Nuo metų pradžios – didesnės įvairių rūšių pensijos

Sulaukus senatvės galima gauti socialinio draudimo senatvės pensiją arba senatvės pensiją neįgaliajam, taip pat našlių pensiją arba vienišo asmens išmoką. Iki senatvės pensijos amžiaus likus ne daugiau kaip 5 metams galima gauti išankstinę senatvės pensiją, o netekus darbingumo – netekto darbingumo pensiją. Nuo 2023 m. pradžios didės visos šios pensijos.

Žmones, gaunančius pensijas už einamąjį mėnesį, didesnės pensijos pasieks sausį, o tuos, kurie pensijas gauna už praėjusį mėnesį (išankstines senatvės pensijas, valstybines pensijas, šalpos pensijas), didesnės pensijos pasieks vasario mėnesį.

Socialinio draudimo pensijas gauna 610 tūkst. senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų ir 151 tūkst. žmonių su negalia.

SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJOS


Socialinio draudimo senatvės pensijos – svarbiausia socialinės apsaugos priemonė sulaukus senatvės. Senatvės pensiją gali gauti žmonės, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių ir turintys minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai – 15 metų.

Pensijų draudimo stažas – tai laikas, per kurį asmenys patys moka arba už juos yra mokamos ar turi būti mokamos nustatytos privalomos pensijų socialinio draudimo įmokos. 2023 metais būtinojo stažo reikalavimas yra 33 metai. Šis reikalavimas kasmet didinamas po 6 mėnesius iki kol pasieks 35 metus (2027 m.). 


Vidutinė senatvės pensija nuo 2023 m. pradžios didės nuo 482 eurų iki 542 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2023 m. didės nuo 513 iki 575 eurų, t. y. daugiau nei 12 proc. Tačiau individualiai kiekvienam pensijos gavėjui šis padidėjimas bus individualus.

Pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo trukmę ir įgytų pensijų apskaitos vienetų skaičių. 

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos išmokos gavėjus pasieks sausio mėn., nes  mokamos už einamąjį mėnesį.

ŠALPOS PENSIJOS


Nuo 2023 m. sausio šalpos pensijų bazė didėja nuo 173 eurų iki 184 eurų. Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. Teisę gauti šalpos pensiją turi neįgalūs vaikai, senatvės pensijos amžių sukakę arba netekusiais 45 proc. (netekusiais  60 proc., jeigu negalia pripažįstama po 24 metų sukakties dienos) ir daugiau darbingumo pripažinti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

Padidintos šalpos neįgalumo pensijos gyventojų pajamas per metus didina priklausomai nuo nustatyto neįgalumo ar darbingumo lygio bent 66 eurais arba 297 eurais. 

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio šalpos išmokos gavėjus pasieks vasario mėnesį, nes mokamos už praėjusį mėnesį.

VIENIŠO ASMENS IŠMOKA

Teisę į vienišo asmens išmoką turi vieniši asmenys, kuriems nustatytas 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių. Nuo 2023 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos dydis yra beveik 35 eurai.

Papildomi kriterijai vienišo asmens išmokai gauti:
•  Deklaruota asmens gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
•  Žmogus nėra susituokęs nei Lietuvoje, nei užsienyje arba santuoka yra nutrūkusi. 
•  Taip pat vienišo asmens išmoką gali gauti našliai, kurie negauna socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 34,89 Eur.

Išmoką automatiškai (be asmens prašymo) skiria „Sodra“

PRIEMOKOS MAŽIAUSIŲ PENSIJŲ GAVĖJAMS

Gauti priemoką prie socialinio draudimo senatvės pensijos turi teisę asmenys, kurių gaunamos pensijos (gaunamų pensijų) suma per mėnesį yra mažesnė, negu minimalus vartojimo poreikių dydis – 354 Eur nuo 2023 m. sausio 1 d. Apskaičiuojant, ar žmogaus pensijos viršija minimalių vartojimo poreikių dydį, jo gaunama našlio ar našlės pensija, ar vienišo asmens išmoka nėra įskaičiuojama.

•    Jei asmuo yra įgijęs būtinąjį stažą pensijai skirti, jam mokamas skirtumas tarp 354 Eur ir jo gaunamos pensijos (pensijų) sumos.
•    Jei asmuo yra įgijęs minimalų stažą, bet neturi būtinojo stažo, jam apskaičiuojama proporcingai mažesnė priemokos dalis.

Nuo kitų metų pradžios mažiausių pensijų gavėjai vidutiniškai gaus 31,17 euro priemoką prie pensijos. Priemokos prie pensijos kiekvienam gavėjui skiriasi. Jos priklauso nuo to, kokio dydžio socialinio draudimo pensiją žmogus gauna ir koks yra jo pensijų socialinio draudimo stažas.

Kada pasieks gavėjus?  Pensijų priemokos mokamos už praėjusį mėnesį. Priemokos, atsižvelgiant į naują 354 eurų minimalių vartojimo poreikių dydį, bus pradėtos mokėti vasario mėnesį. Priemoką automatiškai paskaičiuoja „Sodra“. 

VALSTYBINĖS PENSIJOS

Kai kurie asmenys gali gauti papildomas garantijas – iš valstybės biudžeto mokamas papildomas valstybines pensijas. Valstybinės pensijos yra pirmojo ir antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir karių, mokslininkų, teisėjų. 

Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų dydžio matas yra valstybinių pensijų bazė, kurios dydis nuo 2023 m. sausio 1 d. yra 68,29 euro. Pareigūnų ir karių bei teisėjų valstybinės pensijos nuo 2023 m. sausio 1 d. indeksuojamos 4,6 proc.

Kada pasieks gavėjus? Valstybinės pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, tad pirmosios didesnio dydžio valstybinės pensijos gavėjus pasieks vasario mėnesį. Vienas asmuo gali gauti tik vieną valstybinę pensiją.

IŠANKSTINĖS SENATVĖS PENSIJOS

Išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuris kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną atitinka visas šias sąlygas:
•    Iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai.
•    Turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, galiosiantį tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos amžių.
•    Negauna kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų, užsienio valstybės pensijų, nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (pavyzdžiui, rentos) ar kompensacijų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos.
•    Nėra vienas iš asmenų, privalomai draudžiamų socialiniu draudimu, nėra ūkininkas ar jo partneris, negauna užsienio valstybėje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.
•    Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius vaikus (įvaikius).  

Svarbu! Jei pasirenkama gauti išankstinę pensiją, senatvės pensijos dydis mažinamas po 0,32 proc. už kiekvieną gautos išankstinės senatvės pensijos mėnesį. Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir skiriant išankstinę senatvės pensiją 2022 m. jam buvo įskaitytas ne mažesnis kaip 40 metų ir 6 mėnesių stažas. Šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensijoms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol 2031 m. pasieks 42 metus 6 mėnesius.

Kada pasieks gavėjus? Didesnio dydžio išankstines senatvės pensijas gavėjus pasieks vasario mėnesį, nes mokamos už praėjusį mėnesį.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close