Europos Komisija skelbia liepos mėnesio sprendimus dėl pažeidimų

Europos Komisija (EK) paskelbė liepos mėnesio sprendimus dėl pažeidimų. Jais EK imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių.

Procesinės teisės. Europos Komisija ragina ESTIJĄ, LIETUVĄ ir SLOVĖNIJĄ į nacionalinę teisę visiškai perkelti ES taisykles dėl procesinių garantijų vaikams baudžiamajame procese

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialų pranešimą Estijai, Lietuvai (INFR(2023)2074) ir Slovėnijai dėl to, kad šalys nevisiškai perkėlė į nacionalinę teisę Direktyvą dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (Direktyva (ES) 2016/800). Ši direktyva yra visapusiškos ES strategijos, kuria siekiama užtikrinti bendrus minimaliuosius standartus, skirtus užtikrinti, kad visoje ES būtų pakankamai ginamos įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, dalis. Pavyzdžiui, ja užtikrinamos vaikų teisės į individualų vertinimą, į specialias sąlygas laisvės apribojimo atveju (pvz., dėl gyvenimo skyrium nuo suaugusiųjų sulaikymo vietoje ir galimybės mokytis ir gauti išsilavinimą) ir teisė proceso metu būti lydimam tėvų pareigų turėtojo. Europos Komisija mano, kad Estija, Lietuva ir Slovėnija į nacionalinę teisę neperkėlė direktyvos reikalavimų, susijusių su vaikų teise į informaciją apie jų teises ir nuorodos į direktyvą įtraukimu priimant perkėlimo į nacionalinę teisę priemones arba kartu su jomis. Pastaroji turi užtikrinti skaidrumą įtariamųjų ir kaltinamųjų atžvilgiu dėl to, kaip jų teisės pagal ES teisę perkeliamos į valstybių narių nacionalines teisines sistemas. Be to, Estija ir Slovėnija į nacionalinę teisę nevisiškai perkėlė kelias kitas nuostatas, visų pirma nuostatą, kuria užtikrinama teisė į sveikatos patikrinimą, specialų gydymą laisvės atėmimo metu ir teisėsaugos, teismų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, kurie palaiko ryšius su vaikais baudžiamajame procese, mokymą. Lietuva nevisiškai perkėlė teisę į individualų vertinimą. Todėl šiandien Europos Komisija nusprendė šioms trims valstybėms narėms išsiųsti oficialų pranešimą. Estija, Lietuva ir Slovėnija dabar turi per du mėnesius imtis reikiamų priemonių, kad pašalintų Europos Komisijos nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

Energijos vidaus rinka. Europos Komisija ragina KROATIJĄ, ITALIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ ir SLOVAKIJĄ visiškai perkelti į nacionalinę teisę ES elektros energijos vidaus rinkos taisykles

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Kroatijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai (INFR(2022)2036) ir Slovakijai, nes šios šalys nevisiškai perkėlė į nacionalinę teisę ES elektros energijos vidaus rinkos taisykles, nustatytas Direktyvoje (ES) 2019/944, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES. Šia direktyva nustatomos pagrindinės ES elektros energijos sektoriaus organizavimo ir veikimo taisyklės, siekiant visoje Sąjungoje sukurti iš tiesų integruotas, konkurencingas, į vartotojus orientuotas, lanksčias, sąžiningas ir skaidrias elektros energijos rinkas. Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo 2020 m. gruodžio 31 d. 2021 m. vasario mėn. Europos Komisija išsiuntė oficialų pranešimą Kroatijai, Italijai, Latvijai ir Slovakijai, o 2022 m. gegužės mėn. – Lietuvai, padariusi išvadą, kad į jų nacionalinę teisę perkeltos ne visos direktyvos nuostatos. Išnagrinėjusi valstybių narių atsakymus ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, apie kurias pranešta, Europos Komisija mano, kad šios valstybės narės direktyvos vis dar nėra visiškai perkėlę į nacionalinę teisę. Dabar šios penkios valstybės narės turi per du mėnesius imtis reikiamų priemonių ir pranešti apie jas Europos Komisijai. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Oro transportas. Europos Komisija ragina LIETUVĄ ir dar 16 valstybių narių užtikrinti, kad būtų laikomasi reglamento dėl Pirmojo bendro projekto, siekiant įgyvendinti oro eismo valdymo techninius sprendimus

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialų pranešimą Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Kroatijai, Italijai, Kiprui, Lietuvai (INFR(2023)2057), Vengrijai, Nyderlandams, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai ir Švedijai, nes šalys neužtikrino, kad jų veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys laikytųsi tam tikrų Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/116 dėl Pirmojo bendro projekto, kuriuo padedama įgyvendinti Europos oro eismo valdymo pagrindinį planą, sukūrimo. Šis projektas užtikrina sinchronizuotą skirtingų procedūrų ir techninių sprendimų įgyvendinimą, o tai labai svarbu siekiant užtikrinti gerus oro eismo valdymo rezultatus visame Bendro Europos dangaus tinkle. Kai kurios šių valstybių narių suinteresuotosios šalys dar neįgyvendino kai kurių minėtų procedūrų, kurių įgyvendinimo data buvo 2022 m. gruodžio 31 d. Todėl Europos Komisija mano, kad atitinkamos valstybės narės neužtikrino, kad jų veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys laikytųsi reglamento dėl Pirmojo bendro projekto reikalavimų. Todėl Europos Komisija šioms valstybėms narėms siunčia oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti Europos Komisijos nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Kelių eismo saugumas. Europos Komisija ragina BULGARIJĄ, DANIJĄ, GRAIKIJĄ, LIETUVĄ, AUSTRIJĄ ir SUOMIJĄ į nacionalinę teisę tinkamai perkelti ES periodinės techninės apžiūros taisykles

Europos Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą išsiųsdama oficialų pranešimą Danijai, Graikijai, Lietuvai (INFR(2023)2084) ir Austrijai dėl netinkamo Europos Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2021/1717 perkėlimo.

Europos Komisija nusprendė išsiųsti pagrįstą nuomonę Bulgarijai ir Suomijai dėl netinkamo Europos Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2021/1717 perkėlimo į nacionalinę teisę. Šia deleguotąja direktyva iš dalies keičiami Direktyvos 2014/45/ES praktiniai aspektai dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, visų pirma atnaujinami tam tikrų transporto priemonių kategorijų pavadinimai (greitaeigiai traktoriai, motorinės dviratės ir triratės transporto priemonės bei keturračiai). Į punktų, kuriems turėtų būti taikoma periodinė techninė apžiūra, sąrašą taip pat įtraukiama sistema „eCall“ – sistema „eCall“, skirta automatiškai siųsti pranešimus skubios pagalbos tarnyboms įvykus avarijai. Direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas buvo 2022 m. rugsėjo 27 d.

Danija, Graikija, Lietuva ir Austrija įvairiais atžvilgiais netinkamai perkėlė direktyvą į nacionalinę teisę ir tai susiję su konkrečiais reikalavimais, įskaitant, pavyzdžiui, reikalavimą išbandyti pagalbos iškvietos sistemą „eCall“. Todėl Europos Komisija šioms valstybėms narėms siunčia oficialius pranešimus. Šalys turi per du mėnesius atsakyti į pranešimus ir pašalinti Europos Komisijos nustatytus trūkumus. Jei nebus pateiktas priimtinas atsakymas, Europos Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

2022 m. lapkričio mėn. Europos Komisija išsiuntė Bulgarijai ir Suomijai oficialų pranešimą. Europos Komisija nustatė, kad tam tikrose srityse, kurioms taikoma direktyva, perkėlimas į nacionalinę teisę vis dar yra nepakankamas, be kita ko, įskaitant įpareigojimą įtraukti pagalbos iškvietos sistemą „eCall“ į tikrinimo pozicijų sąrašą. Todėl Europos Komisija nusprendė išsiųsti Bulgarijai ir Suomijai pagrįstas nuomones, į kurias jos per du mėnesius turi atsakyti ir imtis reikiamų priemonių. Priešingu atveju Europos Komisija gali nuspręsti perduoti bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close