DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO – PASTATO, ESANČIO VYTAUTO G. 35, PRIENUOSE, STOGO DALIES (10,01 KV. M IR DAUGIAU) TELEKOMUNIKACINEI ĮRANGAI MONTUOTI / EKSPLOATUOTI VIEŠO NUOMOS KONKURSO

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, juridinio asmens kodas 301792028, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-113 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“, skelbia Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – pastato, esančio Vytauto g. 35, Prienuose (pastatas – kultūros centras, unikalus numeris 6999-2001-8010, reg. Nr. 44/13026970) stogo dalies (iki 10,01 kv. m ir daugiau) telekomunikacinei įrangai montuoti / eksploatuoti viešą nuomos konkursą.

Išnuomojamas plotas – 10,01 kv. m ir daugiau.

Turtas skirtas telekomunikacinei įrangai montuoti / eksploatuoti.

Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, su galimybe pratęsti 5 metams.

Pradinė turto nuomos mokesčio 1 kv. m kaina – 20,00 Eur/mėn. (PVM už turto nuomą neskaičiuojamas), už stogo dalį 10,01 kv. m ir daugiau – 200,20 Eur/mėn.

Pradinis įnašas – 600,60 Eur (šeši šimtai eurų 60 ct), lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro (kodas 301792028) atsiskaitomąją sąskaitą LT547300010131227474 AB „Swedbank“, banko kodas 73000, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Nuompinigių ir delspinigių mokėjimo tvarka: nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną 0,05 procento dydžio delspinigius.

Turtą apžiūrėti galima susisiekus su Prienų kultūros ir laisvalaikio centro garso inžinieriumi Martynu Levinsku, tel. 8 695 64 611, el. p. martynas.levinskas@gmail.com.

Turto apžiūra vyks 2021 m. gegužės 12–13 dienomis 13.00–17.00 val.

Paraiškų pateikimo terminas – iki 2021 m. gegužės 20 d. 17 val. (įskaitytinai).

Pasiūlymai (dokumentai) pateikiami / priimami užklijuotame voke adresu Vytauto g. 35, 59123 Prienai, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro II aukšte (administracijoje) 2021 m. gegužės 19–20 dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – sekretorė-personalo specialistė Laima Degutienė, tel. (8 319) 60 374, el. p. administracija@prienaikc.lt

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse, arba jų atstovai paraišką ir kitus privalomus dokumentus pateikia užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio vardas, pavardė / pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda:

Pastato, esančio Vytauto g. 35, Prienuose, stogo dalies (10,01 kv. m ir daugiau) telekomunikacinei įrangai montuoti / eksploatuoti turto nuomos konkursui“

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. užpildyta paraiška (forma pridedama), kurioje:

1.1. nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

1.2. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

1.3. dokumentai, patvirtinantys norinčio dalyvauti turto nuomos konkurse juridinio ar fizinio asmens galimybę verstis konkurso reikalavimuose numatyta veikla;

1.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

1.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

3. kiti reikalingi dokumentai.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. gegužės 24 d. 10.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro I aukšte, Mažojoje salėje.

Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentų nuorodos:

1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T3-113 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos viešo konkurso būdu“.

2. Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – pastato, esančio Vytauto g. 35, Prienuose, stogo dalies (10,01 kv. m ir daugiau) telekomunikacinei įrangai montuoti / eksploatuoti viešo nuomos konkurso sąlygos su priedais (paraiškos, sutarties, perdavimo ir priėmimo akto formos).

3. Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-116.

4. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. (1.2)-V-29.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close