 000 litų nupirkti 8 butai. Juose apgyvendintos trys daugiavaikės šeimos, du neįgalūs asmenys (šeimos) ir trys jaunos šeimos. Iš viso 2013 metais savivaldybės socialiniame būste apsigyveno 16 asmenų (šeimų). Siūlomo socialinio būsto atsisakė net 4 šeimos: 2 išvyko į kitą rajoną, 2 įsigijo nuosavą būstą. Šiais metais privatizuoti 3 objektai: Vyšniūnų kultūros namai (gauta 33 715 Lt), Savivaldybei nuosavybės teise priklausiusi dalis pastato, esančio Vilniaus g. 101, Balbieriškio mstl. (9193 Lt), bei Kašonių mokyklos pastatas (31465 Lt). Į šias sumas neįskaičiuota žemės pardavimo kaina.

Šv. Kalėdas sutiks su savo šeima

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Rasa Olisevičienė džiaugėsi, kad per 2013 m. iš šeimų paimta tik 15 vaikų (2012 m. – 38), o laikinoji globa nustatyta tik 10 vaikų (pernai – 29). Kūdikių namuose (iki 5 m. amžiaus) apgyvendinti tik 3 vaikai (2012 m. – 10), iš kurių vienas paimtas globoti į šeimą, kitas grąžintas tėvams. Trečiasis vaikas gruodžio 23 d. taip pat bus grąžintas į šeimą. Skyriui pranešta apie 11 vaikų, kurių tėvai išvyko iš Lietuvos ir paskyrė laikinuosius globėjus. Pasak vedėjos, tėvai išvykdami jau žiūri atsakingiau ir praneša apie paliktus globėjams vaikus. Atsiranda vis daugiau šeimų, norinčių imti laikinai svečiuotis globos institucijoje gyvenančius vaikus. Iki šios dienos išduotas 31 leidimas (2012 m. – 25). Rajone šiais metais viena šeima panoro įvaikinti du vaikus, kai 2011 m. buvo įsivaikintas tik 1 vaikas, o 2012 m. išvis nebuvo norinčiųjų įsivaikinti. Rajone šiuo metu yra 204 socialinės rizikos, auginančios vaikus šeimos, jose auga 420 vaikų. Pasak skyriaus vedėjos, nuolat dirbant su šeimomis, vis dažniau šeimos iš sąrašo išbraukiamos ne dėl pilnametystės sulaukusių vaikų, o dėl rizikos veiksnių sumažėjimo. Tačiau vaikų teisių apsaugos skyriui didžiausią rūpestį kelia vis dažnėjantys santuokų nutraukimai.

Nors Vaikų teisių apsaugos skyriaus veikloje ir statistikoje matosi teigiamų postūmių, reikėtų pridurti, kad Alytaus VPK Prienų policijos komisariato duomenys rodo, jog dažnėjantys smurto šeimoje atvejai, ko gero, nebus itin palankūs ateityje ir vaikų gerovei.

Džiaugėsi rajoniniais ir tarptautiniais renginiais

Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis vos spėjo vardyti visus šių metų laimėjimus. Renginių tikrai buvo daug.

R. Šiugždinis džiaugėsi pirmą kartą savivaldybės istorijoje paskelbtu Prienų rajono savivaldybės konkursu „Kultūros šviesulys“, poezijos skaitymais, skirtais Vinco Mykolaičio-Putino 120 metinėms, Justino Marcinkevičiaus paminklinio akmens atidengimu ir poeto kūrybos skaitymais, mokinių kūrybos rinktinės „Prienų krašto vyturiai“ leidyba. Šiais metais skyrius kartu su Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centru, VšĮ Prienų sporto ir pramogų arena, rajono sporto klubais ir asociacijomis bei rėmėjais organizavo daugiau nei 50 respublikinių, regioninių, rajoninių, Prienų rajono mokyklų mokiniams skirtų sporto ir sveikatingumo renginių. Rajone vyko Atviras orientavimosi sporto Prienų čempionatas, pritraukęs apie 500 dalyvių, Tarptautinė žmonių su negalia mini futbolo lyga „SENI CUP 2013“, kurioje dalyvavo apie 200 žmonių iš Lietuvos ir Latvijos socialinės globos namų, Tarptautinis stalo teniso turnyras, kuriame dalyvavo 160 dalyvių iš 6 valstybių, VI Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalas, kuriame dalyvavo daugiau negu 1000 dalyvių iš visos Lietuvos. Per šiuos metus įrengta ir keletas sporto aikštelių, renovuotas stadionas.

Skyriaus vedėjas džiaugėsi ir jaunimo organizacijų veikla, informavo apie Studijų rėmimo programai iš 2013 m. savivaldybės biudžeto skirtą 10000 Lt sumą. Studijų rėmimo programos komisija, išanalizavusi studentų prašymus, skirtingo dydžio paramą skyrė visiems paramos prašiusiems Prienų rajono savivaldybės studentams. Jų buvo 21.

Pieną išstumia mėsa

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis pasidalino laimėjimais žemės ūkio srityje. Rajone yra apie 700 km melioracijos griovių. Jau sutvarkyta 28 km griovių, pradėti tvarkyti dar 219 km griovių, darbai bus baigti iki vasaros. Į tvarkymo darbus planuojama įtraukti dar 50 km griovių, kurie buvo neprižiūrimi 20 ir daugiau metų. Per metus planuojama sutvarkyti pusę rajono griovių. Projektinėmis lėšomis (už 1,4 mln. Lt) ir Savivaldybės lėšomis (už 140 tūkst. Lt) bus remontuojami melioracijos statiniai Pakuonio, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Jiezno seniūnijose.

Per metus žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravo 3548 pareiškėjai, bendras deklaruotas plotas – 47846 ha, iš jų 25807 ha – ariama žemė, 21 159 ha – pievos  ir ganyklos. 2014 metais žemdirbiams gali tekti susidurti su nauja tiesioginių išmokų mokėjimo sistema – perskirstymo išmoka. Už pirmus 30 ha gali būti mokama apie 100 Lt didesnė išmoka, o už likusį plotą – mažesnė. Pagal šią sistemą finansinę naudą pajustų smulkesni ūkiai, tačiau dirbantiems per 80 ha tai būtų nuostolinga, palyginti su ankstesniųjų metų išmokomis. Šiais metais rajone melžiamų karvių skaičius sumažėjo 300, tačiau bendras galvijų skaičius padidėjo apie 600, tai rodo, kad dalis žemdirbių pereina į mėsinę galvininkystę.

 

Plane – visas Prienų rajonas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė džiaugėsi, kad jau pavyko į specialųjį planą sukelti visas Prienų rajono gyvenvietes. Prienų rajono savivaldybės administracinių vietovių – miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų – ribų specialųjį planą beliko tik suderinti. Jame „sugulė“ 392 gyvenamosios vietovės (2 miestai, 3 miesteliai ir 387 kaimai).

Per metus išduota 90 statybos leidimų (2012 m. – 111; 2011 m. – 132; 2010 m. – 226; 2009 m. – 205), rašytinių pritarimų – 68 (2012 m. – 93; 2011 m.– 79; 2010 m. – 100; 2009 m. – 149). Išorinei reklamai įrengti išduota 20 leidimų (2011 m. – 14; 2010 m. – 7; 2009 m. – 16). 2013 m. Prienų rajono savivaldybės taryba suteikė pavadinimus 5-ioms gatvėms, pakeitė 2-jų gatvių geografines charakteristikas (2012 m.: naujos gatvės – 21, pakeistos geografinės charakteristikos – 33; 2011 m. – 645/71; 2010 m. – 82; 2009 m.– 49). 242 objektams (žemės sklypams, pastatams) suteikti nauji adresai (2012 m. – 169; 2011 m. – 210; 2010 m. – 64, 2009 m. – 120), pakeisti 35 adresai, panaikintas – 1 adresas. Prienų rajono savivaldybės interneto puslapyje įdiegta nemokama gyvenamųjų vietovių ir adresų objektų informacinė sistema REGIA.

 

Prireikė 450 teisinių konsultacijų

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Aldona Krušinskienė paminėjo, kad iki spaudos konferencijos skyrius jau išnagrinėjo 40 bylų: 20 civilinių, 13 administracinių, 7 baudžiamąsias. 17 bylų Savivaldybė nebuvo suinteresuota. Per metus įvyko 16 Administracinės komisijos posėdžių. Pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 450 pareiškėjų, iš jų 300 pareiškėjų prašė antrinės teisinės pagalbos. Pirminė teisinė pagalba buvo suteikta visiems pareiškėjams.

 

Daugėja vaikų

Švietimo skyriaus vedėją Rimvydą Zailską, kartu su mokyklų vadovais ir pavaduotojais ugdymui išvykusį į išvažiuojamąjį pasitarimą, konferencijoje pavadavo ir skyriaus informaciją pristatė mero pavaduotojas Egidijus Visockas. Ataskaitoje daugiausiai dėmesio skirta mažųjų rajono gyventojų ugdymo pokyčiams. Daugiau nei po 20-ies metų pertraukos Veiveriuose vėl pradėta teikti ikimokyklinio ugdymo paslauga – Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje duris atvėrė ikimokyklinio ugdymo skyrius, kuriame dabar ugdomi 35 vaikai. Įsteigta antra ikimokyklinio ugdymo grupė ir Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje. Savivaldybės darželiuose vietų užtenka visiems norintiesiems. Aktualiausias rajonui – pamažu didėjantis ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Pernai darželiuose buvo ugdomas 471 vaikas, šiemet – 547.

Švietimo skyrius šiemet apdovanotas Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurse. 2007–2013 m. Prienų rajono savivaldybės mokyklos, Švietimo skyrius, dalyvaudami Mokymosi visą gyvenimą programos veiklose, pritraukė daugiau kaip milijoną litų, tuo praturtindami mokymo(si) aplinkas. Prienai yra ir viena iš 15 Lietuvos savivaldybių, atrinktų dalyvauti projekto „Lyderių laikas 2“ veikloje.

 

Mantvydas Prekevičius

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close