home Švietimas „Kai margutis rieda – žemė bunda”

„Kai margutis rieda – žemė bunda”

Kai sugrįžta paukščiai į gimtinę, kai visa, kas buvo užmigdyta, prikelia saulės spinduliai, mus aplanko gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos.

Prabėgus savaitei po šv. Velykų švenčiame Atvelykį, kurio labiausiai laukia vaikai.

Saulėtą balandžio 9 d. popietę į Šilavoto laisvalaikio salę sugužėjo gausus būrys vaikučių švęsti Vaikų Velykėlių. Atidžiai išklausę Velykės pasakojimo apie Velykinių margučių spalvų ir raštų simboliką, vaikučiai noriai įsitraukė į pokalbį apie pavasario pranašus – paukštelius, bandė pamėgdžioti jų giesmeles. Smagu buvo visiems šokti liaudiškus ratelius, dalyvauti linksmose estafetėse, spėlioti pas ką margutis, ieškoti mažų dovanėlių paslėptų salėje.

Margučių ridenimas – tai neatsiejama Vaikų Velykėlių šventės dalis, tad ir mes išskubėjome ridenti margučių. Didelis džiaugsmas buvo ridenant margutį laimėti mažą žaisliuką ir pasivaišinti Velykės dalinamais saldainiais. Kupini džiaugsmingų įspūdžių ir linksmai nusiteikę visi išskubėjo į namus.

Už nuolatinį bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant Vaikų Velykėlių šventę dėkojame Prienų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai Juditai Lučkienei.

Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė