home Birštone Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginys Birštone

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginys Birštone

Vasario 9 d. Birštono kurhauze vyko renginys, skirtas Vasario 16-ajai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginį organizavo Birštono muziejus kartu su Lietuvos centriniu valstybės archyvu, Kazio Griniaus memorialiniu muziejumi ir Birštono gimnazija.

Renginio pradžioje visi susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną – Tautinę giesmę. Konferenciją pradėjo Lietuvos centrinio valstybės archyvo vyr. archyvistė Ramunė Vainauskaitė. Ji pristatė parodą apie prezidentą Kazį Grinių, jo rašytinį palikimą, sukauptą ir saugomą šiame archyve. Birštono gimnazijos mokytoja metodininkė Daiva Snapaitienė savo pranešime apžvelgė 1918 m. vasario 16-osios Akto pasirašymo aplinkybes bei peripetijas, sunkų kelią iki jo pasirašymo. Apie prezidento Kazio Griniaus asmenybę ir jo veiklą, subtilų humoro jausmą savo įžvalgomis pasidalijo Kazio Griniaus memorialinio muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas Tomas Kukauskas. Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė savo pranešime atskleidė prezidento Kazio Griniaus ryšius su Birštono kurortu,jo nuopelnus atsikuriant kurortui po Pirmojo pasaulinio karo. Pasibaigus konferencijai, skirtai prezidentui Kaziui Griniui, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro teatras ,,Žalvarnis“ pristatė nuotaikingą spektaklį apie Kazį Grinių – ,,Nerimstanti širdis“. Pjesėje, paremtoje istoriniais faktais ir dokumentais, meninėmis priemonėmis pasakojama apie K. Griniaus ir jo pirmosios žmonos Joanos Griniuvienės slaptą veiklą, lietuvybės puoselėjimą, slapstymąsi nuo caro žandarų lietuviškosios spaudos draudimo metais.

Kviečiame aplankyti parodą apie prezidentą Kazį Grinių Birštono muziejuje (Vytauto g. 9). Paroda veiks iki kovo 4 d.

Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė