Pozicijai ir opozicijai nepavyksta suderinti veiksmus

Vasaros pabaigoje vykusiame Prienų rajono savivaldybės posėdyje politikai dirbo darniau nei praėjusiame. Regis, tuomet nuskambėjęs raginimas susivienyti ir užbaigti kadenciją darniai, teliko balsas tyruose. Rugsėjo 26-ąją vėl išryškėjo pozicijos ir opozicijos nesutarimai dėl esminių švietimo ir socialinės politikos klausimų. Liko neišgirsti ir atvykę į posėdį mokyklos bendruomenės atstovai.


Rugsėjo 26 d. posėdyje dalyvavo 21 rajono savivaldybės tarybos narys, buvo apsvarstyta 30 klausimų. Valdančiosios daugumos pritarimo nesulaukė „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos atstovo Cezaro Pacevičiaus pasiūlymas iš darbotvarkės išbraukti sprendimo projektą, kuriame siūloma stabdyti Veiverių vaikų dienos centro įkūrimo projektą. Neįtikino nei motyvai, kad finansavimo sutartis, pagal kurią vaikų dienos centro įkūrimui iš europinių fondų skirta per 770 tūkst. Lt, pasirašyta liepos mėn., ir rajonui atsisakyti tokių investicijų būtų neprotinga, kad lėšų, kuriomis pagal reikalavimus turi prisidėti savivaldybė (126 tūkst. Lt savivaldybės dalies ir 0,5 specialisto etato išlaikymui), prireiks tik iš kitų metų biudžeto, nei argumentai, kad seniūnija viena didžiausių rajone, jai tokios paslaugos labai reikalingos, o politikų ir Seimo narių palaikymo prašo ir Veiverių bendruomenė.
Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo naujai patvirtinta Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėtis. Pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos prašymą į Etikos komisiją vietoj Arvydo Bijamino deleguota Loreta Jakinevičienė. Ji buvo paskirta komisijos pirmininke.

Savivaldybės taryboje susiformavus naujoms frakcijoms, buvo patvirtinta nauja Kontrolės komiteto sudėtis. Tarybai pritarus, kiekviena frakcija ir Savivaldybės tarybos narių grupė Kontrolės komitete turės po du atstovus.

Dėl atlyginimų biudžetininkams patikslintas 2013 m. biudžetas

Siekiant užtikrinti darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimą už spalio mėn., Tarybai buvo pateiktas patikslintas rajono savivaldybės biudžetas. Jame asignavimai senelių išlaikymui globos įstaigose sumažinti 298 000 Lt, lovų išlaikymui ligoninėse – 450 000 Lt, Socialinio rėmimo programai – 33 800 Lt, Vežėjų nuostoliams padengti – 50000 Lt ir teritorijų planavimui – 115 400 Lt. Šios lėšos išdalinamos biudžetinėms įstaigoms. Patikslintos ir mokinio krepšelio lėšos.

Iš sprendimo projektą svarsčiusių Tarybos komitetų jam balsų dauguma nepritarė Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas.

Į opozicijos lyderės Rimos Zablackienės klausimą, kaip sekėsi sukurti ir įgyvendinti biudžeto taupymo planą, apie kurį buvo kalbėta vasarą, Finansų skyriaus vedėja N. Paužienė patikino, kad biudžetinės įstaigos taupo visus metus, nors jų asignavimai labai maži. Esą sutaupyti galima nebent vaikų maitinimo antkainio sąskaita. Apie sutaupytas biudžeto lėšas pažadėta pranešti kitame Tarybos posėdyje.

Supažindinti politikus, kaip vykdomas taupymo planas ir kokie padaryti šios kadencijos politikų žingsniai bei biudžetinių įstaigų veiksmai jį įgyvendinant, pažadėjo ir administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. Įpareigoti vykdyti taupymo planą įstaigų vadovai iki lapkričio 1 d. turi pateikti ataskaitą administracijai. Preliminariais duomenimis, sutaupytos per nesibaigusią kadenciją biudžeto lėšos siekia virš 2 mln. Lt.

Į Jono Vilionio klausimą, iš ko bus sumokėti atlyginimai už lapkričio mėnesį, Finansų skyriaus vedėja atsakė, kad asignavimų patikslinimui rezervų jau nelikę, tačiau tikimasi įvykdyti devynių mėnesių biudžeto pajamų surinkimo planą. Jeigu pavyks, lėšos bus nukreiptos asignavimų didinimui, darbo užmokesčiui ir šildymui, priešingu atveju, Tarybai vėl teks sukti galvą, kur gauti lėšų, nes skolintis, kaip minėta, savivaldybė jau negali.

Skolų ir taupymo tema išseko negreit. Nesulaukus atsakymo į opozicijos atstovės L. Jakinevičienės klausimą, koks likimas laukia biudžetinių įstaigų, už skolas įsitraukusių į teisminius ginčus su šilumos tiekėjais (esą ji buvusi valdančiojoje daugumoje ir žinanti savivaldybės finansinę situaciją), klausimą pakartojo R. Zablackienė, pridurdama, kad įstaigoms gali grėsti sąskaitų areštas. Savivaldybės juristė paaiškino, jog visi (apie devynis) vykstantys teismai nesibaigę. Juose nesiginčijama dėl skolų, bet apskųsti reikalavimai dėl priskaičiuotų per didelių palūkanų.

Nutraukus diskusijas 13 Tarybos narių balsais (8 balsavo prieš) patikslintas savivaldybės biudžeto planas buvo patvirtintas.

Krepšinio klubo pozicijos apgintos

Karštos diskusijos kilo Tarybai tvirtinant VšĮ Prienų sporto ir pramogų arenos organizuojamų sporto, meno, kultūros renginių bilietų kainas ir teikiamų paslaugų įkainius bei didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Teikdama tvirtinti paslaugų įkainius, VšĮ Prienų sporto ir pramogų arena pageidavo už Prienų krepšinio klubo „Prienai“ varžybas pasilikti 25 proc. nuo parduotų bilietų sumos ir 75 proc. pervesti Prienų krepšinio klubui, taip pat krepšinio klubą „Prienai“ atleisti nuo mokesčių už naudojimąsi arena. Numatyta, kad Prienų rajono savivaldybės administracija, organizuodama renginius, turės teisę nemokamai naudotis VšĮ Prienų sporto ir pramogų arenos teikiamomis paslaugomis.

Tarybos narės L. Jakinevičienės teigimu, svarstant šiuos klausimus Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete taip pat kilo diskusijų. Pasidžiaugdama, kad komiteto narių pastaboms pritarė ir vicemeras, ji teigė, kad komitetas pritarė visiems patvirtintiems Sporto ir pramogų arenos įkainiams ir tam, kad krepšinio sporto klubas „Prienai“ pasiliktų gautas pajamas už bilietų pardavimą, bet nebūtų atleistas nuo nuomos mokesčių.

J. Vilioniui paklausus, ar 75 proc. nuo parduodamų bilietų sumos priklausys klubui kaip parama ar kaip uždarbis, atsakyti suskubo A. Kederys, dėl vaizdumo pasitelkdamas koncertuojančių atlikėjų pavyzdį. Anot jo, dainininkas gauto už koncertą honoraro taip pat viso neatiduoda: dalį palieka už patalpos nuomą, o likusią pasiima. Analogiškai ir krepšinio klubas: organizuodamas varžybas ir pritraukdamas žiūrovus turėtų 25 proc. palikti viešajai įstaigai, o likusius pasilikti sau.

Po pokalbio su koalicijos partneriais ir frakcija Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto narys vicemeras E. Visockas siūlė palikti klubui numatytus procentus, o nuomos mokesčio neimti. Anot jo, tada suinteresuotos darbu ir pilna arena bus abi įstaigos. L. Jakinevičienė replikavo, kad vienaip svarstoma komitete, o posėdyje, pasikonsultavus su partneriais, vicemero nuomonė pasikeičia, ir paprašė komiteto posėdžio protokolo. Koalicijos partneriui H. Radvilavičiui pasiūlius nesileisti į asmeniškumus buvo balsuota už du pasiūlymus. Trylikos Tarybos narių balsų sprendimu 75 proc. nuo parduotų bilietų į krepšinio varžybas atiteks krepšinio klubui „Prienai“, 25 proc. paliekami viešajai įstaigai. „TonyBet“ krepšinio komanda atleidžiama nuo mokesčių už naudojimąsi arenos patalpomis.

Kompromisas: buvo 4,5 etato, prašė 6, gavo 5,5

Nuomonių bei požiūrių skirtumai ne tik tarp pozicijos ir opozicijos, bet ir tarp pačios opozicijos partnerių išryškėjo, kai Pramogų ir sporto arenos administracija paprašė leisti padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių nuo 4,5 iki 6, motyvuodama, kad centras organizuoja daug renginių, be to, vienai valytojai per daug prižiūrėti kelių tūkstančių kv. m. patalpas.

 Ekonominės plėtros, finansų  ir investicijų komiteto vardu A. Vaicekauskas siūlė padidinti pareigybių skaičių iki 5,5 etato su sąlyga, kad už etatą bus mokama iš sporto arenos lėšų. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas – palikti tą patį etatų skaičių.

L. Jakinevičienė kvietė atsižvelgti į komiteto nuomonę ir nedidinti administravimo aparato. Jos nuomone, įstaiga buvo sukurta tam, kad pati save išsilaikytų, ir buvo skirta pakankamai etatų. Esą 0,5 etato buvo nenaudojama, todėl pasiūlė jį įrašyti į administravimo funkcijas ir išnaudoti pagal poreikius. Opozicijos lyderei R. Zablackienei pasiteiravus, ar Kūno kultūros ir sporto centras nuo rugpjūčio 1 d. panaikino 3,5 etato, kurie turėjo „pereiti“ pramogų ir sporto arenai, posėdyje dalyvavęs KKSC direktorius A. Deltuva paaiškino, kad šie etatai panaikinti. Paliktas1 pavaduotojo etatas, po pusę ūkvedžio, medicinos darbuotojo, radiotechniko, 0,2 etato panaikinta trenerių sąskaita, nes 0,8 etato buvo nepanaudota. Tarybos narei tolimesnė diskusija dėl papildomų etatų steigimo viešojoje įstaigoje, kuri, jos teigimu, jei sugeba išgyventi, pati turėtų nuspręsti, kiek jai reikia darbuotojų, atrodė bereikšmė. Taip neatrodė opozicijos partneriui C. Pacevičiui, kuriam norėjosi sužinoti, ar Pramogų ir sporto arenos skolos už šildymą tikrai buvo nurašytos Kūno kultūros ir sporto centrui bei kiek pinigų yra užsidirbusi viešoji įstaiga.

Atsakydamas A. Vaidogas pasitelkė faktus. Anot jo, pagal Tarybos narių patvirtintą etatų skaičių atlyginimams priklausė 12 572 Lt, tačiau įstaiga gaudavo 11 263 Lt. Arenos išlaikymui savivaldybė iš biudžeto skyrė per 7 tūkst. Lt mažiau, nei buvo numatyta. Dėka to viešosios įstaigos administracija per 6 mėn. sutaupė 11 tūkst. Lt. Direktoriaus teigimu, niekam iš administracijos darbuotojų nemokėti priedai, jis pats dirbęs ir direktorium, ir administratorium, ir bilietų kontrolierium. „Gal dar siūlot paimti pompą, gyvatuką ir eiti tualetų valyti?“ – klausė A. Vaidogas. Naudodamasis proga jis padėkojo Tarybos nariams ir išdalino VIP abonementus į arenoje organizuojamus renginius, tarp jų ir į krepšinio varžybas.

Nors Tarybos nariai buvo pamaloninti, to nepakako, kad būtų patenkintas prašymas padidinti etatų skaičių iki 6, tačiau šis tas išpešta: 13 tarybos narių balsais viešajai įstaigai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 5,5.

Dar vienas smūgis švietimui

Atliekant Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano stebėseną, Tarybai pateikti trys siūlymai dėl bendrojo plano korektūros. Pasiūlyta nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos „Nemuno“ pradinio ugdymo skyrių vadinti Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos klasėmis. Nesusirinkus mokiniams į Želkūnų pradinio ugdymo skyrių nuo 2013 m. rugsėjo 3 d. jį uždaryti. Taip pat pakoreguoti mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, išbraukiant punktą, kuriuo leista „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje formuoti du 5 klasių komplektus. Toks sprendimas panaikina neatitikimus tarp bendrojo plano ir šių metų rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas vienas 5 klasės komplektas.

Pagrįsdamas pakeitimus sprendimo projektą pateikęs Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas teigė besiremiantis teisiniais aktais, švietimo ministro įsakymu ir Vyriausybės atstovo žodine pastaba, tačiau tai suerzino ne tik opoziciją, bet ir posėdyje dalyvavusius mokyklos bendruomenės bei Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos atstovus.

Opozicijos atstovai (L. Jakinevičienė, R. Zablackienė) replikavo, jog remtis reikėtų ne žodiniais Vyriausybės atstovo pasakymais, o Švietimo ir mokslo ministerijos raštu, kuriuo, atsakydama į „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenės skundą, ministerija teigia, kad rugpjūčio 29 d. Tarybos sprendimas palikti mokykloje vieną 5  klasės komplektą su 30 mokinių yra neteisėtas. Opozicijos atstovės retoriškai klausė, ar teisinis ministerijos raštas plano korekcijos autoriams nieko nereiškia ir ar reikšmingi mokyklai pokyčiai buvo aptarti su bendruomene?

Švietimo skyriaus vedėjo paaiškinimu, bendravimas, konsultacijos su mokyklomis numatyta tinklo plano kūrimo procese, o įgyvendinimo procese procedūros kiek kitokios. Vyriausybės nutarimas neįpareigoja konsultuotis su bendruomene dėl klasių komplektavimo. Pranešėjas teigė susipažinęs su ŠMM raštu ir supratęs, jog tuo raštu Savivaldybės taryba yra įpareigojama pakoreguoti tinklo planą pagal esamus pokyčius. „Klasių komplektų skaičių, jų sudarymą arba uždarymą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintos priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas taisyklės, kiekvienais metais taryba iki kovo 31 d. numato klasių komplektų skaičių, o iki rugsėjo 1 d. tų komplektų skaičių patikslina pagal esamą mokinių skaičių“, – tvirtino R. Zailskas, pridurdamas, jog sprendimas rugpjūčio 29 d. Tarybos posėdžiui buvo parengtas, atsižvelgiant į tai, kad „Revuonos“ vidurinė mokykla nesurinko tiek mokinių (buvo įsipareigojusi surinkti 41 mokinį), kiek steigėjas numatė kovo mėn. Švietimo skyriaus vedėjo nuomone, tie mokiniai, kurie ateina į mokyklą iš ne mokyklai priskirtos teritorijos, yra kaimo mokyklų mokiniai. Vedėjo pastebėjimas, kad šiandieninė Lietuvos Respublikos Vyriausybės politika yra išsaugoti kaimo mokyklas ir teikti joms paramą, o jei savivaldybė vadovaujasi tais pačiais principais, tai toks komplektas (papildomas 5kl. – aut.) „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje yra žingsnis kaimo mokyklų uždarymo link, sulaukė opozicijos replikos apie „išsaugotą“ Želkūnų kaimo mokyklą.

Apie tai, kad mokiniai ir tėvai jaučiasi švietimo reformų įkaitais, o ne teisę laisvai rinktis turinčiais piliečiais, kalbėjo posėdyje dalyvavusi „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokinių tėvų atstovė V. Lazauskienė. Ji teigė, jog šiuo metu „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje 5 klasėje mokosi 33 vaikai, iš kurių – vienas sunkių ir 4 vidutinių specialiųjų poreikių vaikai. Primindami, kad toks Tarybos sprendimas pažeidžia vaikų teises, tėvai žada kovoti ir nepalankaus sprendimo atveju kreiptis į teisininkus.

Kitokius duomenis apie penktokų skaičių pateikė Švietimo skyriaus vedėjas. Jo teigimu, šiuo metu „Revuonos“ pagrindinės mokyklos penktoje klasėje mokosi 30 vaikų, t. y. tiek, kiek ir yra nustatyta. Prašymų buvo 36, bet dviejų tėveliai, sužinoję, kad už kelionę iki mokyklos reikės mokėti, prašymus atsiėmė, o su 4 mokinių tėvais nebuvo pasirašytos sutartys ir įsakymo apie mokinių priėmimą nėra.

Posėdyje dalyvavusi LMPS pirmininkė J. Voloskevičienė prašė politikų nestatyti „vežimo prieš arklį“: „Kai rugpjūčio 29 d. juridinis aktas jau įvykęs, ne laikas atšaukti tai, kas turėjo būti padaryta liepos ar birželio mėnesį“.

Išklausius pasisakymus, po balsavimo paaiškėjo, kad 12 Tarybos narių sprendimu „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje paliekamas vienas 5 klasės komplektas, o bendrasis planas koreguojamas, taip pat paliekant vieną komplektą.

Pasmerktas ir opozicijos teiktas sprendimo projektas

Jungtinės frakcijos vardu sprendimo projektą pateikė R. Zablackienė, siūlydama atstatyti „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje du 5 klasių komplektus, nes, jos teigimu, 5 klasėje dabar mokosi 33 mokiniai, nors su trimis sutartys dar nesudarytos. Palaikydama šį siūlymą L. Jakinevičienė kvietė politikus atsimerkti ir netampyti visą mėnesį vaikų ir tėvų nervų.

Sugluminti kai kurie Tarybos nariai prašė pasakyti, kiek mokinių toje mokykloje mokosi iš tiesų. Posėdyje dalyvavusi „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė I. Balčiukynienė paaiškino, kad į penktąją klasę atėjus 23 buvusiems ketvirtokams, mokykla mokslo metų pradžioje turėjo 18 laisvų vietų, į kurias priėmė mokinius. Tarybai priėmus sprendimą neleisti komplektuoti antro 5 klasės komplekto, tėvai buvo informuoti, jog jų vaikai nebus priimti. Rugsėjo 3 d. direktorė sakė Savivaldybei parašiusi raštą, kad situacija nėra gera, ir prašiusi patarimo, bet sutarčių su mokiniais nesudariusi, kad nebūtų pažeistas Tarybos sprendimas. Mokyklos finansinę situaciją ir minusinį mokinio krepšelį direktorė aiškino tuo, kad po mokyklos reorganizacijos 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo atleisti 64 darbuotojai, nuo š. m. rugsėjo 1 d. – dar 10 darbuotojų, todėl rugsėjo 1 d. buvo paskaičiuota apie 133 tūkst. Lt trūkumas, susidaręs išmokėjus išeitines išmokas pedagogams. Tačiau mokykla, pasak direktorės, sudarė planą ir nuo lapkričio 1 d. ketina sumažinti pedagoginius etatus – bibliotekininko, socialinio pedagogo, vairavimo instruktoriaus – tokius, dėl kurių nenukentėtų ugdymo proceso kokybė. Tokiu būdu mokykla žada sutaupyti 50 tūkst. Lt. Sumažinus darbo sutartyse patvirtinus koeficientų vidurkius minusinis mokinio krepšelis dar būtų sumažintas 78 tūkst. Lt. Paskaičiuota, kad formuojant antrą 5 klasės komplektą metams mokyklai reikėtų 28 tūkst. Lt.

Jungtinės frakcijos atstovės R. Zablackienės raginimo pagalvoti apie vaikus, tėvus ir savo atsakomybę bei Savivaldybei surasti sąlyginai nedidelę sumą antram 5 klasės komplektui didžioji dauguma politikų nepalaikė – už jos pasiūlymą balsavo tik 8 opozicijos nariai.

Vaikų dienos centro Veiveriuose projektas žlugo

Nors Prienų rajono savivaldybės taryba 2012 m. spalio 25 d. sprendimu pritarė projektui „Vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelyje“, beveik po metų, gavus per 700 tūkst. Lt finansavimą, šis projektas buvo pasmerktas. Aiškinamajame rašte, kuris pridėtas prie sprendimo projekto, teigiama: „Rugsėjo 11 d. vykusiame Tarybos koalicijos posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl projekto įgyvendinimo būtinybės. Įgyvendinus projektą Vaikų dienos centro patalpų šildymas (~600 m2) per metus Savivaldybei kainuotų apie 42,5 tūkst. Lt. Taip pat Savivaldybė privalės išlaikyti ne mažiau kaip vieną darbuotojo etatą, tai gali kainuoti 25-30 tūkst. Lt. Savivaldybei, šiuo metu turinčiai daugiau kaip 20 mln. Lt kreditorinį įsiskolinimą, dar vienos įstaigos išlaikymas situaciją tik pablogintų“.

Svarstant klausimą komitetuose, Bendruomenių ir kaimo reikalų komitetas sprendimo projektui nepritarė. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitete pritarimas buvo užprotokoluotas vieno balso persvara. Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komitetas taip pat pritarė, tačiau emocijų, pasak komiteto pirmininko A. Vaicekausko, turinčio šiuo klausimu seniai susiformavusį požiūrį, neišvengta. Jo nuomone, dienos centrai, kaip atskira įstaiga, nėra perspektyvūs, reikėtų lėšas pritraukti arba mokykloje, priskiriant patalpas dienos centrui, arba įruošiant darželį. Opozicijos lyderė R. Zablackienė taip pat nekeitė savo neigiamo požiūrio į dienos centrų kūrimą, patikindama, jog Veiveriams labiausiai reikia vaikų darželio.

Karščiausiai Veiverių bendruomenės interesus gynė žemdirbiams atstovaujantys Tarybos nariai ir frakcija „Tvarka ir teisingumas“ bei Seimo narys V. Kamblevičius. Išvakarėse su bendruomene susitikę politikai posėdžio metu apgailestavo, kad investicijos bus atiduotos kitiems regionams ir atsisakyta socialinių paslaugų plėtros seniūnijoje, kuri, pasak L. Jakinevičienės, yra viena iš didžiausių ir turi daugiausiai socialiai remtinų šeimų. Tarybos narė siūlė politikams mąstyti plačiau ir neklaidinti visuomenės, jog ateityje dienos centro patalpose nebus galima įrengti vaikų darželio, arba negalima priimti kompromiso (dalį patalpų skirti vaikų dienos centrui, o dalį palikti darželiui) ir neprarasti lėšų. M. Butkevičiui atrodė keista, kad pirmiausia valdantieji „pagimdė“ projektą, o po to jį nori sustabdyti, nesuradę laiko ar politinės valios susitikti ir pasikalbėti su Veiverių bendruomene. Tarybos narys sakė įsitikinęs, kad centras reikalingas kaip tarpinis variantas darželio steigimui. Prieš metus palaikė, po metų atsisakė. Tokiuose „žaidimuose“ C. Pacevičius įžvelgė galimą valdančiųjų kerštą buvusios koalicijos partneriams arba nemeilę Veiveriams.

Posėdyje dalyvavęs Veiverių seniūnas V. Ramanauskas, paprašytas išsakyti savo nuomonę, išsisuko lanksčiai: „Labiausiai Veiveriams reikalingas vaikų darželis, bet tai susiję ir su šiuo projektu“, – sakė jis.

Nors Savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vedėjas aiškino, kad nauju – 2014-2020 m. – finansavimo laikotarpiu savivaldybė gali sulaukti dosnesnių investicijų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, todėl darželio įrengimas Veiveriuose gali būti išspręstas dvejų metų laikotarpyje, L. Jakinevičienė tuo suabejojo. Jos nuomone, investicijos bus panaudotos Nemuno pradinės mokyklos pastato, kuris perduotas „Saulutės“ l/d, renovacijai, po kurios ten įsikels darželis.

Diskusijas nutraukė kvietimas balsuoti, po kurio paaiškėjo, kad 13 Tarybos narių palaikė sprendimą stabdyti vaikų dienos centro steigimo Veiverių miestelyje projektą, 6 Tarybos nariai balsavo prieš.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close