2021 metų savivaldybės piniginėje – daugiau nei 29 milijonai eurų

Tarp 18 sprendimo projektų, numatytų svarstyti pirmajame šių metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, svarbiausias buvo 2021 metų biudžeto patvirtinimas. Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai, priimta 16 sprendimų, dviejų klausimų svarstymas atidėtas.

Patvirtintas savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas ir 2021 m. biudžetas

Po trumpų diskusijų, trims Tarybos nariams susilaikius, buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas.

Savivaldybės administracija kasmet rengia trimetį strateginį veiklos planą. Aprašomos septynios programos, nurodant programų tikslus, uždavinius, priemones ir asignavimus bei vertinimo kriterijus. Atsižvelgiant į patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus rengiamas savivaldybės biudžetas ir kitų finansavimo šaltinių sąmatos. Savivaldybės strateginis veiklos planas yra tarpinė grandis tarp savivaldybės strateginio plėtros plano ir finansinių dokumentų – savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių sąmatų.

Planuojama, kad Prienų rajono savivaldybė 2021 m. surinks 29358,6 tūkst. eurų pajamų, prie jų bus pridėtas ir 200 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis. Iš viso planuojama, kad biudžete bus 29558,6 tūkst. eurų pajamų arba 844,1 tūkst. eurų (2,9 proc.) daugiau negu 2020 m.

Biudžeto pajamas sudaro: savivaldybės pajamos – 18438 tūkst. eurų (247 tūkst. eurų arba 1,35 proc. daugiau negu 2020 m.), iš jų: mokesčiai – 16538 tūkst. eurų (iš jų GPM –14760 tūkst. eurų), kitos pajamos – 1900 tūkst. eurų; tikslinės dotacijos – 10912,2 tūkst. eurų (948,9 tūkst. eurų arba 9,52 proc. daugiau nei 2020 m.), iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3002,5 tūkst. eurų, mokymo lėšos – 7614,1 tūkst. eurų, kitos tikslinės dotacijos – 295,6 tūkst. eurų; ES fondų lėšos – 8,4 tūkst. eurų.

Biudžetas bus vykdomas pagal 7 asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis – 46,04 proc. (2020 m. – 44,38 proc.) tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai.

2021 m. biudžete darbo užmokesčiui (DU) skiriama 19193,4 tūkst. eurų arba 64,93 proc. (2020 m. – 61,6 proc.) bendrų biudžeto išlaidų. Palyginti su 2020 m., DU išlaidos didėja 1506,40 tūkst. eurų (2020 m. – 17687,0 tūkst. eurų).

Pradžios metų lėšų likutis 200,0 tūkst. eurų skiriamas Savivaldybės administracijos įsiskolinimams dengti.

Praėjusių metų pabaigoje bendras savivaldybės kreditorinis įsipareigojimas buvo 2726,3 tūkst. eurų (iš jų – 2391,5 tūkst. eurų paskolų) ir yra 442,3 tūkst. eurų mažesnis, palyginti su 2019 metais (3168,6 tūkst. eurų).

Į 2021 m. Prienų r. savivaldybės biudžeto apimtį neįskaityta VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamos lėšos kelių priežiūrai bei investicijų projektų lėšos. Savivaldybė, atsižvelgdama į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant ES finansinės paramos lėšas, tikslina patvirtintą biudžetą visus metus.

Papildomai yra gauta 159,3 tūkst. eurų kitų tikslinių dotacijų, kurias buvo prašoma paskirstyti neformaliajam švietimui (129,5 tūkst. eurų) ir Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai (30,1 tūkst. eurų). Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo fondas padidintas 10 tūkst. eurų (po 5 tūkst. eurų sumažinant Mero fondą ir Administracijos reprezentacines išlaidas).

Projektą pristačiusiai Finansų skyriaus vedėjai Jurgitai Čerkauskienei bei savivaldybės vadovams ir Tarybos posėdyje teko atsakyti į daugybę klausimų, kurie Tarybos nariams iškilo po biudžeto projekto svarstymo komitetuose. Daugiausiai klausimų uždavė opozicijos atstovai. Buvo klausiama, ar užteks pinigų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams, iš kokios biudžeto eilutės sumokamos teismo išlaidos, kodėl yra skola už komunalines atliekas, jei kasmet šių mokesčių surenkama vis daugiau, kodėl padidėjo Mero fondas ir kt.

Jonas Vilionis siūlė sumažinti atliekų surinkimo mokestį ūkininkams, Audrius Narvydas atkreipė dėmesį į apšvietimo, želdinių priežiūros problemas Stadiono mikrorajone, senosiose kapinėse, į lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato būklę. Arūnas Vaidogas ragino užbaigti pradėtus objektus (vienas tokių – Jiezno PSPC remontas), skirti pinigų socialinių būstų remontui, pasidžiaugė, kad Jiezno gimnazija aptverta tvora, daugiau pinigų skirta religinėms bendruomenėms. Dovilė Ručytė džiaugėsi, kad numatyta daugiau pinigų skirti smulkiojo verslo rėmimui ir ragino daugiau dėmesio skirti ES fondų lėšų įsisavinimui. Tarybos nariai taip pat domėjosi savivaldybės darbuotojų galimybe dirbti iš namų, IT įrangos galingumu, Prienų – Birštono kapinių plėtros galimybėmis, Kęstučio gatvės tako plėtra.

Atsakydami į Tarybos narių klausimus ir pastebėjimus, savivaldybės vadovai sakė, kad Stadiono mikrorajono gyventojų patogumui jau yra padaryta nemažai ir darbai bus tęsiami, nepamirštos ir senosios kapinės. Buvo patikinta, kad Jiezno PSPC remontas, kurį pernai sutrukdė pandemija, bus užbaigtas, nėra pamirštas ir lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – šiais metais bus suremontuotos dvi grupės, o viso pastato remontui reikia sulaukti ES finansavimo. Socialiniai būstai taip pat yra nepalikti be dėmesio – planuojama, kuriuos remontuoti, kuriuos geriau griauti. Kęstučio gatvė yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos nuosavybė, todėl kyla problemų norint įrengti pėsčiųjų perėjas ar pratęsti taką. Pasak mero, tariamasi dėl gatvės perdavimo savivaldybės nuosavybėn, o Prienų – Birštono kapinių plėtra derinama su Birštono savivaldybe, nes kapinės yra jų teritorijoje.

Prienų rajono savivaldybės biudžeto projektui pritarė 16 Tarybos narių, „prieš“ – nebuvo, susilaikė septyni.

Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko teigimu, 2021 m. biudžeto projektas buvo detaliai išanalizuotas, svarstytas Tarybos komitetuose, koalicijos, opozicijos bei mažumos posėdžiuose, išklausyti Tarybos narių pasiūlymai ir pastabos, po kurių buvo atliktos projekto korektūros. Meras padėkojo Tarybos nariams už pasiūlymus, pastabas ir palaikymą tvirtinant vieną iš svarbiausių Savivaldybės dokumentų ir kvietė bendradarbiauti įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.

Atnaujinta Jaunimo reikalų tarybos sudėtis, patvirtinta programa

Taryba pakeitė Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimą „Dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. Atnaujintoje Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryboje dirbs: Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos viceprezidentas, VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ narys Danielius Aldakauskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Aukštakalnė, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narys Andrius Grumadas, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Jonelis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinys, asociacijos „Milžinų lizdas“ jaunimo tinklo narys Kristijonas Raibužis, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Rukas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ narė Jūratė Saikevičiūtė.

Taip pat buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programa.

Perduotas turtas, atleista nuo mokesčio

Prieš terminą nuo 2021 m. vasario 5 d. buvo nutraukta Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis su Prienų rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba ir Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Gedimino g. 16, Jiezno m., Prienų r., perduotas Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Pakuonio pagrindinei mokyklai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (sporto aikštynas su inžineriniais statiniais), esantis Sodų g. 36, Pakuonio mstl.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai 5 metams valdyti ir naudoti panaudos teise perduotos Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos negyvenamosios patalpos, esančios Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k., Veiverių sen.

Svarstant, ar atleisti UAB „Redokas“ nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Prienų kultūros ir laisvalaikio centro patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 35, Prienų m., nuomos mokesčio ir draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 5 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo dienos, buvo prisimintas ir nuomos konkursas. Tik dabar Tarybos nariai „pastebėjo“, kad patalpos buvo išnuomotos per pigiai, nors, kaip priminė meras A.Vaicekauskas, tąkart jis siūlė nuomos kainą padidinti.

Balsų dauguma (15 – už, 1 – prieš, 6 – susilaikius), sprendimo projektui pritarta.

Kiti aktualūs sprendimai

Po diskusijų buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaita ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmata.

Kilus diskusijoms dėl lėšų panaudojimo, buvo patikinta, kad visi pinigai bus panaudoti, nereiks grąžinti nei vieno euro.

Vienbalsiai buvo patvirtintas Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Taryba patvirtino rinkos pataisos koeficiento R dydį, naudojamą savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydžiui apskaičiuoti. Iki šiol buvo taikomas savivaldybės būsto nuomos koeficientas R=1,5, nuo vasario 1 d. savivaldybės būsto nuomininkams bus taikomas būsto nuomos koeficientas R=2. Pritarta siūlymams šiuose būstuose gyvenančius žmones raginti nuomotis kaip socialinį būstą, o koeficientą patikslinti kartą per metus.

Taip pat buvo nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčio dydžiai, kurie bus taikomi nuo 2021 m. vasario 1 d.

Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planą. Prienų rajono savivaldybės teritorijoje veikia 18 socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir 7 nevyriausybinės organizacijos. Paslaugos teikiamos visoms pagrindinėms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, t. y. vaikams, likusiems be tėvų globos, vaikams iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, ir jų šeimoms, neįgaliems asmenims ir vaikams ir jų šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimos nariams, rizikos grupės asmenims ir šeimoms, proto ar psichinę negalią turintiems asmenims.

Vienbalsiai buvo patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programa, kuriai planuojama panaudoti 143 tūkst. eurų, iš jų programai administruoti – 2158 eurai, laikiniesiems darbams atlikti – 56,1 tūkst. eurų.

Prienų miesto gatvei buvo suteiktas pavadinimas – Astrų skersgatvis.

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje – 51 unifikuotas rodiklis

Tarybos posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaita.

Šioje stebėsenos ataskaitoje pateikiamas 51 unifikuotas rodiklis, kuris atspindi, kaip įgyvendinami LSP tikslai bei jų uždaviniai. Pagal tai galima daryti išvadą, kad 16 rodiklių (šeimos gydytojų skaičius 10 000 gyventojų; slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius; išvengiamas mirtingumas proc.; bandymų žudytis skaičius 100 000 gyventojų; mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius 1000 moksleivių; asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, skaičius 10 000 gyventojų ir kt.) patenka į grupę (žalioji zona), kurioje situacija yra geriausia, lyginant su šalies vidurkiu.

Prienų rajono savivaldybės trys problemiškiausi visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai: savižudybių skaičius 100 000 gyventojų; 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys (proc.); kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.). Šioje grupėje (raudonoji zona) yra 27 rodikliai.

Dar 24 rodikliai patenka į grupę (geltonoji zona), kurioje situacija yra patenkinama, lyginant su Lietuvos vidurkiu.

Ataskaita, kurią parengė Prienų rajono savivaldybės sveikatos biuras, bus paskelbta Prienų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Tarybos posėdyje buvo pateikta informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2020 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2020–2022 m. bei supažindinta su Vyriausybės atstovo teikimais.

Kitas posėdis numatytas vasario 25 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close