KVIEČIAME Į RENGINIUS PRIENŲ KRAŠTE, SKIRTUS GEDULO IR VILTIES, OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENOMS BEI DIDŽIOSIOMS TRAGIŠKOMS NETEKTIMS IR PASIPRIEŠINIMUI ATMINTI

PRIENUOSE

Birželio 14 d. Prienuose

11.59 val. – Visuotinė tylos minutė. Žuvusiųjų pagerbimas žydų sušaudymo vietoje Prienuose.

13.30– 16.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvo dalyvavimas virtualioje

  visuotinėje akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Skaitovai bus tiesiogiai

  transliuojami www.birzelio14.lt,  žiniasklaidos priemonėse bei MISIJA SIBIRAS

  socialiniuose tinkluose.
18.00 val. – Šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Po Mišių – muzikinė-poetinė

  kompozicija „Mylėti ir gyvent sugrįžom“. Dalyvauja Prienų kultūros ir laisvalaikio

  centro vokalinė grupė „Aksomas“ ir mėgėjų teatras „Langas“. Gėlių padėjimas prie

  paminklo Tauro apygardos Geležinio Vilko ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinių

  partizanų atminimui, Prienų Laisvės aikštėje.

Organizatoriai Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia

PAKUONIO SENIŪNIJOJE

Birželio 14 d. Pakuonyje

11.59 val. – Visuotinė tylos minutė. Žuvusiųjų pagerbimas prie Antkapinio paminklo Tauro

  apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų atminimui ir prie Kryžiaus tremtiniams

  atminti (Pakuonio kapinėse).

Organizatorius Pakuonio laisvalaikio salė

Birželio 14 d. Ašmintoje

  11.55 val. – Žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas prie Kryžiaus ir atminimo lentos Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanams (buvusioje Bartkevičių sodyboje).

12.30 val.Popietė „Ilgas kelias namo“, tremties nuotraukų ekspozicija Ašmintos daugiafunkcio

centro prieigose.

Organizatoriai Ašmintos laisvalaikio salė, Ašmintos biblioteka

JIEZNO SENIŪNIJOJE

Birželio 12 d.11 val.

Kašonių bibliotekoje

minėjimas-susitikimas ,,Kas žeidžia žuvusių partizanų artimuosius?“.

Krašto tyrinės medžiagos apie Kašonių seniūnaitijos partizanus pristatymas.

Organizatorius Kašonių biblioteka

Birželio 14 d. Jiezne

minėjimas „Nugrimzdę į praeitį, tremtie… Bet viską saugok, atmintie….“.

10.00 val. – Šv. Mišios Jiezno parapijos bažnyčioje.

11.00 val. – Minėjimas partizanų laidojimo vietoje.

11.59 val. – Visuotinė tylos minutė.

Organizatoriai:

Jiezno parapija, Jiezno biblioteka, Jiezno gimnazija, Jiezno seniūnija,

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras

BALBIERIŠKIO SENIŪNIJOJE

Birželio 14 d. 12 val.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro prieigose

minėjimas „Laiškai iš toli…“.

Organizatorius Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras

Kunigiškių bibliotekoje eksponuojama paroda

„1941 m. naktis iš birželio 13 į 14 d. daugumai tarnautojų buvo ne poilsio…“.

Paroda veiks iki birželio 18 d.

Organizatorius Kunigiškių biblioteka

STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJOJE

Birželio 14 d. 12 val.

Stakliškių miestelio aikštėje

 minėjimas „Dainoje ir ugnyje“.

Organizatoriai Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, Stakliškių seniūnija

Birželio 14 d. 18 val.

Želkūnų poilsio ir kultūros renginių erdvėje, prie paminklo „Laisvės atgavimo 100-mečiui“,

pilietinė akcija „Išgyvenę Sibirą“.

Organizatoriai Vyšniūnų biblioteka, Želkūnų bendruomenė

ŠILAVOTO SENIŪNIJOJE

Birželio 15 d. Šilavote

12.00 val. – Šv. Mišios Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Žuvusių už Lietuvos laisvę Tauro

  apygardos partizanų pagerbimas skvere prie bažnyčios.

13.00 val. – Koplytstulpio tremtiniams atminti šventinimo iškilmės prie įvažiavimo į Šilavotą.

Organizatoriai Šilavoto seniūnija, Šilavoto laisvalaikio salė, Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Prienų krašto muziejaus ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ (Šilavote)

eksponuojama menininko Mindaugo Lukošaičio grafikos kūrinių paroda.

Kūriniuose meniškai perteikiama rezistencinio pasipriešinimo kovų tematika.

Paroda veiks birželio 12 – liepos 11 dienomis.

Organizatorius Prienų krašto muziejus

IŠLAUŽO SENIŪNIJOJE

Birželio 14 d. 11.59 val. Laukiškių kaime

Visuotinė tylos minutė. Žuvusiųjų pagerbimas prie paminklo Tauro apygardos

Geležinio Vilko rinktinės 51-osios kuopos partizanų atminimui.

Birželio 15 d.

10.00 val.Žygis partizanų keliais „Nepatogių kelių nėra“, skirtas partizano Juozo Lukšos-

  Daumanto metams. Gėlių padėjimas žuvusiems už Lietuvos laisvę prie Trijų

  kryžių kompozicijos Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Dešinio būrio

  partizanų atminimui (Čiudiškių kaime), prie Kryžiaus Tauro apygardos Geležinio Vilko

  rinktinės vado Algirdo Varkalos-Žaliuko, Daumanto ir šios rinktinės partizanų

  atminimui (Čiudiškių kaime, buvusioje Mačiūtų sodyboje).

13.30 val. Minėjimas, skirtas Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo

  okupacijoms 80-mečiui prie paminklo ir kryželių Tauro apygardos Geležinio Vilko

  rinktinės partizanų atminimui (kapinaitėse Klebiškio miške).

Organizatoriai Išlaužo laisvalaikio salė, Išlaužo seniūnija, Išlaužo pagrindinė mokykla,

Išlaužo biblioteka

NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJOJE

Birželio 14 d. 11.59 val.

Skersabalio kaime, senosiose kaimo kapinaitėse,

Visuotinė tylos minutė.

Žuvusiųjų pagerbimas prie antkapinių paminklų Tauro apygardos partizanų atminimui.

Organizatorius Naujosios Ūtos laisvalaikio salė

VEIVERIŲ SENIŪNIJOJE

Birželio 10–16 dienomis

Veiverių krašto istorijos muziejuje, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicijoje – fotografijų paroda „Mes tautos istorijos dalis“

Prienų krašto tremtiniams atminti.

Organizatorius Prienų krašto muziejus

Birželio 11 d. 20 d.

Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos kiemelyje

spektaklis „Laisvės išėję“.

Dalyvauja Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro teatras „Vaivora“,

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Medeinė“.

Organizatoriai Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, Veiverių seniūnija

****************

RENGINIAI VYKS IR RAJONO MOKYKLOSE

******************************************************************************

 Birželio 12 d. nuo 11 val. iki 17 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vidiniame kiemelyje – renginys „ME BE4 YOU. Aš ir komanda“. Erasmus+ projekto „ME BE4 YOU“ pirmasis susitikimas. Vietų skaičius ribotas!

  Dalyvių registracija: https://forms.gle/fRQ3HCZxbokjswhM8

Birželio 13 d. 13 val. Šilavoto Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje – Sakralinės muzikos festivalio „Džiaugsmas pasauliui“ pirmasis koncertas. Šių metų festivalio tema – gospel muzika.

  Kviestinis svečias – gospel muzikos ansamblis „The Gospellers“ (vad. Kristina Žaldokaitė).

  Taip pat, programoje pasirodys šie kolektyvai: Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“

  (vadovė Audronė Stepankevičiūtė); Josvainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Pilkos

  stygos“ (vadovas Vytautas Greičius).

Kiti festivalio renginiai vyks:

* Birželio 26 d. Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos bažnyčioje;
* Liepos 6 d. Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos bažnyčioje;
* Rugpjūčio 15 d. Pakuonio švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje

 Birželio 23 d. – Joninių simboliai Prienų mieste. Ugnies aukurų kūrenimas, supynės, Joninių vartai, instaliacija-performansas ir kt. Informacija tikslinama.

 Birželio 23 d. Jiezno Nepriklausomybės aikštėje – Krašto apsaugos savanorių pajėgų paminklo trims savanorių kartoms atminti atidengimo ceremonija. Informacija tikslinama.

 Birželio 24 d. Jiezne – Šv. Jono atlaidai. Modernaus folkloro grupės „Kitava“ koncertas. Informacija tikslinama.

Kviečiame dalyvauti fotografijų konkurse „Pro atvirą langą“.

Konkursas skirtas fotografuoti objektus, vaizdus, įvykius, akimirkas atskleidžiant, kad artimiausioje aplinkoje taip pat pilna stebuklų. Tai yra kvietimas visiems pasižvalgyti aplinkui, pamatyti stebuklingas formas, linijas, raštus, struktūras ir spalvas. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai):
– Autorius Konkursui pateikia nuo 3 iki 10 atskirų nuotraukų (arba nuotraukų ciklą);
– Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos gali būti patobulintos
(apdirbtos) skaitmeniniu būdu: apkirptos, išlygintos, pakoreguotos spalvos, kontrastas ir t.t.;
– Konkurso pavadinimas gali būti atskleistas tiesiogiai – fotografuojant pro įvairius
langus (savo namo, automobilio, senų pastatų) arba interpretuojant atviro lango simbolį – žmogaus
sąmonę ir pasaulio suvokimą.
Daugiau informacijos http://www.prienaikc.lt/fotografiju-konkursas-pro-atvira…/
Nuotraukas siųsti elektroniniu paštu fotokonkursai@prienaikc.lt ne vėliau kaip iki 2021
m. rugsėjo 6 dienos arba pateikti skaitmeninėje laikmenoje adresu: Vytauto g. 35, Prienai, Prienų
kultūros ir laisvalaikio centras.
Papildoma informacija teikiama tel. 8 686 94 930 (Zita Kuzminskienė) ir elektroniniu
paštu fotokonkursai@prienaikc.lt

PARODOS

 Prienų kultūros ir laisvalaikio centre birželio mėn. eksponuojama Žydrūno Šlajaus autorinė grafikos darbų paroda „Pajūry“. Paroda veiks iki liepos 2 d.

 Pakuonio laisvalaikio salėje birželio mėn. eksponuojama Akvilės Poškutės tapybos darbų paroda „Dienos. Tik eiti“.

 Veiverių krašto istorijos muziejuje, legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto ekspozicijoje eksponuojama fotografijų paroda „Mes tautos istorijos dalis“ Prienų krašto tremtiniams atminti. Paroda veiks iki birželio 16 d.

 Nuo birželio 12 d. Prienų krašto muziejaus ekspozicijoje „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ (Šilavote) eksponuojama menininko Mindaugo Lukošaičio grafikos kūrinių paroda. Paroda veiks iki liepos 11 d.

created by dji camera

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close