home Birštone Birštone skelbiama gripo epidemija

Birštone skelbiama gripo epidemija

Atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus raštą „Dėl gripo epidemijos“, Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas 2018 m. sausio 30 d. įsakymu: 1. S k e l b i a gripo epidemijos pradžią savivaldybėje nuo 2018 m. sausio 30 d. 2. N u r o d o įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams vykdyti profilaktikos priemones, patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl 2016-2018 metų gripo profilaktikos ir epidemijos kompleksinių priemonių plano“. 3. S i ū l o neplanuoti Birštono savivaldybės teritorijoje naujų masinių renginių bei informuoti renginių, kurių neįmanoma atšaukti, dalyvius bei organizatorius. 4. P a v e d a Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriui informuoti minėto plano vykdytojus apie gripo epidemijos pabaigą.