Valstybės dienos proga įteikti tradiciniai „Dėkingumo“ apdovanojimai

Liepos 6 d. Prienuose bei rajone vyko renginiai Valstybės dienai paminėti.

Vidurdienį Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, sakralinės muzikos festivalio metu, vyko šv. Mišios, kuriose melstasi už Lietuvą, jos žmones ir gynėjus. Parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas homilijos metu akcentavo laisvės pojūčio skirtumus gyvenant priespaudoje ir nepriklausomoje Lietuvoje. Pamokslo metu prisiminti tremtiniai ir jų laisvės troškimas net tada, kai nebuvo vilties jos sulaukti, ir šiandieninis žmonių troškimas siekti įvairių asmeninių laisvių, nors ir taip gyvename laisvoje šalyje.

Vakarėjant Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko pagrindinis renginys, skirtas Valstybės dienai paminėti. Jo metu įteikti ir „Dėkingumo“ apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Prienų krašte gimusiems bei gyvenantiems žmonėms.

Renginio pradžioje nuskambėjo Prienų krašto himnas, kurį, pritariant susirinkusiesiems, atliko PKLC vokalinė grupė „Aksomas“, solistas Juozas Sutkaitis ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“. Po Prienų krašto himno tradiciškai, pagerbiant Lietuvos laisvės gynėjus nunešta gėlių prie Laisvės paminklo, skirto 1945–1954 m. Prienų apylinkėse žuvusių Tauro apygardos Geležinio vilko ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės partizanų atminimui.

Netrukus po Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko sveikinimo prasidėjo ir „Dėkingumo“ apdovanojimai. Nominantus pagal Prienų krašto žmonių pateiktus siūlymus svarstė bei patvirtino darbo grupė: meras A. Vaicekauskas, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Agnė Dargužienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė Lina Dužinskienė, Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas Vaidas Kupstas, UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius, laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius Mantvydas Prekevičius, VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas Vaclovas Sinkevičius, Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė bei Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas.

Apdovanojimus nominantams įteikė meras A. Vaicekauskas, LR Seimo narys Andrius Palionis, Prienų krašto garbės pilietis, tautodailininkas, tradicinių amatų centro „Meninė drožyba“ direktorius Algimantas Sakalauskas, poetas Gintautas Dabrišius, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros vedėjas Virgilijus Trakimavičius, vaikų rašytoja, Metų knygų vaikams autorė, Prano Mašioto premijos laureatė, leidybos namų „Terra Publica“ vadovė Danguolė Kandrotienė, LRT žurnalistė, radijo laidų vedėja Madona Lučkaitė.

NOMINACIJA „UŽ INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ“

Albina Tankevičienė, individualios įmonės vadovė

Albinos Tankevičienės individuali įmonė, kurios prekinis ženklas – „Prienų čeburekai“, įkurta jau daugiau kaip prieš 23 metus. Tiek prieniečiai, tiek miesto svečiai vertina nuostabaus skonio Prienų čeburekus. Albinos Tankevičienės pradėtas verslas tapo šeimos verslu.

Į verslą įsitraukus dukrai ir sūnui, veikla ėmė plėstis. Įmonėje, esančioje Prienuose, dirba 5 žmonės. Įmonės produkcija – ne tik čeburekai, bet ir kibinai, spurgos. Albinos Tankevičienės įmonės kolektyvas – darbštūs, atsakingi, iššūkių nebijantys žmonės.

Šiuo metu Prienų čeburekų galima paragauti ne tik Prienuose, bet ir Alytuje bei Kaune. Albinos Tankevičienės įmonė per daugelį metų ne tik įnešė svarų indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą, bet ir garsina Prienų vardą ir kituose Lietuvos miestuose.

NOMINACIJA „METŲ ŠVIESUOLIS“

Violeta Purvinienė, VšĮ Prienų ligoninės gydytoja

Violeta Purvinienė gimė Prienuose, augo medikų šeimoje ir tęsia jos tradicijas. 1978 m. baigusi Kauno medicinos institutą, pradėjo dirbti poliklinikoje apylinkės terapeute. Nuo 1998 m. – Prienų ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytoja, vėliau – skyriaus vedėja. Nuolat ieškojo galimybių tobulėti, baigė ne vienus kursus Vilniaus universiteto bei Kauno klinikose. Violeta Purvinienė buvo terapeutų, kardiologų draugijų narė.

Medicinoje, kaip ir moksle, nuolatos atsiranda naujovių. Štai ir nauja liga – COVID-19 pandemija sukaustė pasaulį.

2020 m. lapkričio mėn. VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė organizavo COVID-19 skyriaus įkūrimą. Violeta Purvinienė pradėjo šiame skyriuje dirbti pirmoji, stebėti šios ligos niuansus ir pasekmes. Darbą lydėjo nauji iššūkiai: saugiai apsirengti „kosmonauto“ apranga ir su ja darbuotis, nauja aparatūra, deguonies terapija, nauji vaistai. Violeta Purvinienė dirbo atsakingai, kruopščiai rūpinosi pacientais. Gydymas vyko pagal visas naujausias infektologų rekomendacijas. COVID-19 skyriaus personalo darbas, kaip pastebėjo pacientai, vyko „ugnies žiede“. Slaugos darbuotojos plušėjo, rūpinosi pacientais, o kai lankyti jų nebuvo leidžiama – atstojo jiems artimuosius.

  2004 m. „Gyvenimo“ laikraščio skaitytojai Violetą Purvinienę išrinko Metų žmogumi.

  2008 m. Violeta Purvinienė tapo Kaune istorinėje Lietuvos prezidentūroje vykusio projekto „Padėka medikams“ nominante.

  2017 m. Metų medicinos darbuotojų rinkimuose Violeta Purvinienė gavo padėką už ilgametį profesionalų darbą, rūpestingumą bei suteiktą viltį savo pacientams.

NOMINACIJA „METŲ POELGIS“

Milda Skučas-Napjus, Kazimiero Skučo Rimorystės muziejaus Veiveriuose mecenatė

Milda Skučas-Napjus savo asmeninėmis lėšomis ir iniciatyva pastatė kun. Kazimiero Skučo Rimorystės muziejų Veiveriuose, kuris sutelkė veiveriečius ir svečius. Šis muziejus garsina Veiverius ir Prienų rajoną Lietuvoje ir užsienyje.

Mildos su vyru didžiausias pomėgis – kelionės. Aplankė daugiau negu 150 šalių. Kelionių metu juos labiausiai domina senųjų kultūrų objektai. Tad svečiuodamasi svetur Milda įžvelgė, kad pusbrolio kun. Kazimiero Skučo rimoriaus amatas yra unikalus, kaip ir jo eksponatai, turintys išliekamąją vertę, bet laikomi apgailėtiname sename svirnelyje. Todėl įtikino ir pusbrolį, ir Veiverių kleboną Kęstutį Vosylių, kad eksponatams reikia naujų patalpų. Ji investavo į savo tėviškės kraštą, tikėdama, kad tai puiki dovana už tėvus, prieš daugelį metų priverstinai palikusius Lietuvą. Mildos didžiausia vertybė yra šeima, kurioje užaugo (šeimoje buvo 4 vaikai), ir jos su vyru sukurta šeima, jų sūnus Erikas.

Rimorystės muziejus – tai ne tik vienų metų Mildos poelgis, bet viso gyvenimo vertas nuopelnas, nes muziejuje tikrai vyks daug gražių renginių, edukacijų, netrūks svečių, jaukaus pabendravimo ir susibūrimų. Prienų rajonas su Rimorystės muziejumi 2020 metais ne kartą buvo pristatytas televizijos ir radijo laidose, Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Šis Mildos Skučas-Napjus poelgis skatina mylėti savo praeitį ir ją išsaugoti.

Milda su sūnumi Eriku taip pat finansavo Saulės laikrodžio, kuris puošia Valdovų rūmų fasadą, sukūrimą ir įrengimą.

Milda ilgus metus dirbo Kalifornijoje, darbo pobūdis – kompiuterinių programų kūrimas aviacijos ir gynybos srityje. Baigusi karjerą, su vyru pasaulį apskrido jau du kartus, aplankė visus žemynus.

NOMINACIJA „UŽ SAVANORYSTĘ“

Karolina ir Edgaras Kudzinskai, Naravų k. (Prienų sen.) gyventojai

Karolina ir Edgaras Kudzinskai – jauni, entuziastingi žmonės, mylintys gamtą ir gyvūnus. Jie prieš porą metų miesto šurmulį iškeitė į ramų vienkiemį šalia Nemuno. Jų namuose gyvena keletas šuniukų, kurie buvo paimti iš prieglaudos, čia namus rado ir keli katinukai. Karolina ir Edgaras niekada nesėdi rankų sudėję, jie visada randa veiklos. Edgaras nagingas ir kruopštus, mėgsta techniką ir geba daiktus prikelti naujam gyvenimui. Karolina priklausė Skautų organizacijai ir nuo mažumės stengėsi padėti kitiems, saugoti gamtą ir gyvūnus. Gal todėl nedvejodama pasirinko vaistininkės specialybę – ji padeda žmonėms, rūpinasi jų sveikata. 2019 metais Lietuvos metų vaistininko rinkimuose Karolinai, kaip finalinio etapo dalyvei, buvo įteiktas padėkos raštas už išskirtinį vaistininko-vaistų eksperto profesionalumą ieškant geriausio ir saugiausio sprendimo pacientui.

Šie jauni žmonės nelaukia, kol darbus padarys kiti. Pavyzdžiui, kai sniegas išverčia medžius ir kelias tampa neišvažiuojamas, Edgaras pirmas ima pjūklą į rankas ir atlaisvina kelią. Šeima nuolat be jokio atlygio prisideda prie aplinkos Prienų seniūnijoje švarinimo: renka šiukšles miške ir kelyje link Naravų kaimo. Patys labai atsakingai rūšiuoja atliekas prie namų, pamoko ir kaimynus. Ne kartą yra sudrausminę nuolatinius šiukšlintojus.

NOMINACIJA „UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS“

Danutė Stankevičienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė

Danutė Stankevičienė – ilgametė aktyvi, kūrybinga, iniciatyvi, strategiškai mąstanti Prienų rajono švietimo bendruomenės narė. 1986 m. atvyko į Prienus ir pradėjo dirbti tuometiniuose Pionierių namuose metodininke, po to Jaunųjų technikų stoties direktore, Moksleivių kūrybos centro direktore, Prienų rajono švietimo centro direktore. Vienerius metus ėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, po to vėl grįžo vadovauti Švietimo centrui, vėliau reorganizuotam ir tapusiam Švietimo pagalbos tarnyba. 2007 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 2020 m. yra akredituota švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu penkeriems metams. Ši akreditacija patvirtina, kad įstaigos darbo kokybė atitinka aukštus kvalifikacijos tobulinimo įstaigai keliamus reikalavimus. Tarnybos administruoti tarptautiniai „Erasmus+“ programos projektai bendram tikslui sutelkė rajono mokyklas ir Baltijos regiono tyrėjų asociacijos mokslininkus, partnerius iš Italijos bei Norvegijos.

Įsteigus Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociaciją, jungiančią Lietuvos švietimo centrų darbuotojus bendrai veiklai inicijuojant, organizuojant, vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą, metodinę veiklą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, D. Stankevičienė buvo išrinkta šios asociacijos valdybos nare. Dalyvaudama asociacijos veikloje ji tiesiogiai prisideda prie Lietuvoje vykstančių švietimo kaitos procesų.

Danutės Stankevičienės iniciatyvumo, pastangų ir nuoširdaus rūpesčio dėka prieš trejus metus Trečiojo amžiaus universiteto veikla įgavo naują „kvėpavimą“: daugybė senjorų įsitraukė į aktyvų mokymąsi visą gyvenimą. Šiuo metu Trečiojo amžiaus universitetas vienija daugiau kaip 200 įvairaus amžiaus ir profesijų žmonių.

NOMINACIJA „UŽ PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ“

Česlovas Iškauskas, žurnalistas, politikos apžvalgininkas

Žurnalistas, politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas 1968 m. baigė Balbieriškio vidurinę mokyklą, žurnalisto Vinco Staniulio rūpesčiu dirbo laikraščio „Naujas gyvenimas“ redakcijoje, po to tarnavo sovietinėje kariuomenėje, dirbo Prienų vykdomojo komiteto Kultūros skyriuje. 1976 m. baigė VU Istorijos fakultetą, įgijo žurnalisto specialybę.

Česlovas 17 metų dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje komentatoriumi, politikos apžvalgininku, laidų vedėju, paskui bankuose, o kartu ir žurnalistinį darbą TELE-3, Baltijos televizijose, „Žinių radijuje“. Tad Česlovo bendras darbo stažas – apie pusšimtį metų. Dar studentas jis domėjosi kinu, televizijos filmais, bet paskui profesija jį pasuko į tarptautinę politiką. Su paprasta buitine vaizdo kamera jis išvažinėjo nemažai Europos šalių, parengė daug reportažų, išskirtinių interviu, kuriuos jis parodė per įvairias Lietuvos televizijas.

Bet visą laiką Česlovo kūrybinis dėmesys buvo sutelktas į gimtinę, į vaizdingas Balbieriškio apylinkes, Prienų kraštą. Po vidurinės mokyklos baigimo parašytas jo eilėraštis apie Balbieriškį tapo šio miestelio himnu (kompozitorius Vladas Švedas). Dar ir šiandien Česlovas bendradarbiauja su „Gyvenimo“ redakcija, rašydamas apie žymius Prienų žmones.

Česlovas parašė knygas „Neįtikėtina, bet tikra“, „Paaukota Lietuva: nuo Vytauto Didžiojo iki Dalios Grybauskaitės“, „Nuo žemės iki mėnulio“. Dar viena Česlovo dovana gimtajam Balbieriškio kraštui – jo bei žemiečių Algio Marcinkevičiaus ir Rymanto Sidaravičiaus parengta knyga „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai – 500 metų“. Pernai jis išleido knygelę apie savo ir žmonos iš Aukštaitijos giminės istoriją, kurioje palietė ir savo gimtinę, mokyklą, draugus ir bendrakeleivius.

Įteikus „Dėkingumo“ apdovanojimus, įteikta ir žurnalistams skirta Mato Šalčiaus premija. Ji šiemet atiteko kraštiečiui Vytautui Kandrotui.

Mato Šalčiaus premijos laureatas Vytautas Kandrotas

Keliautojas, fotografas, leidėjas, VšĮ „Terra publica“ steigėjas ir vadovas

Vytautas Kandrotas – Prienų krašto vaikas. Jo giminės šaknys – Jiezno seniūnijoje. Čia jis augo, lankė Kašonių aštuonmetę, vėliau – Jiezno vidurinę mokyklą, kurią 1993 metais baigė aukso medaliu. Nors Vytautas ir nepasekė brolio Gintaro, profesionalaus žurnalisto, buvusio „Suvalkiečio“ laikraščio vyr. redaktoriaus, pėdomis ir studijavo vadybą, bet žurnalisto ir rašytojo darbas jį lydi nuo pirmųjų studijų metų.

Noras ne tik pačiam gerai pažinti Lietuvą ir pasaulį, bet ir paskatinti kitus lėmė, kad 2001 metais Vytautas įsteigė viešąją įstaigą „Terra publica“ (išvertus į lietuvių kalbą „Vieša žemė“), kurios tikslai: skatinti Lietuvos piliečius mylėti savo gimtąjį kraštą ir keliauti po jį, plėsti savo akiratį ir skleisti visam pasauliui. Vytautas Kandrotas yra daugiau kaip 200 straipsnių bei 100 pažintinių knygų autorius, sudarytojas ar bendraautoris, vyr. fotografas arba fotografijų autorius. 2018 metais, švenčiant Nepriklausomybės 100-metį, už nuopelnus Lietuvos turizmo sektoriui Vytautas buvo apdovanotas „Turizmo kryžiumi“ – LR ūkio ministerijos įsteigtu garbės ženklu.

Nuo pirmosios savarankiškos kelionės 1996 metais dažniausiai jis renkasi Vakarų Europos valstybes. Vidurinėje mokykloje gerai išmokta prancūzų kalba Vytautui leido greitai „prisijaukinti“ Prancūziją – tai jo šalis favoritė, kurioje yra turėjęs ne vieną stažuotę ir kurioje stengiasi apsilankyti kasmet. Per 20 metų jo sukaupti įspūdžiai sugulė į 350 puslapių knygą „Pažink Prancūziją“. Ji pasirodė 2019 metų pabaigoje. Per kelis mėnesius iki koronaviruso epidemijos pradžios buvo parduotas beveik visas pirmasis leidinio tiražas. Deja, autoriaus parengtas knygos tęsinys apie Paryžių kol kas laukia geresnių laikų, kai pasaulis išsivaduos iš pandemijos gniaužtų. Vytauto straipsniai su knygos ištraukomis 2020 metais publikuoti internetinėje žiniasklaidoje, žinutės apie Prancūziją toliau pasiekia skaitytojus per autoriaus feisbuko paskyrą „Pažink Prancūziją“, o autorinė Prancūzijos fotografijų paroda „Žydroji valanda“ keliavo per šalies bibliotekas.

Vytautas nuolat bendradarbiauja su portalais „Delfi.lt“, „15min.lt“, „Etaplius.lt“ bei žurnalu „Keliauk“ ir „Gyvenimo“ laikraščiu – publikuoja pažintinius straipsnius, kelionių įspūdžius ir savo sudarytus maršrutus.

2020 metų vasarą, solidarizuodamasis su visais Lietuvos piliečiais, Vytautas pakvietė juos saugiai keliauti po Lietuvą – išleido kelionių vadovą „Ypatinga Lietuva. Keliaujame po Lietuvos saugomas teritorijas“, pats keliavo, parengė ir publikavo 12 straipsnių ciklą apie mažiau žinomus ir atokiau esančius regioninius parkus. Straipsnius publikavo portalas „15min.lt“ ir regioninė žiniasklaida. Autorius pradžiugino ir mažuosius keliautojus – 2020 metų rudenį juos pasiekė Vytauto Kandroto sukurtas stalo žaidimas „Ypatinga Lietuva“. Vytautas nepamiršo ir gimtojo rajono – 2020 metais kaip leidėjas ir fotografas prisidėjo prie knygos apie Balbieriškio bažnyčią ir parapiją leidybos, o Jiezno parapijai švenčiant 350 metų jubiliejų organizavo nuotraukų konkursą ir parėmė fotografijų parodą. Ji iki šiol eksponuojama Jiezno bažnyčioje.

Vytautas Kandrotas yra didžiausio pagal apimtį šalyje kelionių vadovo „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“ sudarytojas ir leidėjas (leidinys leidžiamas nuo 2012 metų, nuolat papildomas ir atnaujinamas). 2021 metų gegužės mėnesį VšĮ „Terra Publica“ išleido naują jo leidimą, o Vytautas sukūrė didelio formato stalo žaidimą „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“, supažindinantį su Lietuvos geografija, administraciniu suskirstymu ir net 400 pačių įdomiausių lankytinų objektų, įamžintų autoriaus nuotraukose.

Po apdovanojimų susirinkusieji galėjo pasimėgauti Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ koncertu. 21 val. visi šventės dalyviai pajudėjo į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prieigas bei sugiedojo Lietuvos himną.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close