Skatino jaunimo politikos vystymą

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko seminaras, kuriame buvo pristatyta

Jaunimo politikos kokybės savivaldybėje vertinimo apžvalga. Seminaras organizuotas įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis įgyvendinamą projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“. Projekto tikslas yra stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp šių sektorių. Tyrimo Prienų rajono savivaldybėje duomenys bus panaudoti rengiant savivaldybių planavimo dokumentus bei nacionalinės plėtros programas.

Seminare dalyvavo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis bei šio skyriaus vyr. specialistas, kuruojantis jaunimo veiklą, Adomas Kubilius, Savivaldybės administracijos skyrių vadovai, Švietimo centro, Visuomenės sveikatos biuro, seniūnijų, bendruomenių, nevyriausybinių jaunimo ir kitų organizacijų atstovai.

Seminaro dalyvius pasveikino Lietuvos jaunimo reikalų departamento direktorius Mindaugas Kuliava. Jaunimo politikos kokybės savivaldybėje vertinimo ataskaitą pristatė tyrėjas Marius Ablačinskas. Apie nacionalinės ir regioninės politikos aktualijas kalbėjo lektorės Rita Činikienė ir Diana Šaliūnienė.

Seminaro pradžioje jo dalyviai turėjo užpildyti anketas, kurios pasitarnaus Jaunimo reikalų departamentui, tobulinant programas, priemones vykdyti jaunimo politiką, atsižvelgiant į seminaro dalyvių lūkesčius bei pageidavimus.

– Mūsų noras, kad jaunimo teisių apsauga taptų ne valstybės deleguota funkcija, bet kokrečios savivaldybės funkcija. Beveik ketvirtis populiacijos kiekvienoje savivaldybėje yra jaunimas, todėl jos užduotis ir funkcija yra užtikrinti jaunimo politiką vietoje, nes niekas taip gerai nežino situacijos, kaip jūs. Mūsų funkcija yra finansinė ir patariamoji pagalba, tačiau jūsų žmonės, kurie dalyvavo apklausose, tyrimuose, diskusijose, su tam tikros profesūros pagalba rašys problemų sprendimo planus ir ateinančių šešerių metų strategijas. Linkime, kad tie planai būtų realūs ir įgyvendinami, – seminaro dalyviams palinkėjo Jaunimo reikalų departamento direktorius M. Kuliavas.

Prienų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo tyrimą pristatęs tyrėjas M. Ablačinskas apžvelgė įvairias temines jaunimo veiklos sritis, pateikdamas duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėje, joje įgyvendinamas programas ir jaunimui skirtas priemones. Anot pranešėjo, ataskaita buvo reikalinga tam, kad atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros planus ateinantiems 3–6 metams bei tuose planuose nurodytas veiklos kryptis, būtų skiriamas finansavimas iš Jaunimo reikalų departamento ar tam tikrų nacionalinių fondų.

Teminių vertinimo sričių spektras buvo labai įvairus: nuo prielaidų jaunimo politikai (JP) įgyvendinti, jaunimo dalyvavimo, paramos jaunimui bei neformalaus jaunimo ugdymo, mokymo, informavimo, konsultavimo galimybių, Jaunimo politikos tobulinimo bei inovacijų apžvalgos, tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo iki gerosios praktikos pavyzdžių bei įžvalgų dėl rezultatyvumo.

Kalbėdamas apie prielaidas JP įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje, tyrėjas M. Ablačinskas pasidžiaugė tuo, kad savivaldybėje yra pakankamai motyvuotas ir iniciatyvus asmuo, kuriam priskirtos JP funkcijos – tai Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistas Adomas Kubilius. Tačiau šis  specialistas atsakingas ne tik už jaunimo reikalus, bet ir kitas sritis, todėl, pranešėjo nuomone, Savivaldybėje turėtų būti įsteigta atskira jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. Jis paragino jaunimo atstovus suformuoti Jaunimo reikalų tarybą, kurios savivaldybėje kol kas nėra, parengti jos veiklos reglamentą ir veiklos planą. Savivaldybės atstovams patarta sistemingai tirti ir vertinti jaunimo situaciją ir analizės pagrindu ištirti prioritetines jaunimo grupes, joms numatyti specifines programas, kurių priemonėms įgyvendinti būtų pasitelkiamos (finansuojant projektus) jaunimo organizacijos; surasti patalpas, kurias būtų galima pritaikyti gausesniam jaunimo organizacijų būriui veikti ir veiklą plėtoti (galbūt tai vadintųsi jaunimo neformalaus ugdymo centru ar jaunimo laisvalaikio centru).

Anot M. Ablačinsko, jaunimo neformalus ugdymas turėtų tapti svarbiu savivaldybės jaunimo politikos prioritetu. Atsižvelgiant į ribotas finansines galimybes, neformaliajam švietimui turėtų būti išnaudojamos nacionalinio projektinio finansavimo galimybės, potencialiai jungiantis su kitomis savivaldybėmis.

Nors reikiamą informaciją jaunimas gali gauti iš Jaunimo reikalų koordinatoriaus, tyrėjai pasigedo Savivaldybės administracijos pastangų dažniau ir geriau informuoti jaunimą apie su jaunimu susijusių klausimų sprendimą, reguliariai viešinti jaunimui aktualią informaciją. Pastebėta, kad nepakankamas ir pačių jaunų žmonių aktyvumas ir motyvacija rengti straipsnius ir atsiliepimus. Kai kas iš seminaro dalyvių mėgino paprieštarauti, kad viešinimo ir informacijos spaudoje apie jaunimo veiklą daugiau negu pakankamai, tačiau, M. Ablačinsko nuomone, jaunimo politikos sąvoka yra daugiau negu renginiai – ji apima ne tik jaunimo, kaip atskiros grupės, politiką, bet platų ir glaudų bendradarbiavimą su Savivaldybe, kitomis žinybomis, jų įtraukimą į viešosios politikos sritis, jaunimo verslumo ugdymą, sporto veiklos ir galimybių plėtrą.

Pranešėjas akcentavo, kad ne visi Savivaldybės administracijos skyriai išskiria jaunimo politikos klausimus tarp savo veiklos prioritetų, o tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse jaunimo atstovai net nedalyvauja. Galbūt išties pirmiausia reikalinga iniciatyva iš apačios ir palaikymas iš viršaus – sukurti Jaunimo reikalų tarybą, kurią sudarytų ne tik organizuoto ir veiklaus jaunimo atstovai, bet ir įvairių nevyriausybinių organizacijų, Savivaldybės administracijos skyrių atstovų grupė, siekianti, kad jaunimo politikos įgyvendinimas apimtų visas jaunimui svarbias viešosios politikos sritis.

Po pietų pertraukėlės vyko darbas grupėse. Buvo atliekamos teorinės ir praktinės užduotys, pasidalinta mintimis, idėjomis ir lūkesčiais, vyko diskusijos grupėse ir seminaro aptarimas.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close