Tarybos posėdyje priimti 26 sprendimai

Su gimtadieniais pasveikinę nemažą būrį balandžio mėnesio sukaktuvininkų, tarp kurių ir nuo 1995-ųjų Tarybos nariu renkamas Algimantas Šidlauskas, balandžio pradžioje atšventęs gražų 60-ies metų jubiliejų, Tarybos nariai kibo į darbą. Posėdžio darbotvarkėje buvo pateikti 26 sprendimų projektai.

„Laukia daug svarbių darbų“

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pristatė ataskaitą apie 2017 m. nuveiktus darbus pagal 2011–2019 m. strateginio veiklos plano prioritetus.

Pernai įvyko 13 Tarybos posėdžių, kuriuose Tarybos nariai svarstė 336 sprendimų projektus ir priėmė 326 sprendimus.

Meras pasidžiaugė, kad net 89 proc. Tarybos sprendimų priimti vienbalsiai. Už itin svarbų sprendimą dėl 2017 m. Savivaldybės biudžeto, kaip ir 2016 m., balsavo visi Tarybos nariai. Tai rodo darnų Prienų r. savivaldybės tarybos darbą, kurio bus siekiama ir ateityje.

Meras pasidžiaugė aktyviai dirbusiu Sveikatos ir socialinių reikalų komitetu, apsvarstančiu daugumą klausimų, linkėjo ir kitiems komitetams sekti jo pavyzdžiu.

Apžvelgdamas įvairias veiklos sritis, meras pasidžiaugė, kad pernai buvo baigta Jiezno gimnazijos renovacija, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiosios salės rekonstrukcija, pradėt Prienų sporto stadiono rekonstrukcija, į atnaujintas patalpas skaitytojus pakvietė Jiezno biblioteka, modernizuota Šilavoto mokyklos sporto salė, duris atvėrė papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės Jiezne ir Išlauže, pradėtas įgyvendinti vandentvarkos projektas Prienuose ir Strielčių gyvenvietėje, Prienuose atnaujintos šilumos tiekimo trasos, rekonstruota dalis miesto perėjų, Prienų kapinėse įvestas vanduo.

Finansiniai 2017 metai Prienų r. savivaldybei buvo geri – 2017 metų planuotas biudžetas surinktas ir viršytas.

Šiais metais laukia nauji iššūkiai: vandentvarkos projektas Stakliškėse, Prienų autobusų stoties rekonstrukcija, Stakliškių bei Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų remontas, perėjų modernizavimo darbai. Šiais metais turi būti pradėtos tvarkyti Stadiono mikrorajono viešosios erdvės, prasidėti buvusios Nemuno pradinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir atidaryta dar po vieną papildomą ikimokyklinio ugdymo grupę Skriaudžiuose ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje.

Šiemet bus atliktas dalies Vytauto gatvės ir visos F. Martišiaus gatvės kapitalinis remontas, planuojama toliau plėsti dviračių takų infrastruktūrą, remontuoti gatves, šaligatvius, kelius.

„Mūsų laukia daug svarbių darbų. Kviečiu Prienų r. savivaldybės tarybos narius, darbuotojus, rajono įstaigas bei įmones, Prienų rajono ir Prienų miesto vietos veiklos grupes, seniūnaičius, bendruomenes bendradarbiauti ir nuoširdžiai dirbti dėl Prienų krašto“, – baigdamas ataskaitos pristatymą sakė meras A. Vaicekauskas. (Su visa ataskaita galima susipažinti Prienų rajono savivaldybės internetiniame puslapyjewww.prienai.lt.)

Tarybos nariai uždavė merui klausimų. Loreta Jakinevičienė ataskaitoje pasigedo statistinių rodiklių apie Tarybos narių paklausimus. Vicemeras A. Marcinkevičius į šį priekaištą replikavo, kad opozicijos lyderė pasigedo pagyrų sau. G. Bartulis paprašė dešimties balų sistemoje įvertinti administracijos ir savo darbą bei pasvajoti, kaip atrodys Prienai po penkerių metų. A. Vaicekauskas ir administracijos, ir savo darbą įvertino septynetu, nes, jo teigimu, ne visus suplanuotus darbus pavyko užbaigti, o kai ką galima buvo padaryti geriau. O po penkerių metų jis tikisi, kad bus įgyvendintas dviračių takų plėtros planas, sutvarkytos viešosios erdvės, įrengtas stadionas ir įveiktas didžiausias „galvos skausmas“ – sutvarkyti apleisti kareivinių pastatai.

Į A. Vaidogo priekaištus meras atsakė, kad sprendimas dėl priešmokyklinių grupių iškėlimo į mokyklas yra teisingas, Bendrojo skyriaus atsiradimas yra naudingas, o gyventojai gali atvykti jiems tinkamesniu laiku – ir prieš darbą, ir per pietų pertrauką, ir po darbo.

Į C. Pacevičiaus klausimą, ar meras pristatys ataskaitą gyventojams, atsakyta, kad su gyventojais buvo susitikinėjama seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose ir ten buvo įvardijamos visos problemos bei planai.

Mero A. Vaicekausko ataskaitai pritarė 19 Tarybos narių, du susilaikė, vienas – nebalsavo.

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybos vyresnysis patarėjas Artūras Jonas Litvinas priminė, kad tokią pat pareigą kaip meras – atsiskaityti rinkėjams – turi ir visi Tarybos nariai.

Visoms ataskaitoms – pritarta

Posėdyje 2017 metų veiklos ataskaitas pristatė ir VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro, bendrovių „Prienų butų ūkis“, „Prienų vandenys“, „Prienų šilumos tinklai“ vadovai. 

Jiezno PSPC vadovas Povilas Rimkus pasidžiaugė, kad praeitus metus užbaigė su teigiamu balansu, kad mažėja skola už šildymą, nors šilumos tiekėjams dar yra skolingi 64 tūkst. eurų. Pernai padidėjo ir medikų atlyginimai. Dabar gydytojų vidutinis darbo užmokestis yra 1210 eurų, slaugytojų – 690 eurų.

Jau suremontuota dalis įstaigos patalpų. Kad visos patalpos būtų atnaujintos, reikia dar maždaug 200 tūkst. eurų, kurių kol kas nėra. Buvo pažadėta, kad jei Sveikatos ministerija skirtų 100 tūkstančių, kitą pusę skirtų savivaldybė.

Ataskaitai pritarė 20 Tarybos narių, du – susilaikė.

UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius Algis Valatka pasidžiaugė, kad pernai bendrovė gavo beveik 647 tūkst. eurų pajamų. UAB „Prienų butų ūkis“ administruoja 92 daugiabučius Prienų mieste, 66 – Prienų rajone ir 43 – Birštone. Taip pat administruoja atnaujinamų (modernizuojamų) namų programą. Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki 2017 metų pabaigos 43-ių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai priėmė sprendimą atnaujinti (modernizuoti) namus, visiškai atnaujinti ir išduoti 34-ų daugiabučių gyvenamųjų namų statybos užbaigimo aktai. Jau parengta Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa, kurią įgyvendinus bus atnaujinti (modernizuoti) 27 daugiabučiai.

Ataskaitai vienbalsiai pritarė visi Tarybos nariai.

UAB „Prienų vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina 18 gyvenviečių, bendras vandens tiekimo tinklų ilgis – daugiau kaip 176 km, iš kurių magistralinių vandentiekio tinklų – 2 km. Nuotekų šalinimo paslaugos yra teikiamos devyniose vietovėse, bendras nuotekų tinklų ilgis – 94,3 km, iš jų 20 km – slėginiai nuotekų tinklai. Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančią valyklą.

Bendrovės direktoriui Pranui Mitkevičiui Tarybos nariai uždavė klausimų, susijusių su gyventojų prisijungimu prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Direktoriaus teigimu, gyventojai jungiasi nenoriai, nors besijungiantiems gali būti atidėtas mokėjimas, nereikia projekto, o užtenka tik išpildymo nuotraukų, įmonė gali išnuomoti ekskavatorių. Vien Balbieriškyje iš 45 gyventojų, kurie ketino jungtis prie nuotekų tinklų, iki šiol neprisijungę 25. Dėl to gali reikėti grąžinti gautą ES paramą.

Ataskaitai pritarė 21 Tarybos narys.

AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorė Albina Minciuvienė ataskaitoje akcentavo, kad pernai, be kasdienių darbų – šilumos gamybos, tiekimo bei šilumos tiekimo sistemų aptarnavimo, buvo įgyvendinti ir keli dideli projektai. Įgyvendinus projektą „Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų m. modernizavimas“ buvo pakeisti 2971,62 m (32 proc.) centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.

Kitas ne mažiau svarbus darbas – pagrindinės miesto katilinės fasado atnaujinimas. Neliko užmiršti ir rajono gyventojai. Jiezno mieste buvo pakeista apie 200 m šiluminės trasos. Šie darbai buvo atlikti bendrovės lėšomis.

Šiais metais didžiausias numatytas darbas – Pakuonio katilinės perkėlimas į mokyklos teritoriją. 19 Tarybos narių ataskaitai pritarė, vienas – susilaikė.

Daugumai sprendimų projektų buvo pritarta vienbalsiai

Vienbalsiai buvo pritarta įgalioti Prienų rajono savivaldybės merą vykdyti Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklos (kasmetinį) vertinimą. Nebuvo prieštaraujančių ir dėl Jiezno senųjų kapinių sutvarkymo. Planuojama, kad tvarkant Jiezno senųjų kapinių teritoriją bus suremontuota akmeninė kapinių tvora, įėjimo vartų ansamblis, kapinėse įrengti takai, apšvietimas, sutvarkyta prie kapinių esanti automobilių stovėjimo aikštelė.

Prieš svarstant ar pritarti projektui „Kašonių bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams tenkinti“ buvo perskaitytas ką tik gautas Kašonių bendruomenės prašymas neskirti paramos projekto įgyvendinimui. Bendruomenės prašymui buvo pritarta.

Į privatizuojamų objektų, kurie yra nereikalingi savivaldybės poreikiams, sąrašą įtraukti devyni objektai, esantys Ašmintos, Paprūdžių, Dukurnonių, Vyšniūnų kaimuose bei Prienuose ir Jiezne.

Pritarta, kad keturi socialiniai būstai būtų išnuomoti rinkos kainomis.

Klausimų nekilo ir patvirtinant Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą, pritariant Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitai, patvirtinant Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų privalomas veiklos užduotis.

Be diskusijų buvo pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn būtų įsigytas vieno kambario butas Prienų mieste pagal priemonės „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektą, patikslintas biudžetas, pritarta Prienų rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Perduotas turtas, pakeista ir nutraukta panaudos sutartys, paskirstytos Kelių programos lėšos…

Rekonstruojant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiąją salę buvo nupirkta salės įgarsinimo įranga, scenos užuolaidos su mechanizmais, scenos apšvietimo ir kino technologijų sistemos, stendas ir žiūrovų kėdės. Visas šis turtas, kurio vertė daugiau nei 623 tūkst. eurų, perduotas Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrui perduota surenkamoji scena, kuri bus naudojama meno mėgėjų kolektyvų kultūrinei veiklai ir renginiams.

Pritarta, kad Prienų rajono savivaldybės administracijai būtų perduotos patalpos (du kabinetai), esantys Ašmintos daugiafunkciame centre. Juose įsikurs seniūnijos darbuotojai.

Pakeista turto (patalpų, esančių Jiezno KLC) panaudos sutartis su Jiezno kraštiečių bendruomene, nutraukta panaudos sutartis su „Revuonos“ pagrindine mokykla dėl patalpų Kęstučio g. 63 panaudos, nurašytas materialus turtas, kurį valdo Stakliškių gimnazija ir Pakuonio pagrindinė mokykla.

Pritarta, kad Pakuonio pagrindinės mokyklos teritorijoje būtų statoma katilinė. Senoji katilinė, kuri šildo tik mokyklą, yra už 300 metrų ir šilumos nuostoliai trasose siekia 45 proc. AB „Prienų šilumos tinklai“ mokyklos teritorijoje statytų konteinerinę katilinę (du katilai po 150 KW, kuras – medžio granulės), sumažėtų nuostoliai šilumos trasose, sudeginamo kuro kiekiai, aplinkos oro tarša, darbo užmokestis, socialinis draudimas, sunaudotos elektros kiekis.

Nebuvo pritarta projektui tiesti šaligatvius visoje Vilniaus gatvėje Balbieriškyje. Šis objektas pagal seniūnijoje sudarytą eiliškumą yra pirmas, tačiau apsvarsčius aplinkybes, kad netrukus Vilniaus gatvėje turėtų būti tiesiami elektros kabeliai, projektui nebuvo pritarta – pasiūlyta parengti naują projektą ir šaligatvį įrengti tik vienoje gatvės pusėje.

Buvo paskirstytos Prienų rajono savivaldybei skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (1008900 Eur) vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei patvirtintas Prienų rajono savivaldybės objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašas.

Kitas Tarybos posėdis įvyks gegužės 31 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close