home Kraštas „Ir skamba vardas Lietuvos“

„Ir skamba vardas Lietuvos“

Vasario 16-oji – didžiausia ir brangiausia mūsų širdies šventė, mūsų valstybės atkūrimo diena. Ji – tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą.

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui „Ir skamba vardas Lietuvos“, Šilavote prasidėjo prie paminklinio akmens Laisvės kovotojams, kur buvo uždegtos atminimo žvakelės, o žuvusieji pagerbti tylos minute.

Atėjusiems į Šilavoto laisvalaikio salę žmonėms buvo įsegamos 100-mečio emblemos. Šventę pradėjome sugiedodami Tautišką giesmę.

Šilavoto pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Romas Vilčinskas pristatė išsamų ir įdomų šiai progai skirtą pranešimą.

Susirinkusiuosius sveikino Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė ir Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorė Valentina Radzevičienė.

Meninę programą tėvynei Lietuvai dovanojo Šilavoto pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė mokytojos Elvyra Striaušienė ir Lijana Sarnickienė.

Programą „Šimtamečių dainų šiluma“ atliko Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė).

Nuskambėjus bendrai dainai „Mūsų dienos kaip šventė“, mokytoja Rasina Galinienė pristatė Šilavoto pagrindinės mokyklos surengtą akciją „Palinkėjimas Lietuvai“. Keletas pačių gražiausių palinkėjimų kartu su trispalviais balionais pakilo į dangų.

Prasmingai ir gražiai pasitikę Lietuvos valstybės 100-metį, savo gerais darbais puoškime savo gimtąjį kraštą ir didžiuokimės būdami lietuviais.

 

Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė

OLYMPUS DIGITAL CAMERA