home Aktualijos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje – dvidešimt sprendimų

Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje – dvidešimt sprendimų

Pirmame šių metų Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti 20 klausimų. Padiskutavus ir pasiginčijus pavyko priimti sprendimus visais klausimais.

Nustatė pareiginės algos koeficientus

Be diskusijų patvirtintas Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas. Sąraše – savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir savivaldybės kontrolieriaus pareigybės. Pagal LR valstybės tarnybos įstatymą nuo 2019 m. sausio 1 d. vietoj pareigybių lygių ir kategorijų įvedami pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais), kurie nustatomi ne pareigybei, o konkretiems asmenims, einantiems minėtas pareigas.

Diskusijų kilo priimant sprendimą dėl administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareiginės algos koeficientų. Buvo siūloma, kad administratoriaus direktoriaus pareiginės algos koeficientas būtų 16,5, o jo pavaduotojo – 14. „Pavertus“ į pinigus, administracijos direktorius į rankas gautų 1726,97 euro, o pavaduotojas – 1465,31 euro. Iki šiol jų atlyginimai su įvairiais priedais buvo atitinkamai 1465,19 ir 1314,14 euro.

Opozicijos lyderė L. Jakinevičienė priekaištavo, jog nesame tokie turtingi, kad tiek daug didintume atlyginimus. Jos teigimu, neaišku, už ką (gal „už gražias akis“), pagal kokius kriterijus didinami atlyginimai administracijos vadovams. Ji siūlė taikyti mažesnius koeficientus ir pateikė kitų savivaldybių pavyzdžių. A. Vaidogas teigė, kad atlyginimus administracijos vadovai turi užsidirbti, o prieš priimdamas sprendimą, norėjo žinoti, kaip meras vertina administracijos darbą. Tačiau meras A. Vaicekauskas sakė, kad administracijos darbą įvertins, kai bus pateikta ataskaita. Į opozicijos priekaištus, kad reikia didinti atlyginimus visiems administracijos darbuotojams, buvo atsakyta, kad 2019 m. biudžete yra numatyta, jog darbuotojų atlyginimai didėja 20 proc. ir daugiau.

Vis tik balsų dauguma – dvylikai Tarybos narių pritarus, aštuoniems – ne, vienam susilaikius – siūlomas sprendimas buvo priimtas.

Diskusijų ir prieštaraujančių nebuvo priimant sprendimą nustatyti savivaldybės kontrolierės pareiginės algos koeficientą 14,5.

Atviros jaunimo erdvės veikla bus tęsiama

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorės prašymu vienu etatu (iki 31,5) padidintas didžiausias leistinų pareigybių skaičius. Etatas bus skirtas pernai rudenį, bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu, įkurtai atvirai jaunimo erdvei (AJE), kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas. Du mėnesius finansavimą deleguoto darbuotojo darbo užmokesčiui ir AJE veiklai skyrė Jaunimo reikalų departamentas. Per veiklos laiką AJE apsilankė apie 300 jaunuolių. Kai kurie Tarybos nariai pradžiai siūlė skirti tik 0,5 etato. L. Jakinevičienė, primindama, kad savivaldybės deklaruojamas prioritetas – jaunimas, ragino skirti visą etatą, A. Vaidogas siūlė palaukti veiklos rezultatų, o tuos pinigus, kuriuos ketinama panaudoti AJE veikloms, panaudoti didinant atlyginimą savivaldybės darbuotojui, atsakingam už jaunimo reikalus. A. Deltuvienė tiems, kurie mano, kad su tokiu jaunimu, kuris ateina į AJE, lengva dirbti, pasiūlė padirbėti patiems.

Prienų KLC direktorė V.Naudžiūtė paaiškino, kodėl reikia viso etato – jis bus padalintas trims žmonėms, nes su jaunimu vienu metu turi dirbti du darbuotojai. Ji taip pat sakė, kad tas jaunimas, kuris dabar lankosi AJE, neina sportuoti ar repetuoti į meno kolektyvus, jis ir anksčiau burdavosi Kultūros centro fojė. Dabar, kai pradėjo dirbti nuolatinis darbuotojas, jaunimo veikla koordinuota.

Balsų dauguma (dvylikai pritarus, šešiems – ne, dviem susilaikius) sprendimas skirti papildomą etatą buvo priimtas.

Pritarta kito nario delegavimui, turto perdavimui ir pirkimui

Be diskusijų buvo pritarta, kad į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės valdybą bus deleguotas Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis. Jiezno gimnazijai perduota dėl pastato rekonstrukcijos padidėjusi turto vertė (1 927 465,55 euro), Prienų krašto muziejui ir Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui perduota baldų, muziejaus įrangos, programų ir priemonių, kurias šios įstaigos įsigijo įgyvendindamos projektus. Tarybos nariai taip pat pritarė, kad savivaldybė iš AB „ESO“ pirktų 0,066 km ilgio atramas su apšvietimo tinklui reikalingais laidais, kad Bagrėno kaime būtų galima ir toliau vykdyti gyvenvietės ir gatvių apšvietimo funkciją, futbolo klubui „Prienai“, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenei, asociacijai „Pilutė“, Skriaudžių kaimo bendruomenei, Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui panaudos teise 10 metų perduotas valdyti ir naudoti Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (patalpos). Po diskusijų, bet vienbalsiai buvo pritarta, kad viena patalpa, esanti pastate J. Basanavičiaus g. 1, Jiezno m., kuria iki šiol naudojosi policijos pareigūnai, būtų perduota projekto ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ įgyvendintojams – atvejo vadybininkui ir socialiniams darbuotojams.

Pritarta Prienų autobusų stoties nuomos kainai, nutraukta panaudos sutartis...

Po diskusijų ir įvairių siūlymų nutarta, kad viešame nuomos konkurse 10 metų (5+5) bus išnuomotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis į turtas – autobusų stoties pastatas. Buvo pasiūlytos trys nuomos kainos, tačiau balsų dauguma (15-kai pritarus, penkiems – ne) buvo nustatyta 564 eurų/mėn. (be PVM) kaina.

Vienbalsiai buvo pritarta nuo vasario 1 d. prieš terminą nutraukti turto, esančio Paprūdžių kaime, panaudos sutartį su Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomene „Dūmė“, sudarytą 2013 m. liepos 19 d., nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusį valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (daugiausia kompiuterinę techniką), nustatyti Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžiai.

Balsų dauguma (16 – „taip“, vienas – „ne“, du – susilaikė) buvo pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinės sąjungos buveinė būtų įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro patikėjimo teise valdomame pastate Vytenio g. 2, Prienų m. 

Diskusijos dėl kelių

Prieš patvirtinant pakeistą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą „Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo“ ir jo priedą „Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklas“, kilo nemažai diskusijų.

Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas J. Šiugždinis aiškino, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) prašymu, keliams, kurie turėjo tiktai numerį, suteikti pavadinimai ir seniūnai turėjo įvertinti kelių būklę. J. Šiugždinio teigimu, ne visi suspėjo, todėl kai kur liko 2015 m. duomenys. Tarybos nariai stebėjosi, kad pateiktoje lentelėje ko ne visų kelių būklė įvertinta kaip gera. Po daugybės ginčų, aiškinimosi, pagal kokius rodiklius skiriami pinigai kelių priežiūrai ir remontui dabar, pagal kokius planuojama skirti ateityje, koks turi būti geras vietinės reikšmės kelias, buvo prisiminta, kad LAKD prašė pateikti tik kelių pavadinimus, kurių iki šiol nebuvo. Tam pritarė beveik visi Tarybos nariai (vienas susilaikė, vienas nebalsavo).

Kiti sprendimai

Diskusijų nekilo ir nebuvo prieštaraujančių, kad būtų pakeistas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-288 „Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“. Sprendimas buvo papildytas į programą įtraukiant dešimt daugiabučių, kurių gyventojai sutiko dalyvauti programoje, lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Saulutė“ pastatus bei pastatą, esantį Kauno g. 2, taip pat buvo atnaujinti duomenys apie pastatus, kurie jau renovuoti.

Vienbalsiai buvo patvirtinta ir Prienų rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programa bei iki 113 padidintas Prienų globos namų didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Keturių slaugytojo padėjėjo pareigybių prireikė dėl pasikeitusio globos namų kontingento, t. y. nuolat didėjančio gyventojų su sunkia negalia skaičiaus. Metų pradžioje Prienų globos namuose gyveno 205 asmenys, iš jų 167 senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su sunkia negalia.

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo padidintas iki 12 (buvo 10). To prireikė taikant naujus normatyvus, nurodančius, kokį mokinių skaičių gali aptarnauti mokykloje dirbantis specialistas.

Kitas Tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinamas 2019 m. Prienų rajono savivaldybės biudžetas, numatytas vasario 14 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close