home Politika Europos Parlamentas ragina įvertinti, ar verta sukioti laikrodžius

Europos Parlamentas ragina įvertinti, ar verta sukioti laikrodžius

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai ragina atlikti išsamų sezoninio laiko keitimo vertinimą ir prireikus pakeisti šią praktiką.

 

Šiuo metu visoje ES dukart per metus laikas pakeičiamas viena valanda, siekiant geriau išnaudoti dienos šviesą. Vasaros laikas įvedamas paskutinį kovo sekmadienį ir atšaukiamas paskutinį spalio sekmadienį. Vientisas vasaros laiko įvedimo ES tvarkaraštis nustatytas 2001 m. ES direktyva, siekiant užtikrinti sklandų ES vidaus rinkos veikimą.

 

EP pažymi, kad didelė dalis visuomenės nepatenkinta laiko keitimu, o moksliniai tyrimai nesuteikė aiškių išvadų, tačiau atskleidė neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Todėl europarlamentarai ragina Europos Komisiją išsamiai įvertinti galiojančią tvarką ir prireikus pasiūlyti ją pakeisti.

 

Rezoliucijai pritarė 384 EP nariai, nepritarė 153, o susilaikė 12. Ji formaliai neįpareigoja Europos Komisijos imtis veiksmų, tačiau prisideda prie bendrų diskusijų šia tema.

 

ES vasaros laiko direktyva:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0084&from=EN

 

EP Tyrimų biuro apžvalga apie vasaros laiką:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf