Tarybos posėdyje daugiausiai aistrų – dėl ikimokyklinukų

Kovo 28 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje vėl „karaliavo“ biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitų pristatymas – iš 41 darbotvarkės klausimo net 19 buvo ataskaitos. Visi komitetai informavo, kad ataskaitoms pritarta.

Tai parodė ir balsavimas – nepritarusiųjų nebuvo. Angelė Bajorienė siūlė pateikti ne išsamias ataskaitas, bet išdėstyti tik strateginius dalykus. Dėl asmeninių vadovo problemų buvo atidėtas Jiezno PSPC ataskaitos svarstymas.

Klausimų įstaigų vadovams pateikta nedaug

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Jūratė Liutkuvienė pasidžiaugė sukurta vertinimo sistema, bendradarbiavimu su tėveliais, naujomis edukacinėmis veiklomis, atnaujinta tvora. Jos teigimu, labiausiai reikia pagražinti darželio aplinką. Šiuo metu darželyje laisvų vietų nėra, o 4–5 vaikų tėvai norėtų, kad jų vaikai lankytų šį darželį. Į Arūno Vaidogo klausimą apie darželinukų maitinimą buvo atsakyta, kad vaikams patiekiama ir vaisių, ir daržovių, iš tėvų nusiskundimų negaunama.

Kultūros ir laisvalaikio centrų veiklos ataskaitose buvo pateikta informacija apie renginius, meno kolektyvus, naujus darbuotojus, kolektyvų meninį lygį, kvalifikacijos kėlimą, prasidėjusias atrankas į Lietuvos šimtmečio dainų šventę. Daugiausiai pagyrimų dėl teigiamų pokyčių ir linkėjimų „auginti“ žiūrovus sulaukė Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorės Daivos Čepeliauskienės ataskaitoje Loreta Jakinevičienė pasigedo informacijos apie bibliotekos padalinių veiklą. Ji taip pat klausė, kodėl pastaruoju metu neveikia Pieštuvėnų biblioteka. Buvo atsakyta, kad biblioteka veikia, tik ne kasdien, o skaitytojus aptarnauja Užuguosčio bibliotekininkė.

Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė, pristačiusi vykdomas veiklas, įgyvendintus projektus, atnaujintas ekspozicijas padaliniuose, patikino, kad iki metų galo bus baigtos įrengti visos ekspozicijos pagrindiniame muziejuje Prienuose. Jos teigimu, daugiausiai problemų kyla padaliniuose ir jos susijusios su teritorijų tvarkymu. Tarybos nariai klausimų direktorei neturėjo.

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva pasidžiaugė, kad pernai pradėjo dirbti daugiau trenerių (aerobinės gimnastikos, dziudo imtynių ir badmintono), sportuoja daugiau vaikų. Metų pradžioje sportininkus treniravo 14 trenerių, treniruotes lankė 264 auklėtiniai 21 ugdymo grupėje. Rugsėjo mėnesį naujuosius mokslo metus pradėjo 19 trenerių, užsiėmimai vyko 26 ugdymo grupėse, sportavo 322 auklėtiniai.

Tarybos nariams daugiausiai neaiškumų kilo dėl futbolo. A. Vaidogas klausė, ar patenkinami visų vaikų poreikiai, o Henrikas Radvilavičius domėjosi, ar neišskaidomos jėgos, jeigu veikia ir futbolo klubas, taip pat ugdantis jaunuosius futbolininkus. A. Deltuvos teigimu, jie priima visus norinčius, tačiau ne jo kompetencija spręsti apie futbolo klubo reikalingumą. Į Artūro Buikaus klausimą, ar pasiteisino teniso užsiėmimų apmokestinimas, buvo atsakyta, kad nevisiškai, nes nėra didelio užimtumo.

Balbieriškio PSPC direktorė Angelė Sidaravičienė klausimų beveik nesulaukė, o Prienų ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės buvo klausiama ir apie išsikeltų planų pradedant vadovauti ligoninei įgyvendinimą, ir apie automobilio panaudojimą, darbuotojų atlyginimus, ligonių maitinimą. Direktorės teigimu, pavyko įgyvendinti visą programą, išskyrus vieną punktą – nebuvo įdiegtos mobiliosios paslaugos. J. Milaknienė patvirtino, kad planuoja dalyvauti artėjančiame konkurse į ligoninės direktoriaus pareigas, o automobilis labai reikalingas – juo pervežami ligoniai į aukštesnio lygio ligonines. Pasak ligoninės direktorės, ligonių maistui skiriama 2 eurai per parą, maistas gaminamas atnaujintame maitinimo padalinyje. Išanalizavus anketas, kurias užpildo stacionare gydęsi pacientai, nustatyta, kad didžiausio pacientų nepasitenkinimo sulaukiama savaitgaliais, nes tomis dienomis nedirba PSPC, į ligoninės skubios pagalbos-priėmimo skyrių atvyksta po 50–60 ligonių ir susidaro eilės.

Prienų PSPC direktorius Arūnas Ivanauskas ataskaitoje akcentavo, kad nuo birželio nedirba Jiestrakio medicinos punktas, šios teritorijos gyventojams paslaugos teikiamos Šilavoto ambulatorijoje. Savivaldybėje dar veikia trys medicinos punktai, kurių neplanuojama uždaryti, nors paslaugų teikimas ir nuostolingas. Šią vasarą Greitosios medicinos pagalbos skyrius gaus du naujus automobilius, planuojamas ir šio skyriaus patalpų remontas. Direktoriaus teigimu, liko neįgyvendintas vienas išsikeltos užduoties punktas – medicinos punktuose nedirba gydytojai.

Veiverių PSPC direktorės Linos Kazlauskienės teigimu, didžiausia jų problema – būtinybė renovuoti ambulatorijos patalpas. Problemų iškyla ir susirgus ar atostogaujant šeimos gydytojai, nes pagal prisirašiusių pacientų skaičių priklauso tik vienas gydytojo etatas.

Stakliškių PSPC vadovė Jūratė Studinskienė informavo, kad jų gydymo įstaigoje per metus sumažėjo prisirašiusių pacientų (mirė, išvyko mokytis ar į užsienį), o į Ritos Keturakienės klausimą, kodėl nebuvo teikiamos slaugos į namus paslaugos, buvo atsakyta, kad nėra reikiamą kvalifikaciją turinčios slaugytojos.

Jiezno vaikų globos namų direktorė Jūratė Virginija Žukauskienė pasidžiaugė, kad pernai buvo pradėtos teikti paslaugos įkurtame Dienos centre, pradėti globėjų ir įtėvių mokymai, o šiais metais pirmieji vaikai turėtų įsikurti bendruomenės namelyje. Ateityje planuojama, kad daugės Dienos centre teikiamų paslaugų, kad bus pradėtos teikti paslaugos moterims, nukentėjusioms nuo smurto.

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė akcentavo, kad pernai buvo įgyvendintos saugumo priemonės, padidėjo slaugos personalo skaičius, o šiais metais daugiausia dėmesio bus skiriama slaugos kokybės gerinimui.

Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė pasidžiaugė, kad pernai padidėjo dalies darbuotojų atlyginimai, tikimasi, kad jie didės ir šiais metais. Ji trumpai pristatė įgyvendinamus projektus, o atsakydama į Algio Marcinkevičiaus klausimą apie darbuotojų skaičių, informavo, kad per pastaruosius trejus metus dėl paslaugų plėtros ir naujų veiklų pradėjo dirbti 20 naujų darbuotojų. Nuo liepos 1 d. atsiras nauja pareigybė – atvejų vadybininkas.

Visuomenės sveikatos biuro direktorė Ilona Lenčiauskienė įvardijo jų įstaigos didžiausią problemą – darbuotojų kaitą.

Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko Jono Radzevičiaus teigimu, pernai tarnyba neįgyvendino vienos užduoties – savanorystės. Jis pasidžiaugė, kad sumažėjo gaisrų ir su tuo susijusių nuostolių, bet padaugėjo gelbėjimo darbų. Šiais metais numatyta suremontuoti Balbieriškio ugniagesių komandos buitines patalpas, skatinti savanorystę ir patikrinti nemažai gyventojų būstų.

 

Lopšeliuose-darželiuose „Pasaka“ ir „Saulutė“ nebus priešmokyklinio ugdymo grupių

Švietimo skyriaus vedėjui Rimvydui Zailskui pristatant preliminarų klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių, užvirė diskusija dėl dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių, kurias iš lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“ ketinama perkelti į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą ir „Ąžuolo“ progimnaziją (tomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo darželiuose, t.y. vaikai turės galimybę mokykloje būti visą dieną). Tai leis, pasak vedėjo, nuo rugsėjo 1 d. į lopšelius-darželius priimti daugiau 1–5 metų vaikų.

Pasak L. Jakinevičienės, šis klausimas, ypač dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į mokyklas, komitete sukėlė daug diskusijų. Jos teigimu, Tarybos nariai apie tai, kad planuojama ikimokyklinio ugdymo grupes iš darželių perkelti į mokyklas, sužinojo tik prieš posėdį, nes to, apie ką meras buvo užsiminęs praeitame posėdyje, ji nelaiko informacijos pateikimu. Iš tėvų ji girdėjo nuogąstavimų, ar kokybiškai bus įrengtos patalpos, ar bus užtikrintas vaikų saugumas. R. Zailsko teigimu, vyko susitikimai su būsimų priešmokyklinukų tėvais „Saulutės“ ir „Pasakos“ darželiuose. Jis patikino, kad šešiamečiams bus sudarytos tinkamos sąlygos ir ugdytis, ir ilsėtis. Liuda Šeškuvienė domėjosi, ar vaikams netrukdys mokyklinis skambutis, ar jie kartu su kitais mokiniais eis į valgyklą, ar bus atskiras įėjimas, žaidimų aikštelė. R. Zailsko teigimu, ir dabar priešmokyklinis ugdymas vykdomas ne tik darželiuose, bet ir mokyklose, todėl didelių pasikeitimų nebus – nebus ir atskiro įėjimo ar žaidimų aikštelės. Į Cezaro Pacevičiaus klausimą, kodėl ne visuose trijuose miesto darželiuose nebeliks priešmokyklinio ugdymo grupių, buvo atsakyta, kad tuo metu, kai buvo planuojami pokyčiai, sulaukta pageidavimų tik iš dviejų darželių, nes „Gintarėlio“ darželyje tuomet vietų netrūko. A. Vaidogas domėjosi, ar tėvai pritaria šiems pokyčiams, nes, jo manymu, pirmiausia šiam sprendimui turi pritarti ne politikai, bet tėvai. R. Zailsko teigimu, su tėvais buvo diskutuota, o sprendimus priima Tarybos nariai.

Henrikas Radvilavičius, Vaidas Kupstas ir Vytas Bujanauskas ragino pritarti sprendimo projektui, nes darželiuose trūksta vietų, ypač patiems mažiausiems vaikams, reikia atsižvelgti ir į šių vaikų tėvų poreikius.

A. Vaidogas siūlė šio klausimo (punkto apie priešmokyklinių grupių formavimą) svarstymą atidėti, jį svarstyti po to, kai darželiuose bus surengti susirinkimai ir tėvų nuomonė užprotokoluota. Deja, šį pasiūlymą palaikė tik šeši Tarybos nariai.

Aistroms nerimstant, buvo padaryta pertrauka. Per pertrauką išdiskutavus neaiškius klausimus, balsuojant už visą projektą, keturiolika Tarybos narių jam pritarė, keturi – susilaikė. Taigi priešmokyklinės grupės veiks „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, „Ąžuolo“ progimnazijoje ir lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

Patvirtinti nauji įkainiai, padidintas pareigybių skaičius, patikslintas biudžetas…

Balsų dauguma (20 Tarybos narių pritarus, dviem – nebalsavus) buvo patvirtinti nauji Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų patalpų įkainiai. To prireikė, kai buvo patikslinti patalpų plotai. Lengvatos, kurios taikomos Prienų rajone registruotoms asociacijoms, bendruomenėms ir pan., išlieka, jos netaikomos tik naudojantis mikroautobusu.

Be diskusijų buvo patvirtintas Prienų krašto muziejaus didžiausias leistinas pareigybių skaičių iki 15,75, t. y. papildomai skirta 0,5 etato muziejaus padalinio Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos-muziejaus prižiūrėtojai.

Vienbalsiai pritarta projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“, atsižvelgus į CPVA pastabas patvirtinti dokumentai, pagrindžiantys, kad Prienų rajono savivaldybės administracijai suteiktos projektavimo ir statybos užsakovo funkcijos. Šių dokumentų reikia projektų „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymasir „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiamsveiklų projektavimui.

21 Tarybos narys pritarė ir biudžeto pakeitimams. Į A. Vaidogo klausimą, kodėl kas mėnesį reikia tikslinti biudžetą, Finansų skyriaus vedėja N. Paužienė paaiškino, kad nuolat atsiranda tikslinių lėšų, valstybės perskirstymų ir kitų lėšų, kurių perskirstymui turi pritarti ir Taryba.

C. Pacevičiui buvo atsakyta, kad pernai už komunalines atliekas buvo surinkta 702 tūkst. eurų mokesčio, o atliekų tvarkytojams sumokėta apie 667 tūkst. eurų (be gruodžio mėnesio).

20 Tarybos narių pritarė ilgalaikės 370 tūkst. eurų paskolos ėmimui investiciniams projektams finansuoti.

Atsižvelgus į LR Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadas, pastabas ir pasiūlymus, vienbalsiai buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas bei Prienų rajono savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklės. Prieštaraujančių nebuvo ir tvirtinant Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą.

Pritarta ir neskelbiamų derybų būdu 0,54 ha ploto žemės sklypo, reikalingo kapinių plėtrai, pirkimui Išlaužo kaime, ir Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų kitų savivaldybių gyventojams įkainiams (globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslauga kitų savivaldybių gyventojams – 5 eurai už valandą).

Pritarta, kad konkursai viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti turi būti skelbiami likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki dabartinių vadovų kadencijos pabaigos, kad Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose stacionarinės slaugos paslaugos vieno lovadienio kaina nuo balandžio 1 d. bus 27eurai.

Taip pat buvo patvirtinta 2017 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaita bei pritarta 2018 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymui, pakeistos Veiverių sen. Liepabūdžio k. Pagirio gatvės ir Balbieriškio sen. Nešeikių k. Panemunės gatvės geografinės charakteristikos bei panaikinta Balbieriškio sen. Gerulių k. Panemunės gatvė.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close