VIEŠOJI ĮSTAIGA ,,TULPĖS“ SANATORIJA SKELBIA PATALPŲ VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ

Priedas Nr. 2

1. Viešoji įstaiga ,,Tulpės“ sanatorija (buveinės adresas B. Sruogos g.4, Birštonas, įstaigos kodas 152821323) vadovaudamasi Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.TSE-263 ,,Dėl Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (patalpų Birštone, Birutės g.35) nuomos“ skelbia viešą nuomos konkursą dėl 12,20 kv. metro bendro ploto techninių patalpų, kurios yra vandens gydyklos pastate, adresu Birštonas, Birutės g.35 (registro numeris-20/3516, unikalus numeris-1296-1001-7144), kurų žyma plane -1-40. Patalpų planas pridedamas (priedas Nr. 2).

2. Patalpų nuomojimo paskirtis – telekomunikacijų veiklos vykdymas.

2.1. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų;

2.2. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių dydis 2,19 EUR už 1 m2/mėn. be PVM

2.3. Nuompinigiai už nuomojamą turtą skaičiuojamai pagal Nuompinigių už Birštono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą (priedas Nr.3).

2.4. Už pavėluotas nuompinigių mokėjimą yra numatyti 0,05 procento delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną pavėluotą nuomos mokesčio sumokėjimo dieną.

2.5. Nuompinigiai ir/arba pradinis įnašas už nuomojamą turtą pervedami į VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos sąskaitą – AB ,,Šiaulių bankas“, a.s. LT857181600004700459, banko kodas 71816.

2.6. Dalyvio pradinis įnašas yra lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui už nuomojamą patalpą.

2.7. Kitos nuomos sąlygos nuomininkui:

2.7.1. nuomininkas savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka turi pritaikyti patalpas vykdomai veiklai ir įsigyti reikiamus leidimus.

2.7.2. nuomininkas turi apdrausti kiekvienais metais vienerių metų laikotarpiui išsinuomotas patalpas nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių.

3. Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo gali apžiūrėti patalpas. Patalpų apžiūra vyks 2024 m. vasario 14 d. 9.00 – 12.00 val., atsakingas asmuo VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos vyr. inžinierius Vytautas Kunca 8-698 55709, el. pašto adresas vytautas.kunca@tulpe.lt.

4. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti pateikti nuo 2024 m. vasario 20 d. 9.00 val. iki vasario 21 d. 11.00 val. adresu Birštone, B.Sruogos g.4 II aukšte, sekretoriaus kabinete, Tel. 8-319 65520, el.paštas tulpessanatorija@gmail.com. Vėliau pateikti vokai nebus registruojami.

5. Konkurso dalyvis privalo iki registracijos pradžios sumokėti pradinį įnašą.

6. Konkurso dalyvių pasiūlymai šioje tvarkoje nurodytu laiku turi būti pateikiami lietuvių kalba, užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta:

6.1. Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;

6.2. turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, ,,Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (patalpų Birštone, Birutės g.35) nuoma)“ su nuoroda: „Turto nuomos konkursui“.

7. Voke turi būti pateikta:

7.1. paraiška (priedas Nr. 1);

7.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu; fizinio asmens dokumento, patvirtinančio jo veiklą, kopija;

7.3. pažyma, kad konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (neturi socialinio draudimo įsiskolinimų).

7.4. pažyma, kad konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

7.5. pažyma, kad konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

7.6. paraiška turi būti pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.

8. Registruojant kartu su voku pateikiamas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nurodytą Sanatorijos banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

9. Komisijos posėdis vyks 2024 m. vasario 21 d. 13:00 val. VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos administracijos patalpose, 205 kab., adresu B.Sruogos g.4, LT-59541 Birštonas. Dalyvauti Konkurse turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai.

10. Viešas nuomos konkursas vykdomas pagal Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. TS-198 patvirtintą Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo aktualią redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e52e7ef00f6311ea9d279ea27696ab7b/asr

 Priedas Nr. 1

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO PARAIŠKA

  (Data)

(Vieta)

Juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė
Juridinio/fizinio asmens adresas 
Juridinio/fizinio asmens kodas 
Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė 
Telefono numeris 
El. pašto adresas 
Banko pavadinimas 
Sąskaitos Nr. 

Šia paraiška pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1) Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (patalpų Birštone, Birutės g.35) viešojo nuomos konkurso sąlygose;

2) Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projekte.

Patvirtiname, kad nuomos sutarties vykdymo metu užtikrinsime visus Konkurso sąlygų 11 punkte nustatytus reikalavimus ir siūlome:

Eil. Nr.  Paslaugų pavadinimas1 (vieno) kv. metro ploto patalpų nuomos kaina per mėnesį be PVM, EUR*
1.Birštono savivaldybės techninių patalpų (registro numeris – 20/3516,) (12,20 kv.m.), esančių Birutės g.35, 59541 Birštone unikalus numeris – 1296-1001-7144, žyma plane – 1-40 nuoma. Turto naudojimo paskirtis – telekomunikacijų veiklos vykdymui. 

*Konkurso dalyvis turi nurodyti siūlomą VšĮ ,,Tulpės“ sanatorijos 1 kv. m. ploto patalpų nuomos kainą per mėnesį be PVM ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

*Siūloma kaina turi būti ne mažesnė nei nurodyta Konkurso sąlygų 7 punkte.

Kartu su paraiška pateikiame šiuos dokumentus:

Eil. Nr.Pateiktų dokumentų pavadinimasDokumentų puslapių skaičius
   
   
   

(Konkurso dalyvio, jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas ir antspaudas (jei privalo turėti)).

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close