Interviu su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku apie pandemiją, išbandymus ir ateities planus

Sugriežtinus antrojo karantino ribojimus, daug kam atrodo, kad gyvenimas sustojo. O kaip atrodo Jums?

Gyvenimas gal nesustojo, bet sulėtėjo: nevyksta renginiai, sporto varžybos, uždaryti muziejai ir arenos. Šioje situacijoje tenka prisitaikyti prie kitų gyvenimo ir darbo sąlygų, išmokti dirbti ir bendrauti nuotoliniu būdu. Tiesa, visai sustojo veikla tam tikrose gamybos, prekybos ir paslaugų sferose. Labiausiai pandemijos įtaką jaučia smulkusis verslas, teikiantis paslaugas tiesiogiai ir neturintis jokių galimybių jų perorganizuoti nuotoliniu būdu. Liūdna ir dėl vyresnio amžiaus žmonių, kuriems neužtenka susitikti tik su socialiniu darbuotoju, kartais pasikalbėti telefonu, jiems trūksta gyvo bendravimo su artimaisiais ir kitais žmonėmis. Tai labai svarbu, nes socialinė ir emocinė atskirtis daro neigiamą įtaką pagyvenusių žmonių sveikatai.

Savivaldybėje darbai nesustojo, suplanuoti projektai įgyvendinami, dalį paslaugų teikiame nuotoliniu būdu, o išimtiniais atvejais, kai gyventojai neturi galimybių naudotis elektroninėmis paslaugomis arba klausimo kitaip negalima išspręsti, specialistai priima gyventojus laikydamiesi visų saugumo reikalavimų.

Kokius didžiausius pandemijos iššūkius tenka įveikti?

Didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrėme pernai pavasarį, buvo įstaigų aprūpinimas apsaugos priemonėmis. Ekstremaliųjų situacijų komisija ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras nuo pirmųjų dienų ėmėsi veiksmų situacijai suvaldyti – pirkome apsaugos priemones, jomis aprūpinome ne tik medicinos, bet ir kitas įstaigas. Esu dėkingas įstaigoms ir žmonėms, kurie atskubėjo į pagalbą: siuvo kaukes, vienkartinius chalatus, gamino apsauginius skydelius, dovanojo kitų apsaugos priemonių, siūlė įvairią savanorišką pagalbą. Didelę finansinę paramą suteikė verslininkas, mecenatas, Prienų garbės pilietis Arvydas Paukštys.

Visų susitelkimo reikėjo ir tada, kai koronavirusas išplito į medicinos ir socialines įstaigas – Veiverių, Jiezno slaugos ligonines, Prienų globos namus, kur sirgo ir personalo darbuotojai, ir gyventojai. Teko skubiai priimti sprendimus situacijai stabilizuoti, kad įstaigos neliktų be aptarnaujančiojo personalo. Tuomet labai pagelbėjo Prienų ligoninė, Socialinių paslaugų centras, Visuomenės sveikatos biuras, Prienų pirminės sveikatos priežiūros centras. Prienų ligoninė yra pati svarbiausia atrama, jai tenka bene didžiausias krūvis kovojant su koronavirusu, nes čia gydomi COVID-19 ligoniai, užtikrinama nepertraukiama Karščiavimo klinikos veikla. Profesionalios medikų pagalbos reikia ir sergantiems lėtinėmis ligomis, ir slaugomiems ligoniams.

Į pagalbą Savivaldybei, karantino metu teikiančiai su COVID-19 susijusias pavėžėjimo paslaugas, teko pasitelkti ne tik Savivaldybės, bet ir kultūros, sporto bei ugdymo įstaigų vairuotojus. Niekas neatsisakė padėti, nes supranta situacijos svarbą ir prisiima asmeninę atsakomybę.

Šiomis dienomis pasiekė džiugi žinia, kad Prienų globos namuose koronavirusas suvaldytas, gyventojai sveiki. Ligos atvejų mažėjimas Prienų rajono savivaldybėje rodo, kad situacija gerėja. Tai visų – ir medikų, ir gyventojų, kurie atsakingai laikosi karantino reikalavimų, nuopelnas. Kviečiu visus būti ir toliau susitelkusius, kol klastinga liga visai pasitrauks.

Kaip pavyko organizuoti darbą karantino sąlygomis? Juk nesustojo ugdymo procesai, buvo teikiamos socialinės paslaugos, įgyvendinami projektai, vyko Tarybos posėdžiai. Su kokiais sunkumais susidūrėte?

Karantino sąlygomis Savivaldybės ir biudžetinių įstaigų darbas buvo perorganizuotas taip, kad paslaugų teikimas nenutrūkų. Šiuolaikinės elektroninės ryšio priemonės užtikrina visas susisiekimo galimybes, todėl dalis gyventojų aptarnavimo ir kitų procesų buvo perkelta į internetinę erdvę. Žinoma, yra darbų, kurių neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu – tai ir kai kurios sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos. Jos ir toliau teikiamos.

Rimtą iššūkį užtikrinant mokymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teko priimti švietimo įstaigoms. Buvo sunkumų, bet su palaikymu, pagalba sprendžiant iškilusias problemas pavyko juos įveikti. Ugdymo procesas buvo perkeltas į nuotolinį, ikimokyklinis ir pradinis ugdymas vyko kontaktiniu būdu, vėliau kai kurioms vaikų grupėms – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, sunkiai gyvenančių šeimų vaikams – nuotolinis mokymas buvo organizuotas pačioje ugdymo įstaigoje.

Tarybos posėdžiai taip pat rengiami virtualioje erdvėje. Karantino patirtis parodė, kad galima labai kokybiškai rengti nuotolinius ne tik savivaldybės, bet ir valstybinių institucijų lygmens pasitarimus. Manau, daug ką bus galima pritaikyti ir ateityje, taip pat laiko bei biudžeto lėšų sutaupyti.

Buvo numatytas rekordinis 2020 metų savivaldybės biudžetas. Ar pavyko įgyvendinti pajamų surinkimo planą? Kam pinigų pritrūko ir ko teko atsisakyti? Kiek neplanuotų lėšų teko skirti pandemijos iššūkiams įveikti?

Dėl pandemijos įtakos praėjusiais metais į biudžetą nesurinkome apie 700 000 eurų pajamų. Visus metus ir Administracija, ir įstaigos stengėsi taupyti, kai kurie planai, pavyzdžiui, Turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimas, buvo atidėti ateičiai, todėl metus užbaigėme sumažinę įsiskolinimus.

Pandemijos sukeltiems sunkumams įveikti pernai buvo panaudota beveik 100 000 eurų iš Administracijos direktoriaus rezervo ir 50 000 eurų, kuriuos skyrė mecenatas A. Paukštys. Už šias lėšas buvo pirktos apsaugos ir medicininės priemonės COVID-19 ligoniams gydyti.

Kokius svarbiausius darbus pavyko atlikti, kurie projektai kelia didžiausią pasitenkinimą?

Praėjusiais metais pavyko įgyvendinti nemažai suplanuotų darbų ir projektų: beveik užbaigta Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro renovacija, sutvarkyta aplinka prie pastato, baigiama atnaujinti kavinė, kuri taps dar viena modernia maitinimo įstaiga Prienuose. Taip pat baigiama atnaujinti Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžiuose salė, kuria galės naudotis ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokiniai, ir vietos bendruomenė.

Džiugu, kad Prienuose turėsime šiuolaikinį baseiną. Anksčiau buvo nuogirdų, kad galbūt nereikia, yra svarbesnių sričių, bet aš manau, kad investicija į žmonių sveikatą, vaikų ateitį yra svarus argumentas įgyvendinti šį projektą. Jau turime patvirtinę baseino paslaugų kainas, kurios prieinamos daugumai mūsų gyventojų. Pradinių klasių mokinių nereikės vežioti mokyti plaukti kitur, sutaupysime ir lėšų, ir laiko. Laukiame pandemijos pabaigos, ir baseinas bus atvertas gyventojams.

Daug džiaugsmo visiems suteikė atnaujintos viešosios erdvės – Beržyno ir Revuonos parkai, pritaikyti įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėms, taip pat neįgaliesiems. Džiugina ir sutvarkytos Paprienės erdvės estrados link, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra, atnaujintos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo prieigos. Manau, kad baigus įrengti apžvalgos aikštelę su panorama į Nemuną, Kęstučio paminklas ir apžvalgos aikštelė sudarys patrauklią ir darnią visumą.

Kartu su jiezniečiais džiaugiamės besikeičiančiu Jieznu: sutvarkyta nemažai miesto viešųjų erdvių, ežero pakrantė, įrengti pasivaikščiojimo takai, suremontuotos gatvės. Gatvių remontui Jiezne buvo papildomai skirta lėšų. Stengėmės nenuskriausti ir kitų seniūnijų – jose taip pat buvo tvarkomi keliai, gatvės.

Planuojamas dar optimistiškesnis 2021 metų biudžetas. Kam (be Ugdymo programos ir darbo užmokesčio) numatyta skirti daugiausia?

Lietuvos Respublikos Seimas savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti patvirtino lėšų panašiai tiek, kaip ir praėjusiais metais, nors poreikiai buvo gerokai didesni.

Daugiausia numatyta investiciniams projektams. Planuojama tęsti Prienų Revuonos g. kapitalinį remontą, užbaigti apžvalgos aikštelę prie Greimų tilto, sutvarkyti viešąją erdvę prie Jiezno autobusų stoties. Šiais metais numatyta atnaujinti ir Jiezno gimnazijos tvorą.

Taip pat biudžete numatyta lėšų bendruomenių iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjoms įgyvendinti. Gyventojai bus kviečiami teikti idėjas ir už jas balsuodami išrinkti tinkamiausius du projektus – vieną Prienuose ir vieną vienoje iš seniūnijų. Jeigu ši idėja pasiteisins, t.y. žmonės įsitrauks ir siūlys projektus, įgyvendinsime ją ir ateityje skirsime dar daugiau lėšų. Lietuvoje kol kas tokius projektus vysto tik keletas savivaldybių.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų bus įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės prie mokyklų, lopšelių-darželių.

Šiemet gerokai daugiau lėšų skirta religinėms bendruomenėms ir bendrijoms finansuoti, iš jų 30 000 eurų bus skirta Prienų bažnyčios vidui atnaujinti ir 24 000 eurų – Jiezno bažnyčiai. Mūsų bažnyčios – unikalūs architektūriniai paminklai, išsiskiriantys savo stiliumi, ilgaamžiškumu, meno vertybėmis. Juos reikia vertinti ir prižiūrėti.

Prasideda ir naujas ES fondų finansavimo etapas. Kokius projektus planuojama įgyvendinti?

Naujajame ES finansavimo etape norime daugiau dėmesio skirti viešųjų pastatų atnaujinimui, nuotekų tinklų, kelių plėtrai, socialinių būstų remontui, apleistų statinių priežiūrai, kontrolei ir likvidavimui (kurie bus pripažinti bešeimininkiais) – tai pagrindiniai dalykai, kurių turėsime imtis.

Vieni iš pirmųjų darbų turėtų būti lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacija, lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato apšiltinimas. Šiuo investicijų laikotarpiu planuojame sutvarkyti „Revuonos“ pagrindinės mokyklos sporto aikštyną, apšiltinti mokyklos fasadą, taip pat tvarkyti viešąsias erdves seniūnijose. Stengsimės išasfaltuoti daugiau gatvių visame rajone, daugiau dėmesio skirti gatvių tvarkymui sodininkų bendrijose, kur gyvena labai daug gyventojų.

Didelė problema yra vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Tikimės, jog sulauksime investicijų šiai sričiai. Jeigu pavyks gauti lėšų, bus stiprinamos mokyklų materialinės bazės – Prienų „Žiburio“ gimnazijos, „Ąžuolo“ progimnazijos, taip pat Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos, kurioje dar yra neužbaigtų darbų.

Administracija yra parengusi socialinių būstų atnaujinimo programą, kurią šiais metais stengsimės įgyvendinti.

Šiemet planuojame pradėti tvarkyti Nemuno pakrantės teritoriją prie buvusių kareivinių, įrengti (panašiai kaip Paprienėje) 1 km ilgio ir 1,5 m pločio gruntinį pėsčiųjų taką su poilsio suoleliais, sustojimo aikštelėmis. Norėtųsi, kad toks takas upės pakrante būtų įrengtas ir link Greimų tilto bei Kęstučio paminklo (Savivaldybės architektams yra duota užduotis atlikti galimybių studiją). Puoselėjame viltį, kad šį norą pavyks įgyvendinti ir labiau atverti Nemuną šioje miesto pusėje, o gyventojams įrengti daugiau erdvių pasivaikščioti.

Kokių šių metų tikitės? Ko labiausiai pasigendate?

Kaip ir dauguma, pasigendu bendravimo su žmonėmis, susitikimų, diskusijų. Tikiuosi pandemijos pabaigos ir sugrįžimo į įprastą gyvenimo ritmą. Laukiu, kada galėsime perkirpti baseino atidarymo juostelę ir pakviesti visus pramogauti. Labai tikiuosi greičiau išvysti apleistų pastatų – buvusios specialiosios mokyklos bei kitų buvusių kareivinių statinių, kuriuos įsigijo verslininkai, – virsmą šiuolaikiniais gyvenamaisiais daugiabučiais namais. Norisi, kad šios pirmosios kregždės taptų pavyzdžiu ir kitų neprižiūrimų pastatų šeimininkams, kurie daugybę metų netvarko savo turto.

Ačiū už pokalbį

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close