Kovo 29 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 17 narių, kurie buvo numatę apsvarstyti 21 sprendimo projektą. 

 

Prieš prasidedant posėdžiui „Birštoniečių tribūnoje“ dėl Birštono garbės piliečio vardo suteikimo pasisakė Jonas Raiskas, primindamas, kad mūsų miestelyje yra ir daugiau garbingų žmonių, vertų šio titulo. Juos reikėtų prisiminti ateityje.

 

Suteikti Birštono garbės piliečio vardai

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė sprendimų projektams, kuriuos pristatė Birštono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Renata Akelienė. Birštono garbės piliečio vardas suteiktas buvusiam ilgamečiui savivaldybės merui Antanui Serafinui Zenkevičiui (po mirties) ir Birštono parapijos klebonui monsinjorui Jonui Dalinevičiui.

Tarybos narys Vytas Kederys pastebėjo, kad tik išimties tvarka per metus galima suteikti garbės piliečio vardus dviem asmenims. Ateityje bus teikiama tik viena kandidatūra.

Merė Nijolė Dirginčienė sakė, kad A. S. Zenkevičius tikrai yra nusipelnęs, kad jam būtų suteiktas garbės piliečio titulas. Jis nuo 1966 metų dirbo Birštone ir atliko daug darbų dėl kurorto ir jo gyventojų gerovės. Klebonui monsinjorui Jonui Dalinevičiui garbės piliečio vardas suteikiamas už iniciatyvas ir nuopelnus įgyvendinant daug reikšmingų projektų, už didelį dėmesį birštoniečiams, už kurorto įvaizdžio kūrimą ir jo vardo garsinimą.

 

Birštono ir Kauno rajono savivaldybių bendradarbiavimui pritarta

Birštono savivaldybės gydytojas Irmantas Adamonis pristatydamas sprendimo projektą sakė, kad Birštono savivaldybei pasirašius sutartį su Kauno rajono savivaldybe ir bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono VSB, bus įsisavinamos lėšos, kurias skiria Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Birštono savivaldybėje bus įgyvendinami sveikatinimo tikslai. Į Birštono savivaldybės įstaigas (darželius, gimnaziją, NVO) atvyks sveikatos priežiūros specialistų, kurie teiks konsultacijas bei ves užsiėmimus įvairiais sveikatinimo klausimais. Tokia veikla praktikuojama nuo 2009 metų.

 

UAB „Birštono šiluma“ investicinio plano projekto derinimui pritarta

Svarstant klausimą dėl UAB „Birštono šiluma“ investicinio plano projekto derinimo, posėdyje dalyvavęs jos direktorius Albertas Kundrotas paaiškino, kad per pastaruosius metus Birštono mieste buvo pakeista2 kmvamzdynų klojant bekanalius vamzdžius, kas sudaro per 20 proc. bendro Birštono miesto tinklo. Investicijos šilumos tinklų keitimui yra pakankamai didelės ir lėtai atsiperkančios, todėl investuodama į jų keitimą bendrovė rengia projektą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Ši parama gali sudaryti iki 50 proc. paramos intensyvumo tinkamoms išlaidoms, o kitą dalį pinigų įmonė padengs iš savo lėšų. Projekte, kurį vykdyti numatyta 2013-2014 m., planuojama vietoj senų šilumos tiekimo tinklų sumontuoti apie2,5 kmbekanalinių šilumos tiekimo tinklų. Numatomos rekonstruoti trasos yra paklotos 1974-1987 m. Planuojama, kad visa projekto įgyvendinimo kaina sudarytų apie 1,2 mln. Lt. Tiksli rekonstrukcijos vertė paaiškėtų atlikus viešųjų pirkimų procedūras. A. Kundrotas teigė, kad trasas būtina pirmiausia keisti prie renovuojamų namų.

 

Socialinės paramos ir vaiko teisių skyriaus panaikinti nepavyko

Paskutinį sprendimo projektą – dėl Birštono savivaldybės administracijos struktūros ir etatų skaičiaus nustatymo – pateikė administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas. Projekte buvo numatyta panaikinti socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrių ir įkurti du skyrius: socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos. Tačiau pasirodė, kad komitetuose Tarybos nariai nelabai suprato, ką konkrečiai apie tai mano ir ko pageidauja socialinės paramos skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis ir kokia struktūra, jo nuomone, būtų naudingesnė. Balsavimo metu daugelis tarybos narių pasimetė, vieni balsavo prieš, kiti susilaikė arba nebalsavo. Taigi skyrius reorganizuotas bent kol kas nebus, tik atsiras pavaduotojo pareigybė. Pavaduotojas bus atsakingas už vaiko teises. Taryba patvirtino didžiausią leistiną tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių – 58. Šis sprendimas įsigalios nuo2013 m. gegužės 1 d.

Bus papildomas specialusis planas

Mantas Michaliunjo, savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas, tarybos posėdyje pristatė sprendimo projektą dėl dviračių, riedučių ir lygumų slidinėjimo trasų Birštono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano papildymo.

Pagal sprendimo projektą, bus parengti trasų plėtros sprendiniai, numatytos galimos atokvėpio vietos, galimos prieigos prie vandens turizmo objektų, parengti sprendiniai detalizuojant Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus kaimo gyvenamųjų vietovių tipus, jų teritorijų ribas, vidinę erdvinę struktūrą, tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Numatoma planuoti trasas valstybinės žemės sklypuose, planuojant trasas ar jų atkarpas privačiuose sklypuose, Numatoma detalizuoti inžinerinės infrastruktūros plėtrą, susisiekimo visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, konkretizuoti rezervuotinas trasų koridoriams, kitiems visuomenės poreikiams, savivaldybės funkcijoms vykdyti reikalingas teritorijas.

Lengvatos suteiktos

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė UAB „Birštono seklytėlė” ir UAB „Konteksta” atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2013 metus. Tai įvardijama kaip pagalba verslininkams, teikiantiems naudą savivaldybei ir garsinantiems Birštono vardą.

 

Bus plečiamos Nemajūnų kapinės

Senosios Nemajūnų kaimo kapinės, kuriuose laidojami aplinkinių kaimų gyventojai, jau baigiamos užpildyti, todėl iškilo būtinybė jas plėsti. Numatyta suformuoti Nemajūnų kapinėms praplėsti tinkamus laisvos valstybinės žemės apie 1900 kv. m ir 7600 kv. m ploto sklypus, esančius šalia Nemajūnų kapinių, būtinus visuomenės poreikiams, nustatant žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė, panaudojant ją kapinėms įrengti. Minimus du žemės sklypus reikės sujungti į vieną su esamų kapinių žemės sklypu ir nustatyti jame teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Išplėtus teritoriją vietos laidoti užtektų maždaug 10-15 metų.

Pasak merės, šis klausimas labai svarbus, būtinai reikia plėsti Nemajūnų kapines, nes neaišku, kaip bus su Škėvonių kapinių plėtra.

Kada kelsimės i kitą Nemuno pusę?

Svarstyti buvo pateiktas sprendimo projektas dėl lynų kelio per Nemuną Birštono mieste detaliojo plano rengimo. Jau seniai yra poreikis persikelti į kitą Nemuno, dalijančio kurortą į dvi dalis, pusę. Vasarą veikia keltas, žiemą, kai užšąla upė, kartais galima pereiti pėsčiomis, tačiau pavasarį ir rudenį susisiekimas įmanomas tik per Prienus. Priėmus šį sprendimą, atsiras galimybė persikelti per Nemuną neįgaliesiems, dviratininkams su transporto priemonėmis, bus parengti prieigų, automobilių stovėjimo aikštelių sprendiniai, suformuoti ne mažiau kaip du sklypai reikiamai infrastruktūrai įrengti. Šiam projektui buvo vienbalsiai pritarta. O kada galėsime be didesnių problemų pasiekti kitą Birštono pusę, parodys ateitis.

Įstaigų vadovų ataskaitoms pritarta

Tarybos posėdžio metu buvo pritarta Birštono kultūros centro direktoriaus Zigmo Vileikio, Birštono muziejaus direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Vytauto Šeškevičiaus, Birštono sporto centro direktoriaus Sauliaus Smailio ir sanatorijos „Versmė” direktoriaus Antano Danio praėjusių metų veiklos ataskaitoms.

Kiti klausimai

Posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl automobilių parkavimo Algirdo gatvėje prie pastato Nemuno g. Nr. 12 (buvęs Nidos baras). Patenkindama Gitanos ir Rimvydo Skorupskų prašymą ir atsižvelgdama į poreikius, Taryba nutarė leisti naudotis automobilių parkavimo vietomis, įrengtomis Algirdo g., pastato, esančio žemės sklype Nemuno g. 12, Birštone, eksploataciniams poreikiams be teisės rezervuoti. Posėdyje dalyvavęs R. Skorupskas informavo, kad jau baigiamas rengti detalusis planas ir prasidės darbai.

Savivaldybės administracijos biudžeto skyriaus vedėja Ona Grigonienė pateikė Tarybai biudžeto tikslinimo projektą, kuriam vienbalsiai pritarta.

Merė nepagyrė jaunimo problemų sprendimo Birštono savivaldybėje 2013-2018 metų plano, sakydama, kad jis formalus ir nėra konkretumo. Vicemeras pastebėjo, kad šis planas yra orientacinis ir turėtų būti patvirtintas.

Posėdyje buvo patvirtintas2013 m. socialinių paslaugų planas, kurį pateikė Savivaldybės administracijos socialinės apsaugos ir vaiko teisių skyriaus vedėjas A. Grušelionis.

Vienbalsiai pritarta sprendimui dėl projektų rengimo ir paraiškos teikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ Leader metodu.

Visi pateikti posėdyje klausimai buvo apsvarstyti ir priimti sprendimai.

Stasė Asipavičienė

 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close