Prienų „Žiburio“ gimnazija ieško buhalterio ir chemijos mokytojo

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI BUHALTERIO DARBO VIETAI UŽIMTI

1. Pareigybės pavadinimas: buhalteris.

2. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.

3. Darbo krūvis: 0,5 etatas.

4. Darbo užmokestis: pastovios dalies koeficientas 6,6; pareiginė alga: 584 eurų.

5. Darbo pradžia: nuo 2021 m. gegužės 24 d.

6. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: ne žemesnis kaip aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas, reikalavimai darbo patirčiai nekeliami.

7. Darbo pobūdis:

§ tvarkyti ilgalaikio turto ir materialinių vertybių apskaitą, registruoti buhalterijos registruose;

§ vesti gimnazijoje vykdomų projektų lėšų apskaitą ir kontrolę;

§ padėti vyr. buhalteriui vykdyti apskaitos dokumentavimą (mokinių pavėžėjimą, darbuotojų algalapius, konsultuoti darbuotojus nedarbingumo lapelių pildymo klausimais, parengti įvairias formas, prašymus, ataskaitų lenteles ir t.t.);

§ vykdyti kvitų blankų saugojimą, apskaitą ir išdavimą atskaitingiems asmenims;

§ atlikti buhalterinių bylų apyrašus, parengti ir priduoti bylas į gimnazijos archyvą;

§ kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;

§ dirbti kompiuteriu – naudotis pagrindinėmis biuro programomis (LABIS), kitomis, su tiesioginiu darbu susijusiomis, programomis. Gebėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

8. Dokumentai pateikiami:

– Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
– Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
– Gyvenimo aprašymas.

9.  Dokumentai pateikiami iki gegužės mėn. 20 d., 16 val. vienu iš būdų:

9.1. skenuoti ir atsiųsti el.adresu: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.
9.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 7.45-16.15 val. (pirmadienis-penktadienis)

10. Informacija teikiama tel.: 8 319 524308 687 81446, el. paštas: mokykla@ziburys.prienai.lm.lt arba irmasnd@gmail.com.

Pokalbiai vyks 2021-05-21 nuo 10.00 iki 12.00 val. gimnazijoje, jei bus tęsiamas karantinas pokalbiai bus vykdomi nuotoliniu būdu.

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI CHEMIJOS MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI

Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką chemijos mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo chemijos mokytojas.

2. Pareigybės lygis: A2.

3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.

4. Darbo krūvis: 1 etatas.

5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

6. Darbo pradžia: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (chemijos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti chemijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda chemijos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas, fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9. Dokumentai pateikiami:

9.1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

9.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

9.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

9.4. Gyvenimo aprašymas.

9.5. Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10. Dokumentai pateikiami iki birželio 4 d. 16 val. vienu iš būdų:

10.1. skenuoti ir atsiųsti adresu: irmasnd@gmail.com;

10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)

11. Informacija teikiama tel.: 8 68781446, el. paštas: irmasnd@gmail.com

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. birželio 7 dieną nuo 10.00 iki 12.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus. Pokalbių metu pateikti dokumentų originalus.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close