Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos santrauka

Savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka, 2018 m. kovo 8 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2017 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt.

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos nuostatais ir 2017 metų veiklos planu. Ataskaita skirta Prienų rajono savivaldybės tarybai, kuriai Kontrolės ir audito tarnyba yra atskaitinga, bei Prienų rajono savivaldybės bendruomenei.

Kontrolės ir audito tarnyba parengė Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais. Tai dėl ilgalaikių paskolų šiems investicijų projektams finansuoti: „Prienų rajono socialinio būsto plėtra“, „Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas“, „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“, „Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas“. Rengiant išvadas buvo vertinta, ar imamos paskolos bus naudojamos investicijų projektams finansuoti ir ar jas paėmus Savivaldybės skola neviršys skolinimosi limitų.

Kontrolės ir audito tarnybos tikslas – pastebėti viešajame sektoriuje kylančias veiklos problemas ir skatinti jas spręsti. Kaip ir kiekvienais metais, Kontrolės ir audito tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio; dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.

Audito metu reikšmingų pastebėjimų dėl metinio Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio nenustatėme. Biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka Savivaldybės iždo ir asignavimų valdytojų duomenis. Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pateikta pastabų.

Atlikę penkių biudžetinių įstaigų auditus dėl Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikėme 4 besąlygines nuomones – Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinėms mokykloms ir Jiezno gimnazijai. Skriaudžių pagrindinei mokyklai pateikėme sąlyginę nuomonę. Dėl finansinių ataskaitų rinkinių pateikėme 4 besąlygines nuomones – Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinėms mokykloms ir Jiezno gimnazijai. Dėl Skriaudžių pagrindinės mokyklos finansinių ataskaitų rinkinio pateikėme neigiamą nuomonę, nes mokykla finansinėse ataskaitose nurodė neteisingus duomenis, t. y. neatitinkančius buhalterinės apskaitos duomenų. Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo visoms audituotoms įstaigoms pateiktos sąlyginės nuomonės, nes visose įstaigose nustatyta teisės aktų nesilaikymo atvejų.

Savivaldybės administracijoje nustatyta strateginio planavimo trūkumų, neekonomiško lėšų naudojimo atvejų naudojant teritorijų planavimui skirtas lėšas, t. y. lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus, buvo planuojamos ir naudojamos neracionaliai.

Rekomendacijos – viena svarbiausių audito poveikio priemonių, o jų įgyvendinimo rezultatai – audito poveikio įvertinimo būdas. Rekomendacijų vykdymo vertinimo metu norėjome atkreipti dėmesį į teiktų rekomendacijų įgyvendinimo svarbą ir laukiamą poveikį, ypač į ilgai trunkančias ir galbūt papildomų sprendimų reikalaujančias rekomendacijas. Taip pat atkreipėme dėmesį į problemas, kurioms reikalingas didesnis Savivaldybės administracijos vadovų dėmesys.

Nustatyta, kad didžioji dalis audito metu teiktų rekomendacijų įgyvendintos, nors dalies jų įgyvendinimas vėlavo. Suprasdami, kad pokyčiai reikalauja laiko, kiekvienu atveju su audituojamais subjektais diskutuojame apie galimus įgyvendinimo terminus ir dažniausiai sutinkame su audituojamų subjektų pasiūlyta įgyvendinimo trukme

Detalią informaciją apie audituotose įstaigose nustatytus neatitikimus ir pateiktas rekomendacijas galima rasti interneto svetainėje www.prienai.lt paskelbtose audito ataskaitose.

Norime padėkoti visiems audituotų subjektų vadovams, finansininkams ir kitiems specialistams už supratimą ir pagalbą. Tarnyba ir toliau sieks su audituojamais subjektais abipusio suinteresuotumo ir pasitikėjimu pagrįstų santykių.

 

Savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close