Europos Komisija pasiūlė, kaip tvariai rinkti, saugoti ir naudoti anglies dioksidą, siekiant poveikio klimatui neutralumo iki 2050 m.

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi iki 2050 m. pasiekti grynąjį nulinį CO2 išmetimo kiekį. Nors didžioji pastangų siekiant šiuo tikslo dalis bus susijusi su dabartinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimu artimiausiais metais, mums taip pat reikės technologijų, sudarančių galimybes surinkti CO2 arba absorbuoti jį tiesiai iš atmosferos, o po to – saugoti arba panaudoti. Šios technologijos labiausiai bus orientuotos į sektorius, kuriuose išmetamųjų teršalų kiekį ypač sunku arba brangu sumažinti, kaip yra, pavyzdžiui, cemento gamybos arba energijos gavybos iš atliekų atveju. Todėl Europos Komisija priėmė komunikatą dėl pramoninio anglies dioksido valdymo, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip šios technologijos galėtų padėti iki 2040 m. 90 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumo.

Poveikio klimatui neutralizavimo pramonės akte Europos Komisija pasiūlė, kad ES iki 2030 m. sukurtų bent 50 mln. tonų CO2 saugojimo pajėgumų per metus. Remiantis ES rekomenduojamo 2040 m. klimato tikslo poveikio vertinimu, iki 2040 m. šis kiekis turės padidėti iki maždaug 280 mln. tonų. Komunikate dėl pramoninio anglies dioksido valdymo apibrėžta visapusiška politinė strategija siekiant šių tikslų.

Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson sakė: „Atsinaujinantieji energijos ištekliai ir energijos vartojimo efektyvumas tebėra labai svarbūs siekiant neutralaus poveikio klimatui, tačiau norint pasiekti nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų balanso, taip pat reikės technologijų CO2 absorbuoti, surinkti, transportuoti, saugoti ir naudoti. Šiandien pristatome strategiją, kuria norime sukurti Europos CO2 rinką. Tinkamai remdami ir koordinuodami projektus ir nustatę tinkamą teisinę CO2 infrastruktūros ir standartų sistemą, galime remti šių technologijų plėtrą ES. Anglies dioksido valdymo technologijos leis ne tik sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, bet ir padaryti mūsų pramonę švaresnę ir konkurencingesnę.“

Europos strategija dėl pramoninio anglies dioksido valdymo

Komunikate nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis ES ir nacionaliniu lygmenimis, kad būtų sudarytos sąlygos diegti šias technologijas ir sukurti reikiamą infrastruktūrą, kad ateinančiais dešimtmečiais Europoje būtų sukurta bendroji CO2 rinka. Europos Komisija pradės parengiamuosius darbus dėl galimo būsimo CO2 transportavimo ir laikymo reglamentavimo dokumentų rinkinio, kuriame būtų aptarti tokie klausimai kaip rinkos ir sąnaudų struktūra, trečiųjų šalių prieiga, CO2 kokybės standartai arba investavimo paskatos naujai infrastruktūrai. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) paskelbė ataskaitą dėl būsimo Europos CO2 transportavimo tinklo ir susijusių investicijų poreikių.

Europos Komisija taip pat įvertins, kokį CO2 kiekį reikia absorbuoti tiesiogiai iš atmosferos (pramoninis anglies dioksido absorbavimas), kad būtų pasiekti ES 2040 m. ir 2050 m. išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo užmojai, ir įvertins bendrus tikslus bei politikos priemones jiems pasiekti. Tai apims vertinimą, kaip absorbavimas ir nuolatinis saugojimas galėtų būti įtraukti į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą.

Siekdama padėti plėsti išmetamo CO2 kiekio surinkimo ir nuolatinio saugojimo rinką, Europos Komisija parengs projektų leidimų išdavimo procesų gaires ir parengs galimų saugyklų atlasą. Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, taip pat parengs telkimo priemonę, skirtą suvesti CO2 tiekėjus su transportavimo bei saugojimo operatoriais ir CO2 pirkėjais. Europos Komisija siekia nustatyti aiškią anglies dioksido apskaitos sistemą, pagal kurią surenkamas CO2 būtų naudojamas kaip išteklius ir kuri atspindėtų naudą klimatui, CO2 naudojant kaip pramonės procesų išteklių. Tai padės skatinti tvaraus anglies dioksido panaudojimą pramonės sektoriuose.

Sukurti CO2 vertės grandinei palankią verslo aplinką ES

Siekdama, kad pramoninio anglies dioksido valdymo projektai būtų realiai įgyvendinami, Europos Komisija nustatė keletą horizontaliųjų veiksmų, kurie galėtų sukurti patrauklesnę aplinką investicijoms.

·         Investicijos ir finansavimas. ES ir valstybės narės turėtų labiau skatinti pramoninio anglies dioksido valdymo projektus pagal ES energetikos infrastruktūros programas ir galėtų apsvarstyti galimybes pasitelkti bendrų Europos interesams svarbių projektų priemonę. Europos Komisija įvertins, ar tam tikri CO2 surinkimo projektai jau gali būti remiami rinka grindžiamais finansavimo mechanizmais, pavyzdžiui, kaip paslaugos konkurencinių konkursų aukcionais iš inovacijų fondo.

·         Moksliniai tyrimai, inovacijos ir visuomenės informuotumas. Europos Komisija apsvarstys galimybę padidinti pramoninio anglies dioksido valdymo projektų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą pasitelkiant esamas priemones, visų pirma programą „Europos horizontas“ ir inovacijų fondą. Europos Komisija taip pat rems dalijimosi žiniomis platformos, skirtos anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo projektams, sukūrimą. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, didins visuomenės informuotumą apie šias technologijas, be kita ko, pabrėždama jų naudą ir aptardama galimą atlygį vietos bendruomenėms.

·         Tarptautinis bendradarbiavimas. Europos Komisija sparčiau dirbs su tarptautiniais partneriais pramoninio anglies dioksido valdymo srityje, visų pirma suderindama anglies dioksido valdymo veiklos ataskaitų teikimą bei apskaitą, ir užtikrins, kad tarptautinėse anglies dioksido apmokestinimo sistemose būtų atsižvelgiama į absorbavimą, vykdomą dėl išmetamųjų teršalų iš sektorių, kuriuose jų kiekį sumažinti sunku.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close