Stakliškių seniūnijos ūkininkai savarankiškai su LR Seimo nario Andriaus Palionio pagalba siekia, kad seniūnijai išliktų nenašių žemių statusas (Prienų rajono savivaldybės mero, LR Seimo nario komentarai)

Prieš šv. Kalėdas Stakliškių seniūnijos ūkininkus pasiekė nekokios žinios – parengtame naujame nenašių žemių žemėlapio projekte Stakliškių seniūnijos nebėra. Tai reiškia, kad Stakliškių seniūnijos ūkininkai kasmet praras ne mažiau kaip 0,5 mln. eurų tiesioginių išmokų. Stakliškių seniūnijos ūkininkai ūkininkauja nederlingose, kalvotose žemėse, kurių žemės našumo balas yra žemas. Stakliškių seniūnijoje deklaruojama apie 9000 ha žemės. Dauguma ūkininkų, atsižvelgdami į gamtines sąlygas, yra pasirinkę gyvulininkystės sritį (mažo našumo žemė yra labiau tinkama gyvulininkystei), kuri Lietuvoje pripažinta prioritetine žemės ūkio šaka, ir ją plečia. Stakliškių seniūnijoje laikomas didžiausias rajone galvijų skaičius.

Ūkininkus pribloškė ne tik žinia, kad Stakliškių seniūnijos nėra nenašių žemių žemėlapio projekte, bet ir tai, kad nieko nežino ir jokių veiksmų nesiima nei Prienų ūkininkų sąjunga, nei Prienų rajono savivaldybė. Kaip paaiškėjo vėliau, šių institucijų atstovams nenašių žemių projektas buvo pristatytas ne kartą (2017 m. lapkričio 9 d. Dotnuvoje vykusiame Ūkininkų sąjungos prezidiumo posėdyje, 2017m. spalio 26 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) prezidiumo posėdyje – į ŽŪR prezidiumo posėdžius kviečiami savivaldybių atstovai). Pagal Žemės ūkio ministerijos spaudoje pateiktą informaciją, savo ūkininkų interesus dėl nenašių žemių aktyviai gynė Druskininkų, Telšių, Rokiškio, Ignalinos, Švenčionių savivaldybės.

Ūkininkams liko viena išeitis – savarankiškai pagalbos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės tarybos narį, Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoją Arūną Vaidogą, kurio pastangomis buvo surengtas ūkininkų susitikimas su LR Seimo nariu Andriumi Palioniu. Seimo narys susidariusią situaciją pradėjo aiškintis su LR žemės ūkio ministru, ministerijos specialistais. Nieko nelaukdami, ūkininkai parengė kreipimąsi, surinko 230 parašų ir 2017 m. gruodžio 20 d. kartu su Seimo nariu Andriumi Palioniu buvo priimti LR žemės ūkio ministro Broniaus Markausko. Po ilgos diskusijos su ministru Broniumi Markausku buvo gautas pažadas, kad Stakliškių seniūnijos teritorija išliks didelio nepalankumo ūkininkauti vietovių žemėlapyje (šiuo sprendimu ūkininkai gaus dar didesnes išmokas 10–15 eurų už 1 hektarą).

2017 m. spalio 23 d. Žemės ūkio ministerijoje vykusiame Prienų ūkininkų susitikime su žemės ūkio ministru ir 2017 m. lapkričio 27 d. žemės ūkio ministro Broniaus Markausko vizito Prienuose metu nebuvo net užsiminta apie šią problemą.

Šioje istorijoje itin keistai atrodo Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, savarankiškus ūkininkų siekius išlaikyti Stakliškių seniūnijai nenašių žemių statusą vadindamas politikavimu. Stakliškių seniūnijos ūkininkai tikėjo, kad Kūčių išvakarėse duotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Broniaus Markausko pažadas bus ištesėtas ir Stakliškių seniūnijos teritorija išliks didelio nepalankumo ūkininkauti vietovių žemėlapyje.

Ūkininkų ir Seimo nario Andriaus Palionio pastangos nenuėjo veltui. 2018 m. sausio 18 d. Stakliškių seniūnijos ūkininkai gavo raštą iš Žemės ūkio ministerijos, kad seniūnijos ūkininkų kreipimesi nurodyti faktai ir argumentai yra pagrįsti. Žemės ūkio ministerijos atsakingi specialistai išanalizavo ir įvertino Stakliškių seniūnijos ūkininkų kreipimesi nurodytas aplinkybes ir reikalavimus dėl ūkininkavimo sąlygų seniūnijoje. Konkrečiu atveju Stakliškių seniūnija turi būti priskirta prie vietovių, kuriose esama gamtinių trūkumų, kategorijos. Žemės ūkio ministerija Europos komisijai teiks derinti ir tvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ketvirtą pakeitimą. Vadovaujantis programos pakeitimu, Stakliškių seniūnijos ūkininkai ir toliau turės galimybę gauti mažiau palankių vietovių išmokas (60 eurų už hektarą).

Džiugu, kad ministerija pasirengusi dalyvauti diskusijose visais jos kompetencijai priskirtais klausimais.


Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko atsakymas į 2018 m. sausio 20 d. laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ išspausdintą Ričardo Mykolaičio straipsnį „Stakliškių seniūnijos ūkininkai savarankiškai su LR Seimo nario Andriaus Palionio pagalba siekia, kad seniūnijai išliktų nenašių žemių statusas“

 

Ričardo Mykolaičio teiginys, kad Prienų rajono savivaldybė nesiėmė jokių veiksmų, – melas

 

2017 m. gruodžio 14 d. lankiausi Stakliškių seniūnijoje dėl „Vaikų svajonių“ išsipildymo akcijos. Naudodamasis proga užsukau į seniūniją, ten tuo metu vyko ūkininkų posėdis. Į šį posėdį nebuvau kviestas nei aš, nei kas nors iš Savivaldybės. Ten pirmą kartą išgirdau, kad Stakliškių seniūnijos teritorija nepriskirta prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių. Žemės ūkio ministerija apie tai Prienų r. savivaldybės nebuvo informavusi.

Gruodžio 15 d. per „Metų ūkio“ šventę Prienuose Seimo nariui A. Palioniui pasakiau apie šią problemą, o gruodžio 19 d. išsiunčiau žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui raštą Nr. (7.11)-R3-2017/2607, kuriame paaiškinau, kodėl ūkininkams ūkininkauti Stakliškių seniūnijoje nėra palanku, kokie praradimai jiems grėstų netekus išmokų, ir prašiau atsižvelgti į išdėstytus argumentus bei peržiūrėti VĮ Žemės ūkio fondo parengtą Mažiau palankių ūkininkauti vietovių modelio taikymo nuo 2018 m. projektą ir Stakliškių seniūniją priskirti prie mažiau palankios ūkininkauti teritorijos.

2018 m. sausio 22 d. gavau Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viceministro Rolando Taraškevičiaus atsakymą į mano prašymą. Atsakyme teigiama, kad Stakliškių seniūnija atitinka vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, išskyrimo kriterijų ribines vertes ir turėtų būti priskirta prie šiuos kriterijus atitinkančių vietovių, bet galutinis sprendimas bus priimtas gavus Europos Komisijos pritarimą.


 Paprašėme, kad šią situaciją pakomentuotų ir LR Seimo narys Andrius Palionis.

 

LR Seimo narys Andrius Palionis:

Gruodžio 11 d., pirmadienį, lankiausi Prienų rajono savivaldybėje, kurioje susitikau ir su Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu, Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Arūnu Vaidogu. Jis papasakojo apie Stakliškėse susiklosčiusią situaciją ir susitarėme ateinantį pirmadienį, gruodžio 18 d., susitikti su Stakliškių krašto ūkininkais. Jau kitą dieną, gruodžio 12 d., apie susiklosčiusią situaciją papasakojau ir Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui. Atsižvelgiant į tai, jog ministrui lankantis Prienų rajono savivaldybėje Stakliškių ūkininkams nebuvo suteikta galimybė išsakyti šios problemos, sutarėme, jog ūkininkai su ministru galėtų susitikti ir pačioje ministerijoje.

Gruodžio 15 d., „Metų ūkio“ šventės metu apie iškilusią problemą pasakiau ir Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui.

Gruodžio 18 d. susitikęs su Stakliškių krašto ūkininkais, susisiekiau su žemės ūkio ministru ir paprašiau priėmimo pas jį. Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sutiko priimti mane bei Stakliškių krašto ūkininkus gruodžio 20 d. 9 val. ryto.

Susitikime dalyvavo pats ministras bei Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Palionis. Jie užtikrino, kad Stakliškių krašto žemės, turėdamos 31,7 našumo balą, patenka į nenašių žemių kategoriją (iki 32 balų) ir, Europos Komisijai pritarus, Stakliškių ūkininkai išsaugos išmokas už nenašias žemes.

Labiau džiaugiuosi, kad Stakliškių krašto ūkininkų aktyvumo dėka mane laiku pasiekė informacija. Apie problemą sužinojo ir Prienų rajono savivaldybės meras. Todėl ir pavyko išsaugoti nenašių žemių statusą, ūkininkai galės ir toliau gauti išmokas už šias žemes. Tai akivaizdus pavyzdys, kad pačių Prienų ir Birštono krašto gyventojų aktyvumo dėka visi drauge savo kraštui galime dirbti žymiai efektyviau.


Taip pat pasiteiravome ir ūkininko Ričardo Mykolaičio, ar tiesa, kad jis straipsnyje „Stakliškių seniūnijos ūkininkai savarankiškai su LR Seimo nario Andriaus Palionio pagalba siekia, kad seniūnijai išliktų nenašių žemių statusas“ nurodė melagingą informaciją.

 

Ūkininkas Ričardas Mykolaitis:

Mero minimą gruodžio 14 d. iš tikrųjų vyko ūkininkų susirinkimas, kuriame svarstėme, ką daryti šiuo nenašių žemių statuso išlikimo klausimu. Į šį posėdį buvo kviestas ir Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius, tačiau jis neatvyko. Atsitiktinai, kitais klausimais į Stakliškes atvykusiam ir į susirinkimą užėjusiam Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui papasakojome visą situaciją. Tikėjomės, kad meras, turėdamas didelę savivaldybės tarnautojų komandą, puikiai žino jau keletą mėnesių visos šalies ūkininkams aktualią problemą. Deja, gruodžio 15 d. „Metų ūkio“ šventėje išgirdome tik jokio rezultato nežadančias kalbas.

Gruodžio 18 d. rytą dalis mūsų krašto ūkininkų išvyko į Prienų rajono savivaldybę su pažadu iš jos neišeiti, kol žemės ūkio ministrui nebus išsiųstas prašymas dėl mūsų žemių našumo balo. Po pietų Stakliškėse susitikome ir su grįžusiais iš savivaldybės ūkininkais, ir su LR Seimo nariu Andriumi Palioniu. Pokalbio metu LR Seimo narys prie mūsų paskambino į Žemės ūkio ministeriją ir sutarė, kad jau trečiadienį, gruodžio 20 d., turėsime galimybę susitikti su žemės ūkio ministru. Šio rytinio susitikimo metu žemės ūkio ministras užtikrino, kad mūsų žemių našumo statusas Europos Komisijai bus teikiamas svarstyti kaip nenašus.

Mano žiniomis, Prienų rajono savivaldybės mero gruodžio 19 d. kreipimasis į žemės ūkio ministrą buvo užregistruotas kaip gautas gruodžio 27 d.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close