Balbieriškio bažnyčios ir parapijos 500 metų istorija išsaugota knygoje

Praėjusį savaitgalį Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia ir parapija šventė 500 metų jubiliejų.

Šeštadienio pavakare šventė prasidėjo iškilminga eisena nuo Balbieriškio miestelio įkūrimui skirto koplytstulpio iki bažnyčios. Eisenoje –Balbieriškio saviveiklininkai su vėliavomis, Lietuvos karinių oro pajėgų orkestras, balbieriškiečiai.

Prie bažnyčios Lietuvos karinių oro pajėgų orkestras surengė koncertą. Orkestrui vadovauja kapelmeisteris kapitonas Ričardas Kukulskis.

Po koncerto bažnyčioje buvo pristatyta knyga „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“. Globojant ir moderuojant Balbieriškio bažnyčios klebonui kun. Remigijui Veprauskui, knygos sudarymu ir leidyba rūpinosi autorius ir sudarytojas Česlovas Iškauskas bei bendraautoriai Algis Marcinkevičius ir Vitas Rymantas Sidaravičius. Knygą išleido leidykla „Terra Publika“. Į knygos176 spalvotus, blizgančius ir atidžiai suredaguotus puslapius glaustai sudėta penkių šimtmečių Balbieriškio bažnyčios istorija.

Knygos rengimo eigą trumpai pristatė jos autorius ir sudarytojas Česlovas Iškauskas. Jo teigimu, teko pasėdėti prie įvairių šaltinių, tikslinti, derinti datas ir faktus. Daugiausiai buvo remtasi kunigo Jono Reitelaičio tyrinėjimais. Šis Krikštonių bažnyčios klebonas ne tik šiame Lazdijų rajono kaime pastatė bažnyčią, tyrinėjo ne tik šios, bet ir kelių kitų parapijų istorijas, o 1957 m. paliko 294 puslapių rankraštį „Balbieriškio bažnyčia ir kunigai“ (jis saugomas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje).

Knygos rengėjai naudojosi ir kraštiečio Justino Adomaičio dviejose knygose pateikta informacija, Liudo Jovaišos tyrimu apie Lietuvos vienuolijas, Laimos Šinkūnaitės ir kitų mokslininkų bažnyčių aprašymais, Povilo Spurgevičiaus bažnyčios architektūros apžvalga, Mečislovo Jučo veikalu apie Lietuvos parapijas, Algimanto Miškinio leidiniu apie Užnemunės miestus bei miestelius ir t. t. Surasta ir įdomių senovinių žemėlapių, dokumentų bažnyčios archyve.

Nuotraukų ir iliustracijų atranka rūpinosi Algis Marcinkevičius, kuris surado, sugrupavo ir leidyklai pateikė kone šimtą archyvinių, retų ir dar niekur neskelbtų fotografijų iš Prienų krašto muziejaus, Prienų priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos bei privačių asmenų archyvų.

Redaguojant tekstą, tikslinant, taisant klaidas ir neatitikimus daug padirbėjo leidyklos „Terra Publica“ atstovai Vytautas Kandrotas ir Daiva Dmuchovska su kolegomis. Juolab kad knyga užbaigta karantino metu, kai bendravimas buvo galimas tik nuotoliniu būdu.

Knygoje 500 metų Balbieriškio parapijos ir bažnyčios istorija suskirstyta į keturis periodus – nuo sielininkų gyvenvietės įsikūrimo ir Maldos namų poreikio, pirmosios bažnyčios iškilimo apie 1520 metus iki penktosios šventovės konsekravimo iškilmių 2018 m. kovo pradžioje. Neapsiribota vien chronologija, visų 37 klebonų paminėjimu. Knygoje pasakojama ir apie parapijos kapines, apie žydų maldos namus, kitas konfesijas, su kuriomis per visus šimtmečius taikiai sugyveno katalikų bažnyčia, yra sąvadas anglų kalba, o gale – visa kita parapijiečiui ir mokslininkui naudinga informacija.

Penkių Balbieriškio bažnyčių istoriją trumpai priminė istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius.

Pirmasis Balbieriškio parapijos klebonas kun. Martynas Abramavičius apie 1520 m. Balbieriškio bažnyčiai išrūpino parapijos teises. Lietuvoje įsigalėjus kalvinizmui, Balbieriškio bažnyčia irgi kurį laiką priklausė šiai religinei bendruomenei, o katalikai meldėsi prie Peršėkės esančioje kapinių koplyčioje. Antroji bažnyčia buvo statoma 1612–1614 m. ir iškart atiteko kalvinams. Katalikams buvo grąžinta 1644 m. 1655 m. ši bažnyčia sudegė iki pamatų. Naujoji, jau trečioji, medinė bažnyčia buvo pastatyta 1674 m. Ketvirtuosius maldos namus statė klebonas kun. Vincas Sakevičius, į Balbieriškį klebonauti paskirtas 1881 m., nes senoji bažnyčia buvo visiškai supuvusi.1884 m. senoji bažnyčia buvo nugriauta ir per ketverius metus pastatyta nauja. 1888 m. liepos 12 d. Seinų vyskupo pagalbininkas Juozapas Oleka bažnyčią pašventino Švč. Dievo Motinos Rožančinės garbei. Ši šventovė išsilaikė iki lemtingos 2013 m. rugpjūčio 8-osios nakties. Penktoji Balbieriškio bažnyčia buvo pašventinta 2018 m. kovo 3 d.

Deja, šventėje nedalyvavo trečiasis knygos autorius Algis Marcinkevičius. Saviizoliacijoje esančio knygos bendraautoriaus laišką perskaitė Č. Iškauskas.

Šventėje buvo prisimintas ir 2013 metų rugpjūčio 8-osios naktį kilęs gaisras, sunaikinęs Balbieriškio šventovę, ir stebuklui prilygstančios penktosios Balbieriškio bažnyčios statybos, už kurias parapijiečiai dėkingi Prienų miesto garbės piliečiui bei pirmajam nacionaliniam mecenatui Arvydui Paukščiui, bendrovės „Teltonika“ kolektyvui, projektuotojų bei statytojų Urbonų šeimai, galybei aukotojų ir rėmėjų. Padėkota ir kukliajam Balbieriškio klebonui kun. Remigijui Veprauskui, kuriam teko išgyventi visą maldos namų, juose buvusių sakralinių vertybių netektį, rūpintis naujos šventovės statyba.

Bažnyčios ir parapijos 500 metų jubiliejaus ir naujosios knygos sutiktuvių šventėje jos autorius bei visą bendruomenę sveikino LR žemės ūkio ministras ir Seimo narys Andrius Palionis, Seimo narys Andrius Kupčinskas, Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė, leidyklos „Terra Publica“ atstovai Vytautas Kandrotas ir Daiva Dmuchovska, mecenatas Arvydas Paukštys.

Buvo padėkota ne tik knygos autoriams bei leidėjams, bet ir rėmėjams UAB „Teltonika“ bei UAB „Archis“.

Šventėje koncertavo Balbieriškio KLC tercetas, Balbieriškio parapijos jaunimo choras ir vargonininkė Aurelija Sinicienė.

Visi renginio dalyviai išėjo nešini knygomis. Kam tądien knygos gauti nepavyko, dar gali kreiptis į Balbieriškio parapijos kleboną.

Sekmadienį Balbieriškio bažnyčioje vyko Šv. Magdalenos atlaidai. Po šv. Mišių šventoriuje buvo pašventintas kryžius su gaisre išlikusiu Nukryžiuotuoju, vyko šventinė agapė ir Balbieriškio KLC saviveiklininkų koncertas.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close