Jiezno seniūnijos problemos turi būti sprendžiamos greičiau

Jiezno seniūnijos ataskaitinis susirinkimas ir gyventojų susitikimas su savivaldybės vadovais vyko kovo 7-osios vakarą. Pirmieji savo ataskaitą pateikė Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvas. Pasak direktorės Dalios Vertinskienės, kultūros ir laisvalaikio centre veikia trys gausūs kolektyvai, kurie jau ruošiasi dalyvauti vasarą vyksiančioje Dainų šventėje. Direktorė pasidžiaugė, kad kolektyvų nariai pasipuošė autentiškais tautiniais rūbais, įsigytais už projektines lėšas.

Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius pristatė svečius: savivaldybės merą Alvydą Vaicekauską, mero pavaduotoją Algį Marcinkevičių ir mero padėjėją Jūratę Zailskienę, Tarybos narius Loretą Jakinevičienę, Algimantą Šidlauską, Arūną Vaidogą, Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus padėjėją Žilviną Labanauską ir įstaigų vadovus.

 

Nuveikta nemažai

Seniūnas A. Bartusevičius pateikė seniūnijos 2017 m. veiklos ataskaitą.

Jiezno seniūnija yra trečia pagal dydį ir antra pagal gyventojų skaičių tarp Prienų rajono seniūnijų. Seniūnijos teritoriją sudaro Jiezno miestelis ir 60 kaimų, suskirstytų į 9 seniūnaitijas. Savo gyvenamąją vietą Jiezno seniūnijoje yra deklaravę 2868 (su nedeklaravusiais gali būti apie 3000) gyventojai – 81 gyventoju mažiau negu 2016 metais. 2017 m. seniūnijoje mirė 68 gyventojai, o gimė tik 21.

Seniūnas paminėjo, kad seniūnijos veiklos programai įgyvendinti 2017 m. iš viso buvo skirta 42 050 eurų. Iš jų: gėlynų priežiūrai – 2500 eurų, sanitarijai – 6000 eurų. Nemažai lėšų (12 000 eurų) buvo skirta Jiezno miestelio gatvių ir seniūnijos gyvenviečių apšvietimui. Siekiant pagerinti gyventojų saugumą, 2017 m. Jiezno miestelio gatvių apšvietimas buvo įjungiamas visą naktį.

Seniūnas pasidžiaugė, kad 2017 m. apšviestos ir Ąžuolyno g. bei Lankų g. Vėžionių kaime.

Seniūnijoje yra 7 veikiančios (ir dvejos neveikiančios) kapinės, užimančios 6,9259 ha plotą. Kapinės nuolat prižiūrimos: šienaujama žolė, tvarkomos apleistos kapavietės, rūšiuojamos ir vežamos šiukšlės. Jiezno seniūnas, kaip ir kitų seniūnijų seniūnai, skundėsi, kad gyventojai veža nerūšiuotas šiukšles prie kapinių konteinerių, o visa jų rūšiavimo ir išvežimo finansinė našta tenka seniūnijai. A. Bartusevičius pastebėjo, kad nemažai aplinkos tvarkymo darbų atliekama talkų metu. Minint Piliakalnių metus, talkininkų buvo atnaujinti Dukurnonių piliakalnio laiptai, padarytas privažiavimas. Seniūnas pasidžiaugė, kad aktyviai talkose dalyvauja ir gražiai su seniūnija bendradarbiauja įstaigos bei visuomeninės organizacijos. Ypač didelis jų indėlis akcijos „Darom“ metu, kai į talką įsijungia Jiezno gimnazija, seniūnijos kolektyvas, kultūros ir laisvalaikio centras, Jiezno ir Kašonių bibliotekos, Jiezno gimnazijos jaunieji šauliai, Jiezno miestelio, Dukurnonių ir Kašonių kaimų bendruomenės. 2017 m. akcijos metu buvo išvalytos keturios šiukšlių priverstos vietos Padriežiškių, Sokonių, Pelekonių ir Babiagūros kaimuose, taip pat sutvarkyti Jiezno savanorių kapai, Jiezno atmintinos savanorių kovų vietos, Jiezno žydų kapavietė, Nemuno pakrantė ir kt.

 

Skaudi kelių problema

Pasak seniūno, skaudi ir svarbi tema yra kelių priežiūra. Bendras prižiūrimų kelių ilgis sudaro 155,009 km. Seniūnijos žvyruotų ir gruntinių kelių ilgis yra 140,457 km, kelių su asfalto danga ilgis – 14,552 km. Pasak seniūno, Jiezno seniūnijos kelių priežiūrai 2017 m. buvo skirta mažiau lėšų – 90548 eurų (2016 m. – 93334 eurų, 2015 m. – 102 080 eurų). Nemažai šių lėšų buvo panaudota duobių užlyginimui ir kelių remontui, programos dalis programos pinigų panaudota pralaidoms įrengti.

Seniūnas pažymėjo, kad 2017 m. Jiezno seniūnijos kelius labai sugadino Litgrid projekto darbų rangovai. Keliai tapo neišvažiuojami arba sunkiai išvažiuojami Sobuvos, Babiagūros, Anglininkų, Vilūnėlių, Padriežiškių, Dvareliškių ir kituose kaimuose. Litgrid rangovai žada atėjus pavasariui kelius sutvarkyti. Tiesa, seniūnas pasidžiaugė, kad prie kelių tvarkymo prisideda ūkininkas Paulius Radvila ir ŽŪB „Nemunas“.

Algis Bartusevičius informavo apie vykstančius seniūnijoje sportinius ir kultūrinius renginius, seniūnijos dalyvavimą rajoniniuose susibūrimuose, mugėse, akcijose. Gražus ir prasmingas renginys pereitais metais buvo surengtas paminint Jiezno miesto įkūrimo 525 metines. Seniūnas dėkojo seniūnaičiams, įstaigų vadovams bei visuomeninėms organizacijoms už bendrą darbą.

Seniūnijos veiklos ataskaitoje buvo apžvelgta socialinio darbo sfera, kalbėta ir apie žemės ūkio problemas. Jiezno seniūnijoje pereitais metais buvo atnaujinta 420 žemės ūkio valdų, užregistruota 12 naujų, o 4 išregistruotos.

Gerų poslinkių nemažai, bet laukia ir iššūkiai

Meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė teigiamais poslinkiais Jiezne, ypač sutvarkyta Jiezno gimnazijos aplinka. Tačiau laukia ir nemažai darbų, kurie turėtų prisidėti prie miestelio gerovės bei įvaizdžio. Pasak mero, reikia aptverti gimnazijos teritoriją, pakeisti vaikų darželio stogą, tačiau vienas iš didžiausių laukiančių darbų – viešųjų erdvių sutvarkymas. Jų projektavimas yra vienas iš svarbiausių iššūkių, planuojamas metai iš metų. Pasak mero, dar ir šiais metais nežinia kaip bus, nes vis atsiranda naujų kliūčių, trūksta archeologinių tyrimų ir kt.

Meras paminėjo, kad būtina Vėžionių kaimo gyventojus aprūpinti geriamuoju vandeniu, taip pat toliau tvarkyti kelius.

„Jiezne yra daug apleistų ir netvarkomų namų, socialinių būstų. Kai kuriuos reikia nugriauti, nes remontuoti jau nebeapsimoka. Dar vienas svarbus darbas – gatvių apšvietimas. Reikia visus senus žibintus apkeisti naujais ir ekonomiškesniais, kad gatves būtų galima apšviesti visą tamsų paros metą“, – sakė meras.

 

Išklausyta ir įstaigų vadovų nuomonė

Gimnazijos direktorė Neringa Zujienė pasidžiaugė pagražėjusia gimnazijos aplinka, stadionu, žaidimo aikštelėmis. Ji kvietė visus Jiezno gyventojus naudotis ne tik turima išorės infrastruktūra, lauko aikštėmis, bet vakarais rinktis ir pastato viduje, bendrauti. Direktorė pasidžiaugė, kad mokykloje sąlygos geros, tik mažėja mokinių skaičius.

Jiezno globos namų direktorė Jūratė Žukauskienė pasakojo apie vykdomus projektus, taip pat ir tarptautinius, džiaugėsi atidarytu vaikų dienos centru, kurį šiuo metu lanko 25 vaikai. Direktorė kvietė domėtis galimybe globoti ar įsivaikinti globos namuose gyvenančius vaikus, lankyti globėjų-įtėvių ruošimo kursus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Gediminas Banys informavo apie afrikinį kiaulių marą ir apsisaugojimo priemones, nes šios ligos nešiotojų yra ir Jiezno apylinkėse.

Prienų socialinių paslaugų centro atstovės Danguolė Juodsnukienė ir Irma Urbonaitė pristatė kompleksines paslaugas šeimai, kuriomis gali naudotis visi pageidaujantys. Pasak jų, šis projektas bus įgyvendinamas trejus metus ir galės pasiekti visas Lietuvos šeimas.

 

Tarybos narių pasisakymai

Susirinkime dalyvavusi Tarybos narė L. Jakinevičienė pirmoji prakalbo apie problemas, kurias išspręsti turėtų padėti savivaldybėje tam tikras pareigas užimantys valdininkai. „Nesuprantu, kodėl šiandien susirinkime nėra nė vieno savivaldybės administracijos atstovo. Nerimą šioje seniūnijoje kelia bešeimininkių ir Jiezno miestą nepuošiančių pastatų problema, apleisti socialiniai būstai, nepradedami įgyvendinti svarbūs projektai, mokesčiai už šildymą ir komunalines atliekas. Iniciatyvas dėl šių problemų sprendimo turi rodyti Prienų rajono savivaldybės vadovai, tačiau tenka tik apgailestauti, kad susirinkime nėra nei savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, kuris yra tiesioginis seniūnų vadovas, nei jo pavaduotojos Rimos Zablackienės. Galima tik pasvarstyti, gal jie turi svarbesnių reikalų, o gal paprasčiausiai jiems neįdomu, kaip žmonės gyvena, kokios jų problemos ir lūkesčiai“, – sakė L. Jakinevičienė.

Ji paminėjo, kad mažai lėšų skiriama sporto programoms, išsakė savo nuomonę apie vis teikiamą sprendimo projektą dėl kompensacijos seniūnaičiams, nors jis vis neranda pritarimo, ir kitus pasiūlymus.

 

Daug kritikos išsakė A. Vaidogas

Daugiausia kritikos išsakė Tarybos narys, LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjas Arūnas Vaidogas. Savo emocingame pasisakyme jis nurodė nemažai neveiklumo faktų, kai nenorima išgirsti kitos nuomonės ir įvertinti pasiūlymų, kurie būtų naudingi Jiezno žmonėms. Kalbėdamas apie sugadintus tiesiant elektros linijas kelius, jis sakė, kad rangovai turėtų juos sutvarkyti, bet niekas nereikalauja, o Nibrių kelio remontas vis atidėliojamas ir atsidūrė tik trečioje eilėje pagal svarbumą. A. Vaidogas kritiką išsakė ir dėl daugiabučių šildymo, nes žmonės moka nepagrįstai daug, o šilumos tiekėjas gauna nepagrįstai didelį pelną. Susirinkusiųjų palaikymo sulaukė ir A. Vaidogo išsakyta nuomonė dėl komunalinių šiukšlių tvarkos, kuriai pritarė nemažai Tarybos narių (jų sąrašą išdalino gyventojams). Kritikos strėlių buvo palaidyta Prienų savivaldybės tarybai ir administracijai dėl Jiezno viešųjų erdvių projekto vilkinimo, dėl slaugos ligoninių būklės ir kt. Salėje kilo šurmulys, kai buvo išvardinti atlyginimų priedai mero ir administracijos direktorių pavaduotojams, kai buvo pagarsinta, kad po savivaldybės langais bus statomas 150 tūkst. eurų kainuosiantis fontanas…

 

Globos namų vaikai gyvens ne tik Jiezne

Meras vėliau į kai kurias pastabas ir replikas atsakė, tačiau ne visus tenkino tokie atsakymai. Žinoma, ne viskas vien nuo mero priklauso, savivaldybės tarnautojai dirba komandoje, tad gal ir čia reikėtų didesnio susiklausymo (ar išgirsti kito nuomonę).

Alvydas Vaicekauskas pažymėjo, kad ne viskas padaroma iš savivaldybės pusės, bet yra ir gerų sprendimų. Biudžeto formavimas ir dalinimas jau apsvarstytas, jam pritarta. Pasak mero, daugiau pinigų skiriama toms bendruomenėms, kurios vykdo veiklą.

Kalbėdamas apie Jiezno vaikų globos namų naikinimą ir mažesnių šeimynų namų steigimą, meras sakė, kad tam tikslui perkami namai nebūtinai turi būti arti Jiezno. Globos namų auklėtinius, kurių dauguma gyvena šiuose namuose, reikia išskaidyti, kad turėtų savo šeimas ir gyventų įvairiose vietovėse.

 

Klausimai ir nuomonės

Susirinkę išklausyti seniūnijos veiklos ataskaitos gyventojai turėjo ir klausimų. Žinoma, vienas iš svarbiausių – keliai ir jų būklė. Klausė gyventojai ir dėl seniūno rinkimų, kaip jie turėtų būti vykdomi. Merą renkame tiesiogiai, gal vertėtų ir seniūną taip rinkti?

Gyventojai domėjosi, koks likimas laukia Kašonių bibliotekos, įsikūrusios privačiame pastate, kurį ruošiamasi parduoti, iškilo klausimas dėl žvyro karjerų būtinumo. Turint savo karjerą būtų galima pigiau atlikti kelių remonto darbus. Nors, kaip sakė L. Jakinevičienė, visur yra apribojimų ir trukdžių, reikia stengtis, reikia ieškoti būdų ir galimybės pakeisti gamtosauginius reikalavimus.

Iškilo ir saugaus eismo, tam tikrų ženklų pastatymo ir perėjų įrengimo klausimai, kuriuos būtina kuo greičiau spręsti.

S. Kaminskas kėlė problemą dėl Jiezne stovinčių avarinės būklės namų, kurie tikrai nepuošia miestelio, vardijo, kad nėra iš kur paimti smėlio, taip pat ir kitokias, nors ir nedideles, bet čia gyvenantiems žmonėms svarbias, problemas.

Reikia tikėtis, kad valdžios atstovai išgirdo Jiezno žmonių pasiūlymus ir nuomones. Tokiam gražiam miesteliui reikia daugiau dėmesio ir paramos. O žmonės čia darbštūs. Labai teisingai susirinkimo pabaigoje Tarybos narys, šio krašto gyventojas, akcentavo: „Nesibarkim, o spręskim problemas.“

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close