„Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą“. (A. Smetona)

Lietuvos Respublikos prezidentas A. Smetona rašė: „Kas yra ėjęs svetimą mokyklą, tas kaip iš slogaus sapno nubudęs, laimina šiandien atgimusią Lietuvą ir negali atsidžiaugti sužvilgusiais savo tautinės šviesos židiniais. Kokia didelė laimė mokyti ir mokytis savoje mokykloje. Mokytis ir gyventi, veikti ir dirbti, žinoti ir gražiai jausti tai tikra laimė. Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos naujosios kartos bus pranašesnės už senąsias. Jaunieji turi ataugti ir peraugti vyresniuosius. Tokia yra tikrosios pažangos esmė. Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą.“

1918 metais įkurta mažutė Prienų liaudies mokykla su dviem klasėmis. „Mokykloje yra tik suolai, stalelis, lenta, skaitliuojamoji mašina ir judamoji abėcėlė. Klasės ilgis 5,5 m, plotis 4,24 m, aukštis 2,5 m. Mokyklą lanko 11 mergaičių ir 26 vaikai. Vadovėlius ir rašomąją medžiagą mokiniai perkasi vietinėse krautuvėse. Prie mokyklos nėra bendrabučio ir valgio vaikai negauna. Mokytojui kambario nėra.“ Tokią ataskaitą 1918 m. gruodžio 17 d. surašė mokytojas Jonas Rinkevičius. Čia mokyklos pradžia.

1919 m. mokyklos vedėjas Povilas Garmus rašo: „ Reikalingas mokyklai naujas namas, nes šis yra netinkamas, reikia kėdžių, stalų, mokiniams suolų ir mokytojams bibliotekos.“

1920 m. mokykloje įregistruota 182 vaikai. Norinčių mokytis buvo daug daugiau. Mokytojui P. Garmui pirmąjį skyrių mokyti teko po pietų. Po metų pažymima, kad būtinai reikia naujų patalpų, nes mokykla įsikūrusi įvairiose skirtingose Prienų mieste esančiose patalpose: vieną mokyklos komplektą nuo kitų dviejų skiria vienas kilometras.

Kadangi daugėjo mokinių, nuolat augo, keitėsi ir mokytojų kolektyvas. Trečiajame dešimtmetyje dirbo P. Garmus, O. Jasinskienė, A. Karpavičius, R. Grybauskas, J. Chmieliauskas, V. Svetavičaitė, M. Narijauskaitė.

1928 m. Švietimo ministerijos ministras parašo įsakymą dėl naujo mokyklos pastato statybos ir mokyklos vedėju skiria Povilą Garmų. Šiam miesto šviesuoliui teko daug jėgų, sveikatos ir asmeninių santaupų paaukoti, kad būtų pastatyta mokykla, nes burmistras nenoriai skyrė lėšų statyboms.

Nuo 1952 metų rugsėjo 1 d. Prienų pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę mokyklą. Mokyklai vadovavo direktorė a. a. Stasė Mikalauskienė. 1959 m. dalis klasių buvo perkelta į Prienų vidurinę mokyklą, o septynmetės mokyklos patalpos perduodamos Prienų miesto internatinei mokyklai. 1961m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa aštuonmete, jai vadovauja Antanas Katilius. Mokykla dirbo dviejuose mediniuose pastatuose Šviesos ir Tarybų gatvėse. 1966 m. Prienų aštuonmetė mokykla persikėlė į vienas patalpas, nes buvo pastatytas dešimties komplektų priestatas. Mokyklos statybose dalyvavo mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1975 m. birželio 17 d. Prienų aštuonmetė mokykla Lietuvos švietimo ministro įsakymu Nr. 145 perorganizuota į vidurinę mokyklą ir pradėta vadinti Prienų 2-ąja vidurine mokykla. Tuomet mokėsi 810819 mokinių, buvo 19 kabinetų, 6 klasės, sporto salė, valgykla. Veikė 18 būrelių, 7 pailgintos darbo dienos grupės. 1977 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą, jos auklėtojas – a. a K. Padvelskis. Šioje laidoje mokėsi šiandieninė pradinių klasių mokytoja Danutė Kazakevičiūtė-Baranauskienė. 1999 m. mokyklai buvo išrinktas gražus „Revuonos“ vardas, ji gavo finansinį savarankiškumą.

Mokyklai augti padėjo joje dirbantys mokytojai. Lenkiam galvą visiems mūsų mokykloje dirbusiems ir į amžinybę išėjusiems pedagogams: pradinių klasių mokytojoms J. Balkevičienei, S. Bielinskienei, E. Birenienei, A. Jakinevičienei, O. Marčiulaitienei, matematikos mokytojams A. Andriulienei, A. Bartkevičiui, A. Mickai (buvęs mokyklos direktorius), rusų k. mokytojams I. Calko, A. Bagdonui, lietuvių kalbos mokytoms P. Mickienei, N. Abramavičienei, M. Simanaitienei, anglų kalbos mokytojams A. Kazlauskienei, A. Mažeikienei, D. Asilavičienei, A. Stankaičiui (vakarinės mokyklos direktorius), istorijos mokytojai F. Degutienei, biologijos mokytojai M. Kirdeikienei, geografijos mokytojai S. Katilienei (direktoriaus pavaduotoja), chemijos mokytojai O. Mickienei, fizikos mokytojui J. Paužai ir daugeliui kitų. Jų kilnų, prasmingą darbą tęsia nauja mokytojų karta.

Mokykla augo. Įvestas profilinis mokymas, ankstyvosios anglų kalbos dėstymas, kryptingas meninis ugdymas, vykdoma įvairiapusė projektinė veikla, vėl įsteigiamas vakarinis mokymas. Mokykla dalyvauja išorės audite, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys su Prienų krašto muziejumi, Prienų „Pasakos“, „Saulutės“ vaikų darželiais, Nemuno kilpų regioniniu parku, Prienų „Nemuno“ pradine mokykla, Prienų meno mokykla, Jaunimo mokykla, Darbo birža, Stakliškių vidurine mokykla, Balbieriškio M. Krupavičiaus žemės ūkio mokykla, Kauno tautinės kultūros centru, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindine mokykla, Marijampolės Petro Armino vidurine mokykla, Latvijos „Varaviksnes“ vidurine mokykla, palaikomi draugiški santykiai su Prienų bažnyčia, kultūros ir laisvalaikio rūmų, specialiosios internatinės mokyklos bendruomenėmis. Ypač šilti santykiai susiklosto tarp mokyklos ir a. a. Lietuvos Respublikos Seimo nario J. Palionio. Kartu vykdomi įvairiausi projektai: išleidžiama Prienų krašto vaikų kūrybos knygelė, organizuojamos rajoninės moksleivių krepšinio, futbolo varžybos, kūrybinių darbų parodos „Žiemos improvizacijos“, išvykos į Seimą ir daugelis kitų.

Mokykla dalyvauja keturiuose pasauliniuose kompiuterinių puslapių „CybeFair“ kūrimo konkursuose. Laimėti bronzos, sidabro medaliai, o už projektą „Nemuno kilpų regioninis parkas“ atitenka auksas. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, projektuose, parodose, sportinėse varžybose garsina mokyklos vardą, džiugina kiekvieną bendruomenės narį.

2004 m. gegužės 7 dieną įkurtą mokyklinį muziejų pašventina kunigas R. Baltrušaitis. Muziejaus rėmėjai: Angelė, Vytautas, Giedrius ir Snieguolė Garmai, Juozas Palionis, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė. Jame lankosi daug garbių svečių, mokinių. Čia renkasi Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos senjorų klubas.

Nuo 2000 m. prasideda mokyklos renovacija.

Mokykla išgyveno daug pakilimų, išbandymų, pertvarkų, bet vis gražėjo, puošėsi mokinių drožtais stogastulpiais. Vadovaujant tautodailininkui A. Sakalauskui, A. Antanavičius mokyklą papuošia gražia iškaba.

Į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą sugrįžo dirbti buvę mokiniai: Zita Bubnytė-Ferevičienė, Asta Sabaliauskaitė-Lasatienė, Vytautė Čičinskaitė-Kurtovienė, Danutė Kazakevičiūtė-Baranauskienė, Daiva Keturakytė-Kriščiūnienė, Ramunė Brūzgaitė-Kavaliauskienė, Vita Venclovaitė-Pikčilingienė, Vaida Andriukevičiūtė-Miknevičienė, Rasa Šlyžiutė-Alaburdienė, Dalia Kimbartaitė–Skučienė, Violeta Bendinskienė, Gintarė Andriukevičiūtė, Dalius Juodsnukis, Elona Baltuonytė-Dukynienė, Rimantas Pauža, Angelė Stankevičiūtė-Skinkienė, Vita Žiūkaitė-Kazlauskienė, O. Radzevičiūtė-Paukštienė, J. Smolskaitė-Čerkauskienė, Laima Vaitiekūnienė, Mindaugas Rukas, Gediminas Tauba (P. Garmaus anūkas), Algis Būras, Neringa Sirusaitė.

Mūsų mokiniai, tapę gerais sportininkais, pedagogais, dvasininkais, inžinieriais, mokslininkais, informatikais, menininkais, žurnalistais, tėvais, auginančiais vaikus, pasklido po visą šalį ar platųjį pasaulį.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytojos Irena Vincekienė ir Asta Lasatienė

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close