Pagerbti kultūros šviesuoliai

Balandžio 15 d. Prienuose paminėta Pasaulinė kultūros diena, kurią organizavo Prienų rajono savivaldybė ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Ši diena įsimins ne tik dėl pagaliau atėjusio pavasario, bet ir gyvenimą praskaidrinusiais prasmingais renginiais: pirmą kartą organizuota rajono kultūros šviesuolių pagerbimo švente, įspūdinga fotografijos darbų paroda ir šventiniu operos solistų koncertu.

Priešpiet Prienų rajono savivaldybės Laisvės aikštėje, skambant „Žiburio“ gimnazijos mišraus choro atliekamai dainai „Baltas paukštis“ ir į dangų kylant taikos balandžiams, buvo iškilmingai pakelta Taikos vėliava. 

Pasaulinės kultūros dienos proga susirinkusius miesto gyventojus pasveikino rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Ji palinkėjo kultūros darbuotojams ir visuomenininkams kiekvieną dieną pildyti kultūros aruodą krašto labui.

Popietę Prienų kultūros ir laisvalaikio centro fojė įvyko fotografo Valdo Giliaus darbų parodos „ART Vilnius“ atidarymas. Kadangi pats autorius parodos atidaryme dalyvauti negalėjo, ją pristatė autoriaus kolega, dailininkas, Prienų KLC įsikūrusios galerijos „ART plius“ šeimininkas Remigijus Janušaitis.

 

Konkursas „Kultūros šviesulys“

Pasaulinė kultūros diena – tai proga visiems kartu pasidžiaugti rajono kultūros žmonėmis, kurie kultūrą kuria kasdienine savo veikla. Pirmą kartą savivaldybės istorijoje buvo paskelbtas konkursas „Kultūros šviesulys“, kurio metu išaiškinti nugalėtojai buvo apdovanoti balandžio 15-ąją Prienų KLC iškilmingos ceremonijos metu. Šią iniciatyvą pasiūlė Prienų rajono kultūros, sporto ir jaunimo skyrius, pateikęs Tarybai tvirtinti konkurso nuostatus, aprašą ir konkurso komisiją.

Laureatų pagerbimo ir apdovanojimo šventėje dalyvavo rajono savivaldybės bei administracijos vadovai, keletas Tarybos narių, gausiai susirinkę rajono kultūros darbuotojai, prieniečiai ir svečiai.

Pirmosios daina šventės dalyvius pasveikino Ramunė Liutvynskienė ir Lijana Stakauskaitė. Sveikinimo žodį tarė LR Seimo narys Vytautas Kamblevičius, rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, konkurso „Kultūros šviesulys“ komisijos pirmininkas, mero patarėjas Raimundas Markūnas. Šia proga LR Seimo ir savivaldybės atstovai linkėjo kultūros darbuotojams, rėmėjams ir savanoriams energijos, gerų sumanymų bei sveikatos.

Konkurso „Kultūros šviesulys“ tikslas – išaiškinti geriausiai dirbančią rajono kultūros įstaigą, geriausią kultūros įstaigos specialistą, aktyviausią meno mėgėją, bibliotekos ar muziejaus lankytoją, rėmėją. Konkurso premijų fondas – 6 tūkst. Lt. Premijos skirtos už aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius, švietėjiškus informacinius poreikius bei organizuojant profesionalaus meno sklaidą.                 
         Kultūros įstaigas, kultūros darbuotojus ir kitus pavienius asmenis premijoms galėjo siūlyti seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, švietimo, kultūros ir kitos įstaigos. Balandžio 9 d. Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės aktyvinimo programos priemonės „Kultūros plėtros programa“ lėšų skyrimo komisija svarstė pateiktus pasiūlymus ir išrinko nugalėtojus. Prizo „Kultūros šviesulys“ autorė – dailininkė keramikė, Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos dailės mokytoja metodinikė Aušra Deltuvienė.

 

Geriausiai dirbanti rajono kultūros įstaiga – Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras

Prizu „Kultūros šviesulys“, 4000 litų premija, savivaldybės mero padėkomis ir gėlėmis iškilmingai buvo apdovanotas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras. Apdovanojimai įteikti dabartinei centro direktorei Daivai Venclovienei ir dar neseniai į aukštumas jį vedusiai, o dabar keletui metų motinystės atostogų išėjusiai direktorei Virginijai Ulevičūtei. Centras aktyviai dalyvauja įvairių projektų konkursuose ir organizuoja respublikinius renginius, etnomuzikavimo ir liaudies amatų stovyklas vaikams ir jaunimui.

Veiverių kultūros židinys apdovanotas už kūrybingą veiklą, aukštus respublikinius įvertinimus, nuoširdų viso kolektyvo darbą, kasdieninį triūsą ir didelį indėlį į rajono kultūrinį gyvenimą. Veiverių KLC jungia 8 kolektyvus, kurių veikloje aktyviai dalyvauja 117 saviveiklininkų. Paminėtina, jog seniausias kolektyvas „Kanklės“ skaičiuoja jau 108 metus ir pirmasis į rajoną atskraidino „Aukso paukštę“. Be to, Veiveriai – vienintelis kultūros ir laisvalaikio centras rajone, kuris turi net 2 pirmos kategorijos kolektyvus. Šį garbingą aukščiausią pagal meninį lygį įvertinimą turi Skriaudžių „Kanklės“ ir vokalinis moterų kvartetas.

– Jeigu švietimas, mokykla išmoko ir pasako, ką me gebame, tai kultūra pasako, ko esame verti. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras vertas šio apdovanojimo, visiškai neišskiriant nei Balbieriškio, Jiezno, nei Stakliškių ar Prienų. Kiekvienas iš jų dirba nuoširdų darbą. Šioje scenoje būtinai turi stovėti Virginija, Dovilė, Vilma, Aurelija, Jadvyga, Edmundas, Ingrida ir didelis būrys jaunų žmonių, taip pat senjorų, kurie neša šviesą, padeda visiems būti aktyviems ir labai gerai gyventi, – padėkojusi už įvertinimą kalbėjo dabartinė Veiverių KLC direktorė D. Venclovienė.  

V. Ulevičiūtė linkėjo dabartinei direktorei ateinančius dvejus metus energijos, kūrybos, o visiems kultūros darbuotojams – vienybės, skleisti savo mintis po pasaulį.

 

Geriausia rajono kultūros įstaigos specialistė – Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Anelė Razmislavičienė

Ji apdovanota prizu „Kultūros šviesulys“, savivaldybės mero padėka ir 1000 litų premija. A. Razmislavičienė daug metų dalyvauja kultūriniame ir muziejiniame darbe. 1985-2001 m. dalyvavo keliose rajone vykusiose respublikinėse kompleksinėse ekspedicijose, yra sukaupusi vertingos etnografinės medžiagos. Nuo 1997 m. dirba Prienų krašto muziejuje vyr. muziejininkės pareigose. Savarankiškai rengia ir vykdo ilgalaikes mokomąsias programas, rašo straipsnius rajono ir respublikos žiniasklaidai, dalyvauja Pedagogų profesinės raidos centro renginiuose, veda kvalifikacinius seminarus rajono švietimo centre. Ji yra 2004 m. atidaryto mokyklinio mokytojo knygnešio Povilo Garmaus vardo muziejaus steigėja. Nuolat rengia projektus įvairiems mokomųjų programų rėmimo fondams, teminius, proginius ir reklaminius leidinukus, scenarijus ir veda literatūrinius bei kraštiečių atminimui skirtus renginius muziejuje ir rajone.

A. Razmislavičienė yra asociacijos „Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“ narė, Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos narė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusių žmonių šokių ansamblio „Vajaunas“ dalyvė. Buvo paskatinta LR Kultūros ministerijos, Prienų rajono savivaldybės ir kitų institucijų padėkomis. 2012 m. Lietuvos TV laidos „Gimtoji žemė“ konkurse A. Razmislavičienė laimėjo JORIO apdovanojimą, už kurį balsavo „Duonos kelio…“ lankytojai iš visos Lietuvos.   

– Kai mes iš muziejaus išlydime savo vaikučius ir kitus lankytojus su ką tik iškepta duonele, visada paprašome sukviesti namiškius prie bendro stalo ir ja pasidalinti. Šį prasmingą visų laikų tetučių ir močiučių paprotį šiandien, ko gero,  reikėtų laikyti mūsų šeimos dvasinio švietimo garantu. Nes, pasak senolių, tie, kas sėda už vieno stalo ir dalijasi duona, yra labai stiprūs, vieningi, ir jeigu išsiskiria, tai ne su visam – duonelė iš visur namo pašaukia. Šiandienos momentą aš irgi pavadinčiau prasmingu kvietimu susėsti prie kultūros paveldo stalo, – kalbėjo laureatė, dėkodama rajono savivaldybės vadovams ir kultūros vadovams, kad jie jaučia, jog kultūra yra nepaprastai svarbi ir krašto, ir šeimos, ir kiekvieno piliečio gyvenime. – Esu įsitikinusi, kad Lietuva išliko, atgimė ir, tikiuosi, išliks pirmiausia per kultūros reiškinius. Ačiū, kad jaučiate mus, pastebite, kad vienijate ir įvertinate savo eilinius. Dėkoju kolegoms, muziejininkams, direktorei, kad mane išskyrė, tačiau garbė priklauso mums visiems. Linkiu, kad kultūra niekada netaptų kieno nors kovos ar kokių nors sąskaitų suvedinėjimo įrankiu. Kuo nuoširdžiausiai linkiu, kad kiekvienas kultūros darbuotojas nors vieną kartą gautų šį apdovanojimą, kad jis sušildytų širdį, padėtų neišsivaikščioti iš kultūros. Kultūros vadovams linkiu, kad jie niekada nepristigtų ant savo kultūros stalo duonos ir kad turėtų ką prie jo kviesti, – šilta ir jautria nata savo padėkos kalbą užbaigė laureatė.

Anarsija Adamonienė – Mokytoja iš didžiosios raidės

Apdovanojimas už nuolatinę profesionalios literatūros sklaidą bei ilgametę aktyvią, kūrybingą, novatorišką švietėjišką informacinę veiklą puoselėjant ir populiarinant literatūrinį ir intelektualinį krašto palikimą buvo paskirtas buvusiai ilgametei Prienų 1-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai Anarsijai Adamonienei. Nors mokytoja negalėjo atvykti atsiimti apdovanojimo, jai bus įteiktas prizas „Kultūros šviesulys“, gėlės ir 1000 litų premija.

A. Adamonienės nuopelnai Prienų kraštui neišmatuojami. Ji visą gyvenimą paskyrė prasmingai kultūrinei šviečiamajai veiklai. Mokytoja ne vieną prieniečių kartą mokė lietuvių kalbos ir literatūros, išugdė daug talentingų literatų, puikių lietuvių kalbos ir literatūros žinovų, įkūrė ir entuziastingai vadovavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorijos muziejui, rūpestingai rinko ir saugojo jo eksponatus, aktyviai dalyvavo ir tebedalyvauja Prienų krašto kultūriniame ir literatūriniame gyvenime. Laureatė yra Prienų krašto kraštiečių klubo „Žiburys“ ir asociacijos „Gabija“ narė.

Mokytoja pati daug skaito ir ragina tai daryti kitus. Lietuvos Prezidentas 1997 m. A. Adamonienei įteikė Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio I-ojo laipsnio Gedimino ordino medalį. Kiekvienais metais vykstančiuose „Metų knygos“ ir „Verstinės metų knygos“ recenzijų rinkimuose dalyvauja ir mūsų kraštietė, o 2008 m. tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuoto konkurso „Recenzijų lietus“ laureate. 2012 m., kaip geriausios metų knygos Alvydo Šlepiko romano „Mano vardas Marytė“ recenzijos autorė, buvo pakviesta dalyvauti „Vilniaus knygų mugės 2013“  baigiamajame renginyje.

Garbių Prienų krašto žmonių veiklai įamžinti mokytoja negaili nei laiko, nei triūso. Ji yra daugybės straipsnių, recenzijų apie naujausią kraštiečių bei kitų Lietuvos ir užsienio šalių literatūrą autorė, talkino sudarant knygas „Žmonės ir darbai. Prienų krašto šviesuoliai“, „Gyvenimo mokykla. Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba“, „Prienų „Žiburio“ gimnazija 1980-1980“, „Sūduvos švietėjas Feliksas Martišius“, tris pirmuosius „Prienų krašto vyturių“ almanachus.

Už nuopelnus ir nuoširdžią veiklą laureatams dėkojo šventės vedėja, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pavaduotoja Ligita Gediminienė. Ji palinkėjo niekuomet nenuleisti rankų, daryti gerus ir gražius darbus. Visiems kultūros darbuotojams linkėjo būti drąsiems, nuoširdiems, kad gerumas sklistų ir į kitas širdis.

Po apdovanojimų ceremonijos visus šventės dalyvius sveikino ir džiugų bei įsimintiną šventinį koncertą dovanojo Panevėžio muzikinio teatro solistai Rytis Janilionis ir Aurimas Raulinavičius.

Roma Sinkevičiūtė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close