home Aktualijos Mielieji, su šv. Kalėdomis!

Mielieji, su šv. Kalėdomis!

Mieli skaitytojai,

rodos, ką tik Jus sveikinome iškilmingiausios šventės proga, ką tik linkėjome sėkmingų, kupinų naujų atradimų bei darnos metų, o štai jau verčiame paskutinį prabėgusių metų puslapį ir vėl tuoj dalinsime šiek tiek naujesnius, šiek tiek pasenusius palinkėjimus jau kitiems, naujiesiems 2019 metams.

 Vėl, rodos, nepastebėtai atlėkusios šv. Kalėdos, kaip ir kasmet, neša bendrystės, artumos bei tarpusavio šilumos žinią. Deja, būdami, ko gero, vieninteliais visoje visatoje žmonėmis, dažniau savo meilę, pagarbą ir supratingumą išreiškiame ne žmonėms, o daiktams.

 Todėl pasitinkant šv. Kalėdas linkime ne dovanų, ne laimės, ne sėkmės, o meilės tiems kūriniams, kurie teikia Jums šilumą, meilę, pagalbą, bendrystę. Linkime, kad šios šv. Kalėdos taptų dar vienu atskaitos tašku bendrystės tiltų, o ne užtvarų ir sienų statymui. Linkime, kad Jūsų kitam žmogui skirta pagarba ir šiluma grįžtų dešimteriopai, nes einant vingiuotu ir duobėtu gyvenimo keliu Jums pagalbos ranką ištiesti gali tik žmogus, o ne bejausmiai ir šalti daiktai.

 Su šv. Kalėdomis!

 Jus sveikina visas laikraščio „Naujasis Gėlupis“ kolektyvas


Vilkaviškio vyskupo Kalėdinis sveikinimas

 

Mielieji,

šviesiu kalėdinio džiaugsmo laiku kviečiu pažvelgti, kaip giliai į mūsų gyvenimą, šeimų tradicijas, kultūrą įsišaknijusios Jėzaus gimimo šventės. Jų negalime nepastebėti, net norėdami negalėtume nuo jų pasislėpti.

 

Bet slėptis ir nereikia, nes šventų Kalėdų laukiame, norime, kad jos būtų, ir su džiaugsmu jas pasitinkame.

 

Kuo būdingas Kalėdų laikas daugumai mūsų?

 

Tai ir prieššventinis sujudimas, daug spalvingų, šviečiančių dekoracijų, tai ir papuoštos eglės, taip pat prieš Jėzaus gimimo šventes įsiterpiantis adventas, kviečiantis atrasti tylos ir džiugaus laukimo prasmę, – tai daugiau nei puošyba ir spalvos.

 

Šv. Kalėdos daugumoje šeimų pradedamos Kūčių vakariene su visa savita apeigine bei kulinarine tradicija. Tai ir šios vakarienės ramus, bet džiugus, prie vieno stalo artimiausius žmones sutelkiantis susibūrimas, tai ir susitaikinimas, pasidalijimas ypatingą vienybę išreiškiančiu kalėdaičiu.

 

Daugelis Jėzaus gimimo iškilmes pažymi dalyvaudami Piemenėlių Mišiose, kuriose pašventinama prakartėlė, menanti Viešpaties užgimimą Betliejuje. Ypatingą šventę liudija ir pirmosios Kalėdų dienos liturgija. Tai drauge džiugios, iškilmingos, įvairių amžių kompozitorių specialiai šiam laikui sukurtos giesmės, tiek mažutėlio, tiek senolio širdį jaudinančios melodijos, visą kalėdinį laiką skambančios ne tik bažnyčiose, bet ir visoje mūsų aplinkoje.

 

Šventosios Kalėdos – tai ir pasikeitimo dovanomis, paguodos vienišiems, pagalbos vargstantiems metas. Tai ir mūsų ypatingo palankumo ligoniams bei nuskriaustiesiems laikas, pasižymintis artimo meilės darbų gausa.

 

Kartu tai metas, kai suaugusieji tampa imlesni vaikiško nuoširdumo ir gerumo pamokoms.

 

Šiuo laiku tikrai neatsitiktinė tokia kalėdinių tradicijų ir gerumo apraiškų gausa. Toks mūsų elgesys atliepia giliausius žmogiškus lūkesčius – būti bendrystėje su kitais, mylėti ir būti mylimam, siekti to, kas gera.

 

Svarbiausia kalėdinių tradicijų kilmės priežastis yra už šio džiugaus ir pilno geranoriškumo šventinio sujudimo slypintis, kiekvieno savaip atrandamas didelės Dievo meilės žmonėms pasireiškimas. Dieviškosios meilės paliečiamas ir pagaunamas kiekvienas žmogus savo sielos gelmėje per kiekvienas Kalėdas vis iš naujo atranda pašaukimą į gėrį, kilnumą, pasiaukojimą, vis naujai išgirsta angelo skelbiamą žinią: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą…“(Lk 2, 10).

 

Šiuo kalėdiniu džiaugsmu bei viltimi pasidalinkime su mūsų artumoje esančiais žmonėmis, nepamiršdami ir ligonių, senelių, nelaimingų, kenčiančių, vargstančių.

 

Mums visiems – tikintiesiems ir kažkiek nutolusiems nuo Dievo, ir sveikiesiems, ir ligoniams, ir jauniems, ir seniems – reikia šventų Kalėdų. Mums visiems reikia į mūsų gyvenimus ateinančio Jėzaus, kad Jis mus sustiprintų, padrąsintų, apdovanotų amžinojo gyvenimo viltimi. Su dėkingumu tad pasitikime Jėzų, ateinantį į mūsų namus, šeimas, gyvenimus.

 


 ...pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms... (Tit. 3, 4)

 Brangūs tikintieji,

   Šv. apaštalo Pauliaus raginimu: ,,Praplėskite savo širdis!“ kviečiu Jus atvira širdimi pasitikti ateinantį Atpirkėją. Kas gali būti nuostabiau, nei švelnus Dievo prisilietimas prie sugrudusios žmogaus širdies? Prisilietimas gydantis, raminantis, užliejantis gerumu ir meile. ,,Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių...“ (Apr. 21, 3-4). Ar ne to mes šiandien labiausiai stokojame?

  Būkite atviri Dievo gerumui, dalinkitės juo su savo šeima, bendradarbiais, žmonėmis, kurie Jus įskaudino ar nuskriaudė. Juk žmogumi gimęs Dievas nepaisė mūsų širdžių šalčio, pykčio, netobulumų ir klaidų. Jis padovanojo mums Save, nežiūrėdamas į tuos trūkumus... Priimkime dovaną, dėkokime ir dovanokime save kaip Dievo dovaną. Su Šv. Kalėdom!

  Tegul neapleidžia Jūsų Jėzaus nušviesti gyvenimo džiaugsmas ir pilnatvė Naujaisiais metais.

Prienų dekanato dekanas kan. Jonas BaliūnasMielieji,

Sveikiname šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Linkime pakylėtos šventinės nuotaikos, pačių artimiausių ir brangiausių žmonių šalia. Pasidžiaukime artumo akimirkomis, padėkokime vieni kitiems už dėmesį, meilę, gerumą.

Tegul ateinantieji 2019-ieji į Jūsų namus atneš džiaugsmą, laimę ir sėkmę. Linkime visiems stiprios sveikatos, naujų minčių ir įkvėpimo prasmingiems darbams.

 Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas


Mielieji,

Kalėdinis laukimas – šviesos ir vilties metas, kai susimąstome apie praėjusius metus, nuveiktus darbus, įgyvendintas idėjas.

Nuoširdžiai sveikiname Jus ir Jūsų šeimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų, 2019-ųjų, metų proga.

Linkime vidinės šilumos, įkvepiančių minčių ir prasmingų darbų, tegul kalėdinė ramybė ir gerumas pasiekia kiekvieno iš mūsų širdį.

Jaukių artėjančių švenčių!

Birštono savivaldybės merė                                                              Nijolė Dirginčienė

Administracijos direktorius                                             Valentinas Vincas Revuckas


Kasmet žiemiško gruodžio tyloje baltu debesėliu per pasaulį skrenda šventiniai linkėjimai. Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – šiltų jausmų, malonių staigmenų, netikėtų dovanų ir nuoširdžių palinkėjimų metas. Palinkėkime vieni kitiems daugiau pakantumo, draugiškumo, tolerancijos, atlaidumo, pagarbos, meilės, gerumo ir sveikatos, nes šių dalykų niekada niekam nebus per daug.

Dar palinkėkime gerų prisiminimų Praeičiai, optimizmo Dabarčiai ir tikėjimo Ateičiai.

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2019-aisiais metais.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė


Dovanokime vieni kitiems Gerumą,

Kaip švelniausius muzikos garsus, kaip nuostabiausias poezijos eiles,

Nes kas priims šią dovaną – tikrai supras:

Kiek dovanosi tu kitiems gerumo, tiek iš kitų jo gausi pats.  

Džiaugsmingų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų – 2019 metų.

Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Asta Keblikienė


Laukdami artėjančių švenčių savo mintimis esame su tais, su kuriais buvome greta visus metus, kuriais tikėjome, mylėjome, iš kurių sėmėmės stiprybės silpnumo akimirką. Palinkėkime švenčių proga vieni kitiems laimės, šilumos, stiprybės, ramybės, atjautos ir dosnumo, o sveikata tebūnie nuolatinis mūsų visų palydovas. Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė


Kalėdos – tai ne diena kalendoriuje. Ši šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Metų virsmas mums atkelia vartus į naują pareigos, vienybės ir santarvės kelią. Kai šviesa įveikia tamsą, prisiminkime, kad didelius darbus pradedame daryti nuo mažiausių.

Linkėdami vieni kitiems meilės savo artimui ir sutarimo bendruomenėje pasidalinkime gerumu, įžiebkime viltį. Tegul mūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos...

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė


Ateina gražiausias metų laikas – šv. Kalėdos. Labai norisi pasveikinti kažkiek kitaip, ypatingai. Todėl visiems linkime:

Kantrybės. Jos reikia pacientams, laukiantiems prie gydytojų kabinetų, taip pat ir medikams, dirbantiems sunkų ir atsakingą darbą.

Atjautos. Medikams įprasta suprasti kito būklę, pagailėti ir užjausti. Tai lyg raktas, kuris atveria visų žmonių širdis. Mielieji, užjauskime vieni kitus, taip gėris apsigyvens mumyse.

Laimės. Laimę kiekvienas suprantame savaip, bet ji slypi mažuose, paprastuose dalykuose, kurių kupinas kasdienis gyvenimas. Taip tarsi nieko nėra stebuklingo, arba viskas yra stebuklinga.

Ėjimo. Supraskime tai ne pažodžiui – linkime lengvo ėjimo ir gerų įspūdžių sunkiame gyvenimo kelyje.

Darnos, dosnumo, Dievo palaimos ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną.

Optimizmo. Tikime, kad mūsų ligoninė išliks – pacientai turės kur kreiptis pagalbos, darbuotojai turės kur dirbti.

Sveikatos. Tradicinis palinkėjimas, bet, kaip sakė Sokratas, „sveikata dar ne viskas, tačiau be sveikatos viskas – niekas“.

2019 metus pradėkime darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsime, kad atlikome tai, ką manėme esant neįgyvendinama.

Su artėjančiomis šventėmis!

VšĮ Prienų ligoninės administracijos vardu direktorė Jūratė Milaknienė


Linkiu gražių, jaukių švenčių. Tegul šv. Kalėdos visiems atneša sėkmę, stiprybę ir viltį, širdyse suvirpa meilė, džiaugsmas. O Naujieji metai – tai nauja pradžia, lai būna pasiekti tikslai, išsipildo svajonės.

Balbieriškio seniūnijos seniūnė Sigita Ražanskienė


Iš lėto lengvai krentančios snaigės mums primena artėjančias didžiąsias metų šventes.

Tegul šv. Kalėdų ramus laukimas – adventas ir žvakelės liepsna pripildo jūsų namus jaukumo, šilumos, ramybės ir praskaidrina mintis.

Tegul niekada jūsų neapleidžia tikėjimas ir viltis. Lai ateinantys metai dovanoja tik džiaugsmą, juoką, artimųjų širdis ir įkvėpia ne tik svajoti, bet ir siekti.

Gražiausių švenčių proga šilčiausius sveikinimo žodžius neįgaliesiems, senjorams, šeimoms Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro vardu siunčia

direktorė Aurelija Urbonienė.


Pirmiausia – sveikatos ir sėkmės gyvenime. O dar svarbiau – ramybės visiems, susibūrimo su pačiais artimiausiais. Ir nepamirškime, kad svarbiausia ne dovanų didumas, bet buvimas kartu.

Zita Juocevičienė


Didžiausios sveikatos, susitaikymo, atleidimo! Mylėkime ir būkime mylimi! Linkiu, kad prie šventinio stalo susirinktų visi artimiausieji, netruktų artumo, meilės, šilumos ir gražių prisiminimų apie išėjusiuosius.

Anelė Gudeliūnienė


Ir sau, ir visiems linkiu sveikatos. Nors man nepatinka Kalėdos, nes visi išprotėja: skubama kažką užbaigti, ką būtų galima ramiai po švenčių padaryti, perkamos dovanos, iš visų kampų skamba tos pačios melodijos... Vaikams tai smagi šventė, Kalėdų Senelio laukimas, bet suaugusieji turėtų nepamiršti ir švenčių prasmės, o ne tik pirkiniais rūpintis.

Darius Vasiliauskas

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close