Spalio 2 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Spalio 2 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Posėdžio metu Taryba nusprendė pradėti Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“, atnaujinimą. Birštono miesto šilumos ūkio specialusis planas yra patvirtintas Birštono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Birštono miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“. Birštono savivaldybės administracija šio plano atnaujinimo paslaugą pirktų viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Taryba nusprendė išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – Birštono kultūros centro patikėjimo teise valdomo pastato-kultūros centro Birštone, Jaunimo g. 4, 197,13 kv. metro bendro ploto patalpas ir patvirtinti nuomos viešo konkurso sąlygas, kaip numato Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Priimtas sprendimas skelbti naują viešą laisvų kavinės patalpų, esančių nurodytame pastate, nuomos konkursą. Pagal nurodytas sąlygas patalpų viešą nuomos konkursą organizuotų Birštono kultūros centro sudaryta Komisija.

Taryba pritarė sprendimui pakeisti Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio
8 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių 2020 metais paskirstymo“ priedą „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2020 metais objektams sąrašą“ ir išdėstyti jį nauja redakcija. Sąrašo nauja redakcija siekiama jame numatytiems 12 (dvylikai) objektų patikslinti rangos darbams skiriamą lėšų kiekį, kadangi yra įvykę rangos darbų viešieji pirkimai ir Sąrašą papildyti dviem naujais objektais. Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. TS-34 patvirtintame Sąraše nurodytų darbų atlikimui buvo numatytos 376.500,00 Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Po atliktų viešųjų pirkimų Sąraše numatytiems darbams atlikti reikalinga 364.613,02 Eur lėšų suma. Taigi, susidaro 11.886,98 Eur lėšų likutis, kurį siūloma skirti dviejų naujų objektų paprastajam remontui atlikti.

Birštono savivaldybės taryba pritarė Kauno regiono plėtros tarybos kartu su Kauno miesto savivaldybe, Kauno rajono savivaldybe, Kėdainių rajono savivaldybe, Kaišiadorių rajono savivaldybe, Raseinių rajono savivaldybe, Jonavos rajono savivaldybe ir Prienų rajono savivaldybe steigimui. Nuspręsta pasirašyti Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartį bei dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, pasirašyti Kauno regiono plėtros tarybos nuostatus. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Regioninės plėtros įstatymo redakcija (toliau – RPĮ). Įstatymu įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų plėtros taryboms. Nuo šiol nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione planuos ir koordinuos Regiono plėtros taryba – savarankiškas juridinis asmuo, turintis įstatymu nustatytą kompetenciją. RPĮ nustatyta, kad Kolegiją turi sudaryti visi regiono plėtros tarybą steigiančių savivaldybių merai ir visų regiono plėtros tarybą steigiančių savivaldybių tarybų deleguoti savivaldybių tarybų nariai bei turi būti užtikrinama, kad kiekvienai savivaldybei Kolegijoje atstovautų ne mažiau kaip du Kolegijos nariai. Nuspręsta steigiamos Kauno regiono plėtros tarybos atstovu skirti Kauno regiono plėtros agentūrą ir įgalioti ją atlikti su Kauno regiono plėtros tarybos steigimu susijusius veiksmus.

Tarybos posėdžio metu nuspręsta patvirtinti viešosios įstaigos Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamos paslaugos – apgyvendinimo izoliavimosi laikotarpiui įkainį užsieniečiams – 25 Eur už parą.

Posėdžio metu Taryba nusprendė sudaryti sąlygas dalyvauti, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir gauti finansavimą Birštono savivaldybės administracijos projektui „Viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kultūrinei veiklai ir lietuvių kalbos puoselėjimui“. Projekto metu planuojama atnaujinti ir sukurti naujus kalbininko prof. Jono Kazlausko gimtinės memorialinio ansamblio objektus: pagrindinio paminklo atnaujinimas, centrinio akmenų rato, liepto, stendų, kryptastulpių, stogastulpių, sklypo ribų ženklų ir kitų kultūros paveldo objektų sukūrimas. Projekto preliminari biudžeto suma – apie 22 200 tūkst. Eur, iš jų – 17 760 tūkst. Eur (80 proc.) sudaro EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 4 440 tūkst. Eur (20 proc.) – Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

Taip pat Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašą Birštono savivaldybės gyventojams, reglamentuojantį paslaugos teikėjus, gavėjus, kreipimosi dėl šių paslaugų tvarką, laikino atokvėpio paslaugos poreikio nustatymo tvarką, paslaugos teikimo terminus ir prioritetus bei teikimo trukmę. Savivaldybės gyventojams, slaugantiems savo neįgalius artimuosius, bus sudarytos palankesnės sąlygos derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su neįgaliojo asmens priežiūra, globa (rūpyba), palaikyti ryšius su visuomene, pailsėti ir kt.

Birštono savivaldybės informacija

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close